cat888

การทำนายแบบฐานเลข ๑๒ ตัว (กราฟชีวิต)

life graph

สิทธิการิยะ กราฟชีวิต เป็นตำราดูตวงฟื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมาช้านาน การทำนายดวงชะตาด้วยกราฟชีวิตนี้ไม่ยากเกินไปนัก ท่านผู้สนใจศึกษา ควรทำนายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้แล

ตั้งเลขแบบฐานเลข ๑๒ ตัว

๑. ใช้วิธีผูกดวงตามหลักเลขศาสตร์ ๗ ตัว 3 ฐาน

๒. ตั้งเลขเดือนของตนในฐานที่  ให้ครบทั้ง ๑๒ เดือน เริ่มจากเดือนเกิดของตน

๓. ตั้งเลขปีเกิดของตนในฐานที่ ๓ให้ครบทั้ง ๑๒ เดือน เริ่มจากปีเกิดของตน

ตัวอย่าง เกิดวันอาทิตย์ เดือนมกราคม ปีเถาะ ให้ตั้งเลขผูกดวงแบบฐาน ๑๒ ดังนี้

ตาราง การผูกดวงแบบฐาน ๑๒

ฐานวัน

ฐานเดือน ๑๐ ๑๑ ๑๒

ฐานปี ๑๐ ๑๑ ๑๒

ผลรวม ๑๐ ๑๓ ๑๖ ๑๙ ๒๒ ๒๕ ๒o ๒๒ ๑๒ ๑๔

เลขดวง๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒

อธิบาย

๑. ผลรวม หมายถึง ผลรวมของตัวเลขในแนวตั้ง

๒. เลขดวง คือ เลขผลลัพธ์ของการนำ ๑๒ ไปลบผลรวมตามช่องต่างๆที่มีค่าเกิน ๑๒ ออก หากลบแล้วยังมากกว่า ๑๒ ให้ใช้ ๑๒ ลบอีกครั้งจนกว่าจะน้อยกว่า ๑๒ สำหรับผลรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ ให้คงไว้

๓. นำเอาเลขดวงมาสร้างเป็นกราฟชีวิตได้ดังนี้

ขั้นตอนการทำนาย ให้โยงเส้นเลขดวงที่ตรงกันไปหากัน ส่วนเลขดวงที่ไม่ตรงกันให้ปล่อยไว้

ความหมายของวิถีชีวิต

วาสนา บุญกรรมที่ติดตัวเจ้าชะตามาแต่กำเนิด (ตนุ)

บริวาร บุตร ลูกหลาน ลูกน้อง คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ริเริ่มสิ่งใหม่ (ปุตตะ)

ทรัพย์ การเงิน รายได้ ความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง ความรู้ (กดุมภะ)

ศัตรู อุปสรรค ความเหนื่อยยาก ความเดือดร้อน การขัดขวาง (อริ)

ความสุข ความสำเร็จ ความก้าวหน้า เกียรติยศ ชื่อเสียง บารมี (ศุภะ)

เพื่อน มิตร เพื่อนฝูง หุ้นส่วน เจ้านาย เดินทาง สมาคม สังคม (สหัชชะ)

คู่ครอง สามี ภรรยา คู่ครอง ความรัก การแต่งงาน (ปัตนิ)

ญาติ ญาติพี่น้อง พ่อแม่ บ้าน ที่อยู่อาศัย มรดก (พันธุ)

วินาศ ความเดือดร้อน สิ้นเปลือง ล้มเหลว ผิดหวัง การต่อสู้ (วินาศ)

โรคภัย โรคประจำตัว ความเดือดร้อน ทุกขลาภ (มรณะ)

โชคลาภ โอกาส สิ่งที่ได้มาง่าย ความเจริญรุ่งเรือง (ลาภะ)

งาน ภาระหน้าที่ อาชีพ ตำแหน่ง ผลประโยชน์ (กัมมะ)

วิธีการอ่านกราฟพยากรณ์

วิธีการอ่านกราฟ มีดังนี้ สมมุติว่า ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านมีอายุครบ ๒0 ปี อยากทราบว่าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไร ก็ให้ไล่กราฟจากปี พ.ศ.๒๕๓๙ ขึ้นไปจนถึงจุดเลขดวงของท่าน ซึ่งก็คือ ๘ จากนั้นให้ดูคำทำนายเลขดวง (ภาพรวมของดวงประจำปี) จะได้คำทำนายดังนี้

เลข ๘

เลขที่แปดแผดเผาด้วยตัณหา ระวังราคีคาวจะฉาวโฉ่แม้ชีวิตสุขสำราญเป็นใหญ่โต แต่โทโสจะทำลายให้วายพลันเรื่องเงินทองของดีมีท่วมท้น ไม่อับจนเพราะมีแต่สุขสันต์กิจการงานสำเร็จเสร็จครบครัน สิ่งที่ผันก็จะได้ดังใจปองเพียงแต่ให้ระวังด้านอารณ์ จะขืนขมถมชีวิตให้มิดหมองเรื่องรักใคร่อย่าให้ผิดในครรลอง มันจะฟ้องชาวประชาน่าอับอายเรื่องร้อนใจก็ให้อ่อนลงสักนิด เรื่องแค้นคิดทำใครไม่ควรหมายด้านอื่นดีมีแต่ "ใจ" ที่เมามาย ถ้าดับได้เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี

จากนั้นให้ดูความสัมพันธ์เลขดวงในแนวตั้งและแนวนอนของกราฟจะพบว่า บริวาร สัมพันธ์กับ โรคภัย ให้ไปดูคำทำนายเลขดวงที่สัมพันธ์กันจะได้คำทำนายดังนี้

"บริวาร สัมพันธ์กับ โรคภัย ทำนายว่า ท่านจะมีเรื่องกลัดกลุ้มใจกับบริวาร ลูกหลาน หรือคนใกล้ชิดที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นประจำ ซึ่งท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเลี่ยงไม่ได้ หรือในทางตรงกันข้ามก็คือ พวกเขาเหล่านั้นจะนำโรคภัย หรือภยันตรายต่าง ๆ มาสู่ตัวท่านและครอบครัว"

แต่ในปีถัดมาคือ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่านมีอายุครบ ๒๑ ปี เลขดวงของท่านคือ ๑๐ ความสัมพันธ์เลขดวงในแนวตั้งและแนวนอนของกราฟ มีดังนี้ ศัตรู สัมพันธ์กับ ความสุข, ทรัพย์ สัมพันธ์กับ ความสุข และทรัพย์ สัมพันธ์กับ ศัตรู ก็ให้ดูคำทำนายตามความสัมพันธ์นั้น ๆ ส่วนวิธีการตรวจดวงชะตาในปีถัดไปก็ให้ตรวจดูด้วยวิธีการเช่นนี้แล

หมายเหตุ จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับปีวอก แต่ในการนับปีนักษัตรสากล (นับอย่างจีน) จะตรงกับปีจอ ฉะนั้น เพื่อป้องกันความสับสน จึงขออธิบายให้ท่านพึงเข้าใจว่า การนับปีนักษัตรอย่างจีนจะเริ่มจากเดือน ม.ค. - ธ.ค. เป็นหนึ่งวงรอบปีนักษัตร ส่วนโหราศาสตร์ไทยนับเดือน เม.ย. - มี.คเป็นหนึ่งวงรอบปีนักษัตร และเมื่อผ่านวันเกิดของท่านแล้ว โหราจารย์ไทยจะไม่ถือว่าท่านอายุ ๔๒ ปี  (จากตัวอย่าง) แต่จะถือว่าท่านอายุย่าง ๔๓ ปีแล้ว

คำทำนายตามเลขดวง  (ภาพรวมของดวงประจำปี)

หากต้องการรู้ภาพรวมของชะตาชีวิตในแต่ละปีของท่านจะเป็นเช่นใดก็ให้ดูช่องปีที่ต้องการรู้ แล้วไล่ขึ้นไปจนถึงจุดกราฟในช่วงอายุนั้นก็จะทราบภาพรวมของดวงชะตาชีวิตตน เช่น อายุ ๕๕ ปี เลขดวงตกเลข ๑ ให้ดูคำตามเลขดวงนั้น ดังนี้

เลข ๑

เลขที่หนึ่งไม่ถึงคราวของทุกข์ร้อน เป็นช่วงตอนที่ชีวิตมีสิทธิ์หวังอยากจะมีลาภยศหรือเด่นดัง อยากมั่งคั่งหรือก้าวไกลต้องเริ่มทำถ้าเริ่มด้วยตั้งใจและมุ่งมั่น สิ่งที่ฝันจะเป็นจริงใช่สิ่งขำเพราะเลขหนึ่งคือพลังอันหนุนนำ แต่ถ้า "กรรม" แรงกว่าจะช้าลงหากจะถามหาความสุขไม่ทุกข์แน่ ก็เพียงแค่ฐานะไม่เทียบหงส์เรื่องเคราะห์ร้ายก็หายไปอย่าพะวง บุญจะส่งสดใสถ้าไร้กรรม

เลข ๒

เป็นปีที่ทุกข์ร้อนอ่อนใจนัก แบกโลกหนักคนเดียวเปลี่ยวจริงหนากำลังใจไม่มีกายก็ท้อ ฝันที่รอก็เหมือนเลือนหายไปถามหาคนรักกันนั้นยิ่งยาก เพียงลมปากแช่มชื่นแล้วลื่นไหลถามหาความสมหวังยังอีกไกล ต้องเหน็ดเหนื่อยเดินไปอีกค่อนทางเหมือนพายุซัดมาฟ้ามืดหม่น ต้องอดทนต่อไปไม่หมองหมางวันนี้แพ้ย่อยยับเรืออับปาง จะเจ็บบ้างก็จำไว้สอนใจเราอีกไม่นานฟ้ามืดก็กลับใส อย่าหลงไปกับใครที่โฉดเขลาลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเป็นทีเรา จะคว้าเอาเดือนดาวก็ก้าวไป

เลข ๓

ได้เลขสามความสุขจะมาแล้ว จะคลาดแคล้วจากภัยได้หมดสิ้นมีแต่เสียงหัวเราะให้ได้ยิน ไปต่างถิ่นต่างแดนแสนเพลินใจคนร้างคู่จะได้คู่มาเคียงข้าง อายุห่างอย่างแก่แต่แจ่มใสนิสัยดีมีฐานะรวยกว่าใคร จุนเจือให้ได้ดีมีสุขกันถามเรื่องคนเจ็บไข้ก็จะหาย ศัตรูร้ายพ่ายแพ้เราอย่างแม่นมั่นได้รู้จักมิตรใหม่ผูกสัมพันธ์ โชคลาภนั้นลอยมาจงคว้าเอาเป็นช่วงที่มีสุขตามประสา แต่อย่าหาสุขอย่างคนอื่นเขามีแค่นี้อย่าโลภอย่าเร่งเร้า ไม่งั้นสุขก็เหมือนเศร้าอีกเนานาน

เลข ๔

ในยามนี้มีแต่มิตรมาชิดใกล้ ทำอะไรก็สำเร็จตามจุดหมายความเหนื่อยหนักก็ได้พักได้ผ่อนคลาย ของที่หายก็ได้พบได้กลับคืนงานที่หวังก็จะได้ดังใจหวัง สิ่งใดพังปล่อยไปไม่ต้องฝืนจะเริ่มมีโชคดีทุกวันคืน เหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายมาได้ดีไปพบใครใครก็ช่วยให้ง่ายเข้า ใจที่เหงาก็จะฟื้นชื่นสุขีความรักอุ่นชีวิตอิ่มยิ้มก็มี คนราวีก็ลาไปไม่ระรานแม้มิได้เลิศเลออยู่บนฟ้า ปราศจากทุกข์ใดมาแผ้วพานก็สุขอยู่ตามประสาพอชื่นหวาน ชีวิตผ่านด้วยดีไม่มีภัย

