cat888

ดวงประจำตัวของคุณ ตามวันเกิด ลักษณะทั่วไปของคนทั้ง 7 วัน

birthday horoscope

กำเนิดวันทั้ง ๗

สิทธิการิยะ ชื่อวันทั้งเจ็ดเป็นชื่อของเทพเจ้าประจำดวงดาวที่เรียงตัวอยู่ใกล้โลก โหราจารย์ท่านจึงเรียงลำดับวันจากตำแหน่งดวงดาวที่อยู่ไกลโลกมากที่สุดเข้ามาใกล้ที่สุด ดังนี้

วันอาทิตย์

ทำนายว่า จุติมาจากเมืองกลิงคราษฎร์ เป็นคนใจแข็ง อารมณ์ร้อน โกรธง่ายหายเร็ว

ตำนานคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ จิตใจมักง่าย

เงินทองใช้จ่าย มักง่ายจ่ายไป

ทำคุณกับผู้ใด เหมือนไฟตกน้ำ

รักใครแล้วลึกล้ำ ไม่คลำดูผิด

ซื่อตรงต่อมิตร ไม่คิดเงินทอง

มีคดีมาต้อง สองทีสามที

พลัดพรากจากที่ หลายครั้งหลายครา

สามครั้งได้ดี เพราะมีปัญญา

ญาติพงศา เขาไม่นำพา นามพระยาครุท

สำหรับมนุษย์ แม่นเป็นที่สุด ดุจดั่งตำรา

วันจันทร์

ทำนายว่า จุติมาจากนครนาคราช มีเสน่ห์ ทรงเดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่ มากชู้หลายคู่ครอง

ตำนานคนเกิดวันจันทร์

ผู้นั้นมักขาด ไร้มิตรผิดญาติ พึ่งพามิได้

อาศัยเงินทอง มือซ้ายมือขวา มาเป็นพี่น้อง ครองตัวมั่นคง

ใจจิตคิดครอง เพื่อนฝูงชอบใจ

มานะโกรธง่าย ใจแข็งปากกล้า พี่น้องเขาว่า ไม่เกรงเถียงสิ้น

มีแผลสำคัญ ท่านว่าถูกไฟ สองครั้งเป็นไร

แทบตายลำบาก เป็นเพราะผู้ใหญ่

สองครั้งไฟไหม้ ภายหลังได้ดี

ครอบครัวท่วงที นามชื่อธาตุไม้ ในกำเนิดนั้น

วันอังคาร

ทำนายว่า จุติมาจากแดนนรก กำลังกล้าแกร่งใจแข็งดั่งนักรบ ชอบอาสาเจ้านาย ไว้ลายชาติพยัคฆ์

ตำนานคนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร ผมไม่ดกหยักศก รกพันคอ

ใจคอไม่ท้อ โลภโมโทสัน

ที่พักอาศัย ไม่สู้มั่นคง เพราะว่าญาติพี่น้อง

มักจะให้ทุกข์ภัย นำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ มาให้อยู่เนือง ๆ

ได้ดีสี่หน ยากจนลำบาก เพราะว่าที่ไร่ที่นา

ว่ามีปัญญา รูปทรงสะคราญ เจรจาอ่อนหวาน

มีความอุตล่าห์ ในหน้าที่การงาน ธาตุเห็นแข็งกล้า นามชื่อราชสีห์

วันพุธ

ทำนายว่า จุติมาจากลังกาทวีป จะได้ดี มีทรัพย์มาก และได้คู่ครองเป็นยอดกัลยาณมิตร

ตำนานคนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธ มีบุตรชายหญิง

ใจดีมักง่าย ญาติพี่น้องพึ่งพามิได้

เงินทองหาได้ เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่

ถ้าได้บวชเรียน จะได้ดีมีชื่อเสียง

อุตส่าห์กำหนด ช่างมดช่างหมอ

เป็นคฤหัสถ์ลำบาก เจ้าชู้หลายเมีย

เงินทองไม่มี ตกยากสี่ที

ได้ดีสามหน นามธาตุช้างเฒ่า

วันพฤหัสบดี

ทำนายว่า จุติมาจากสวรรค์ สติปัญญาดี รู้หลักนักปราชญ์ เป็นที่ปรึกษๆของคนทั่วไป

ตำนานคนเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี รูปร่างสันทัด

มัธยัสถ์ใจดี ถ้าเกิดที่นี่ จะได้ดีในถิ่นอื่น

เมียก่อนไม่ยืน ภายหลังยินดี

ที่คนอาศัย ทำใจมักง่าย มักเชื่อใจคนง่าย

ทำคุณบูชาโทษ คนเขามักโกรธ กล่าวโทษนินทา

ว่าร้ายภายหลัง ต้นปลายมั่นคง

กลางถึงลำบาก นามธาตุน้ำ

วันศุกร์

ทำนายว่า จุติมาจากอุตตรกุโรทวีป มักได้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ สมถะ รักสันโดษมากกว่าเข้าสังคม

ตำนานคนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ ทุกข์ภัยไม่มี

เจรจาพาที มีความซื่อสัตย์

ขัดใจสิ่งใด ไม่ค่อยออกอรรถ

เพื่อนฝูงมีน้อย เมื่อน้อยลำบาก

ตกจากช้างม้า แล้วเป็นกำพร้า

มารดาตายก่อน เป็นหม้ายสองหน

พ้นนั้นมั่นคง มักจงไว้ใจ

กระจุกกระจิก ถ้าโกรธใจร้าย

ไม่สู้มากความ รูปโฉมงดงาม

ปรามใจยั้งหยุด ชอบเก็บตัว ไม่ชอบซุกชน

มียศศักดิ์สูง นามธาตุลม

วันเสาร์

ทำนายว่า จุติมาจากเขาไกรลาส มีอำนาจวาสนา อาสาเจ้านาย จะได้เป็นเจ้าคนนายคน

ตำนานคนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ จิตใจมักง่าย

ญาติพี่น้อง ใจจิตคิดปอง จองหองต่อกัน

โมโหดื้อรั้น ไม่มั่น ไม่คง

กับผู้อื่นชื่นชมนักหนา บ้านนอกคอกนา

ไม่มีจิตปรารถนา ชังใครชังนัก

รักใครรักจริง พี่น้องด้วยกัน ไม่หวังถวิล

ชีวินผิดด้วยสตรี นามธาตุไฟ

วิพากษ์คนเกิดวันต่าง ๆ (อีกตำรา)

คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยของหลวงวิศาลตรุณกร (อั๋น สาริกบุตร ) ได้วิพากษ์คนเกิดวันต่าง ๆ ไว้ดังนี้

