cat888

ปฏิทินปี 2564 วันหยุดปี 2564 
วันหยุดราชการ 2564 
ปฏิทินวันพระ 2564 
ดูข้อมูลปฏิทินออนไลน์เว็บ CAT888 

ปฎิทิน

ปฎิทินปี 2564 Calendar 2021 ปฏิทินปี2564 ปฏิทิน วันพระ 2564 รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวันหยุด วันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี วันหยุดตามพระพุทธศาสนา วันหยุดพิเศษจากรัฐบาล วันหยุดวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ วันหยุดขึ้นปีใหม่ วันจักรี วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา พระบรมราชินี วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันเข้าพรรษา วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาสาฬหบูชา วันแม่แห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ วันสิ้นปี ฯลฯ
อ่านต่อ..

วันหยุดปี 2564

วันหยุดปี 2564 วันหยุดราชการ 2564 อย่างที่ทราบกันนั้นว่างวันหยุดก็คือวันที่ใครหลายๆคนหยุดพักผ่อน สำหรับบางคนนั้นวันหยุดก็อยากจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่อยากออกไปไหน แต่สำหรับบางคนนั้นก็ใช้วันหยุดเหล่านี้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปพักผ่อนจ่างจังหวัด อาทิเช่น ทะเลในช่วงหน้าร้อน หรือไปเที่ยวตามดอยต่างๆ ในช่วงหน้าหนาว บางคนก็ไปกับครอบครัว บางคนก็ไปกับเพื่อน หรือบางคนก็ไปกับแฟนนั่นเอง วันหยุดในปี 2564 นั้น มีทั้งหมด 123 วัน รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย ซึ่งแยกเป็นวันหยุดต่างๆ ดังนี้ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน, วันหยุดชดเชยจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6 วัน, วันเสาร์ 52 วัน, และวันอาทิตย์ 52 วัน 

อ่านต่อ..

วันนี้วันอะไร

นอกจากจะมีวันหยุดในวันสำคัญต่างๆนั้นแล้ว ไทยเรายังมีวันสำคัญๆ อีกหลายวันในแต่ละเดือนซึ่งจะว่าไปก็มีแทบทุกเดือนเลยทีเดียว วันหยุดปี 2564 วันหยุดราชการ 2564

เดือนมกราคม 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทิน วันพระ 2564
วันนี้วันอะไร 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดปี 2564
5 มกราคม 2564 วันนกแห่งชาติ
8 มกราคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 
วันนี้วันอะไร 9 มกราคม 2564 วันเด็ก
13 มกราคม 2564 วันการบินแห่งชาติ วันหยุดปี 2564
14 มกราคม 2564 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม 2564 วันครู
17 มกราคม 2564 วันโคนมแห่งชาติ / วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
18 มกราคม 2564 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย / วันยุทธตถี / วันกองทัพบก วันหยุดราชการ 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทิน วันพระ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564 วันนักประดิษฐ์ / วันเกษตรแห่งชาติ / วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก วันหยุดปี 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564 วันทหารผ่านศึก
วันนี้วันอะไร 4 กุมภาพันธ์ 2564 วันมะเร็งโลก
10 กุมภาพันธ์ 2564 วันอาสารักษาดินแดน
12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน
13 กุมภาพันธ์ 2564 วันรักนกเงือก
14 กุมภาพันธ์ 2564 วันวาเลนไทน์
วันนี้วันอะไร 24 กุมภาพันธ์ 2564 วันศิลปินแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2564 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
วันนี้วันอะไร 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันสหกรณ์แห่งชาติ / วันมาฆบูชา วันหยุดปี 2564