เลข ๕

เลขที่ห้าน่าจะดีแต่ซีช้ำ มีเคราะห์กรรมตามมาดึงขาไว้พอจะก้าวก็ก้าวไม่ได้ไกล จะคว้าใดใครอื่นก็แย่งชิงเป็นช่วงที่จิตใจเกิดสับสน ใจมัวมนเหมือนมีปีศาจสิงคิดก็ร้ายทำก็ร้ายน่ากลัวจริง ควรอยู่นิ่งเก็บตัวสงบใจ

อย่าปล่อยให้ตัณหาพาไปผิด แม้ชีวิตไม่ทุกข์ร้อนอย่าเผลอไผลสุขที่มีอาจสูญสลายไป เพราะอารมณ์เหลวไหลของตัวเองทั้งปีนี้ไม่มีภัยจากใครอื่น แต่คนอื่นจะถูกตัวเราข่มเหงอันบาปกรรมเราควรจะยำเกรง จงรีบเร่งทำบุญไว้หนุนตัว

เลข ๖

เลขที่หกอย่าตกใจไม่มีแย่ ไม่มีแพ้ใครอย่าไหวหวั่นแต่ก็ไม่ชนะใครเสมอกัน เป็นช่วงของคืนวันเบาสบายคือไม่ต้องพบเจอมรสุม เรื่องกลัดกลุ้มก็เหมือนจะห่างหายศัตรูก็ขอพักไม่ปองร้าย ไม่เดือดร้อนเหลือร้ายสบายดี

แต่ก็ไม่รุ่งโรจน์ไม่โดดเด่น ไม่ทุกข์เข็ญแต่ไม่เป็นขั้นเศรษฐีมีคู่รักแต่ยังไม่สมฤดี ตลอดปีไปเรื่อย ๆ ตามอารมณ์เป็นโชคแล้วที่พ้นภัยอันมืดมิด เพียงแต่สิ่งที่คิดยังไม่สมเหมือนเรือที่จอดนิ่งแต่ไม่จม รอสายลมแห่งโชคชะตามาพัดพา

เลข ๗

เวลานี้ลาภยศเริ่มสูงส่ง เชิดชูวงศ์ด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีมีคนรักนับถือบารมี ได้มิตรดีได้งานเด่นเป็นคนดังคนที่ยังไร้คู่จะได้คู่ คนที่มองกันอยู่จะสมหวังคนที่มีรักแล้วยิ่งยืนยั่ง จะพร้อมพรั่งทั้งเงินทองของถูกใจ

จะสำเร็จงดงามตามที่คิด จะพิชิตได้ชัยอย่างที่หมายมีฐานะสมบูรณ์ขั้นเจ้านาย ถามเรื่องไข้ก็จะหายคลายระทมเมื่อมีบุญหนุนส่งต้องคงมั่น ทุกคืนวันจะมีแต่สุขสมหมั่นทำดีเข้าไว้น่าชื่นชม อย่าหลงลมคนชั่วให้มัวมน

เลข ๘

เลขที่แปดแผดเผาด้วยตัณหา ระวังราคีคาวจะฉาวโฉ่แม้ชีวิตสุขสำราญเป็นใหญ่โต แต่โทโสจะทำลายให้วายพลันเรื่องเงินทองของดีมีท่วมท้น ไม่อับจนเพราะมีแต่สุขสันต์กิจการงานสำเร็จเสร็จครบครัน สิ่งที่ผันก็จะได้ดังใจปอง

เพียงแต่ให้ระวังด้านอารณ์ จะขืนขมถมชีวิตให้มิดหมองเรื่องรักใคร่อย่าให้ผิดในครรลอง มันจะฟ้องชาวประชาน่าอับอายเรื่องร้อนใจก็ให้อ่อนลงสักนิด เรื่องแค้นคิดทำใครไม่ควรหมายด้านอื่นดีมีแต่ "ใจ" ที่เมามาย ถ้าดับได้เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี

เลข ๙

เปี่ยมด้วยบุญอำนาจวาสนา ลอยสู่ฟ้าโดดเด่นด้วยราศีอุดมทั้งทรัพย์สินเงินทองมี เกียรติฐานะหน้าที่เจริญไกลหนทางเดินราบรื่นไร้ปัญหา วันข้างหน้ามีแต่จะสดใสปราศจากทุกข์โศกและโรคภัย จะมีชัยในทางที่ขวางกัน

เรื่องของคู่ชู้ชื่นไม่ชื่นขม จะเพาะบ่มผลิบานไม่พลิกผันสิ่งที่รอคอยอยู่จะได้พลัน อย่าลืมหมั่นทำทานหว่านรอยบุญเลขที่เก้าเหมือนก้าวไปด้วยใจชื่น ผ่านวันคืนด้วยพลังความหวังใหม่เหนื่อยมามากยากมานักจงพักใจ เสพสุขให้อิ่มเอมเปรมชีวา

เลข ๑๐

ทั้งปีนี้มีแต่โชคให้ชมชื่น ใครจะฝืนให้เราเฉาอย่าหวังทั้งลาภยศปรากฎให้เด่นดัง จะมั่งคั่งมั่งมีก็ปีนี้เปรียบดั่งคนอดทนผ่านทุกข์ยากมา พ้นลำบากด้วยตัวเองจึงสุขียิ่งรุ่งเรืองยิ่งแข็งแกร่งทบทวี ไม่ให้มีวันอ่อนแอแพ้ทางใคร

เหมือนสำเภามุ่งหน้าท้าลมคลื่น ผ่านวันคืนงามสง่าไม่หวั่นไหวเจอพายุก็สู้ได้ไม่เกรงภัย จึงยิ่งใหญ่มาถึงซึ่งขอบฟ้าผ่านทิศไหนไปเมืองใดก็สำเร็จ ทุกอย่างเสร็จและสมดังปรารถนาที่ดียิ่งคือยอดชู้คู่กันมา ได้วิวาห์สุขสันต์มั่นคงเอย

เลข ๑๑

เมื่อได้ดีมีสุขจงสุขเถิด อย่าได้บังเกิดความโลภให้ลาภหายยามนี้มีของดีอยู่คู่กาย อย่าให้เกิดสูญสลายเพราะใจเราปัญหาใหญ่ภัยร้ายไม่มีนัก ญาติมิตรก็พร้อมพรักไม่มีเหงาบุญกุศลที่เคยทำช่วยบรรเทา จะปัดเป่าเคราะห์ร้ายให้เบาบาง

ทั้งเงินทองงานการผ่านสดใส ไม่มีใครสามารถมาขัดขวางเพียงระวังตัวเองอย่าหลงทาง อย่าคิดอย่างคนชั่วไม่กลัวกรรมปีนี้ถ้าทำดีจะดีเลิศ สุดประเสริฐผลบุญช่วยจุนค้ำปีนี้ถ้าทำไม่ดีจะระกำ อาจตกต่ำช้ำใจไม่คุ้มเลย

เลข ๑๒

ดั่งอยู่ในแดนสวรรค์บนชั้นฟ้า พร้อมคู่เคียงเสน่หาช่างสุขสันต์มีญาติมิตรอบอุ่นเกื้อหนุนกัน บริวารก็ครบครันคอยดูแลสิ่งบันเทิงเริงรมย์สมบูรณ์พร้อม ไม่มีวันตรมตรอมเป็นแน่แท้สิ่งใดที่คิดหวังไม่ผันแปร ศัตรูร้ายพ่ายแพ้ไปแสนไกลดั่งอยู่ในแดนสวรรค์บนชั้นฟ้า พร้อมคู่เคียงเสน่หาช่างสุขสันต์ถามถึงความเจ็บไข้ไม่หนักหนา ยังชื่นหน้ายิ้มได้ใจสดใสถามถึงข้อขัดแย้งไม่เป็นไร ทุกอย่างจะแก้ไขให้ยิ่งดีเมื่อชีวิตสูงสุดอย่าฉุดรั้ง ดันทุรังให้เหนื่อยไปก็ใช่ที่จงพักผ่อนเสพสุขที่มั่งมี ถนอมเวลานี้ให้ดีนาน

คำทำนายเลขดวงที่สัมพันธ์กัน

จากกราฟตัวอย่างจะอ่านคำทำนายได้ดังนี้

วาสนา สัมพันธ์กับ บริวาร ตกเลข ๗

ฐานะของท่านไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือร่ำรวยสักปานใด หรือมีสถานะทางสังคมสูงต่ำอย่างไร ท่านก็จะมีคนคอยรับใช้อยู่เสมอ ไม่ได้มาในฐานะของผู้รับใช้ แต่มาจากสายงานของผู้มีตำแหน่งน้อยกว่า อาวุโสน้อยกว่า หรืออาจเป็นลูกหลานก็เป็นได้

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ ศัตรู ตกเลข ๑๐

ท่านมีช่องทางหาทรัพย์ได้หลายช่องทาง ต้องอดทนเหนื่อยยากกว่าจะได้มา แต่เมื่อมั่งมีแล้วกลับมีศัตรูคอยเบียดเบียนทรัพย์ เงินทองรั่วไหล มีรายจ่ายหลายทาง ทั้งจากตัวท่านเองและคนรอบข้าง หากจะเก็บทรัพย์ให้อยู่ ท่านควรงดกิจกรรมเพื่อการกุศลลงบ้าง และฝึกวินัยการเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ ความสุข ตกเลข ๑๐

ความสุขของท่านมาจากทรัพย์ที่บันดาลให้ใช้จ่ายเงินทองเพื่อความสุข มีความสุขจากการหาทรัพย์ หามา เก็บได้ ปรารถนาสิ่งใดเงินทองบันดาลให้ หรือกล่าวได้ว่า ความสุขของท่านมาจากการใช้ทรัพย์ซื้อหา

เพื่อน สัมพันธ์กับ คู่ครอง ตกเลข ๑

ท่านจะได้คู่ครองเป็นคนใกล้ชิด หรือเคยรู้จักกันมาก่อน เช่น เพื่อนเก่า เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น คู่ครองจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน และเป็นแรงใจให้ท่าน ใส่ใจดูแลกันฉันเพื่อน

ญาติ สัมพันธ์กับ วินาศ ตกเลข ๔

ท่านไม่ควรทำธุรกิจครอบครัว เพราะมีเกณฑ์ว่าญาติพี่น้องจะนำความเดือดร้อนมาให้ แม้ท่านไม่ได้ทำธุรกิจร่วมด้วยก็ยังถูกรบกวนให้เสียทรัพย์ อาจถึงขั้นแตกหักไม่นับญาติกันเลยทีเดียว หรือไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้ท่านเสียหน้าที่การงาน ลุกลามมาถึงชีวิตส่วนตัวของท่าน ท่านจะทุกข์ก็เพราะญาตินั่นเอง

ศัตรู สัมพันธ์กับ ความสุข ตกเลข ๑๐

ความสุขของท่านไม่เคยจืดจาง แต่ความทุกข์ก็ไม่ร้างลา เพราะแม้จะร่ำรวย หรือมีสถานะทางสังคมสูงสักเพียงใด ท่านก็จะมีศัตรูมาคอยเบียดเบียนอยู่เสมอ ซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนใกล้ตัวนั่นเอง เช่น มาเบียดเบียนเงินทอง ก่อปัญหาให้ แย่งหน้าที่การงาน ทำลายชื่อเสียง หรือมาแย่งชิงของรัก

คำทำนายเลขดวงที่สัมพันธ์กันอื่น ๆ

คำทำนายเลขดวงที่สัมพันธ์กันไม่ได้ขึ้นกับตัวเลข ไม่ใช่ว่าเลข ๑๐ จะดีกว่าเลข ๑ แต่เป็นความสัมพันธ์ของเลขดวงที่เหมือนกันในแนวตั้งกับแนวนอนเท่านั้น คำทำนายอื่น ๆ มีดังนี้