วิพากษ์คนเกิดวันอาทิตย์

ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ ทำชอบได้ผิด

ดังไฟตกน้ำดับหาย มักง่ายอาภัพจนตาย

มีพงศ์วงศ์หลาย เหมือนดังหาไม่เสื่อมศูนย์

รักมิตรชื่อตรงเพิ่มพูน ความคิดเสียศูนย์

จักผิดเพราะเขาหลายครา จะจากที่อยู่สามทีจึงได้สุขา

ธาตุหิน นามครุฑโดยนัย

วิพากษ์คนเกิดวันจันทร์

ผิวเกิดวันจันทร์ว่าไว้ เมื่อมีแผลถูกไฟ

เป็นไฝสำคัญในกายา ใจแข็งแรง

โกรธปากกล้า มานะทะกา

ใจมักโอบอ้อมฉุยฉาย เป็นไข้สองครั้งปางตาย

ว่าจักเป็นหม้าย ขวนขวายหากินตามได้

เพื่อนฝูงเขามักสบใจ พึ่งญาติไม่ได้

พี่น้องก็ไม่ได้เรียงรัน ผู้ใหญ่ให้ยากอาธรรม์

สองครั้งผายฝัน ที่นั่นจึงจะได้ดี

จะได้ครองที่สมศรี แคล้วโทษไพรี

ธาตุไม้ นามพยัคฆชาโต

วิพากษ์คนเกิดวันอังคาร

ผิวเกิดวารอังคาโร รกพันกัณโฐ

โมโหเป็นที่ยั่งยืน เมื่อโกรธมีความฝ่าฝืน

มีปรีชาชื่น อุตส่าห์การงานตน

เจรจาอ่อนหวานเล่ห์กล มีที่ฝากตน

เป็นผลยาวยืนโดยเห็น มักทุกข์ด้วยญาติขุ่นเข็ญ

ทุกข์อันหนึ่งเป็น ด้วยไร่และนาตนเอง

ไม่ดีสี่คราว ครืนเครง

ธาตุเหล็ก สีหนามชะตา

วิพากษ์คนเกิดวันพุธ

ผิวเกิดวารพุธา ผู้นั้นเจรจาถ้อยคำแต่พอประมาณ

มักเที่ยว มักพหูการ

จะเป็นพ่อบ้าน แต่ทำได้ไว้มิคง

มีญาติเหมือนดังไร้วงศ์ แม้ว่าเป็นสงฆ์

จะเลื่องลือชาปรากฏ แม้ว่าเป็นคฤหัสถ์สาหส

เที่ยวเตร่จับจด ทั้งชู้แลเมียมากมี

ตกยากห้าคราได้ดี สามครั้งมั่งมี

ธาตุเท่าสุนัข นามชาตี

วิพากษ์คนเกิดวันพฤหัสบดี

ผิวเกิดวันพฤหัสบดี ใจใหญ่มีศรี

ท่านว่าไปใหญ่เรือนอื่น มีปรีชาชื่น

จะเป็นที่พึ่งฝูงชน ว่ามักฟังถ้อยคำคน

มิตรมักทรชน ทำคุณเอกผลกลับกลาย

เมียก่อนมิยืนมักตาย หาใหม่สืบสาย

ว่าเมียทีหลังจะดี ว่าจะได้ความทุกข์หลายที

ต้นปลายมั่งมี มุสิกนามธาตุน้ำ

วิพากษ์คนเกิดวันศุกร์

ผิวเกิดวันศุกร์ตกต่ำ เมื่อน้อยฟกช้ำ

เพราะตก ช้างม้าวัวควาย

เจรจาซื่อสัตย์มั่นหมาย รู้ซื้อรู้ขาย

รู้เก็บรู้หอมครบครัน มักง่ายมักบ่นทุกอัน

มักทุกข์เนืองนันต์ ว่าพ่อตายก่อนโดยยล

ว่าจะตกยากสองหน จึงได้ดีดล

ธาตุลม อัชนามโต

วิพากษ์คนเกิดวันเสาร์

ผิวเกิดวันเสาร์สุโร ใจหยาบโลโภ

มักโอโอ้โย้สาธารณ์ โกรธร้ายเสียคิดอ่านการณ์

เจรจาหักหาญ แต่ล้วนจะพานด่าตี

เงินทองค่าคนมาก มีนักเลงสตรี

ท่านว่ามีเมียหลายคน จะมีเพื่อนทุกตำบล

พี่น้องของตนมัก มิชอบกันราวี

ทายว่าข้างปลายจะดี โดยชาติอันมี

นามนาค ธาตุไฟสำเร็จ

พยากรณ์ลักษณะวัน (อีกตำรา)

นรชนวันอาทิตย์

นามครุฑสิทธ l ธาตุหิน

คนเกิดวันอาทิตย์ อุปนิสัยเป็นที่รักใคร่ของคนใกล้ชิด จิตใจรักการกุศล แต่ชอบกลมักโดนคนพาลหลอก ยี่สิบเอ็ดปีจะมีเหตุให้เข็ดขัด ทำการใดไม่สำเร็จนักเพราะไม่อยู่ในร่องในรอย ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ด อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ ให้สำรวมปาก หาไม่แล้วจะเสียมากกว่าได้ จากนั้นไปจะสุขสำราญพอประมาณ

นรชนวันจันทร์

นามพยัคฆ์ l ธาตุไม้

คนเกิดวันจันทร์ วาจาฉอเลาะขับขานทะยานปาก พูดมากจนได้ศัตรู มีสติรอบรู้ ควบคุมอารมณ์ได้ไว ในชั่วอายุหนึ่งมีช่วงวัยที่ต้องระวัง คือสิบห้า จะทุกข์กายาเพราะคบเพื่อนเลว เงินหายไปกับของเหลว โซซัดโซเช แตโอ้ละเห่ ในวัยยี่สิบสามจะมั่งมีทรัพย์มาก ลำบากเหลือหลายหลังพ้นวัยสามสิบปี ด้วยมีเคราะห์หนักหลายครา แลฟ้าเปิดเมื่ออายุห้าสิบปี สุดแสนมั่งมีศรีสุข

นรชนวันอังคาร

นามขนานสีหราช l ธาตุเหล็ก

คนเกิดวันอังคาร นิสัยแกล้วกล้าสามารถ องอาจสมชายชาติทหาร ไม่ระรานใคร ไปแห่งหนตำบลใดมีมิตรทุกที่ ทำคุณแกใครเหมือนไฟตกน้ำ ไม่จดไม่จำเหมือนให้ด้วยใจ เงินมีเท่าไรเหมือนไฟไหม้มือ ญาติมิตรเขาไม่นับถือร่วมวงศา หาทรัพย์มาได้เพราะฝีมือตน ทุกข์ร้อนเหลือทนในวัยสิบห้า กายาต้องโรคด้วยเบญจเพส สามสิบเศษ ๆ พอได้พอมี ย่างเข้าสี่สิบปีร้อนรุ่มอุราหลาย โศกเศร้าเสียใจไม่เว้นวัน พ้นนั้นจึงพ้นภัย คงเหลือไว้แต่ตำนานอังคารนรชน

