cat888

ตำราดูลายมือ (สังเขป) ไฝและปาน สีมงคล

Palmistry

ตำราดูลายมือ (สังเขป)

สิทธิการิยะ หัตถศาสตร์ หรือการดูลายมือ เป็นภูมิปัญญาของชาวฮินดูโบราณที่ได้รับความสนใจกันมาอย่างแพร่หลายจากยุคสมัยที่ศาสตร์ลึกลับกำลังได้รับความนิยม ผู้มีชื่อเสียงอย่างอริสโตเติล จักรพรรดิออกัสตัส และคนอื่นๆ ได้ค้นคว้าและทดลองศาสตร์นี้มาแล้ว และพบว่ามีความแม่นยำจริง จึงได้รวบรวมข้อมูลและพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นตำราหัตถศาสตร์ที่สมบูรณ์

ตำราดูลายมือบทนี้ เป็นเพียงหลักการพื้นฐานการดูลายมือที่ควรรู้เท่านั้น หากท่านใดสนใจศาสตร์การดูลายมืออย่างจริงจัง ควรหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้น

๑. เนินต่าง ๆ บนฝ่ามือ มีทั้งหมด ๗ เนิน ดังนี้

เนินศุกร์ ใต้นิ้วโป้ง

เนินพฤหัส ใต้นิ้วชี้

เนินเสาร์ ใต้นิ้วกลาง

เนินอาทิตย์ ใต้นิ้วนาง

เนินพุธ ใต้นิ้วก้อย

เนินอังคาร ใต้เนินพุธ

เนินจันทร์ ใต้เนินอังคาร

๒. เส้นสำคัญบนฝ่ามือ เส้นสายบนฝ่ามือมีมากมายแตกแขนงและชับซ้อน แต่เส้นหลักที่เห็นได้ชัดเจนมีอยู่ ๓ เส้น ซึ่งแต่ละเส้นจะปรับเปลี่ยนไปตามระบบการทำงานของร่างกายและจิตใจ ดังนี้

เส้นชีวิต จุดเริ่มต้นอยู่ระหว่างง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ลากผ่านลงมากลางฝ่ามือ มีทั้งยาวและสั้น

เส้นสมอง จุดเริ่มต้นอยู่จุดเดียวกันกับเส้นชีวิต บางคนมีจุดเริ่มต้นของเส้นพันกัน

เส้นจิตใจ จุดเริ่มต้น เริ่มจากใต้นิ้วชี้ (เนินพฤหัส) ลากโค้งไปยังใต้นิ้วก้อย (เนินพุธ) แต่จาก

ลักษณะที่เห็นบนฝ่ามือ จะเห็นว่าเส้นเข้มลึกเริ่มต้นจากใต้นิ้วก้อยลากโค้งไปยังใต้นิ้วนางมากกว่า หลายคนจึงเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นเริ่มจากใต้นิ้วก้อยไปใต้นิ้วชี้

๓. ลักษณะเส้นเสริม เส้นเหล่านี้บางคนมีบางคนไม่มี หรือมีแต่ไม่ชัดเจน สั้นบ้าง ยาวบ้าง แตกต่างกันไป คำทำนายก็ต่างกันไปเช่นกัน มีทั้งหมด ๔ เส้น ดังนี้

เส้นช่วยชีวิต อยู่ใต้เส้นชีวิต

เส้นวาสนา อยู่ใต้เนินเสาร์ (นิ้วกลาง) ลากจากข้อมือตรงขึ้นไปยังเนินเสาร์

เส้นสมรรถภาพ หรือเส้นอัจฉริยะ ลากขวางจากกลางฝ่ามือ หรือข้อมือไปยังเนินพุธ (นิ้วก้อย)

เส้นคู่ครอง อยู่บริเวณเนินพุธ

นอกจากนี้ยังมีเส้นอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกมาก เช่น เส้นอาทิตย์ เส้นสุขภาพ เส้นเดินทาง และเส้นบุตร ผู้สนใจการดูลายมือสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้