วาสนา

วาสนา สัมพันธ์กับ ทรัพย์ 

ทำนายว่า ท่านเกิดมาในตระกูลมั่งมี หรือไม่ก็มีทรัพย์สินเงินทองสมบัติหลักฐานอยู่พอสมควรแล้ว ถ้าไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย ต่อไปในภายภาคหน้าท่านจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่ง อาชีพการงานมั่นคง ชีวิตสุขสบาย มีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือ ในกรณีเป็นผู้หญิงอาจได้แต่งงานกับชายฐานะดี เกื้อกูลให้ท่านสบายไปด้วย แม่ไม่มีเงินสด ก็จะมีทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน

วาสนา สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า แม้ท่านจะมีฐานะมั่งมี แต่ท่านจะพบกับความล้มเหลวทางการงาน หรือการเงินอยู่บ่อยครั้ง อาจเป็นตัวท่านเองที่ทำผิดพลาด หรืออาจเป็นคนอื่นที่เข้ามาผลาญทรัพย์สมบัติท่าน หรือถูกขัดผลประโยชน์ ถูกทำลายโอกาส ถูกโกง ถูกทรยศหักหลัง ครอบครัวแตกแยก เหนื่อยยากกายใจ แม้ชีวิตอาจจะประสบความสำเร็จบ้างแต่ก็ช้า

วาสนา สัมพันธ์กับ เพื่อน 

ทำนายว่า ไม่ว่าท่านจะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวย ท่านก็จะมีมิตรสหายมาคบค้าสมาคมด้วยมาก ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในสายงาน ท่นจะต้องพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตา  พวกเขาเหล่านั้นจะคอยส่งเสริมสนับสนุนท่าน เรียกว่าก้าวหน้าได้ไกลเพราะมีเพื่อนมาก ตลอดชีวิตท่านจะต้องได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากมาย ดังนั้นจึงควรเลือกคบหากับเพื่อนที่ส่งเสริมท่านจะเป็นการดีที่สุด

วาสนา สัมพันธ์กับ ญาติ 

ทำนายว่า แม้ตัวท่านจะเกิดมาในตระกูลฐานะยากจน พ่อแม่ไม่ใส่ใจดูแล ท่านก็จะมีญาติ ๆ คอยดูแลแทน และยังอุปถัมภ์ด้านการศึกษา ให้คำแนะนำสั่งสอน ชี้ทางให้ประสบความสำเร็จ ชะตาชีวิตท่านจะได้เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใด สายสัมพันธ์ก็ไม่จางหาย แต่ในอีกนัยหนึ่ง อาจเป็นตัวท่านเองที่ต้องเป็นฝ่ายเกื้อกูลญาติพี่น้อง

วาสนา สัมพันธ์ กับบริวาร 

ทำนายว่า ท่านจะมีคนคอยรับใช้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะร่ำรวย หรือยากจน ก็จะมีคนคอยติดตามรับใช้ อาจไม่ใช่ในฐานะคนรับใช้ แต่ก็เป็นคนคอยติดสอยห้อยตาม หรือเป็นคนในสายงานที่มีอายุน้อยกว่ามีตำแหน่งน้อยกว่า คอยห้อมล้อมอยู่กับท่านเสมอ

วาสนา สัมพันธ์ กับศัตรู 

ทำนายว่า ท่านจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตาม มักจะพบเจอศัตรูอยู่เสมอ พวกเขาจะคอยกีดกั้นไม่ให้ท่านประสบความสำเร็จ ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า ตัดโอกาส ซึ่งอาจเป็นคู่แข่งในสายงานท่าน หรืออาจเป็นคนใกล้ชิด ทำให้ท่านเสียงาน เสียเงิน แต่หากท่านไม่มีศัตรูเลยก็จะเป็นตัวท่านเองที่ทำร้ายตัวเอง กล่าวคือ พอได้ดีหรือเด่นตังเข้าหน่อยท่านก็ก่อเรื่องผิดพลาด นอกจากนี้แล้วท่านยังมีศัตรูในที่ลับเป็นคู่แข่งคอยขัดขวางโดยไม่คิดปองร้ายอีกด้วย

วาสนา สัมพันธ์ กับคู่ครอง

ทำนายว่า ชะตาชีวิตท่านจะไม่ร้างลาจากมีคู่ครองคนรักเลย ไม่ได้อยู่คนเตียวเปลี่ยวเอกาแน่นอน ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะมีคู่ครอง อาจเป็นเพราะได้คู่ครองที่มีฐานะดี หรือมีคู่แล้วฐานะดีขึ้น คู่รักมีส่วนเกื้อหนุนให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน กล่าวโดยรวมแล้วฐานะจะดีขึ้นมาได้ก็เพราะมีคนรัก แต่ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ จะมีคู่ครองคนรักหลายคน

วาสนา สัมพันธ์ กับโรคภัย 

ทำนายว่า ไม่ว่าท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ไม่พ้นต้องโดนโรคภัยเบียดเบียน มีโรคประจำตัว สุขภาพไม่แข็งแรง ทำงานหนักไม่ได้ และจะเป็นเช่นนี้ไปตลอด

วาสนา สัมพันธ์ กับความสุข 

ทำนายว่า ชีวิตท่านจะมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงสุข มีความสุขกับการงาน ครอบครัวอบอุ่น ความสุขที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพระท่านมีฐานะดีแต่เป็นเพราะชีวิตค่อนข้างราบรื่น พบเจออุปสรรคน้อย หรือพบเจอเรื่องทุกข์ร้อนไม่บ่อยนัก

วาสนา สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ท่านจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี มียศถาบรรดาศักดิ์สูง ทำการค้าก็ร่ำรวย ตำแหน่งหน้าที่การงานจะบันดาลให้ท่านมีชื่อเสียง มีฐานะทางสังคมดี ชะตาชีวิตท่านจะต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานอยู่เสมอ ไม่ค่อยได้หยุดนิ่งนัก แต่ท่านก็ยินดีทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อการงานนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยสรุปแล้วท่านจะมั่งมีก็เพราะการงานนั่นเอง

วาสนา สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า ไม่ว่าท่านจะทำการงานใดก็ตามก็จะมีตำแหน่งใหญ่โต ค้าขายก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จะมีความสุขกับชื่อเสียง และผลพลอยได้จากการงาน หรือหากท่านมีฐานะยากจนก็จะไม่ถึงกับตกอับจะมีหนทางออกแน่นอน และจะมีคนคอยอุปถัมภ์ยามทุกข์ยาก

ทรัพย์

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ เพื่อน 

ทำนายว่า เพื่อนของท่านจะเป็นผู้คอยชี้แนะวิธีการหาเงินให้ แนะนำช่องทาง และโอกาสในการหาทรัพย์ให้ หรือหากไม่ใช่เพื่อน ก็จะเป็นคนรู้จักคอยเป็นผู้ชี้นำ นอกจากนี้เพื่อนยังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ท่านอีกด้วย หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับเพื่อน

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ ญาติ 

ทำนายว่า ท่านจะมีญาติคอยสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงิน หากขาดแคลนเงินก็สามารถหยิบยืมได้ทันที หรือได้รับการชี้แนะช่องทางทำมาหากินจากญาติพี่น้อง เมื่อท่านทำตามก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ท่านควรไว้ใจให้ญาติพี่น้องช่วยดูแลทรัพย์สินให้ ชะตาชีวิตเรื่องเงินทองไม่พ้นต้องเกี่ยวพันกับญาติพี่น้อง

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ บริวาร 

ทำนายว่า ท่านจะร่ำรวยได้ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากลูกหลาน หรือลูกน้องที่ดีคอยช่วยเหลือ ไม่มีคนสนิทมาคดโกง มีแต่คนมาคอยช่วยเหลือ

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ ศัตรู 

ทำนายว่า แม้ท่านจะมีทรัพย์สินมากมายเพียงใดก็ตาม จะมีคนมาเบียดเบียนให้หมดอยู่ร่ำไป คนที่มาล้างผลาญก็ไมใช่ใครไหน แต่เป็นคนกันเองที่สนิทสนมกันดี หรือไม่ก็เป็นศัตรูโดยตรงของท่าน กล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือ ยามมั่งมีมักมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์อยู่เป็นประจำ ไม่จากตัวท่านเองก็จากผู้อื่น โดยที่ท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ คู่ครอง 

ทำนายว่า ความมั่งคั่งของท่านมักเกี่ยวข้องกับคู่ครอง ถ้ามีคู่แล้วถึงจะร่ำรวย หรืออาจได้คู่ครองที่มีฐานะดีมาช่วยให้ท่านสบายขึ้น หากไม่ได้คู่ครองที่ร่ำรวยก็จะได้คู่ครองที่มาช่วยกันทำมาหากินจนร่ำรวยขึ้นมาได้

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ โรคภัย 

ทำนายว่า ท่านจะหมดเงินไปกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แม้จะมีฐานะร่ำรวยปานใดก็ไม่พ้นต้องเสียทรัพย์ไปกับเรื่องสุขภาพ แต่ในอีกนัยหนึ่งท่านอาจได้รับทรัพย์จากสาเหตุที่สุขภาพของท่านอ่อนแอก็เป็นได้

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ ความสุข 

ทำนายว่า ความสุขสบายของท่านมาจากเงินทองบันดาลให้มี มีความสุขกับการเก็บเงิน เก็บทองจนมั่งมี ไม่เดือดร้อนทุกข์ยาก หรือขาดสนเงินทองแน่นอน

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ท่านจะมีฐานะร่ำรวยได้ก็เพราะการงาน ไม่มีทางที่ท่านจะร่ำรวยได้เพราะมรดกตกทอด หรือจากการเสี่ยงโชคเลย ทรัพย์สินของท่านล้วนมาจากการลงมือทำงานทั้งนั้น หากจะมีดวงหรือโชคลาภบ้างก็คงเป็นดวงกับการหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า เกียรติยศ ชื่อเสียงของท่านมักมาจากเงินทองบันดาลให้ เมื่อมั่งมีแล้วก็จะมีโชคลาภ ยศถาบรรดาศักดิ์จะตามมา เป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คน หรือกล่าวอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าใช้เงินทองแลกชื่อเสียงและเกียรติมานั่นเอง อีกนัยหนึ่งก็คือ โชคลาภมาจากตัวท่านเอง

ทรัพย์ สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า ท่านจะมีฐานะมั่งมีเพียงไรก็ไม่พ้นต้องพบเจอกับความหายนะ รวยแล้วเจอแต่เรื่องทุกข์ร้อน ครอบครัวแตกแยก การงานล้มเหลว และเสียชื่อเสียง รวยได้ไม่นานก็อาจถึงขั้นสัมละลาย หรือยากจนลง อาจเป็นเพราะผู้อื่นมาเบียดเบียนท่านหรืออาจเป็นท่านทำตัวเอง

เพื่อน

เพื่อน สัมพันธ์กับ ญาติ 

ทำนายว่า ท่านจะมีเพื่อนคอยดูแลช่วยเหลือจนคล้ายเป็นญาติสนิทคนหนึ่ง มีการเดินทางไปมาหาสู่กัน ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันเป็นประจำ อีกนัยหนึ่งคือ ท่านมีญาติเสมือนดั่งเป็นเพื่อน คบหากันอย่าง

เป็นกันเอง ท่านมีชะตาที่ต้องคบหากับญาติพี่น้องและผองเพื่อนอยู่เป็นประจำ

เพื่อน สัมพันธ์กับ บริวาร 

ทำนายว่า ท่านจะมีลูกหลานหรือลูกน้องคอยติดสอยห้อยตาม และคบหาสมาคมกันเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่ง คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้ หรืออาจมีเพื่อนมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้กัน มีเพื่อนในสายงานที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เป็นประจำ