นรชนวันพุธ

นามสุนัข l ธาตุเถ้า

คนเกิดวันพุธ ชีวิตไม่สะดุดไม่หยุดสัญจร เคยเรียบเรียงเคียงหมอนนอนบ้านเกิด แต่ฐานะไม่บรรเจิดหากไม่พเนจร ชีวิตไม่ทุกข์ร้อนรอนแรมแช่มฤทัย หาทรัพย์มาอยู่ได้ไม่นาน รอบรู้สรรพการทำคุณนาย แต่ทำดีกับใครเหมือนไฟตกน้ำ ย่างเข้าสิบสามปี อินทรีย์มีโรคภัย เติบใหญ่กลับมั่งมี สุขเปรมปรีดิ์เหลือหลาย ให้จดจำไว้ ห้าสิบแปดปี หนีไม่พ้นหมอ

นรชนวันพฤหัสบดี

นามหม l ธาตุน้ำ

คนเกิดวันพฤหัสบดีมีดีที่โวหารเป็นที่สำราญแก่สมณะ ชีพราหมณ์ ปัญญาเลิศล้ำ เล่าเรียนขีดเขียน ทำการงานได้ผล ลาภผลเนืองนอง แต่อารมณ์คะนองฟองพ่อ ดุจนาคมากพิษสง ปลงไม่ลงหากไม่ระบายให้หายโกรธ โปรดจงรู้ไว้เถิดคนวันครูมากพิศสิเน่หา ครองเข้าสิบห้าจักเศร้าอาภัพ แต่พยับแดดโลการีจะระคายฤทัยชนม์ คนวันพฤหัสบดี

นรชนวันศุกร์

นามหนู l ธาตุลม

คนเกิดวันศุกร์ ฝีปากไม่เป็นสองรองใคร จินตนาการกว้างไกลสร้างสรรค์ โกรธง่ายหายพลันไม่ถือสา หาทรัพย์ได้มาละลายสิ้น นี่คือศิลปินวันศุกร์ ย่างเข้าสิบเอ็ดจะมีทุกข์กายา ต้องพึ่งพาเภสัชอยู่เป็นนิจ ยี่สิบห้ารวมญาติมิตรมีคู่คิดการงาน สี่สิบเบิกบานค่อนข้างดีเมียรักใคร่ หกสิบเมื่อไหร่ จำไว้จะรื่นรมย์สมฤดี จะมั่งมียศถาบรรดาศักดิ์ บริวารจงรักภักดี จิตรกรชั้นดีนรชนคนวันศุกร์

นรชนวันเสาร์

นามนาคา l ธาตุไฟ

คนเกิดวันเสาร์ อารณ์เร่าร้อนดุจนาคาพิโรธ แสนโปรดกามราคี ชอบคลุกคลีอิสตรีเป็นนิสัย ลูกเขาเมียใครพอใจใช้เล่ห์พันผูก มากลูกหลายเมียไม่ยอมเสียทีใคร ฝักใฝ่อันธพาลเป็นมิตร ไม่คิดเสียดายเงินทองของใช้เหลือเก็บ มักมีแผลเขี้ยวเล็บตามตัว เป็นรอยชั่วสามานย์วิสัยนักเลง สิบห้าปีเสียของรัก ยี่สิบปีจักย้ายที่อยู่ นอนคุดคู้อยู่คุกในวัยสามสิบ เพราะทำตนวิวาท และโดนพาดพิงมา จักลืมตาอ้าปากได้ดีเมื่อสิ้นปีสามสิบระทม สมตำนานอันธพาลวันเสาร์

ลักษณะทั่วไปของคนทั้ง ๗ วัน

นรชนวันอาทิตย์

สิทธิการิยะ ตำราว่าไว้ พระอิศวรร่ายพระเวทเสกราชสีห์ ๖ ตัวให้ละเอียดลง ห่อด้วยผ้าแดง ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพย์เทพยาทินกร มีกายสีแดง ทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์พรายแพรวด้วยแก้วปัทมราช วิมานสีแดง ทรงบนหลังราชไกรสร (ราชสีห์) เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในอีสานทิศ

ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ ท่วงท่าคล้ายดั่งราชสีห์ พูดจาดีมีหลักการ ถนัดวางแผนการ มีวินัยตรงต่อเวลา ใจคอเด็ดเดี่ยว รักศักดิ์ศรี ยอมหักไม่ยอมงอ เจ้ายศเจ้าอย่าง และถือเนื้อถือตัว มีความเป็นผู้นำ โดดเด่นมากในสภาวการณ์วิกฤต มักได้เป็นผู้นำหน่วยย่อยไปจนถึงระดับสูง หากไม่ได้อย่างนั้นก็มักฉายเดี่ยวไม่ตามใคร มีความอดทนสูง

มีหัวคิดก้าวหน้า ไม่ยึดติดกับขนบที่ล้าสมัย มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงไม่ยอมรับใครง่าย ๆ นอกจากจะมีเหตุผลน่าเชื่อถือ น่าฟัง หักล้างความคิดตนได้เท่านั้นจึงจะยอมรับ มีแผนการในใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายมากกว่าจะใช้ชีวิตไปวันๆ จะรับไม่ได้หากตนท้อแท้ อ่อนแอ และแพ้พ่ายซะเอง นั่นคือนิสัยรักความก้าวหน้า ผู้ปรารถนาชื่อเสียง

รักอิสรเสรี มีวิถีเหมือนกงล้อของพระอาทิตย์ ขึ้นลงตามใจ ไม่อยู่ใต้อาณัติใคร และไม่ต้องการให้ใครมาอยู่ในอาณัติ มีความจริงใจให้กับทุกคนเสมอกัน อารมณ์ร้อน คิดไวทำไว และอยากเห็นผลทันใจ จิตใจกล้าหาญแต่ไม่ชอบระรานใครและไม่บ้าบิ่นใช้จ่ายเงินเหมือนพระอาทิตย์เผาไหม้ยามเที่ยงวัน ไม่รู้จักมัธยัสถ์ จะประหยัดก็ต่อเมื่อเงินเหลือน้อย แต่จะเก็บอย่างไรก็ระเหยได้ในกระเป๋าคนวันอาทิตย์ แต่น่าคิดไม่มีเงินก็อยู่ได้ทั้งวัน