ลักษณะเนินต่าง ๆ บนฝ่ามือ มีความหมายดังนี้

๑. เนินศุกร์ อยู่ใต้นิ้วโป้งจนถึงข้อมือ เป็นเนินสำคัญที่บ่งบอกถึงพลังชีวิต อุปนิสัย และสัญชาตญาณทางเพศ การแสดงออกของเจ้าของมือจะเด่นชัดขึ้นแค่ไหน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนินว่านูนขึ้น หรือแบนราบ ถ้ามีเส้นกากบาทหรือที่เรียกกันว่า ดาว ปรากฎบนเนินนี้ และมีเส้นตัดผ่านจากเนินนี้ไปกลางฝ่ามือ ผู้นั้นมักจะอาภัพคู่ครอง

ทำนายตามลักษณะเนิน

เนินใหญ่เห็นได้ชัดเจน มีพรสวรรค์ด้านดนตรีและศิลปะการครองเรือน ชอบหาความสุขทางเพศ

เนินนูนเด่น อารมณ์ร้อน ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง สติปัญญาน้อยกามราคะรุนแรง

เนินเล็กและเรียบ เก็บความรู้สึกได้ดี พลังงานชีวิตมีน้อย ไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่า

เนินกว้าง สุขภาพร่างกายแข็งแรง ใบหน้าอิ่มเอิบ พลังทางเพศรุนแรง

เนินแคบ โดยมากเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาด้านการสืบพันธุ์ จากสาเหตุทั้งกายและใจ

เนินแข็ง มีนิสัยก้าวร้าว จิตใจเหี้ยมโหด ชอบใช้อำนาจ มักแสวงหาอำนาจไปตลอด

เนินนิ่ม สุขภาพอ่อนแอ นิสัยโอนอ่อนผ่อนตามผู้อื่น ไม่มีความเป็นผู้นำ และมีราคะจริตรุนแรง

เนินต่ำหรือแบนเรียบ เยือกเย็นจนดูเฉื่อยชา สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีสมรรถภาพทางเพศน้อย

เนินมีเครื่องหมายดาว เคยผ่านเรื่องรักใคร่ และหลงใหลไปกับกามารมณ์

เนินมีเส้นคล้ายตะแกรง มีจินตนาการสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งและมีพรสวรรค์ด้านศิลปะ

เนินมีเส้นลักษณะลูกโซ่ ชอบคบหาผูกพันกับต่างเพศแบบเพื่อนมากกว่าแต่งงาน

๒. เนินพฤหัส อยู่ใต้นิ้วชี้ เป็นเนินที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย การแสดงออกทางสังคม ชื่อเสียง และเกียรติยศ ผู้ที่มีความโดดเด่นในสังคมของทุกวงการมักมีเนินพฤหัสสมบูรณ์ดี

ทำนายตามลักษณะเนิน

เนินนูนเด่นมาก ชอบวางมาดใหญ่โต ยโสโอหัง เอาแต่ใจตัวเอง แต่มีวาทศิลป์ดี

เนินใหญ่เห็นชัดเจน ยึดมั่นในอุดมการณ์ ยอมหักไม่ยอมงอ

เนินยุบลง มีบุคลิกเป็นคนหดหู่ ซึมเศร้า เฉื่อยชา ไม่สนใจการงาน

เนินนูนแข็ง มีคุณธรรม จริงใจ ชอบสนทนาธรรม

เนินมีเครื่องหมายกากบาท มีความกระตือรือร้นตามจำนวนเครื่องหมาย

เนินมีเส้นคล้ายตะแกรง เป็นคนขยันขันแข็ง แต่สมาธิสั้น ความคิดสับสน ไม่ชอบวางแผนงาน

เนินมีเครื่องหมายดาว เป็นคนเด็ดขาด ตัดสินใจฉับไว มุ่งมั่นเอาชัยโดยไม่สนใจวิธีการ

เนินมีเครื่องหมายวงกลม เป็นคนนิยมความสมบูรณ์แบบ พึ่งพาความสามารถของตนเท่านั้น

เนินมีเส้นลูกโซ่ ขาดความเชื่อมั่นในตนเองแต่ก็ชอบเสี่ยง เหมือนคนกลัวน้ำแต่ชอบพายเรือ

เนินมีเส้นขวางเล็กๆหลายเส้น มีเจตจำนงอันแรงกล้าแต่จินตนาการต่ำ มุ่งมั่นทำงานดีแต่ช้า