เพื่อน สัมพันธ์กับ ศัตรู 

ทำนายว่า ท่านจะได้มิตรสหายเสมือนดั่งเป็นศัตรู และเป็นคนที่ท่านรู้จักดีในสายงาน แม้กับเพื่อนฝูงทั่วไปก็ยังนำความเดือดร้อนมาให้ เพื่อนกลายเป็นคู่แข่งคอยชิงดีชิงเด่น และขัดขวางความสำเร็จ ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ก็ตามยังไงก็ต้องพบเจอกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อน สัมพันธ์กับ คู่ครอง 

ทำนายว่า ท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้คู่ครองที่เคยคบหากันฉันเพื่อนมาก่อน แล้วมานึกรักกันในภายหลัง หรือได้คู่ครองที่เป็นเหมือนดั่งเพื่อนคอยดูแลเอาใจใส่ และให้กำลังใจกัน

เพื่อน สัมพันธ์กับ โรคภัย 

ทำนายว่า ท่านจะมีเพื่อนสนิทที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เขามีโรคประจำตัวเบียดเบียนอยู่เป็นนิจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ท่านมีโรคประจำตัวเหมือนดังเป็นเพื่อนสนิท และในอีกนัยหนึ่งคือ เพื่อนจะนำโรคภัยมาสู่ตัวท่าน

เพื่อน สัมพันธ์กับ ความสุข 

ทำนายว่า ท่านจะมีความสุขก็เพราะเพื่อนนำความรื่นรมย์มาให้ ความสุขสบายของท่านโดยมากมาจากการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง หรือคนรู้จักในแวดวงต่าง ๆ

เพื่อน สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ท่านมีชะตาจะได้พบเจอผู้คนมากมายจากหน้าที่การงาน โดยมากแล้วเพื่อน ๆ ของท่านจะอยู่ในสายงานเดียวกันกับท่าน เพื่อนฝูงจะคอยสนับสนุนให้ท่านเติบโตในสายงาน ยิ่งทำงานมากก็ยิ่งได้เพื่อนมากขึ้นเท่านั้น

เพื่อน สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า ท่านจะมีเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวก็เพราะมีมิตรสหายที่ดีคอยส่งเสริม สนับสนุน ยิ่งท่านมีชื่อเสียงเด่นดังมากขึ้นก็จะมีมิตรสหายใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้น ตัวท่านเองก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยเช่นกัน

เพื่อน สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า ท่านจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเพื่อนเป็นต้นเหตุ ท่านจะเสียเงินทอง ของรัก และการงาน ก็เพราะเพื่อน หากไม่ใช่เพื่อนก็อาจเป็นคนที่ท่านติดต่อประสานงานด้วยเป็นประจำคอยขัดขวางความสำเร็จ หรือตัดโอกาสของท่าน และยุยงให้ท่านแตกหักกับผู้อื่น

ญาติ

ญาติ สัมพันธ์กับ บริวาร 

ทำนายว่า ลูกหลานและลูกน้องที่คอยติดสอยห้อยตามท่านจะผูกพันกับท่านราวกับเป็นญาติพี่น้อง และจะคอยช่วยเหลือราวกับเป็นบริวาร ชีวิตของท่านจะเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องไปตลอด หรือทำงานเป็นทีมร่วมกับท่านก็เป็นได้

ญาติ สัมพันธ์กับ ศัตรู 

ทำนายว่า ญาติพี่น้องจะคิดไม่ซื่อกับท่านคอยขัดขวางความสำเร็จและตัดโอกาสก้าวหน้าของท่านอยู่เสมอ และยังก่อปัญหาให้ท่านอยู่บ่อยครั้ง ถึงไม่เป็นศัตรูโดยตรงก็มักจะมีเหตุให้บาดหมางใจกันอยู่เป็นประจำ

ญาติ สัมพันธ์กับ คู่ครอง 

ทำนายว่า ท่านจะได้คู่ครองจากญาติแนะนำให้ หรือคู่ครองท่านมาจากครอบครัวที่ญาติท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันอยู่ และคู่ครองจะดูแลท่านเสมือนหนึ่งเป็นญาติพี่น้อง

ญาติ สัมพันธ์กับ โรคภัย 

ทำนายว่า ญาติพี่น้องที่สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย จะเข้ามาเกี่ยวพันกับท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ญาติของท่านจะนำโรคภัยมาสู่ตัวท่าน จึงไม่ควรให้ญาติพี่น้องเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยเพราะจะนำความหายนะมาให้

ญาติ สัมพันธ์กับ ความสุข 

ทำนายว่า ชะตาชีวิตท่านมีความสุขเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกับญาติพี่น้องที่คอยเกื้อกูลกัน หรือเป็นตัวท่านเองที่อุปถัมภ์ค้ำจุนญาติ แต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ต่างก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือกัน ความเอื้ออาทรต่อกันนี้เองที่ช่วยให้ท่านมีความสุข หาใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างใด

ญาติ สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ท่านจะได้ร่วมงานกับญาติพี่น้องในสถานที่เดียวกัน หรือทำธุรกิจร่วมกัน ญาติพี่น้องจะช่วยเหลือด้านการงานแก่ท่านเป็นอย่างดี และเป็นผู้คอยชี้แนะช่องทางให้ท่านประสบความสำเร็จ

ญาติ สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า ชีวิตท่านจะรุ่งโรจน์ มีชื่อเสียง เกียรติยศ และมีฐานะการเงินดี เพราะได้ญาติพี่น้องสนับสนุน และยังชักนำให้ท่านพบโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จอีกด้วย ทั้งนี้เพราะท่านมีญาติที่มีบรรดาศักดิ์สูงและฐานะดีอยู่แล้วคอยอุปถัมภ์

ญาติ สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า ญาติพี่น้องจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่าน ท่านจะสูญเสียเงินทองของรักไป ซ้ำยังมีเรื่องราวให้ท่านแตกแยกจากสังคม เพราะญาติของท่นคอยยุแหย่อยู่เบื้องหลัง ท่านไม่ควรร่วมธุรกิจกับญาติพี่น้อง เพราะพวกเขาจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านอย่างหนัก

บริวาร

บริวาร สัมพันธ์กับ ศัตรู 

ทำนายว่า ชีวิตท่านจะล้มเหลวเพราะลูกหลานหรือบริวารใกล้ชิด คนเหล่านี้จะทำลายความเจริญก้าวหน้าของท่าน ลาภที่ควรได้ก็ไม่ได้เพราะถูกขัดขวาง หรือปีดบังไว้ไม่ให้ท่านรู้ และอาจถึงขั้นคิดปองร้าย ทรยศหักหลัง หรือเป็นคู่แข่งทางการงานของท่าน จึงไม่ควรไว้ใจคนเหล่านี้ให้มากนัก โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าท่าน

บริวาร สัมพันธ์กับ คู่ครอง 

ทำนายว่า คู่ครองของท่านจะคอยดูแลเอาใจใส่ ปรนนิบัติรับใช้ท่านเป็นอย่างดี การบ้านการเรือนไม่ขาดตกบกพร่อง และยังสนับสนุนท่านในทุกด้าน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ท่านจะมีลูกน้อง คนใกล้ชิด หรือคนในสายงานที่ตำแหน่งต่ำกว่าคอยติดตามรับใช้ท่านด้วยความซื่อสัตย์

บริวาร สัมพันธ์กับ โรคภัย 

ทำนายว่า ท่านจะมีเรื่องกลัดกลุ้มใจกับบริวารลูกหลาน หรือคนใกล้ชิดที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นประจำ ซึ่งท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเสี่ยงไม่ได้ หรือในทางตรงกันข้ามคือ พวกเขาเหล่านั้นจะนำโรคภัย หรือภยันตรายต่างๆ มาสู่ตัวท่านและครอบครัว

บริวาร สัมพันธ์กับ ความสุข 

ทำนายว่า ไม่ว่าท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ชะตาชีวิตท่านก็จะแวดล้อมไปด้วยบริวาร ลูกหลาน หรือคนใกล้ชิดที่นำความรื่นเริงบันเทิงสุขมาให้ท่าน ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดพวกเขาเหล่านั้นจะคอยอำนวยความสะดวกและช่วยแบ่งเบาภาระให้ท่านเสมอ

บริวาร สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ธุรกิจการงานของท่านจะมีลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พวกเขาจะคอยช่วยเหลือธุรกิจการงานท่านให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ ในสายงานของท่านจะมีลูกน้อง หรือคนที่ตำแหน่งต่ำกว่า คอยช่วยเหลือท่านให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

บริวาร สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า ฐานะความเป็นอยู่ของท่านจะดีขึ้นมาได้ก็เพราะลูกหลาน หรือบริวารของท่านคอยช่วยเหลือ ชื่อเสียง เงินทองและเกียรติยศ ที่ท่านมีล้วนมีพวกเขาเหล่านั้นคอยส่งเสริมสนับสนุน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ท่านจะมีลาภยศ สรรเสริญต่าง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อท่านมีลูก มีหลาน หรือมีลูกน้องแล้ว

บริวาร สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า ความล้มเหลวในชีวิตท่านมีต้นเหตุมาจากลูกหลาน บริวาร หรือคนใกล้ชิดที่ตำแหน่งต่ำกว่าท่าน พวกเขาจะก่อหายนะแก่ท่านอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจตั้งใจก็เป็นได้ ความล้มเหลวที่กล่าวมานี้ คือหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว รวมถึงเรื่องส่วนตัวอื่นๆ ของท่านอีกด้วย ท่านควรอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีศีลธรรม จรรยา มารยาทอันดีงาม เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาลงบ้าง

ศัตรู

ศัตรู สัมพันธ์กับ คู่ครอง 

ทำนายว่า คู่ครอง คนรักของท่านจะมีเรื่องขัดแย้งกับท่านเสมอ คบไปทะเลาะกันไป ไม่ลงรอยกัน ไม่ยอมกัน ที่ร้ายไปกว่านั้นคือ คู่ครองของท่านอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดโอกาสไม่ให้ท่านประสบความสำเร็จอีกด้วย ซ้ำยังกีดขวางความเจริญรุ่งเรื่องของท่าน แต่ในอีกนัยหนึ่งคือ ท่านคบกับใครก็คบได้ไม่นานจะมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจาก

ศัตรู สัมพันธ์กับ โรคภัย 

ทำนายว่า ท่านจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมาก ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะดวงร้ายมาพบดวงร้ายกลายเป็นดี หรือทายว่าศัตรูก็ดีโรคร้ายก็ดี ไม่สามารถเบียดเบียนชีวิตท่านได้ (มีไม่กี่คนที่จะมีดวงชะตาเช่นนี้)

ศัตรู สัมพันธ์กับ ความสุข 

ทำนายว่า ชีวิตท่านจะถูกเบียดเบียนอยู่เสมอ ถ้าร่ำรวยมากก็จะมีคนมาขอให้ท่านช่วยเหลือเรื่องเงินทอง มีคนมาแย่งตำแหน่งหน้าที่การงาน ขัดขวางความก้าวหน้า และมีคู่แข่งทางหัวใจ แต่ชะตาชีวิตไม่ถึงกับล้มเหลวเพียงแค่รู้สึกไม่สบายใจเท่านั้น

ศัตรู สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ท่านจะมีคู่แข่งในหน้าที่การงาน คอยชิงดีชิงเด่น และขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านธุรกิจการค้าก็มีคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ไม่มีอะไรราบรื่นในสายงาน แต่ก็เป็นเพียงคู่แข่งในสายงานเท่านั้น ไม่ใช่ศัตรูที่จ้องทำร้ายท่าน

ศัตรู สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า เมื่อชีวิตท่านรุ่งโรจน์ มีชื่อเสียงเกียรติยศ จะมีผู้มาทำลายชื่อเสียงท่านให้เสื่อมเสีย อาจวิพากษ์วิจารณ์ท่านในแง่ลบทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออีกนัยหนึ่งคือ ท่านไม่มีโอกาสได้รับชื่อเสียง เกียรติยศ ทั้ง ๆ ที่ท่านสมควรได้รับ หรืออาจเป็นตัวท่านเองที่ชื่นชอบสมถะมากกว่าลาภยศ สรรเสริญ