ผู้หญิงวันอาทิตย์ มีเสน่ห์เฉิดฉายราวตะวันยามเช้า ใบหน้าจัดว่างดงามราวตะวันยามเย็น รูปร่างโดดเด่นแลเห็นแต่ไกล รุ่มรวยเสน่หา กลิ่นราคะร้อนแรง แต่งกายดีมีรสนิยมเหมาะสมกับเรือนร่าง ความสวยบาดตาแต่กิริยาไม่บาดใจ ท่วงท่าฉับไวราวอาชา หาความอ่อนช้อยไม่เจอในแสงตะวันจ้า ความกล้าเป็นที่รู้ เจ้าชู้เป็นที่ทราบ อกหักหลายคราไม่เข็ดหลาบ เป็นที่ทราบสวยเลือกได้

ผู้ชายวันอาทิตย์ มีหัวใจผู้นำ แต่งองค์ทรงเครื่องราวเทพสุริยัน ประพรมน้ำหอมพอชื่นใจ ทำการใดก็มีรัศมีส่องประกายเป็นที่โดดเด่นในสังคม จับหอยต้มยังดัง ปิ้งปลาย่างยังเป็นข่าว หน้าตาพอไปวัดไปวา วาจาจัดว่าคม พูดน้อยแต่ต่อยหนัก มีคนรักคนชัง ถึงผิดหวังแต่อดทนดี รักจริงหวังแต่ง ไม่แกล้งให้ช้ำใจ เลวระยำมาจากไหนลืมได้ไม่ถือสา ผิดต่อหน้าไม่ว่าเอาความ ยืดได้หดได้ ถึงโกรธไปไม่นานก็ลืมปลาบปลื้มกับการเอาอกเอาใจ

นรชนวันจันทร์

สิทธิการิยะ ตำราว่าไว้ พระอิศวรรายพระเวทเสกนางฟ้า ๑๕ องค์ให้ละเอียดเป็นผุยผง แล้วห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระจันทร์เทพบุตร มีกายสีนวล ทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์แก้วประมวลนิวัตร และวิมานแก้วสีมุกดา ทรงอัศวราช (ม้า) เป็นพาหนะ สถิตในบูรพาทิศ

ผู้เกิดวันจันทร์มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังพระจันทร์ทอแสง แก้มแดงเอิบอิ่มและมีลักยิ้ม ส่วนความสวยหรือหล่อเหลาเป็นไปตามธรรมชาติสรรค์สร้าง มักมีแผลไฟไหม้เป็นเอกลักษณ์ของชาวจันทรา

กิริยามารยาทเรียบร้อย ท่าทางอรชรอ้อนแอ้น เป็นคนอ่อนนอกแต่แข็งใน ภายนอกดูนุ่มนวลอ่อนหวาน เก็บอาการได้ดี แต่ถ้าโกรธขึ้นมาจะปากกล้า ไม่ไว้หน้าใคร ลักษณะอื่นทั่วไป "เบญจกัลยาณี" เป็นศิราณีแก้ปัญหาหัวใจให้เพื่อนฝูง แต่ตนเองกลับอาภัพ ญาติพี่น้องก็พึ่งพาไม่ได้ ต้องอาศัยตัวเองเป็นหลัก มีพรสวรรค์พิเศษสามารถอ่านใจคนได้และมีน้ำใจเอื้อเนื้อเผื่อแผ่

กล้ามเนื้อนิ่มด้วยมวลธาตุนางฟ้า แต่แสงจันทราที่อาบไล้ไม่ได้ช่วยให้แข็งแรงนัก มักเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำ ภายนอกดูปกติดีภายในกลับซ่อนปีศาจร้ายไว้โดยเจ้าตัวไม่รู้ ซึ่งเกิดจากความรุนแรงของครอบครัวในวัยเด็กที่ฝังรากลึกมานาน และจะปรากฏตัวออกมาต่อเมื่อมีเรื่องให้โกรธเท่านั้น รักใครรักจริงไม่อิงฐานะหรืออายุ เมื่อออกเรือนไปแล้วจะมีความเป็นแม่ศรีเรือน รักลูกดังแก้วตาดวงใจ แต่มักขี้บ่นกับคู่ครอง อดรนทนไม่ไหวก็แยกกันอยู่ แม่หม้ายที่เกิดวันนี้จึงมีมาก

การงานพอเลี้ยงตัวได้ไม่ถึงกับโดดเด่น แต่เก่งเรื่องการวางแผนและความประณีต ป่วยหนักสองครั้ง ทุกข์หนักสองครั้ง รอดมาได้ จึงตั้งตัวได้ มีชีวิตสุขตลอดอายุขัย

ผู้ชายวันจันทร์ เป็นคนเจ้าสำอางตั้งแต่หัวจรดเท้า ทั้งผมเผ้าเย้าเนื้อ สวมใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่นมีราคา สง่าตั้งแต่ประตูบ้านยันท้ายครัว เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ เรื่องเอาใจถนัด สันทัดการปรับตัว กิริยาละมุนละม่อม เจ้าเสน่ห์ ค่อนไปในทางเจ้าชู้ ชอบการต่อสู้และแข่งขัน โดยเฉพาะเรื่องกีฬาจะชื่นชอบเป็นพิเศษ แต่อุปนิสัยส่วนตัวกลับเป็นคนโลเล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไร้จุดยืน และตัดสินใจก็ล่าช้า โดยสรุปแล้วมีบุคลิกค่อนไปทางโลกสวย

ผู้หญิงวันจันทร์ องค์หญิงแห่งจันทรา พูดจาอ่อนหวาน รักสวยรักงาม สะอาดสะอ้าน มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ดูแลตัวเองและคนรักดี มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม และมีเมตตามาก ช่างพูดช่างเจรจา หาเหตุผลร้อยแปดมาอ้างให้คนสมยอมสยบให้ตน รักจริงเกลียดแรง แสดงออกชัดเจน ใจคอเด็ดเดี่ยว ชอบตัดสินใจเวลาอารมณ์เสีย และมักหูเบาเชื่อคนง่าย

นรชนวันอังคาร

สิทธิการิยะ ตำราว่าไว้ พระอิศวรทรงร่ายพระเวทเสกมหิงสา (กระบือ) ๘ ตัวให้ละเอียดลง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงของแก้วเพทาย ประพรมด้วยน้ำอมฤต เกิดเป็นองค์พระอังคารเทพเรืองฤทธิ์ขึ้น มีกายสีแก้วเพทาย ทรงรัตนโกเมนเป็นอาภรณ์ และวิมานเป็นทับทิม ทรงขรราช (ลา) เป็นพาหนะสถิตในอาคเนย์ทิศ