๓. เนินเสาร์ อยู่ใต้นิ้วกลางลงมา เป็นเนินที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน การประกอบอาชีพ อำนาจวาสนา ยศถาบรรดาศักดิ์ ถ้าเนินนี้สมบูรณ์ดี มีสีแดงเรื่อ หรือสีชมพู จะให้ผลในทางดี แต่ทั้งนี้ต้องดูเส้นวาสนาประกอบการทำนายด้วย เพราะเส้นวาสนาจะแทงขึ้นมาที่เนินนี้จากข้อมือ

ทำนายตามลักษณะเนิน

เนินแบนเรียบ รักอิสระ ชอบเที่ยวเตร่ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน สุขภาพอ่อนแอ

เนินนุ่มและต่ำ ไม่มีความกระตือรือร้น ชอบใช้ชีวิตตามอิสระของตน แต่เป็นคนประนีประนอม

เนินใหญ่เห็นชัดเจน มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจมั่นคง รักความยุติธรรม มีเป้าหมายชีวิต

เนินนูนเด่นมาก ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไร้เป้าหมายชีวิต แล้วแต่โชคชะตาจะพาไป

เนินมีเครื่องหมายดาว มีความคิดแปลกแยกจากสังคม หัวรุนแรง เชื่อมั่นในตัวเองสูง

เนินมีเครื่องหมายกากบาท มีญาณ หรือซิกซ์เซนส์ เชื่อในศาสตร์ลึกลับ โชคลาง ไสยศาสตร์

เนินมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม เฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง

เนินมีเส้นตั้งเล็กๆหลายเส้น เป็นคนยอมรับความเป็นจริง จิตใจเข้มแข็ง มีความทะเยอทะยาน

เนินมีเส้นขวางเล็กๆหลายเส้น มีสติปัญญาน้อย สมาธิสั้น แก้ปัญหาไม่ได้ มักล้มเหลวกลางคัน

๔. เนินอาทิตย์ อยู่ใต้นิ้วนางลงมา เป็นเนินที่บ่งบอกถึงความสุนทรีย์ทางอารมณ์ ความสามารถทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม คนที่มีเนินนี้ชัดเจนมีเพียงไม่กี่คน โดยมากจะเป็นศิลปินคนดัง การทำนายเนินนี้ต้องดูเส้นวาสนาประกอบด้วย เพราะเส้นวาสนาจะแทงขึ้นมาจากข้อมือจนถึงเนิน

ทำนายตามลักษณะเนิน

เนินสมบูรณ์ดี เป็นคนเฉลียวฉลาดมาก ชั้นเชิงทางการเมืองแพรวพราว หากค้าขายจะพลิก

แพลงแสวงหาผลประโยชน์ได้เก่ง ฐานะร่ำรวย การงานก้าวหน้า มีชื่อเสียงเกียรติยศ และบริวาร

เนินใหญ่และเห็นได้ชัด มีพรสวรรค์ด้านศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม วาทศิลป์ดี

เนินนูนเด่นมาก เป็นคนมีความเชื่อมั่นอย่างทะนงตนที่สุด จิตละโมบโลภ และสายตาสั้น

เนินแบนเรียบ เป็นคนขี้อาย ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบเก็บตัวไม่กล้าเข้าสังคม

เนินมีเครื่องหมายดาว เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าได้กล้าเสีย ร่ำรวยเร็วแต่ไม่มั่นคง

เนินมีเส้นคล้ายตะแกรง มีหัวคิดทางด้านศิลปะ แต่เป็นคนขี้เกียจ จึงไม่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์

เนินมีเครื่องหมายกากบาท เป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง แต่มีความสามารถด้านศิลปะ

เนินมีเครื่องหมายสามเหลี่ยม เป็นคนมีสติปัญญาปราดเปรื่อง มีความสามารถหลายด้าน

เนินขยายออกไปถึงฐานของนิ้วกลาง ทุ่มเทให้กับงานศิลปะอย่างจริงจัง และสนใจงานปรัชญา

เนินขยายออกไปถึงฐานของนิ้วก้อย มีชั้นเชิงในการค้าขาย เป็นจิตรกรที่มีเป้าหมายต่อวิชาชีพ

เนินขยายไปถึงใต้ฐานนิ้วกลางและนิ้วก้อย มีความสามารถในการประยุกต์งานศิลปะให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เช่น ผู้กำกับการแสดง นักเขียน นักแสดง มักทำทุกอย่างด้วยตนเอง