เดือนมีนาคม 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทิน วันพระ 2564
วันนี้วันอะไร 3 มีนาคม 2564 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
5 มีนาคม 2564 วันนักข่าว
8 มีนาคม 2564 วันสตรีสากล
13 มีนาคม 2564 วันช้างไทย
วันนี้วันอะไร 15 มีนาคม 2564 วันสิทธิผู้บริโภคสากล วันหยุดราชการ 2564
20 มีนาคม 2564 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มีนาคม 2564 วันกวีนิพนธ์สากล / วันป่าไม้โลก
22 มีนาคม 2564 วันอนุรักษ์น้ำโลก
23 มีนาคม 2564 วันอุตุนิยมวิทยาโลก
27 มีนาคม 2564 วันที่ระลึกกองทัพอากาศ วันหยุดปี 2564
31 มีนาคม 2564 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดือนเมษายน 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทินวันพระ 2564
วันนี้วันอะไร 1 เมษายน 2564 วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน / วันโกหก
2 เมษายน 2564 วันอนุรักษ์มรดกไทย / วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ
4 เมษายน 2564 วันเช็งเม้ง
5 เมษายน 2564 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
6 เมษายน 2564 วันจักรี
7 เมษายน 2564 วันอนามัยโลก
12 เมษายน 2564 วันป่าชุมชนชายเลนไทย วันหยุดราชการ 2564
13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย
วันนี้วันอะไร 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
22 เมษายน 2564 วันคุ้มครองโลก
24 เมษายน 2564 วันเทศบาล
25 เมษายน 2564 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
26 เมษายน 2564 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
29 เมษายน 2564 วันเต้นรำสากล / วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ วันหยุดปี 2564
30 เมษายน 2564 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย / วันชาไข่มุกแห่งชาติ

เดือนพฤษภาคม 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทินวันพระ 2564
1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ
4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล วันนี้วันพระ วันพระเดือนนี้
วันนี้วันอะไร 5 พฤษภาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ / วันสิ่งแวดล้อมโลก วันหยุดราชการ 2564
8 พฤษภาคม 2564 วันกาชาดสากล
11 พฤษภาคม 2564 วันปรีดี พนมยงค์
วันนี้วันอะไร 12 พฤษภาคม 2564 วันพยาบาลสากล
19 พฤษภาคม 2564 วันอาภากร วันหยุดปี 2564
22 พฤษภาคม 2564 วันความหลากหลายทางชีวภาพ
23 พฤษภาคม 2564 วันเต่าโลก
26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา วันนี้วันพระ วันพระเดือนนี้
วันนี้วันอะไร 31 พฤษภาคม 2564 วันงดสูบบุหรี่โลก / International Flight Attendant Day

เดือนมิถุนายน 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทินวันพระ 2564
วันนี้วันอะไร 1 มิถุนายน 2564 วันดื่มนมโลก
2 มิถุนายน 2564 วันวิ่งโลก / วันอัฏฐมีบูชา
3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
8 มิถุนายน 2564 วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก / วันเพื่อนสนิทสากล
9 มิถุนายน 2564 วันอานันทมหิดล วันหยุดราชการ 2564
12 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
วันนี้วันอะไร 17 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
18 มิถุนายน 2564 วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
20 มิถุนายน 2564 วันผู้ลี้ภัยโลก
21 มิถุนายน 2564 วันโยคะสากล
24 มิถุนายน 2564 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิถุนายน 2564 วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด
28 มิถุนายน 2564 วันทหารนาวิกโยธิน วันหยุดปี 2564

เดือนกรกฎาคม 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทินวันพระ 2564
1 กรกฎาคม 2564 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
6 กรกฎาคม 2564 วันจูบสากล
7 กรกฎาคม 2564 วันพูดความจริง
13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
14 กรกฎาคม 2564 วันเบาหวานโลก วันหยุดราชการ 2564
23 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา วันนี้วันพระ วันพระเดือนนี้
24 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา วันนี้วันพระ วันพระเดือนนี้
28 กรกฎาคม 2564 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2564 วันภาษาไทยแห่งชาติ วันหยุดปี 2564

เดือนสิงหาคม 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทินวันพระ 2564
1 สิงหาคม 2564 วันสตรีไทย
4 สิงหาคม 2564 วันสัตวแพทย์ไทย / วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม 2564 วันรพี
12 สิงหาคม 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / วันแม่แห่งชาติ วันหยุดราชการ 2564
วันนี้วันอะไร วันพระเดือนนี้
13 สิงหาคม 2564 วันคนถนัดซ้ายสากล
16 สิงหาคม 2564 วันสันติภาพไทย
17 สิงหาคม 2564 วันยกย่องแมวดำ
18 สิงหาคม 2564 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
22 สิงหาคม 2564 วันสารทจีน
26 สิงหาคม 2564 วันสุนัขโลก วันหยุดปี 2564