ศัตรู สัมพันธ์กับ วินาศ ทำนายว่า ท่านจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความรัก และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะดาวร้ายมาเจอกับดาวร้ายกลายเป็นชะตาชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากศัตรูมุ่งร้ายทำลายกัน ชะตาชีวิตส่วนใหญ่จะพบเจอแต่ความสุขสมหวัง แต่มีไม่กี่คนที่จะมีชะตาชีวิตเช่นนี้

คู่ครอง

คู่ครอง สัมพันธ์กับ โรคภัย 

ทำนายว่า คู่ครองของท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ยามเจ็บไข้ได้ป่วย และเสียเงินค่ารักษาให้กับคู่ครองของท่าน แต่หากคู่ครองท่านมีสุขภาพแข็งแรงก็จะเป็นตัวท่านเองที่ได้รับโรคภัยจากคู่ครองของท่าน หรือไม่ก็ก่อปัญหาต่าง ๆ ให้ท่านอยู่บ่อยครั้ง

คู่ครอง สัมพันธ์กับ ความสุข 

ทำนายว่า คู่ครองของท่านจะนำความสุขมาให้ อยู่กินกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขาย หรือประกอบธุรกิจใดๆ ก็จะช่วยให้ธุรกิจของท่านรุ่งเรือง ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง นำความสุขมาให้ท่านเข้าทำนองคติโบราณว่า ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร

คู่ครอง สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ด้วยหน้าที่การงานของท่านจะทำให้ได้พบเนื้อคู่ และคู่ครองของท่านจะเข้ามาช่วยเหลือการงานของท่าน หรืออาจได้ทำงานร่วมกันเกี่ยวพันกันในสายงานนั้น ๆ

คู่ครอง สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า ท่านจะได้คู่ครองที่มียศศักดิ์ มีหน้าตาในสังคม และมีชื่อเสียงดี หรือเป็นตัวท่านเองที่ได้ยศศักดิ์สูงขึ้นเมื่อมีคู่ครองแล้ว ฐานะความเป็นอยู่จะดีขึ้น ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือมีโชคลาภดี ๆ เข้ามาในชีวิต เรียกว่า ดวงคู่ครองหนุนนำให้ท่านมั่งมี แต่อีกนัยหนึ่งคือ ชะตาชีวิตท่านจะมีคนรักหลายคน

คู่ครอง สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า ชะตาชีวิตท่านจะเริ่มล้มเหลวเมื่อมีคู่ครอง ท่านจะเสียตำแหน่งหน้าที่การงาน เสียชื่อเสียง เสียเพื่อน สุขภาพกายอ่อนแอ และเสียทรัพย์สิน โดยที่สิ่งต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานั้นจะเริ่มปรากฎอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อท่านมีคู่ครองแล้ว

โรคภัย

โรคภัย สัมพันธ์กับ ความสุข 

ทำนายว่า ท่านจะมีความสุขในชีวิตได้ไม่นานโรคภัยไข้เจ็บก็จะมารุมเร้า ต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลอยู่เป็นประจำ ทำให้สูญสียความสุขสบายในชีวิต หรือโรคอาจกำเริบขึ้นในจังหวะที่ท่านกำลังพบเจอโอกาสดี ๆ ทำให้เสียโอกาสนั้นไปอย่างไม่ควรจะเสีย เรียกได้ว่า "ยามปกติไม่ปรากฏโรคร้าย แต่พอสุขสบายกลับเจ็บป่วย"

โรคภัย สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ชะตาชีวิตท่านจะเหน็ดเหนื่อยไปกับหน้าที่การงาน และเหนื่อยใจกับโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดบังเวลาทำงาน เป็นเรื่องยากที่ท่านจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย โดยไม่เสียบางอย่างไป หรืออีกนัยหนึ่งคือ แม้ท่านจะร่ำรวยสักป่านใดก็มีเรื่องงานมาให้ท่านวุ่นวายใจเสมอ

โรคภัย สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า เมื่อท่านมีชื่อเสียง เกียรติยศ โรคภัยไข้เจ็บก็มักถามหา เรื่องร้ายที่ไม่น่าจะมีมาก็ปรากฎขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากตัวท่านเองหรือจากผู้อื่น เรียกได้ว่า พอมั่งมี ชีวีก็มีโรคภัย หรืออีกนัยหนึ่งคือยศถาบรรดาศักดิ์ที่ควรจะมีแก่ท่านกลับไม่มีเข้ามาในชีวิตท่านเลย

โรคภัย สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า ท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยาก จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนให้คุณก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด เหตุทั้งนี้ เพราะดวงร้ายมาเจอกับดวงร้ายเลยกลายเป็นดีไป ไม่มีศัตรูหมู่มารใด ๆ มาทำร้ายหรือขัดขวางหนทางสู่ความสำเร็จท่านได้ แต่มีไม่กี่คนที่จะมีดวงชะตาเช่นนี้

ความสุข

ความสุข สัมพันธ์กับ การงาน 

ทำนายว่า ท่านจะได้ประกอบอาชีพการงานที่มั่นคง เป็นงานที่ท่านรู้สึกพอใจ ทำงานแล้วมีความสุข การงานนั้นจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองแก่ท่าน งานก้าวหน้า ฐานะการเงินดี หรืออาจได้รับเพียงความสุขจากการประกอบการงานนั้น ๆ

ความสุข สัมพันธ์กับ ลาภยศ ทำนายว่า 

ชะตาชีวิตท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์ และมีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้จะนำความสุขมาให้ท่าน แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยท่านก็พอใจ แต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะอุดมไปด้วยโชคลาภอย่างไม่คาดฝันเข้ามาในชีวิตเสมอ ชะตาชีวิตท่านจึงไม่ตกต่ำแน่นอน

ความสุข สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า ท่านจะมีความสุขในชีวิตได้ไม่นานนัก เพราะเรื่องร้ายที่ตามมาจะทำให้ท่านเป็นทุกข์อย่างมาก เป็นเหตุให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมไปถึงทรัพย์สิน และตำแหน่งหน้าที่การงาน เหตุทั้งนี้เพราะท่านมัวแต่ไปลุ่มหลงกับอบายมุขจนทำลายชีวิตและครอบครัวของท่านเอง

การงาน

การงาน สัมพันธ์กับ ลาภยศ 

ทำนายว่า ท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตการงานเพราะฝีมือท่านเอง ไม่ใช่เพราะโชคช่วย ชื่อเสียง เกียรติยศ และเงินทองล้วนมาจากการงานของท่านทั้งสิ้น เพียงแต่ท่านมีดวงเรื่องการงาน ยิ่งทำงาน ยิ่งรุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง และท่านเองก็เป็นคนมีความสามารถสูงคนหนึ่ง

การงาน สัมพันธ์กับ วินาศ 

ทำนายว่า ท่านจะมีความก้าวหน้าในสายงานได้ไม่นาน จากนั้นจะเริ่มถดถอยลงเรื่อย ๆ ไม่ถึงกับล้มเหลวแต่ก็ไม่ก้าวหน้าขึ้น อาจเป็นเพราะทัศนคติของท่านไม่เข้ากับสายงานนั้น หรือมีคู่แข่งคอยขัดขวาง

กลั่นแกล้งให้ท่านไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะงานที่ท่านลงมือทำด้วยตนเอง มักจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่หากเป็นนักบวชจะโดดเด่นมาก

ลาภยศ

ลาภยศ สัมพันธ์กับ วินาศ ทำนายว่า ชะตาชีวิตท่านจะพบกับความล้มเหลวอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ถึงกับหมดเนื้อหมดตัว เมื่อใดก็ตามที่ฐานะความเป็นอยู่ของท่านเริ่มดีขึ้น เมื่อนั้นท่านจะสูญเสียบางอย่าง อาจเป็นหน้าที่การงาน การเงิน มีโรคภัยไช้เจ็บ และถูกติฉินนินทา ความสุขจึงจางหายไป เหตุที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะใครอื่น แต่เป็นตัวท่านต่างหากที่ทำตัวเอง

คำทำนายเลขดวง (ตามจุดพยากรณ์)

จากกราฟตัวอย่างจะอ่านคำทำนายได้ดังนี้

วาสนา เลข ๗

ตกมนุษย์ภูมิ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีวาสนาดี ทำการใดจะลุล่วงโดยสะดวก ไม่มีอุปสรรคมากนัก จะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน อุปถัมภ์ค้ำชู เพื่อนและญาติก็จะส่งเสริมให้ก้าวหน้า

ทรัพย์ เลข ๑๐

ตกสวรรค์ภูมิ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะมีช่องทางทำเงินได้หลายทาง เงินทองไหลมาเทมา มีเงินไม่ขาดมือ สุขสบายยิ่งนัก

เพื่อน เลข ๑

ตกนรกภูมิ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ท่านไม่ค่อยมีเพื่อนมากนัก ถึงมีแต่ก็ไม่ค่อยสนิทและไม่จริงใจต่อท่าน หวังพึ่งพาอาศัยยาก ถึงจะมีเพื่อนมากแต่คนที่จริงใจคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านกลับหาได้ยาก ท่านอาจต้องเป็นผู้ช่วยเหลือค้ำชูเพื่อนของท่านซะเอง จึงไม่ควรทุ่มเทกับเพื่อนมากนักเพราะจะไม่ได้อะไรกลับมา มีแต่ท่านเป็นฝ่ายให้มากกว่า และควรระวังเพื่อนฝูงนำไปสู่ทางเสื่อมเสีย

ญาติ เลข ๔

ตกนรกภูมิ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ท่านไม่ค่อยมีญาติมากนัก ที่มีอยู่ก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อยู่ใกลญาติพี่น้องมาก ไม่ค่อยใกล้ชิดกัน ชะตาว่าไม่ควรทำการธุรกิจร่วมกับญาติพี่น้องจะเสียมากกว่าได้

บริวาร เลข ๗

ตกมนุษย์ภูมิ อยู่ในเกณฑ์ดี ท่านมีบริวารทำงานอยู่ใต้บังคับบัญชาตัวท่านเองก็มีอุปนิสัยใจคอดี ใจกว้าง ลูกน้องใต้การปกครองจึงพอใจเชื่อฟัง ควรฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเอง หมั่นบริหารทักษะการบริหารคน แก้ไข และปรับปรุงข้อเสีย ทุกอย่างจะดีขึ้น และที่สำคัญควรหมั่นทำบุญแผ่เมตตาบ่อย ๆ

ศัตรู เลข ๑๐

ตกสวรรค์ภูมิ อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี มีศัตรูมาก ศัตรูของท่านเป็นคนฉลาดและร้ายกาจ อาจมีมากถึง ๑๐ คน ควรหมั่นทำบุญ กรวดน้ำ แผ่เมตตาให้ศัตรูบ้าง เรื่องหนักจะได้เป็นเบาลง หรือไม่มี

คู่ครอง เลข ๑

ตกนรกภูมิ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ คนรักที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีไม่มากนัก ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดี หรือเขาดีแล้วแต่ท่านไม่พอใจเอง เมื่อไหร่ที่มีคู่ครอง ฐานะคู่ครองไม่ค่อยดีนัก พื้นฐานครอบครัวก็ไม่ค่อยดี

โรคภัย เลข ๘

ตกมนุษย์ภูมิ อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพอสมควร แต่ไม่หนักมากนัก สุขภาพโดยรวมค่อนข้างดี ควรหมั่นตรวจเช็กสุขภาพไว้บ้าง อย่ารอให้อายุมากแล้วจึงดูแล

ความสุข เลข ๑๐

ตกสวรรค์ภูมิ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ท่านจะมีความสุขกายสบายใจเสมอ ไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลใจมาก ควรหมั่นสั่งสมบุญกุศลตามโอกาสอำนวย แล้วจะมีความสุขมากเพิ่มขึ้น