เนินมีเครื่องหมายจุด ทุ่มเทให้กับการงานมาก กล้าลงทุนแม้เสี่ยงที่จะขาดทุน ถ้าเป็นจุดสีขาวบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา

๕. เนินพุธ อยู่ใต้นิ้วก้อยลงมา เป็นเนินที่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การปรับตัว และทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และธุรกิจ

ทำนายตามลักษณะเนิน

เนินมีเส้นขาดวิ่น หรือมีเส้นอื่นมาเกาะ จะเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินอาหาร อาจต้องมีการผ่าตัดภายในท้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

เนินนูนเด่นมาก มีความทะนงตน เพื่อผลประโยชน์ทำได้ทุกอย่าง รักการเดินทาง ชอบผจญภัย

เนินสมบูรณ์ได้สัดส่วน มองโลกตามความเป็นจริง เข้าสังคมเก่ง มีเหตุผล ถนัดงานวิทยาศาสตร์

เนินแบนเรียบและนิ่ม เป็นคนเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคม มีกิจวัตรแบบเดิมๆ ไม่ค่อยสนใจความรัก

เนินเกือบจะไม่ปรากฏ มีสติปัญญาน้อย หูเบา เชื่อคนง่าย และมีความคิดอ่อนต่อโลก

เนินมีเครื่องหมายดาว มีเล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจการค้า ปฏิภาณไหวพริบรวดเร็ว

เนินมีเครื่องหมายกากบาท เป็นคนที่ทำทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตน ไม่สนใจผิดถูก

เนินมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม มีชิกซ์เซนส์หยั่งรู้ถึงภยันตราย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง

เนินมีเส้นคล้ายตะแกรง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดสมาธิในการทำงาน เจรจาไร้ชั้นเชิง

เนินมีเครื่องหมายจุด นิสัยนักเลง อันธพาล มักทำสิ่งผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆ

เนินขยายไปจนถึงฐานของนิ้วนาง มีความสามารถ และมีจินตนาการ ทำธุรกิจสูง หาเงินเก่ง

๖. เนินอังคาร อยู่ใต้นิ้วโป้งลงมา เป็นเนินที่บ่งบอกถึงความห้าวหาญในจิตใจ พลังชีวิตในการต่อสู้ความรู้สึกทางเพศ การคบหาสมาคม ความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตร และศัตรู

ทำนายตามลักษณะเนิน

เนินราบเรียบ ไม่มีเส้นเลย จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านอื่น ๆ

เนินมีเส้นมาก มีอารมณ์ความรู้สึกทางเพศเร็ว กามารมณ์รุนแรง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

เนินใหญ่เห็นชัดเจน มีความก้าวร้าว มีความมุมานะพยายามสูง และมีความเป็นผู้นำ

เนินนูนเด่นมาก รักการแข่งขัน ชอบความท้าทาย มีโรคภัยเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต

เนินเล็กเห็นได้ไม่ชัดเจน เป็นคนเก็บกด โอนอ่อนผ่อนตามคนอื่นโดยไม่โต้แย้ง

เนินแบนเรียบและนิ่ม เป็นคนออมชอม ไม่ถือสาเรื่องเล็กๆน้อยๆ นอกจากจะทนไม่ไหวเท่านั้น

เนินขยายไปถึงเส้นสมอง มีสติปัญญาและความสามารถสูง บุคลิกภาพเข้มแข็ง ชอบการแข่งขัน

เนินขยายไปเกือบถึงข้อมือ มีร่างกายแข็งแรง คิดอ่านรวดเร็ว ยืนหยัดต่ออุดมการณ์ของตน

เนินมีเครื่องหมายกากบาท เป็นคนก้าวร้าว ดุดัน ขี้หึง มีความรู้สึกทางเพศที่เร่าร้อน ลีลารุนแรง

เนินมีเครื่องหมายสามเหลี่ยม เป็นคนมีระเบียบวินัย กล้าหาญ และมีความอดทนสูง

เนินมีเส้นเล็กๆ หลายเส้น เป็นคนสุขุมรอบคอบ กล้าหาญ จิตใจเยือกเย็น

เนินมีเครื่องหมายดาว เป็นคนเฉลียวฉลาด มีสติยั้งคิด และควบคุมตัวเองได้ดี

เนินมีเส้นคล้ายตะแกรง ชอบใช้กำลังตัดสินมากกว่าใช้สมอง มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทประจำ

เนินมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม เป็นคนรอบคอบ อนุรักษนิยม ไม่ยอมเสี่ยงหากไม่คุ้มค่ากับผลที่ได้มา

๗. เนินจันทร์ อยู่ใต้เส้นเนินอังคาร ตรงข้ามกับเนินศุกร์ เป็นเนินที่บ่งบอกถึงการพูดจา จินตนาการ ความโรแมนติก ความอยากรู้อยากเห็น ความเยือกเย็น ความทะเยอทะยานด้านศิลปะ และความต้องการการยอมรับจากสังคม โดยมากเป็นศิลปิน และนักแสดง

ทำนายตามลักษณะเนิน

เนินใหญ่เห็นชัดเจน จินตนาการล้ำลึก มีลางสังหรณ์แม่นยำ เก็บความรู้สึกเก่ง มีทักษะเชิงนิพนธ์

เนินนูนเด่นมาก เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบแสวงหาแต่ความสุขทางเพศ เจ็บป่วยบ่อย และฟุ้งซ่านง่าย

เนินแบนเรียบ เป็นคนที่มั่นยึดต่อกฎระเบียบของสังคม ค่อนข้างจับจด และจู้จี้จุกจิก

เนินขยายไปทางเนินศุกร์ มีจินตนาการทางเพศ ชอบลิ้มรสชาติแปลกใหม่ทางเพศ และรักคนง่าย

เนินมีเครื่องหมายกากบาท ชอบสร้างวิมานในอากาศปลอบใจตัวเองสนใจเรื่องราวทางศาสนา

เนินมีเครื่องหมายดาว ชอบเดินทางไกล รักการผจญภัย และรักธรรมชาติ

เนินขยายไปทางนิ้วก้อย ประยุกต์งานศิลปะให้เข้ากับธุรกิจได้ดี เช่น แต่งร้าน งานออกแบบ

เนินมีเส้นคล้ายตะแกรง มีจินตนาการมาก แต่ขาดสมาธิควบคุมจนกลายเป็นความฟุ้งซ่าน

เนินมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม เป็นคนธรรมดาติดดิน สมถะ พอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้อ

เนินมีเครื่องหมายสามเหลี่ยม เป็นคนมีฌานติดตัวมาแต่กำเนิด มองเห็นอนาคตได้เป็นครั้งคราว

เนินมีเครื่องหมายจุด รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ชอบทำธุรกิจส่วนตัว

ลักษณะเส้นสำคัญ

สิทธิการิยะ ฝ่ามือของมนุษย์ได้กุมความลับของชีวิตไว้ตั้งแต่เกิดจนตาย การจะล่วงรู้ความลับนั้นได้จะต้องอ่านลายมือเป็น วิชาดูลายมือจึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่อินเดียและมีธรรมเนียมปฏิบัติเคร่งครัดว่าผู้จะเป็นศิษย์ได้ต้องเป็นผู้มีพรสวรรค์เท่านั้น ต่อมาได้มีผู้นิยมศึกษากันมากขึ้น และถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

การดูลายมือ เป็นศาสตร์ที่มีความสลับชับซ้อนมาก ผู้ศึกษาจะต้องท่องจำหลักการสำคัญให้ขึ้นใจและต้องทดลองทำนายจริง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาผสานเป็นความรู้ แต่รายละเอียดที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้เป็นเพียงวิธีการดูลายมือขั้นต้นจากเส้นหลัก ๓ เส้น เท่านั้น

วิธีดูลายมือ

มือซ้าย บอกถึงอดีต

มือขวา บอกถึงปัจจุบัน และอนาคต

เส้นสำคัญบนฝ่ามือมีอยู่ ๓ เส้นหลัก คือ เส้นชีวิต เส้นสมอง และเส้นจิตใจ การทำนายชะตาจากลายมือควรทำนายจากเส้นชีวิตก่อน แล้วจึงไล่ไปที่ เส้นสมองและเส้นจิตใจ ตามลำดับ

เส้นชีวิต

เส้นชีวิต บ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอ สุขภาพ การดำรงชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และยังบอกถึงโชคลาภ วาสนา การเงิน และการงาน เส้นชีวิตมักมีเกี่ยวพันกับอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ของร่างกาย ด้วยเหตุนี้ เส้นชีวิตจึงปรับเปลี่ยนไปตามระบบการทำงานของอวัยวะสำคัญดังกล่าว