ผู้เกิดวันอังคาร ถือตามตำราว่า นิสัยคล้ายนักรบ ท่วงท่ากล้าแข็ง กล้าหาญ ชอบตีรันฟันแทง ไม่ยอมใคร มีความอดทนอดกลั้นดี อารมณ์ฉุนเฉียว มุทะลุดุดัน ตามนิสัยผู้ถูกปั้นจากกระบือ รักอิสระมากกว่าถูกจองจำอยู่ในกรอบคำสั่ง สีหน้าเคร่งขรีม พูดจาขวานฝ่าซาก ตรงไปตรงมา ไม่ชอบคนปลิ้นปล้อนหน้าไหว้หลังหลอก บูชาความถูกต้องและความเป็นธรรม

การงานขยันขันแข็ง ชอบทำมากกว่าพูด แต่ขาดไหวพริบ ตรงไปตรง มาไม่รู้จักพลิกแพลง เวลาอยู่กับผู้ใหญ่กลับฉลาดนัก ญาติมักนำความทุกข์มาให้ ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคสี่ครั้งจึงจะมั่งคั่ง ความรักความใคร่มีน้ำหนักเท่ากันอยู่ที่ว่าอะไรจะมาก่อน จริตราคะรุนแรง นิสัยเจ้าชู้ ปากว่ามือถึง แต่อาภัพรัก หากสมหวังในชีวิตคู่จะผิดหวังกับบุตรธิดา หรือสลับกัน

มีความเชื่อต่อศาสตร์ลี้ลับ หมอดู คนทรงเจ้าเข้าผี และเครื่องรางของขลัง ชอบสะสมพระเครื่อง หากผู้นั้นนับถือในพระเจ้าจะมีความศรัทธาในองค์ศาสดาสูงมาก และเคร่งครัดต่อคำสอน

ดาวอังคารได้ชื่อว่าเป็น เทพเจ้าสงคราม คนที่เกิดในวันนี้หากมีอาชีพรับราชการทหารในสายบู๊จะก้าวหน้าเร็วมาก แต่หากเป็นอาชีพอื่นจะตรงกันข้าม กล่าวคือ อยากเป็นเจ้าคนนายคนแต่ทำตนไม่สมตำแหน่ง ถึงจะบรรลุเป้าหมายได้แต่จะไม่อยู่ยั่งยืนนาน เพราะไม่มีวุฒิภาวะผู้นำ

ผู้หญิงวันอังคาร มีความชับช้อนทางอารมณ์ จนบางครั้งรู้สึกเบื่อหน่ายตัวเอง อยากมีคนรักคอยดูแลแต่เจ้ากี้เจ้าการ แสดงความเป็นเจ้าของเกินควรทำให้คนรักเบื่อหน่าย นิสัยร่าเริงสนุกสนาน รักพี่น้องดี ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ตนทำได้ มักพูดอย่างทำอย่างแต่ไม่ตอแหล

ผู้ชายวันอังคาร เป็นคนตรงไปตรงมา น้ำใจกว้างขวาง และจริงใจกับทุกคน ไม่คิดหักหลังใคร เจ้าคารม ปากว่ามือถึงในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรักเป็นจอมเจ้าชู้หมายเลขหนึ่ง จริตราคะรุนแรง ถึงจะมีเพื่อนฝูงมากแต่วางตัวไม่สนิทสนมกับใคร มีช่องว่างสำหรับทุกคน ไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น นอกจากมีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

นรชนวันพุธ

สิทธิการิยะ ตำราว่าไว้ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ร่ายเวทเสกพญาคชสาร ๑๗ ตัวให้ละเอียดลง แล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระพุธเทพเทวา มีกายสีแก้วมรกต มีวิมานสีมณี ทรงคชคเชนทร (ช้าง) เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในทักษิณทิศ

ผู้เกิดวันพุธ เป็นคนคิดไว ทำเร็ว พูดคล่อง ละเอียดรอบคอบ พลังวัตร การงานแข็งแกร่ง ช่างพินิจพิเคราะห์ มีลูกล่อลูกชน รู้รุก รู้รับ วางแผน และมีจิตวิทยาดี การงานจึงสำเร็จตามเป้าประสงค์ อัธยาศัยดี อบอุ่น มีไมตรีต่อผู้คน และอ่านคนได้ไว ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งวาทศิลป์ มีสีลาการพูดโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดี มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ ไม่ว่าจะท่องเที่ยวไปที่ไหนมักได้มิตรใหม่เสมอ

วางตัวสุภาพอ่อนโยน จรรยางดงามเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้ง ค่อนข้างจะเอาเปรียบอยู่สักหน่อย ละโมบ และมักใหญ่ใฝ่สูง ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องดีเลว ทุกอย่างล้วนคือการแสดง ทักษะเหมาะจะเป็นนักประพันธ์ นักแสดงนาฏศิลป์

ความโดดเด่นของคนวันพุธ คือ "การพูดจา" พรั่งพรูออกมาอย่างมีรสชาติ คนฟังพอใจมากเพราะไม่วิจารณ์ใครในแง่ลบ แต่หากไม่พอใจใครแล้ว จะแตกหักเสียงดัง ไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม

ไม่ใช่คนหวือหวาฉาบฉวย ทุกอย่างล้วนผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีแล้ว คู่รักของคนวันพุธจึงเลือกมาจากปัญญามากกว่าหัวใจ และเป็นคนเก็บความลับเก่ง ไม่เปิดเผยทุกอย่างให้คนรักรู้

ถ้าเป็นคฤหัสถ์จะมีความรู้เป็นพหูสูต ชอบท่องเที่ยวไปตามใจ ถ้าเป็นสมณะจะมีปัญญารู้แจ้งในพระธรรม มีจริยาวัตรน่าศรัทธาเลื่อมใส มีชื่อเสียงมาก ชีวิตลำบากห้าครั้ง ดีสามครั้ง จึงตั้งตัวได้

ผู้ชายวันพุธ มีสติปัญญาความรู้ดี อารมณ์อ่อนไหว ถูกยั่วยุง่าย ทำให้เสียโอกาสที่ควรจะได้อย่างน่าเสียดาย แม้จะมีความจำดีแต่กลับแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอารมณ์ตน คารมคมคาย มีเสน่ห์ และช่างเลือก แต่เลือกนักมักได้แร่ หนุ่มเจ้าชู้วันพุธจึงมีคู่มากกว่าหนึ่งคน