การงาน เลข ๑๒

ตกสวรรค์ภูมิ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก งานที่ทำมีตำแหน่งใหญ่โต ได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว และมีฐานะมั่นคง วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาจะมีโอกาสได้นำมาใช้ประกอบอาชีพตลอดชีวิต ความขยันหมั่นเพียร การสร้างโอกาสให้ตัวเองจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น การงานโดยรวมท่านถือว่าดี ไม่เหนื่อย หรือถ้าเหนื่อยก็คุ้มค่า

ลาภยศ เลข ๒

ตกนรกภูมิ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่ค่อยมีลาภยศมากนัก ทำการงานใดๆ ไม่ควรหวังพึ่งโชคลาภมากนัก ต้องใช้ความสามารถล้วน ๆ จึงจะสำเร็จ ท่านไม่เหมาะกับงานที่มียศศักดิ์ ควรหมั่นสร้างกุศลไว้มากๆ จะมีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้นในสายงานอื่นที่ไม่ต้องใช้ยศ

วินาศ เลข ๔

ตกนรกภูมิ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆ แต่ไม่หนักหนาสาหัสเท่าใดนัก แก้ไขได้ เพียงแต่ปัญหาอุปสรรคจะมีมาเรื่อยๆ และท่านก็มีความสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

การวางเลขลัคนาในแบบเลข ๗ ตัว

สิทธิการิยะ โหราจารย์ท่านกำหนดยามอัฏฐกาลขึ้นก็เพื่อความสะดวก ในการวางลัคนาแบบเลข ๗ ตัว เพื่อดูคำทำนายด้วยเลขศาสตร์อันพิสดาร ดังนี้

วิธีการวางเลขลัคนาในแบบเลข ๗ ตัว

เมื่อนำวัน เดือน ปีเกิด มาวางลงฐานทั้งสามแล้ว ให้ดูว่าเขาเกิดกลางวันหรือกลางคืน เวลาที่เกิดตรงกับชื่อยามอะไร เลขยามอะไร ให้ถือเอาชื่อยามและเลขยามนั้นเป็นหลัก

ตัวอย่าง

เกิดวันศุกร์ เวลา ๑๘.๓๐ น. ตรงกับยาม ๒ คือยามพุธะ (๔) ให้ยึดเอาเลข ๔ ในฐานทั้งสามเป็นหลัก จากนั้นให้วางลัคนาลงไปในฐานด้วยการเขียน "ลัค" (*)เป็นเครื่องหมาย ซึ่งเครื่องหมายนี้จะบ่งบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ดีร้ายของเขาต่อไปจากคำพยากรณ์ลัคนากุม

ตัวอย่างการวางลัคนาในแบบเลข ๗ ตัว

เกิดวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๐ ปีมะเส็ง เวลา ๑๘.๓๐ น.

อัตตะ หินะ ธานัง ปิตา มาตา โภคา มัชฌิมา

ฐานวัน ๔*

ตนุ กดุมภะ สหัชชะ พันธุ ปุตตะ อริ ปัตนิ

ฐานเดือน ๔*

มรณะ สุภะ กัมมะ ลาภะ พยายะ ทาสี ทาสา

ฐานปี ๔*

ยามอัฏฐกาลวันศุกร์ เวลา ๑๘.๓๐ น. ตรงกับยาม ๒ (๐๗.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.) คือยามพุธะ (๔) จึงให้ยึดเลข ๔ ในฐานเป็นหลักแล้วเขียนเครื่องหมายลัคที่เลข ๔ จากนั้นให้ดูว่าลัคนาที่เกาะอยู่ตรงกับภพภูมิอะไร แล้วให้ไปดูคำพยากรณ์นั้นต่อไป จากตัวอย่างจะเห็นว่าเลข ๔ ตกที่ โภคา สหัชชะ ทาสี

คำพยากรณ์ลัคนากุม

หลักการทำนาย ให้ทำนายลัคนาที่เกาะกุมฐานวันเกิดก่อน จากนั้นจึงทำนายลัคนาที่เกาะกุมฐานเดือน และลัคนาที่เกาะกุมฐานปี ตามลำดับ

ลัคนากุม ตนุ และ อัตตะ ต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น พึ่งใครไม่ได้เลย จากถิ่นที่อยู่อาศัยไปจึงจะได้ดี มีภรรยารูปงาม เก็บทรัพย์ไม่อยู่ แต่มีอำนาจบารมีมาก ศัตรูทำอันตรายไม่ได้

ลัคนากุม หินะ ชะตาจะได้ทำงานหยาบ แต่แม้จะทำงานเหน็ดเหนื่อยเพียงใดค่าแรงที่ได้ก็แทบ ไม่พอกิน และยังมีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้ง

ลัคนากุม ธะนัง ได้ทำงานเป็นกรรมกร และจะมีเหตุทะเลาะวิวาทบ่อยครั้ง

ลัคนากุม ปิตา ฐานะมั่งคั่งร่ำรวย และมีบริวารมาก

ลัคนากุม มาตา มีลีลาการพูดการจา น้ำเสียง ละม้ายคล้ายคลึงมารดามากกว่าบิดา

ลัคนากุม โภคา ฐานะมั่งคั่งร่ำรวย และมีบริวารมาก

ลัคนากุม มัชฌิมา อาภัพยากจนยิ่งกว่าตระกูลของบิดามารดาตน

ลัคนากุม ตนุ ต้องอาศัยน้ำพักน้ำแรงของตน จะหวังพึ่งญาติพี่น้อง หรือใครไม่ได้เลย

ลัคนากุม กุฎุมภะ เกิดในตระกูลร่ำรวย จะสุขสบายตั้งแต่เกิด

ลัคนากุม สุหัชชะ มีเสน่ห์ ชอบเข้าสังคม และมีมิตรสหายมาก

ลัคนากุม พันธุ มีวงศาคณาญาติใหญ่โต และจะได้พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องนั้น

ลัคนากุม ปุตตะ จะได้พึ่งพาอาศัยบุตรในเบื้องหน้า

ลัคนากุม หริ ชะตาอาภัพ มีศัตรูมาก จะไปอยู่ที่ใดก็มีแต่คนไม่พอใจ

ลัคนากุม ปัตนิ จะได้ครองคู่รักกันจนแก่จนเฒ่า ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร

ลัคนากุม มรณะ อาภัพญาติพี่น้อง พึ่งพาใครไม่ได้ตลอด

ลัคนากุม สุภะ เป็นคนรูปร่างหน้าตาดี กิริยามารยาทงดงาม พูดจาอ่อนหวาน

ลัคนากุม กัมมะ ทำงานขยันขันแข็ง มีทรัพย์สินมาก จะได้เป็นที่พึ่งของลูกหลาน

ลัคนากุม ลาภะ มีจิตวิทยาอ่านคนเป็น จะได้เป็นใหญ่เป็นโต บิดามารดาจะได้พึ่งพา

ลัคนากุม พยายะ ร่างกายอ่อนแอ มีโรคประจำตัว จะเจ็บป่วยบ่อย ๆ

ลัคนากุม ทาสา - ทาสี อาภัพยากจนยิ่งกว่าพี่น้องของตน

วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา

สิทธิการิยะ ชายหญิงใด อยากรู้ว่าปีนี้ตนจะโชคดีร้ายประการใด หรืออนาคตจะเป็นอย่างไร ให้ดูเลขกำลังพระประจำชะตาในปีนั้นก็จะทราบดีร้ายนั้นได้

ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดของ "การหาเลขกำลังของพระประจำชะตาจากฐานเลข ๗ ตัว" จะกล่าวถึงกำลังเลขพระประจำวันเกิดเสียก่อนเพราะเป็นดาวเคราะห์ (พระประจำชะตา) ที่จะเข้าเสวยอายุในแต่ละปี

กำลังเลขพระประจำวัน

พระอาทิตย์ กำลัง ๖

พระจันทร์ กำลัง ๑๕

พระอังคาร กำลัง  ๘

พระพุธ กำลัง ๑๗

พระพฤหัส กำลัง ๑๙

พระศุกร์ กำลัง ๒๑

พระเสาร์ กำลัง ๑๐

พระราหู กำลัง ๑๒

พระเกตุ กำลัง ๙

พระจักรพรรดิ กำลัง ๑๔

พระมหาราช กำลัง ๑๘

พระเจ้าโสฬสมหามงคล กำลัง ๑๖

พระประจำชะตาที่ให้คุณ คือ พระศุกร์ พระเกตุ พระเจ้าโสพส พระจักรพรรดิ พระมหาราช และพระพุธ พระประจำชะตาเหล่านี้ตกอยู่ในดวงเกิดของผู้ใด ทำนายว่า ในปีนั้น ชีวิตเจ้าชะตามีส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย มีความสุขมากกว่าความทุกข์

พระประจำชะตาที่ให้โทษ คือ พระอาทิตย์ พระอังคาร พระเสาร์ พระราหู พระประจำวันดังกล่าวนี้ ตกอยู่ในดวงเกิดของผู้ใด ทำนายว่า ในปีนั้น ชะตาชีวิตมีส่วนร้ายมากกว่าส่วนดี มีความทุกข์มากกว่าความสุข

ต่อไปจะเป็นวิธีการหาเลขกำลังพระประจำชะตาในปีนั้น โดยพิจารณาจากฐานเลข ๗ ตัว

วิธีหาเลขกำลังพระประจำวันเกิด

เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจถึงวิธีการหาเลขกำลังพระประจำชะตา จะขอยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายแดง เกิดวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายน ปีมะเส็ง (อายุ ๒๕ ปี)

๒. นายขาว เกิดวันอาทิตย์ เดือนมกราคม ปีขาล (อายุ ๒๐ ปี) นำวัน เดือน ปีเกิดทั้งสองคนมาผูกดวงลงฐานเลข ๗ ตัว ได้ดังนี้

การผูกดวง นายแดง

อัตตะ หินะ ธานัง ปิตา มาตา โภคา มัชฌิมา

ตนุ กดุมภะ สหัชชะ พันธุ ปุตตะ อริ ปัตนิ

มรณะ สุภะ กัมมะ ลาภะ พยายะ ทาสี ทาสา๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๘ ๑๔ ๑๐ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕

การผูกดวง นายขาว

อัตตะ หินะ ธานัง ปิตา มาตา โภคา มัชฌิมา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ตนุ กดุมภะ สหัชชะ พันธุ ปุตตะ อริ ปัตนิ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑

มรณะ สุภะ กัมมะ ลาภะ พยายะ ทาสี ทาสา ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒๖ ๙ ๑๒ ๑๕ ๑๘ ๑๔ ๑๐

วิธีการดูเลขกำลังพระประจำชะตา

หลังจากผูกดวงลงฐานเลข ๗ แล้ว ให้บวกเลขลงตามแนวตั้งจะได้เลขฐานที่ ๔ จากนั้นให้นับอายุของตนในฐานที่ ๔ ไปจนถึงอายุปัจจุบัน

ตัวอย่าง นายแดงอายุ ๒๕ ปี ให้เริ่มนับขวบแรกที่ ๑๘ นับขวบ ๒ ที่ ๑๔ ไปจนถึงเลข ๑๕ เป็นขวบปีที่ ๗ จากนั้นให้วกกลับมานับที่เลข ๑๘ เป็นขวบที่ ๘ และนับวนกลับไปกลับมาเช่นนี้จนถึงอายุปัจจุบันจะตกกำลัง พระประจำชะตาที่เลข ๖ แสดงว่าปีนี้พระอาทิตย์เสวยอายุ ส่วนนายขาว อายุ ๒๐ ปี ตกเลข ๑๔ หรือพระจักรพรรดิเสวยอายุ 