เดือนกันยายน 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทินวันพระ 2564
1 กันยายน 2564 วันสืบ นาคะเสถียร
3 กันยายน 2564 วันเกิดโดราเอมอน
10 กันยายน 2564 วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
12 กันยายน 2564 วันกอดสุนัขแห่งชาติ
15 กันยายน 2564 วันศิลป์ พีระศรี
16 กันยายน 2564 วันโอโซนโลก
19 กันยายน 2564 วันพิพิธภัณฑ์ไทย วันหยุดราชการ 2564
20 กันยายน 2564 วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
21 กันยายน 2564 วันสันติภาพโลก / วันประมงแห่งชาติ / วันไหว้พระจันทร์
22 กันยายน 2564 วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) / วันแรดโลก
24 กันยายน 2564 วันมหิดล
27 กันยายน 2564 วันเกิด google
28 กันยายน 2564 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันพระราชทานธงชาติไทย
29 กันยายน 2564 วันหัวใจโลก วันหยุดปี 2564

เดือนตุลาคม 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทิน วันพระ 2564
1 ตุลาคม 2564 วันผู้สูงอายุสากล / วันยิ้มโลก
5 ตุลาคม 2564 วันสารทไทย
6 ตุลาคม 2564 เทศกาลกินเจ
7 ตุลาคม 2564 วันสายตาโลก / เทศกาลกินเจ
8 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ / เทศกาลกินเจ
9 ตุลาคม 2564 วันไปรษณีย์โลก / เทศกาลกินเจ
10 ตุลาคม 2564 เทศกาลกินเจ
11 ตุลาคม 2564 เทศกาลกินเจ วันหยุดราชการ 2564
12 ตุลาคม 2564 เทศกาลกินเจ
13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / เทศกาลกินเจ
14 ตุลาคม 2564 วันประชาธิปไตย / เทศกาลกินเจ
15 ตุลาคม 2564 วันล้างมือโลก
16 ตุลาคม 2564 วันอาหารโลก วันหยุดปี 2564
17 ตุลาคม 2564 วันตำรวจ
19 ตุลาคม 2564 วันเทคโนโลยีของไทย
20 ตุลาคม 2564 วันออกพรรษา
21 ตุลาคม 2564 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า
23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2564 วันสหประชาชาติ
29 ตุลาคม 2564 วันสะเก็ดเงินโลก
31 ตุลาคม 2564 วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ

เดือนพฤศจิกายน 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทินวันพระ 2564
13 พฤศจิกายน 2564 วันคนพิการแห่งชาติ
14 พฤศจิกายน 2564 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
18 พฤศจิกายน 2564 วันลอยกระทง
19 พฤศจิกายน 2564 วันส้วมโลก วันหยุดปี 2564
20 พฤศจิกายน 2564 วันกองทัพเรือ
25 พฤศจิกายน 2564 วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน 2564 วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันหยุดราชการ 2564

เดือนธันวาคม 2564

ปฏิทินปี2564 ปฏิทิน วันพระ 2564
1 ธันวาคม 2564 วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ
3 ธันวาคม 2564 วันคนพิการสากล 
4 ธันวาคม 2564 วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม 2564 วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก / วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
7 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี วันหยุดปี 2564
9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล
15 ธันวาคม 2564 วันชาสากล
16 ธันวาคม 2564 วันกีฬาแห่งชาติ
25 ธันวาคม 2564 วันคริสต์มาส
26 ธันวาคม 2564 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
28 ธันวาคม 2564 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี วันหยุดราชการ 2564

คำถามที่พบบ่อย

ปฏิทินหมายถึงอะไร?