ผู้หญิงวันพุธ อารมณ์อ่อนไหว สิ่งใดมากระทบอารมณ์มักถือเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งนั้น ไร้จุดยืน และขี้เหงา ชอบชวนเพื่อน ๆ มาสังสรรค์ผ่อนคลาย มักมีไฝหรือปานบริเวณเนินอกหรือในร่มผ้า จริงจังกับชีวิตและความรัก บางคนเป็นโรคประสาทอ่อน ๆ เพราะวิตกกังวล คิดมาก สร้างความรำคาญให้สามี อดรนทนไม่ไหวก็ขอหย่าไปหลายราย สาววันพุธจึงมีคู่รักมากกว่าหนึ่งเพื่อชดเชยที่เสียไป

นรชนวันพุธกลางคืน

สิทธิการิยะ ตำราว่าไว้ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ทรงร่ายพระเวทเสกผีโขมด ๑๒ ตนให้ละเอียด ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระอสุรินทรเรืองฤทธิ์ มีกายสีดำสลัว ทรงทิพยสุวรรณแสงสีใสสะอาด มีวิมานสีนิล มีมหาสุบรรณราช(ครุฑ) เป็นพาหนะ สถิตในทิศพายัพ

ผู้เกิดวันพุธเวลา ๑๘.๐๐ - ๐๕.๕๙ น, (ถึงรุ่งอรุณของวันพฤหัสบดี) ถือเป็นผู้เกิดวันพุธกลางคืน หรือวันราหู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภให้คุณทั้งด้านดีและด้านร้าย

ผู้เกิดวันพุธกลางคืน มีความคิดวิจารณญาณลึกซึ้ง ความจำดี มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าใคร และยังพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ พลังราหูขับดันให้เป็นผู้เรียนรู้เร็ว ทำงานเร็ว และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง ล้ำหน้ากว่าใครในแทบทุกด้าน อยู่ใต้อิทธิพลของราหูจึงส่งผลในด้านดีและด้านร้าย ในด้านดีคือ เป็นคนรักอิสรเสรี ไม่อยู่ในอาณัติของใคร ใจนักเลง ชอบช่วยเหลือผู้คนที่โดนรังแก ส่วนด้านร้ายคือ เป็นคนลุ่มหลงมัวเมาในลาภยศ และเป็นนักฉวยโอกาสที่จัดจ้านที่สุดในบรรดาทั้ง ๗ วัน รวมถึงพุธกลางวันด้วย

คนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าดีก็ดีใจหาย ถ้าร้ายก็ร้ายน่ากลัว มีความหุนหันพลันแล่นมากกว่าคนเกิดวันอังคาร และอ่อนหวานกว่าคนเกิดวันพุธกลางวัน เป็นทุกสิ่งยิ่งกว่าของทุกวัน สองประสานในร่างเดียว มีสติรู้ตัวควบคุมคำพูดตนได้ดี รักอิสรเสรี ชอบเที่ยวไปไหนมาไหนคนเดียว มีความเป็นส่วนตัวสูง ค่อนข้างเจ้าชู้ มีคู่มาก ไม่ชอบการผูกมัด อยากรักก็รัก อยากเลิกก็หายเข้ากลีบเมฆ

คนเกิดวันนี้เป็นคนดวงแข็ง หากประกอบอาชีพเป็นแพทย์ พยาบาลหรือผู้ทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายแล้วจะก้าวหน้ารวดเร็ว ถ้าบวชเป็นพระสมณะชีพราหมณ์จะเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใส ในชีวิตจะตกทุกข์ได้ยาก ๕ ครั้ง  ได้ดิบได้ดี ๓ ครั้ง จึงมั่งมีศรีสุขตลอดอายุขัย

ผู้ชายวันพุธ (กลางคืน) ชอบตามใจเพื่อนฝูงจนโดนเอาเปรียบเป็นประจำ แต่มีน้ำอดน้ำทนดีไม่ค่อยมีปัญหากับใคร แต่หากอดรนทนไม่ไหวก็ไม่ไว้หน้าใครเช่นกัน นิสัยประจำตัวคือ มีน้ำใจงามชอบอาสาช่วยเหลือผู้คน ถ้าได้ทำงานในโรงพยาบาลจะดีมีประโยชน์กับส่วนรวม

ผู้หญิงวันพุธ (กลางคืน) "เทพีแห่งความงามและการสร้างสรรค์" คือ ฉายานามของพระราหู ผู้ให้คุณแก่สตรีวันพุธกลางคืน โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย ศิลปะ และวาทศิลป์จะเด่นกว่าทุกวัน ปฏิภาณไหวพริบดี เรียนรู้เร็ว จิตใจโอบอ้อมอารี และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง สร้างฐานะได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน

นรชนวันพฤหัสบดี

สิทธิการิยะ ตำราว่าไว้ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ร่ายพระเวทเสกฤษี ๑๙ ตน ให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีแสด ประพรมน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดี มีกายาสีแก้วไพฑูรย์ ทรงทิพยอาภรณ์สุวรรณรัตนรูจี แจ่มด้วยมุกดาหาร มีวิมานสีบุษรา ทรงมฤคราช (กวางทอง) เป็นพาหนะสถิตในปัจฉิมทิศ

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ดาวนักปราชญ์ราชบัณฑิต มีความยินดีในการทำบุญสุนทาน ใจกุศล ชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และไม่เคยหวังจะได้รับอะไรจากใครเพราะมีหัวใจฤษีผู้หวังในอัฐในธรรมมากกว่าหวังในลาภสักการะ

หนักแน่นด้วยธาตุติน แต่ถ้าโกรธขึ้นมาก็จะพูดจาเผ็ดร้อน รุนแรง เสียดสี เสียดแทงให้ซ้ำทรวง และทำอย่างที่พูด โดยเฉพาะเรื่องของความเที่ยงธรรมจะสู้ไม่ถอยจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม ชื่นชอบงานศิลปวัฒนธรรมโบราณและประเพณีโบราณอันดีงาม ชอบสะสมของเก่ามีค่า

สติปัญญาดี ยึดถือศีลธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เฉลียวฉลาดไม่งมงาย ใครว่ากล่าวสิ่งใดมักไตร่ตรองก่อน มีอัธยาศัยในทางชอบสั่งสอน มีความคิดโตเกินวัย ไม่ยอมรับว่าตนผิดง่าย ๆ นอกจากจะจนด้วยข้อมูลหลักฐานจึงยอมรับ

มีหัวใจรักที่ยืดหยุ่นอย่างผู้ใหญ่ รู้ให้อภัย และให้โอกาสแก้ตัว หากต้องฃแยกทางกับคนรักก็พร้อมยอมทำใจ คนเกิดวันนี้ความรักไมโดดเด่นนักเพราะอยู่ใต้รัศมีดาวธรรม มองว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาของโลก จึงไม่หลงไปกับอารมณ์รักที่เอาแน่นอนด้วยไม่ได้