วิธีการหาคำทำนาย

พิจารณาจากเกณฑ์ "ปาก ใจ และที่นั่ง" ดังนี้

เลขประจำปากอยู่ที่ฐานวัน ลำดับที่ ๔ ตำแหน่งปิตา

เลขประจำใจอยู่ที่ฐานเดือน ลำดับที่ ๔ ตำแหน่งพันธุ

เลขประจำที่นั่งอยู่ที่ฐานปี ลำดับที่ ๔ ตำแหน่งลาภะ

ให้นำเลขในตำแหน่งปิตา พันธุ และลาภะ มาดูคำทำนายเลขปาก ใจ และที่นั่งต่อไป(จากตัวอย่างของนายแดงจะเห็นว่า ปาก อยู่ปีตา ๓, ใจอยู่ พันธุ ๑ และที่นั่ง อยู่ลาภะ ๒)

คำทำนายตามเลขปาก ใจ และที่นั่ง

เลขที่เป็นปาก

เลข ๑ มีสติปัญญามาก แต่พูดจาสับปลับ หาความแน่นอนไม่ได้

เลข ๒ มีเสน่ห์ พูดจาอ่อนหวาน น่ารัก นุ่มนวล

เลข ๓ พูดจาโอหัง ไร้สาระ ชอบแสดงอำนาจ อวดอิทธิพล แท้จริงขลาดเขลา

เลข ๔ พูดจาดีมีหลักฐาน มักชมต่อหน้า ด่าลับหลัง นินทาให้ร้าย

เลข ๕ พูดจาดี มีเหตุผล น่าเชื่อถือ มีวาทศิลป์ในการเจรจา และยึดมั่นในคุณธรรม

เลข ๖ เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ฟังเหตุผลใคร และมักวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น

เลข ๗ พูดจาหนักแน่น ตัดสินใจเด็ดขาด คิดก่อนพูด โกรธง่ายหายเร็ว

เลขที่เป็นใจ

เลข ๑ มีความมานะมาก คิดเร็ว ทำเร็ว โกรธง่ายหายเร็ว หูเบาเชื่อคนง่าย แต่ใจดี

เลข ๒ คนใจอ่อน เชื่อคนง่าย จิตใจไม่มั่นคง ละโมบ โลภมาก ตระหนี่และเห็นแก่ตัว

เลข ๓ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ใจนักเลง ใจกว้างเกินไปจนเก็บทรัพย์ไม่อยู่

เลข ๔ จิตใจมั่นคง อัธยาศัยดี มีเมตตา แต่ทำคุณใครไม่ขึ้น ทำคุณกับผู้ใหญ่จึงจะดี

เลข ๕ ใจบุญ มีศีลธรรม กตัญญูรู้คุณคน ชอบเล่าเรียนวิชาหาความรู้ และปฏิบัติธรรม

เลข ๖ จิตใจหนักแน่น แต่ไร้ความกรุณา ถ้าได้โกรธจะโกรธมาก และผูกพยาบาท

เลข ๗ กล้าหาญ ชอบอาสาผู้ใหญ่ดี มีความรู้ดี สุขุมรอบคอบ รู้จักไตร่ตรองผลดีเสีย

เลขที่เป็นที่นั่ง

เลข ๑ มีไฝหรือปานในที่ลับ เจ้าชู้ มีคู่นอนและคู่ครองหลายคน อาภัพยากจนเข็ญใจ

เลข ๒ มีกามารมณ์สูง ความรักไม่แน่นอน มักกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ชอบคนด้อยกว่าตน

เลข ๓ ไม่จริงใจกับคนรัก อาภัพที่อยู่อาศัย คบหาคนชั้นต่ำ และมักมากในกามคุณ

เลข ๔ สมถะ เรียบง่าย รักสันโดษ อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้

เลข ๕ สมถะ เรียบง่าย รักสันโดษ กินนอนง่าย อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้

เลข ๖ มีความต้องการทางเพศสูง เจ้าชู้ ลูกเขาเมียใครไม่เลือกเก็บทรัพย์ไม่อยู่เลย

เลข ๗ มีไฝหรือปานในที่ลับ มีเมียหลายคน โยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยมักมากในกาม

วิธีการตีความหมายของเลขปาก ใจ และที่นั่ง

ให้รวมคำทำนายเข้าด้วยกัน หากตกเลขดีมากกว่าร้าย ชะตาในปีนั้นถือว่าดีปานกลาง หากตกเลขร้ายมากกว่า หรือตกเลขดีมากกว่า ก็ทำนายตามน้ำหนักดีร้ายนั้น ส่วนคำทำนายอื่น ๆ ตามตำแหน่งตัวเลขที่ตกในฐานต่าง ๆ มีดังนี้

คำทำนายฐานวัน

๑. อัตตะ

ตก ๑ ฐานะฝ่ายบิดาดีกว่ามารดา ตนเป็นผู้มีวาทศิลป์ดี มีบุญวาสนา

ตก ๒ ในวัยเด็กมีผู้ขอไปอุปการะเลี้ยงดู ทำคุณใครไม่ขึ้น แต่สมณะพอใจตนมาก

ตก ๓ สติปัญญาดี ขยันขันแข็ง ต้องพึ่งตนเอง พึ่งพาผู้อื่นไม่ได้ และมีบริวารมาก

ตก ๔ เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ทำคุณใครไม่ขึ้น ต่อหน้าว่าดี ลับหลังนินทา มีพี่น้องมาก

ตก ๕ เจรจาดั่งนักปราชญ์ พูดน้อย สงบเสงี่ยม รับราชการดี ผู้ใหญ่พอใจ

ตก ๖ วัยเด็กเคยโดนหมากัด ตกควาย หรือจมน้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซื่อสัตย์ ใจบุญ จะได้รับมรดกแต่ จะได้น้อยกว่าผู้อื่น

ตก ๗ เมื่อน้อยจะมีผู้รับเอาไปเลี้ยงดู เติบใหญ่ขึ้นจะได้เป็นครูบาอาจารย์ รับราชการก้าวหน้า เป็นที่ พึ่งพาของญาติพี่น้อง และมีชื่อเสียงดี

๒. หินะ

ตก ๑ ลงมือทำการสิ่งใดจะสำเร็จราบรื่น ชีวิตค่อนข้างสุขสบาย

ตก ๒ ชื่นชอบในทรัพย์เป็นพิเศษ รู้คุณค่าของเงิน ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า

ตก ๓ มีฐานะดีแต่วางตัวเหมือนยาจก ใจกว้าง ไม่หวงแหนในทรัพย์ของตน

ตก ๔ มีทรัพย์น้อยชีวิตจะปกติ แต่เมื่อใดมีทรัพย์มากจะตื่นเต้น

ตก ๕ มีฐานะร่ำรวย มีทรัพย์มาก

ตก ๖ มีความประหยัด มัธยัสถ์

ตก ๗ มีปัญญาฉลาดเฉลียว

๓. ธานัง

ตก ๑ มีทรัพย์มาก แต่เก็บทรัพย์ไม่อยู่ ต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์เก็บไว้ จึงจะรักษาไว้ได้

ตก ๒ หาทรัพย์มาได้จะเก็บรักษาไว้อย่างดี ค่อนข้างตระหนี่ถี่เหนียว

ตก ๓ เป็นคนฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และมีผู้มาขอหยิบยืมอยู่เรื่อย ๆ

ตก ๔ เก็บทรัพย์ไม่อยู่ มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายประจำ เข้ากับนักบวชได้ดี

ตก ๕ มีความโลภมาก อยากได้อยากมี พอได้มาจะพอใจมากแต่นานไปจะไม่สนใจ

ตก ๖ ชอบเก็บหอมรอมริบ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดี แต่มีศัตรูอยู่รอบตัว

ตก ๗ เงินทองไหลมาเทมาจากหลายช่องทาง แต่เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่

๔. ปิตา

ตก ๑ บิดาตนมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำ โกรธร้าย บิดาตายก่อนมารดา

ตก ๒ บิดาสูงผิวขาว มีชื่อเสียงดี มีทรัพย์และพี่น้องมาก มารดาตายก่อนบิดา

ตก ๓ บิดาเป็นคนพูดน้อย พึ่งพาพี่น้องไม่ได้ วัยหนุ่มมีทรัพย์ แต่พอแก่ตัวลงจะมีทรัพย์พอใช้

ตก ๔ บิดาจะตายก่อนมารดา

ตก ๕ บิดาผิวขาวเหลือง มีปัญญาดี มารดาตายก่อนบิดา

ตก ๖ บิดาผิวขาว มีบริวารมาก บิดาจะตายก่อนมารดา

ตก ๗ บิดาผมหยักศก ใบหน้ายาว รับราชการก้าวหน้าดี ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

๕. มาตา

ตก ๑ มารดารูปงาม เตี้ย มีทรัพย์ รู้ทันคน เจรจามีเหตุผล มารดาตายก่อนบิดา

ตก ๒ มารดาเมื่อครั้งยังสาวค่อนข้างสบาย ญาติกามีทรัพย์ และจะตายหลังบิดา

ตก ๓ มารดาผิวดำแดง ใจบุญ วัยชราเข็ญใจ ไร้ญาติ มารดาตายก่อนบิดา

ตก ๔ มารดาผิวขาว สุขภาพไม่แข็งแรง มีญาติและทรัพย์มาก วัยชรามีพอใช้

ตก ๕ มารดาผิวเหลือง รูปร่างดี อ่อนโยน ฐานะดี มีญาติพี่น้องและเพื่อนมาก

ตก ๖ มารดาผิวขาวเหลือง มีญาติและบริวารมาก

ตก ๗ มารดาฉลาด มีรูปร่างสันทัด หน้ามน วัยชรามีทรัพย์มาก โกรธง่ายหายเร็ว

หมายเหตุ : ประโยคที่ว่า "บิดา หรือมารดา ใครจะตายก่อน ใครจะตายหลัง" หมายถึง บิดามารดาของผู้รับคำทำนาย ไม่ได้หมายถึงปู่หรือย่า

๖. โภคา

ตก ๑ เป็นคนมีความยินดีพอใจในทรัพย์มาก เห็นแก่เงินแก่ทองและหวงแหน

ตก ๒ พอใจหาเงินทองมาเลี้ยงชีพเท่านั้น ไม่ยึดติดกับทรัพย์ใด ๆ

ตก ๓ เป็นคนมีความยินดีพอใจในทรัพย์มาก และใจกว้างใจนักเลง

ตก ๔ มีความยินดีพอใจในทรัพย์มาก ตระหนี่ถี่เหนี่ยว โลภมาก

ตก ๕ มีบุญวาสนาดี หาเงินเก่งในช่วงแรก ๆ ต่อไปมักขี้เกียจ

ตก ๖ พอใจหาเงินทองมาเลี้ยงครอบครัว ใจกว้างกับญาติพี่น้อง

ตก ๗ สมถะ มักน้อยได้ทรัพย์มา มักบริจาคให้ผู้อื่นที่ลำบากกว่าตน

๗. มัชฌิมา

ตก ๑ ตัวท่านมีนิสัยดีต่อหน้า ลับหลังมักนินทาผู้อื่น

ตก ๒ มีเสน่ห์ ไปแห่งใดใครก็รัก พูดจาอ่อนหวาน มีเหตุผล

ตก ๓ มีเสน่ห์ ไปแห่งใดใครก็รัก

ตก ๔ พูดน้อยแต่มีเหตุ มีผล เป็นที่ถูกใจของหลายคน

ตก ๕ การพูดจามีเสน่ห์ ถูกใจครูบาอาจารย์ และนักบวช

ตก ๖ นิสัยอ่อนโยน พูดจาอ่อนหวาน มีเสน่ห์ ผู้หญิงพอใจมาก

ตก ๗ คารมคมคาย ตรงไปตรงมา เป็นทหารจะก้าวหน้า แต่ผู้หญิงไม่ชอบนัก

คำทำนายฐานเดือน

๑. ตนุ

ตก ๑ จะสร้างฐานะได้ด้วยความสามารถของตน และจะได้สมบัติจากบิดามารดา

ตก ๒ เมื่อยังเยาว์มีผู้ขอรับไปเลี้ยง เติบใหญ่ขึ้นจะได้พึ่งญาติพี่น้องฝ่ายภรรยา

ตก ๓ มีผู้ขอไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็ก นิสัยเจ้าชู้ มากคู่หลายผัวตัวเมีย