ลักษณะเส้นชีวิต 

จุดกำเนิดของเส้นชีวิตอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ลากผ่านกลางฝ่ามือลงมาทางข้อมือ จุดเริ่มต้นอยู่บนเส้นเลือดใหญ่ที่เรียกว่า Rodial artery of index finger ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงหัวใจ ท้อง และอวัยวะสำคัญภายในอื่น ๆ ถ้าเส้นมีรูปลักษณ์ดีระบบไหลเวียนโลหิตและระบบย่อยอาหารก็จะดีไปด้วย แต่ถ้าตรงกันข้าม โรคร้ายก็จะถามหา

คำพยากรณ์เส้นชีวิต

๑. เส้นราบเรียบ ลึก ร่องสีแดง ลักษณะการดำเนินชีวิตราบรื่น ไม่ หวือหวา ไม่มีอุปสรรคชีวิตให้โลด์โผนโจนทะยานแต่อย่างใด

๒. เส้นเริ่มต้นแตกแขนง มีเส้นสมองมาเกาะเชื่อมจนยุ่งเหยิง ผู้นั้นมีโรคภัยเบียดเบียนตั้งแต่ยังเด็ก ต้องทะนุถนอมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจึงรอดมาได้ เติบใหญ่กลับมีสุขภาพแข็งแรง

๓. เส้นราบเรียบปราศจากเส้นอื่นมาตัด เป็นคนสู้ชีวิตตามลำพัง มีความมานะบากบั่น อดทนทำงานหนักโดยไม่หวังพึ่งพาอาศัยใคร

๔. เส้นสั้นมาก เป็นคนใจร้อน ทำงานไว ตัดสินใจเร็ว ขาดความสุขุมรอบคอบ และไม่ประสบผลสำเร็จตามที่วาดหวังไว้

๕. ปลายเส้นชีวิตสั้นและแยกเป็นแฉก เป็นคนจิตใจเหลาะแหละเอาอะไรแน่นอนด้วยไม่ได้

๖. เส้นชีวิตยาวลงไปจรดข้อมือ รอยเส้นราบเรียบ เป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารี สติปัญญาดี ลงมือทำการใดแล้วจะทุ่มเทเต็มที่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืน

๗. เส้นยาวแต่ปลายงอไปทางข้อมือ เป็นคนมีราคะจริตรุนแรง หมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องทางเพศ

๘. เส้นยาวแต่ปลายงอไปกลางฝ่ามือ เป็นคนใจบุญ มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ผู้อื่น ใจกว้าง ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ แต่ถ้ามีเส้นอื่นมาเกาะก็จะให้ผลไปในทางตรงกันข้าม

๙. มีเส้นอื่นมาตัดหรือมาเกาะเกิดเป็นรอยสี่เหลี่ยม คนผู้นั้นกำลังมีคดีความให้ถูกคุมขัง

เส้นสมอง

เส้นสมอง เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดบนฝ่ามือ บ่งบอกถึงความคิด สติปัญญา และเป็นเข็มทิศชี้นำทางถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตได้ โดยสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของเส้นสมองที่จะเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของสมอง เพียงแต่เส้นสมองจะปรากฎให้เห็นก่อนที่เหตุการณ์ในอนาคตจะปรากฎ

นอกจากนี้เส้นสมองยังมีอิทธิพลต่อเส้นอื่น ๆ โดยเฉพาะเส้นชีวิต เพราะชีวิตจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเส้นสมองที่จะไปเสริมหรือขัด ดังนี้

ลักษณะเส้นสมอง 

เส้นนี้มีฐานกำเนิดเดียวกับเส้นชีวิต เริ่มจากง่ามมือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตัดตรงผ่านไปยังกลางฝ่ามือลงมาทางกึ่งกลางนิ้วก้อยกับข้อมือ

คำพยากรณ์เส้นสมอง

๑. เส้นตรง ลากตรงไปกลางฝ่ามือข้างหนึ่ง เส้นราบเรียบชัดเจนดี ไม่มีเส้นฝอย เป็นคนคิดอ่านมีเหตุผลดี มีความมุมานะอดทน ความจำดี ทำการสิ่งใดมักสำเร็จ