ผู้ชายวันพฤหัสบดี เป็นคนหนักแน่น มีเหตุผล ไม่เชื่อถืออะไรหรือใครง่าย ๆ และไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ มีความรับผิดชอบสูง ชอบพึ่งพาตัวเองมากกว่าผู้อื่น มักมีตำหนีไฝ หรือปานใต้ร่มผ้า มุมานะบากบั่น ศึกษาหาความรู้ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนสูง ชอบสอนมากกว่าถูกสอน ทำงานรวดเร็วหรือช้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ เจรจาพาที มีเหตุผลลึกซึ้ง เป็นที่นับถือของผู้คน

ผู้หญิงวันพฤหัสบดี แต่งกายเรียบร้อยสมวัย ไม่ใคร่แต่งตัวเย้ายวนชวนพิสมัย รูปกายสมส่วน สูงสง่า ผมบางละเอียดสลวย ภาพรวมถือว่าเป็นหญิงทรงคุณค่า งามทั้งหน้า สูงค่าด้วยความรู้ และจิตใจ มีความกตัญญูรู้คุณคน ไม่เอาเปรียบใคร ใช้ชีวิตเรียบง่ายพอใจ ส่วนใหญ่ผ่านการอบรมมาดีจึงเป็นคนเจ้าระเบียบ เก็บความรู้สึกได้เหมาะสม ถ้ามีการศึกษาสูงจะไม่ประจบเอาใจใคร มีความมาดมั่นในความสามารถของตนเองจึงดูเหมือนคนเย่อหยิ่ง ชอบอยู่อย่างสมถะมากกว่าออกงานสังคม

นรชนวันศุกร์

สิทธิการิยะ ตำราว่าไว้ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ร่ายพระเวทเสกคาวี (โค) ๒๑ ตัวให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีเงิน ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระศุกร์เทวา มีกายสีประภัสสร ทรงนิราภรณ์เลื่อมประภัสสรโอภาสมีวิมานเป็นสีทอง ทรงโคศุภราช (วัว) เป็นพาหนะ สถิตในอุดรทิศ

ผู้เกิดวันศุกร์ มีเสน่ห์ในตัว ท่วงท่ากิริยามีชีวิตชีวาน่ามอง ไม่ทื่อเกินไป ไม่ลื่นไหลจนตลบตะแลงตอแหล เรียกว่า มีปฏิภาณไหวพริบคล่องตัวดี ไม่เรียบง่ายแต่มีรสนิยมดี รักสวยรักงาม และรักความสะอาด โดยมากคนเกิดวันนี้จะคร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิง เพราะมีจริตไปในทางนั้น

เก็บความรู้สึกเก่ง ไม่เปิดเผยความในใจให้ใครรู้ และไม่แสดงออกให้เห็นว่าตนทุกข์ใจ จะเก็บไประบายความทุกข์อยู่ในมุมส่วนตัว แต่ในเวลามีความสุขจะร่วมสนุกสนานไปกับผู้อื่น

กามโลกีย์ ถือว่าเป็นธรรมชาติของคนเกิดวันนี้โดยแท้ มีความพึงพอใจกับกามารมณ์ โดยเห็นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพียงแต่ฟ้าลิขิตให้เขาโดดเด่นเกินใครในชั้นเชิงกามาเท่านั้นเอง มีรสนิยมหรูหรา เครื่องแต่งกายราคาแพง รักการท่องเที่ยว ฟังเพลงคลาสสิก จัดว่าเป็นคนหัวสูงพอตัว "ยามมีต้องหรู ยามอยู่รูไม่ออก" หรือไม่ยอมจม เคยเพื่องฟูอย่างไรก็ต้องหามาให้ได้อย่างนั้น

บุคลิกเป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อย ย่อนหวาน ชอบหยอกล้อถากถางพอคัน ๆ ไม่ถึงกับทำให้ใครโกรธ ไม่โต้แย้ง หรือดุด่าใครให้เสียภาพลักษณ์ มีชะตาลำบาก ๒ ครั้ง จึงได้ดี ชีวิตสุขีมีสุข

ผู้ชายวันศุกร์ เป็นคนเจ้าสำราญ มีเสน่ห์ในตัว และละเอียดอ่อนในความรัก เข้าใจความต้องการของสาวๆ เป็นอย่างตี ทำให้หญิงสาวที่อยู่ใกล้ๆหลงใหล ยอมเป็นคู่รักด้วยหลายคน มีความคิดแหวกแนวจากกรอบความคิดเดิมๆ ริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ดี และยั่งยืนกว่าระบบเดิมที่เก่าคร่ำครี ฉลาดในการนำเสนอความคิดใหม่ๆ โดยไม่กระทบกับแนวอนุรักษนิยม จึงได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สร้างฐานะได้มั่นคงอย่างรวดเร็ว

ผู้หญิงวันศุกร์ มีเสน่ห์แพรวพราวใบหน้ารูปทรงไข่ ดวงตาดำขำกระจ่างใส รูปร่างโค้งเว้างอนงามผุดผ่อง เป็นที่สะดุดตาของทั้งหญิงและชาย รักสนุกสนาน เฮฮาสมาคม มีคารมทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม แต่งตัวยั่วบ้างยุบ้างตามสมัย เอาใจใส่คู่ครองไม่ขาดตกบกพร่อง กับพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันดี

นรชนวันเสาร์

สิทธิการิยะ ตำราว่าไว้ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ร่ายพระเวทเสกพยัคฆ์ ๑๐ ตัวให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีดำ ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระเสาร์เทวราช มีกายสีม่วง ทรงรัตนนิลเป็นทิพยอาภรณ์ มีวิมานสีมรกต ทรงพยัคฆ์ราช (เสือ) เป็นพาหนะ สถิตในหรดีทิศ

ผู้เกิดวันเสาร์ รูปไม่งามแต่สติปัญญาไม่ทราม ความจำเป็นเลิศ ไหวพริบฉับไว รู้จักพลิกแพลงตะแคงเดิน เข้าตามตรอกออกตามประตู ชื่อตรง เรียบง่ายและสันโดษ ชีวิตจึงค่อนข้างราบเรียบ มีความจริงใจกับเพื่อนร่วมงาน ใครไหว้วานให้ช่วยเหลือก็รับปาก และลงมือทำสุดความสามารถกับงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่สุกเอาเผากิน เป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

ถ้าได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตมักมีอารมณ์ดุร้าย ข่มผู้น้อยให้เกรงขาม ปกครองตรงไปตรงมา เฉียบขาด มากด้วยเล่ห์กลมารยาสาไถย เป็นที่รักใคร่ชอบใจของเจ้านายตน