ปฎิทิน เป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับดูเวลา วันที่ต่างๆ ดูวันที่ได้ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และวันที่ในอนาคต ในปัจจุบันปฏิทินมีให้เห็นได้ทั่วไปตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินกระดาษแบบแขวน ปฏิทินกระดาษแบบตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ ทั้งคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปฏิทินแบบ สุริยคติ หรือกริกอเรียน สำหรับการใช้งานก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ข้างในอาจมีทั้ง พ.ศ. และ ค.ศ. ที่ใช้ต่างกัน หากย้อนไปประมาณ 100 ปีมาแล้ว ประเทศไทยเราจะใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคมยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคก่อนจะรู้จักปฏิทินวันขึ้นวันแรม วันแรมค่ำ เดือนยี่ เดือนอ้าย ปีชวด ปีฉลู หรือจำจำวันที่ตามจันทรคติ เช่น เกิดวันจันทร์ เดือนยี่ ปีจอ เป็นต้น

ปฏิทินจันทรคติไทย คืออะไร?

ปฏิทินจันทรคติ คือปฏิทินที่ใช้กันมาอย่างยาวนานในประเทศไทยเรา ในอดีตประเทศไทยเราใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลักเลย ไม่มีเดือนมกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีให้ใช้ ผู้คนในอดีตจะรู้จักแค่ปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนเป็ง ปีชวด ปีจอ ปีฉลู มีมะเส็ง ฯ ภายหลังประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนมาให้ปฏิทินสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลง เหลือเพียงคนเฉพาะกลุ่มเช่น นักดูดวง พิธีกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น
แต่ปฏิทินในยุคนี้มีการนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบมาก มีทั้งปฏิทินกระดาษตั้งโต๊ะ ปฏิทินกระดาษแขวน นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ ในคอมพิวเตอร์ต่างๆ หรือในสื่ออื่นๆ

ปฏิทิน ปีนักษัตรไทย คืออะไร?

ปีนักศัตรคือ การเปลี่ยนแปลงนักษัตร แบ่งเป็นนักษัตรไทย (ปีชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) จะมีหลากหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ตามปฏิทินหลวง เป็นปฏิทินที่ให้บันทึกสูตบัตรในสมัยก่อน ปฏิทินนักษัตรไทย ได้รับอิทธิพลมาจาก พราหมณ์ - ฮินดู ใช้ใน เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ ในช่วงวันที่ 15-17 เมษายน เปลี่ยนปีนักษัตรในวันสงกรานตร์ วันสังขารล่องในแบบภาคเหนือ เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินสากล
ปีนักษัตรจีน ในทางโหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนปีใหม่ในวันสารทจีน เป็นสารทแรกของปี เริ่มจ้รนักษัตรใหม่ ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย

ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร

ปฏิทินมีไว้ใช้บอกวันที่ บอกวัน เดือน ปี จะบอกวันที่ตั้งแต่อดีต จนมาถึงปัจจุบัน และสามารถบอกวันที่ บอกเดือน บอกปี ได้ในอนาคต นอกจากปฏิทินจะบอกวันที่แล้ว ยังบอกวันหยุดนักขัติฤกษ์ วันหยุดไทย วันหยุดต่างประเทศ วันหยุดตามช่วงเทศกาลต่างๆ บอกวันหยุดพิเศษ แต่ปฏิทินที่มีการอัพเดตได้ก็จะมี ปฏิทินตามเว็บไซด์ต่างๆ ปฏิทินออนไลน์ ปฏิทินในคอมพิวเตอร์ ส่วนปฏิทินที่ไม่มีอากรอัพเดตข้อมูลก็จะเป็น ปฏิทินกระดาษ ปฏิทินตั้งโต๊ะ การดูปฏิทินสามารถทำให้คนเรารู้วันรู้คืน รู้ว่าวันที่ไหนจะทำอะไร รู้ว่าวันที่ที่จะมาถึงนั้นจะเป็นวันอะไร
ปฏิทินทำให้เรารู้ว่าเราเกิดวันไหน และยังเป็นสิ่งที่ช่วยบันทึกความจำเกี่ยวกับเรื่องสำคัญของชีวิตคนเรา เช่น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบวันแต่งงาน หรือวันที่ 3 ธันวาคม เป็นวันที่เริ่มงานใหม่ เป็นต้น