๒. เส้นขาด ๆ วิ่น ๆ เป็นคนคิดฟุ้งซ่าน ความจำไม่ดี เชื่อถือโชคลาง ตัณหาจัด แต่มีความพยายามดี

๓. เส้นลากไปไม่ถึงกลางฝ่ามือ เส้นราบเรียบดี เป็นคนไม่สุขุมรอบคอบ ขาดความอดทน

๔. เส้นลากไปถึงกลางฝ่ามือ เป็นคนมักได้ เอาแต่ใจตัวเอง ไร้คุณธรรม มักคิดอะไรแค่ระยะสั้น ๆ

๕. เส้นยาวมาจรดถึง หรือเกือบถึงเนินจันทร์ เป็นคนมีความผิดปกติทางระบบประสาท ถ้าเส้นขาดๆ วิ่นๆ ด้วยแล้วจะประสบอุบัติเหตุทางน้ำ เพราะเนินจันทร์แสดงถึงธาตุน้ำ ถ้าเนินจันทร์นูนมาก หรือเนินศุกร์นูนมากแล้วจะเป็นคนเจ้าชู้ หมกมุ่นอยู่แต่กับตัณหากามารมณ์

๖. เส้นห่างจากเส้นชีวิตมาก เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่เชื่ออะไรใครง่าย ๆ นิสัยอันธพาล ชอบทำอะไรตามอำเภอใจ อารมณ์ร้อน ชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคม

๗. เส้นห่างจากเส้นชีวิตเล็กน้อย เป็นคนสุขุมรอบคอบ สติปัญญาและความจำดี มักได้เป็นครูอาจารย์ นักการเมือง หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องวางแผนงาน

๘. เส้นสั้นแต่แยกแขนงยาวออกไป เป็นคนมีสติปัญญาน้อย คิดอ่านวางแผนไม่เป็น ต้องพึ่งพาอาศัยความคิดผู้อื่น แต่เป็นคนถ่อมตนรู้จักเข้าหาผู้รู้ ส่วนมากจะก้าวหน้าดี

๙. เส้นคดงอไม่มีเส้นมาตัด เป็นคนมีความคิดอนาถา จนปัญญาที่จะทำการสิ่งใดให้สำร็จ คนอื่นต้องมาช่วยจึงจะสำเร็จ และยังมีสารพัดอุปสรรคชีวิตให้ฟันฝ่าอีกมาก

๑๐. เส้นอื่นมาตัดเส้นสมองเป็นสามหรือสี่เหลี่ยม มีสติปัญญา อารมณ์ และความคิดที่แปรปรวน ขาดสมาธิ ฟุ้งซ่าน การงาน การเรียน ในช่วงนั้นมีปัญหาอุปสรรคมาก

๑๑. เส้นยาวและราบเรียบ เป็นคนมีวาทศิลย์ดี มีความมุมานะพยายามสูง มีเหตุผล แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง สร้างความสำเร็จได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

เส้นจิตใจ

เส้นจิตใจบ่งบอกถึงความรัก ศิลปะ อุปนิสัย ลักษณะท่าทาง กิริยามารยาท และการเข้าสังคม เส้นจิตใจถือเป็นเส้นเสริมดวงของเส้นชีวิตและเส้นสมอง ถ้าเส้นนี้ดีก็จะช่วยให้เส้นอื่น ๆ ดีขึ้นไปด้วย แต่ถ้ารูปลักษณ์ของเส้นไม่ดีก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม

ลักษณะเส้นจิตใจ 

เริ่มจากใต้ฐานนิ้วชี้ไปจบลงที่ใต้ฐานนิ้วก้อย อยู่เหนือเส้นสมอง การที่เส้นนี้อยู่เหนือเส้นสมองแสดงให้เห็นว่า อารมณ์ความรู้สึกมีอิทธิพลเหนือความคิด เส้นจิตใจอาจมีเพียงเส้นเดียวหรือแตกแขนงจนดูสลับ

ชับช้อนก็ได้ และบางคนอาจมีเส้นหลักอื่น ๆ มาเกาะด้วย

คำพยากรณ์เส้นจิตใจ

๑. เส้นดูคล้ายโซ่ เส้นขวักไขว่พันยุ่งเหยิงมองดูคล้ายโซ่ เป็นคนเจ้าชู้ รักง่ายหน่ายเร็ว ถ้ามีเส้นที่เนินพระศุกร์ (ใต้นิ้วโป้ง) ขาดๆวิ่นๆด้วยแล้ว จะเป็นคนราคะจริตแรง เจ้าสำราญ สำมะเลเทเมา