ชาติภูมิเป็นเสือ รักเกียรติยศและศักดิ์ศรี ใครมาดีก็ดีด้วย หากใครมาร้ายก็พร้อมวางมวยไม่กลัวเกรง ชอบคบหากับนักเลงเป็นสหาย องอาจพึ่งผายไว้ลายชาติพยัคฆ์ ชอบสักลาย หากเกิดในตระกูลร่ำรวยจะมีบริวารมาก แต่หากเกิดในตระกูลยากจนจะอดทนสู้ฟันฝ่าจนได้ดีในวัยกลางคน มีทรัพย์สินเงินทอง เป็นคนกว้างขวาง มีคนรู้จักมาก นิสัยเจ้าชู้คู่ก็มาก แต่กับพี่น้องไม่ค่อยถูกกัน

ผู้รับราชการจะสร้างผลงานไว้ให้แผ่นดิน มีคุณมากกว่าโทษ มีประโยชน์กับประชาราษฎร์ แต่ตนไม่ค่อยก้าวหน้าในหน้าที่การงานนัก เพราะพูดจาตรงไปตรงมา หนังหมาจึงไม่ต้องตาเจ๊ก ชอบท่องเที่ยวป่าตามป่าเขาลำเนาไพรมากกว่าล่องเรือในทะเล รักความท้าทาย และกีฬาอันตราย

ผู้ชายวันเสาร์ ชอบเที่ยวผจญภัยไปตามป่าเขาคนเดียว รักอิสรเสรี ไม่รอใครและไม่ต้องการให้ใครรอ มีความสุขดีกับการฉายเดี่ยวไม่ขอเอี่ยวกับใครให้เป็นภาระ มีความต้องการทางเพศสูงตามธรรมชาติชาติพยัคฆ์ รักใครพอใจใครแล้วต้องเอามาเป็นภรรยาตนให้จงได้ ชอบการเอาอกเอาใจ เคลิบเคลิ้มหลงใหลกับคำพูดไพเราะเสนาะหู และรู้ถึงความต้องการของตน

ผู้หญิงวันเสาร์ รูปร่างสูง มีส่วนโค้งส่วนเว้าเข้ารูปน่ามอง สีหน้าเฉยชาราบเรียบ ไม่แสดงอารมณ์ ไม่ค่อยยิ้ม แต่ไม่ถึงกับบี้งตึง ค่อนข้างเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ชอบอยู่ในกรอบขอบเขตของใคร เป็นคนหัวสมัยใหม่ที่สังคมยอมรับได้ ไฟรักร้อนแรง ปรารถนาเคียงคู่กับบุรุษผู้มีฐานะตำแหน่งในแวดวงสังคมชั้นสูง หรือมีอาชีพอยู่ในระดับแนวหน้า เช่น แพทย์ นักบริหาร นักการทูต ฯลฯ

สมพงศ์คู่ครอง

สิทธิการิยะ ในทางโหราศาสตร์ดวงดาวประจำวันเกิดมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงความรู้สึกรักใคร่ชอบพอหรือไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกพบได้ โหราจารย์ท่านจึงแนะนำถึงดวงสมพงศ์คู่ครองของแต่ละวันไว้ ดังนี้

อาทิตย์ กับ อาทิตย์ คิดอ่านเหมือนกัน

อาทิตย์ กับ จันทร์ รักใคร่กันดี

อาทิตย์ กับ อังคาร ทะเลาะกัน

อาทิตย์ กับ พุธ รักกันฉันเพื่อน

อาทิตย์ กับ พฤหัสบดี สร้างฐานะรวดเร็ว

อาทิตย์ กับ ศุกร์ ครอบครัวอบอุ่น

อาทิตย์ กับ เสาร์ ฐานะร่ำรวย

จันทร์ กับ จันทร์ ฐานะร่ำรวย

จันทร์ กับ อังคาร ห่างกันดี ใกล้กันมีปัญหา

จันทร์ กับ พุธ สร้างฐานะร่ำรวย

จันทร์ กับ พฤหัสบดี สร้างฐานะร่ำรวย

จันทร์ กับ ศุกร์ ครอบครัวอบอุ่น

จันทร์ กับ เสาร์ ยากจน

อังคาร กับ อังคาร ฐานะดีปานกลาง

อังคาร กับ พุธ ฐานะดีปานกลาง

อังคาร กับ พฤหัสบดี สร้างฐานะร่ำรวย

อังคาร กับ ศุกร์ ฐานะดีปานกลาง

อังคาร กับ เสาร์ ครอบครัวร้าวฉาน

พุธ กับ พุธ ครอบครัวอบอุ่น

พุธ กับ พฤหัสบดี การเงินดีมาก

พุธ กับ ศุกร์ สร้างฐานะได้เร็ว

พุธ กับ เสาร์ สร้างฐานะร่ำรวย

พฤหัสบดี กับ พฤหัสบดี สร้างฐานะร่ำรวย

พฤหัสบดี กับ ศุกร์ สร้างฐานะร่ำรวย

พฤหัสบดี กับ เสาร์ ครอบครัวอบอุ่น

ศุกร์ กับ ศุกร์ สร้างฐานะร่ำรวย

ศุกร์ กับ เสาร์ ฐานะดีปานกลาง

เสาร์ กับ เสาร์ ฐานะร่ำรวยดี

วันมิตร-ศัตรู

สิทธิการิยะ ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๘ ดวง มีอิทธิพลต่อกันในทางดีและร้าย ส่งผลให้ผู้เกิดวันต่างๆ เป็นมิตรหรือศัตรูกันได้ตามฟ้าลิขิตดังนี้

วันเกิดที่เป็นมิตรกัน

อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู (พฤหัสบดี) เข้ากันได้ดี ศึกษาร่ำเรียนจะสำเร็จดังประสงค์

จันทร์ โฉมตรู คู่ พุธนงเยาว์ คบหากันจะได้รับของกำนัลมีค่า

ศุกร์ ปากหวาน อังคารรับเอา ความรักให้ผลประโยชน์แก่ทั้งคู่

ราหู กับ เสาร์ เป็นมิตรกัน ร่วมกันเก็บออมทรัพย์ดี

วันเกิดที่เป็นศัตรูกัน

อาทิตย์ ผิดกับ อังคาร เลือดตกยางออก

จันทร์ กับครู (พฤหัสบดี) เป็นอริกัน ได้เสียกันก่อนแต่ง

พุธ อันธพาล วิวาท ราหู พูดขัดคอกัน

ศุกร์ กับ เสาร์ เป็นเสี้ยนศัตรู พลัดพรากจากคนรัก

hello world!