ตก ๔ มีผิวดำแดงแกมขาว ชอบเก็บหอมรอมริบ

ตก ๕ มีผิวดำแดง ท้องใหญ่ ตาเหลือง ดวงตาใหญ่

ตก ๖ รูปร่างสูงใหญ่ ฝีปากกล้า พูดคุยได้กับทุกคน

ตก ๗ ผิวดำแดง ผมหยักศก ตาเหลือง

๒. กดุมภะ

ตก ๑ ปากกว้าง มีฐานะดี มีทรัพย์มาก

ตก ๒ ปากกว้าง มีฐานะดี มีทรัพย์มาก

ตก ๓ วัยหนุ่มสาวหาทรัพย์ได้มาก พอแก่ชรากลับมีพอใช้

ตก ๔ เป็นคนใจบุญสุนทาน

ตก ๕ ใจบุญ สร้างฐานะได้ด้วยความสามารถของตน

ตก ๖ ช่วงวัยหนุ่มสาวจะก้าวหน้ากว่าใคร

ตก ๗ จะตกทุกข์ได้ยากในวัยหนุ่มสาว

๓. สหัชชะ

ตก ๑ มีฐานะยากจนเข็ญใจ แต่ใจบุญ อัธยาศัยเข้ากันได้ดีกับนักบวช

ตก ๒ มีพรสวรรค์ด้านงานศิลปะ เข้ากับมิตรสหายได้ดี

ตก ๓ ตนมักมีเพื่อนเป็นคนผิวดำแดง และคบกันได้นาน

ตก ๔ ตนมักมีเพื่อนเป็นคนผิวเหลือง และคบกันได้นาน

ตก ๕ ตนมักมีเพื่อนเป็นคนผิวขาวเหลือง และคบกันได้นาน

ตก ๖ คบคนผิวดำแดงจะคบกันได้นาน

ตก ๗ คบคนผิวดำแดงจะคบกันได้นาน

๔. พันธุ

ตก ๑ มีมิตรสหายมากแต่พึ่งเขามิได้ เมื่อน้อยเข็ญใจ กลางคนไปจึงได้ดี

ตก ๒ ญาติฝ่ายบิดาไม่ดี พึ่งพาไม่ได้

ตก ๓ อาภัพญาติพี่น้อง พึ่งพาไม่ได้ และญาติมักมาเบียดเบียน

ตก ๔ จะได้ดีเพราะมีผู้อุปถัมภ์ตั้งแต่ยังเยาว์ พึ่งพาท่านได้

ตก ๕ พึ่งพาญาติพี่น้อง และคนอื่น ๆ ได้

ตก ๖ พึ่งพาผู้คนได้ทุกหนแห่ง

ตก ๗ พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้เลย พึ่งได้แต่ผู้อื่น

๔. ปุตตะ

ตก ๑ เป็นปุตตะ จะมีลูกชายก่อนและจะมียศสูง พึ่งพาได้ ถ้ามีลูกหญิงก่อนไม่สู้ดี

ตก ๒ เป็นปุตตะ ถ้ามีลูกหญิงก่อนจะดี มีบุญ รู้จักรักดีกว่าลูกทุกคน ญาติฝ่ายพ่อแม่มีทรัพย์

ตก ๓ เป็นปุตตะ จะมีลูกชายก่อนแต่พึ่งพาไม่ได้ ถ้ามีลูกหญิงก่อนจะยิ่งร้าย

ตก ๔ เป็นปุตตะ จะมีลูกหญิงพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ถ้าเป็นชายจะกล้าหาญ พี่น้องพึ่งได้

ตก ๕ เป็นปุตตะ ถ้ามีลูกหญิงก่อนจะดี อาจจะเลี้ยงยากสักหน่อย แต่ถ้ามีลูกชายก่อนจะร้าย

ตก ๖ เป็นปุตตะ ถ้ามีลูกหญิงก่อนจะดี ให้ลาภพ่อแม่ ถ้ามีลูกชายก่อนจะร้ายนัก

ตก ๗ เป็นปุตตะ จะมีลูกชายใจแข็ง มีความคิดดี พึ่งพาไม่ได้ แต่ถ้ามีลูกหญิงก่อนจะร้ายนัก

๕. อริ

ตก ๑ อยู่ใกล้ญาติจะมีศัตรูมาก จะเสียทรัพย์ เจ็บป่วย แต่ถ้าอยู่ไกลญาติจะสุขสบาย

ตก ๒ มีศัตรูเป็นผู้หญิงคอยขัดขวางความเจริญ

ตก ๓ มีศัตรูเป็นผู้ชาย ผมหยิก หรือคนที่ปากเบี้ยว

ตก ๔ มีศัตรูเป็นผู้หญิงผิวดำแดง ใบหน้าเป็นแผล

ตก ๕ มีศัตรูเป็นผู้หญิงผิวขาว และผู้ชายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่

ตก ๖ มีศัตรูเป็นผู้หญิงนมยาน ผู้ชายผมหยิก ตาเหลือก

ตก ๗ มีศัตรูผิวดำแดง และผู้หญิงรูปร่างสูง

๖. ปัตนิ

ตก ๑ จะได้ภรรยารูปงาม ผิวดำแดง ออกจะเกรงเมีย

ตก ๒ จะได้ภรรยาผิวขาวเหลือง ผมสลวยบาง และจะได้สมบัติจากบิดามารดา

ตก ๓ จะได้ภรรยาผิวดำแดง เธอมีความคิดดี คิดเร็ว อัธยาศัยดี และมีสมบัติมาก

ตก ๔ จะได้ภรรยาสาวผิวขาวเหลือง เธอใจบุญ เฉลียวฉลาด จะสบายในวัยชรา

ตก ๕ จะได้ภรรยาสาวรูปร่างสูง ผมสลวย อยู่ทิศอีสาน

ตก ๖ จะได้ภรรยาหม้าย หรือไม่ก็ได้เมียสาวผิวขาวเหลือง

ตก ๗ จะได้ภรรยาหม้าย หรือไม่ก็สาวสูงวัย หรือไม่ก็สาวต่างชาติ แต่จะให้ดีมีฐานะ คือสาวผิวดำแดง 

รูปร่างสันทัด แต่ใจร้ายสักหน่อย

คำทำนายฐานปี

๑. มรณะ

ตก ๑ คนต่ำช้า จิตใจต่ำทราม

ตก ๒ นิสัยเหมือนผู้หญิง ชอบนินทาลับหลัง จิตใจชังคนมากกว่ารัก

ตก ๓ จะเกิดอุบัติเหตุ อาจตายโหง ควรระมัดระวังตัว

ตก ๔ จะเจ็บป่วยเพราะอาหารเป็นพิษ ควรระมัดระวังเรื่องกินจุบกินจิบ

ตก ๕ จะตายเพราะปฏิบัติตามคำสั่งของนาย

ตก ๖ จะตายเพราะปฏิบัติหน้าที่

ตก ๗ จะตายเพราะสัตว์ร้าย

๒. สุภะ

ตก ๑ มีสติปัญญาดี ไปแห่งหนตำบลใดจะมีผู้คอยอุปการะช่วยเหลือ

ตก ๒ มีเพื่อนนิสัยดี พูดจาอ่อนหวาน

ตก ๓ มีเพื่อนที่คบหารักใครกับท่านดี

ตก ๔ มีเพื่อนเป็นผู้อาภัพ ยากจนเข็ญใจ

ตก ๕ จะมีเพื่อนมาหา คบหารักใคร่ สมัครสมานกันดี

ตก ๖ มีเพื่อนคบหาดั่งญาติพี่น้อง

ตก ๗ จะมีเพื่อนมาหา แต่ท่านไม่สู้อยากจะต้อนรับนัก

๓. กัมมะ

ตก ๑ มีใจอยากเป็นใหญ่ แก้ไขปัญหาเก่ง ทำคุณแก่ใครไม่ขึ้น

ตก ๒ ใจบุญสุนทาน มีศีลธรรม ปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิตย์

ตก ๓ เป็นคนใจบาป แต่พูดจาดี

ตก ๔ เป็นคนไว้ใจไม่ได้ ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง ชอบวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น

ตก ๕ โชคชะตาอาภัพ นิสัยดีต่อหน้าลับหลังนินทาให้ร้าย

ตก ๖ ฟุ่มเฟือย ใช้เงินใช้ทองเหมือนเทน้ำเทท่า

ตก ๗ สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อยเพราะทำงานหนัก

๔. ลาภะ

ตก ๑ มีใจอยากเป็นใหญ่ แก้ไขปัญหาเก่ง ทำคุณแกใครไม่ขึ้น

ตก ๒ นิสัยอันธพาล ไปแห่งใดมักสร้างแต่ปัญหาให้ตนและผู้อื่น

ตก ๓ จะได้ทุกขลาภ

ตก ๔ นิสัยดี มีความสามารถสูง

ตก ๕ จะได้ลาภ หรือของดีมีคุณ ศักดิ์สิทธิ์ จากนักบวช

ตก ๖ จะได้ลาภจากคนผิวขาวเหลือง หรือดำแดง

ตก ๗ จะได้ทุกขลาภ

 

๕. พยายะ

ตก ๑ คนเจ้าอารมณ์ โกรธง่าย เอาแต่ใจตัวเอง ชอบเดินทางไปเรื่อย ๆ

ตก ๒ ใจร้อน มีเพื่อนฝูงมาก ชอบเอาใจผู้อื่น

ตก ๓ เป็นคนหัวหมอ คารมคมคาย เอาตัวรอดเก่ง

ตก ๔ นิสัยรักสนุกสนาน เกียจคร้าน ไม่สนใจการงาน

ตก ๕ เดินเร็ว มุ่งแต่เป้าหมาย ไม่สนใจคนรอบข้าง

ตก ๖ รับราชการก้าวหน้าดี มีเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนดี

ตก ๗ การเดินทางมีอุปสรรค มักมีเหตุขัดข้อง หรือเกิดอุบัติเหตุ

๖. ทาสี

ตก ๑ รับราชการจะก้าวหน้าดี

ตก ๒ รับราชการก้าวหน้าเพราะมีคนผิวขาวคอยอุปถัมภ์

ตก ๓ รับราชการจะอาภัพ ไม่ก้าวหน้า

ตก ๔ รับราชการจะมีชื่อเสียงและเกียรติยศ

ตก ๕ รับราชการจะอาภัพ

ตก ๖ รับราชการจะได้เป็นใหญ่ มีตำแหน่งสูง

ตก ๗ รับราชการจะได้เป็นใหญ่กว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน แต่คบเพื่อนไม่ดี จะมีโทษเพราะเพื่อน

๗. ทาสา

ตก ๑ รับราชการจะก้าวหน้าดี แต่ต้องพึ่งตัวเอง มีบริวารมาก

ตก ๒ รับราชการจะก้าวหน้าได้เพราะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือ

ตก ๓ รับราชการพอคุ้มตัวเอง เป็นคนใจแข็ง

ตก ๔ รับราชการดีพอปานกลาง ตำแหน่งไม่สูง แต่มีบริวารมาก

ตก ๕ รับราชการก้าวหน้าดี ขี้ใจน้อย มีทรัพย์มาก มีเพื่อนเป็นเกษตรกร

ตก ๖ รับราชการก้าวหน้าดีเพราะเพื่อนฝูงสนับสนุน ไม่ควรไว้ใจบริวารผิวดำ ผิวขาวจึงดี

ตก ๗ รับราชการจะอาภัพ เพื่อนฝูงจะหาความมาให้ต้องโทษ แต่มีทรัพย์มาก

hello world!