๒. เส้นราบเรียบ ร่องสม่ำเสมอ และแดงระเรื่อ เป็นคนนอบน้อมถ่อมตน สงบเสงี่ยม หนักแน่น เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รักอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศ มีวิจารณญาณสูง เชื่อคนยาก

๓. เส้นยาวมาก มีความสุขุมรอบคอบ และใฝ่รู้ โดยมากจะได้เป็นครูบาอาจารย์

๔. เส้นขาดกระท่อนกระแท่น ผู้นั้นเป็นโรคหัวใจ หรือจิตใจกำลังหดหู่อย่างรุนแรง ระบบการทำงานของสมองผิดปกติ

๔. เส้นสั้นขาดวิ่นแยกเป็นแขนง เป็นคนสนใจเฉพาะตนเอง ไม่เอาสังคม ใฝ่ต่ำ ชอบเล่นการพนัน

๖. เส้นยาวแตกเป็นฝอย หรือมีเส้นอื่นมาเกาะ จะเป็นคนอ่อนไหว รวนเร เสเพล ทำอะไรตามอำเภอใจ เห็นแก่ตัว และมักมากในกามคุณ

๗. เส้นขาดเป็นห้วง ๆ เป็นคนคิดการณ์ไม่ตลอด ทำอะไรครึ่งๆกลางๆ ต้องให้ผู้อื่นช่วยจึงสำเร็จ

๘. เส้นจิตใจที่เนินอาทิตย์ (ใต้นิ้วนาง) หรือเนินพฤหัส (ใต้นิ้วชี้) แตกเป็นแฉก หรือมีกากบาทอยู่ตรงนั้น เป็นคนมีชื่อเสียง รักเกียรติยศ จะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์มาก

๙. มีอีกเส้นอยู่เหนือเส้นจิตใจ เรียกว่า เส้นศุกร์ เป็นคนเจ้าชู้ มากคู่หลายผัวเมีย กามารมณ์จัด

๑๐. เส้นแตกแขนงบริเวณใต้เนินพฤหัส ปลายชี้ขึ้นไปสู่โคนนิ้วชี้ เป็นคนที่มีระดับจิตใจสูง มีเมตตากรุณามาก ส่วนมากมีอาชีพทำงานเพื่อการกุศลในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ แต่ถ้าแตกแขนงบริเวณเนินเสาร์ (ใต้นิ้วกลาง) เป็นคนทำบุญเอาหน้า

วิจารณ์เล็บ

สิทธิการิยะ เล็บในทางการแพทย์ คืออวัยวะศูนย์รวมเส้นประสาทและปลายทางของระบบไหลเวียนโลหิต บ่งบอกได้ถึงสุขภาพร่างกาย ในทางโหราศาสตร์สามารถบอกถึงอุปนิสัยใจคอ เพราะเล็บรับความรู้สึกทั้งหมดมาจากนิ้วมือทั้งห้านั่นเอง

คำทำนายตามลักษณะเล็บ

๑. เล็บกลมมน สีขาวอมชมพู สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี เฉลียวฉลาดและสุขุมรอบคอบ

๒. เล็บโค้งองุ้ม สีคล้ำคล้ายซ้ำเลือด สุขภาพไม่แข็งแรง เป็นโรคระบบไหลเวียนโลหิต

๓. เล็บมีจุดขาวด่าง มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ

๔. เล็บยาวกว่าข้อนิ้วมือ เป็นคนทะเยอทะยาน รักเกียรติยศชื่อเสียงค่อนข้างเห็นแก่ตัว

๕. เล็บสั้นทู่ คิดเล็กคิดน้อย ทำงานฉาบฉวย ผักชีโรยหน้า สุกเอาเผากิน และไร้วิสัยทัศน์

๖. เล็บแบนเป็นสี่เหลี่ยม นิสัยเผด็จการ ชอบใช้กำลังมากกว่าสมองต้องอาศัยความคิดผู้อื่น

๗. เล็บกลมยาวเสมอกัน คนหัวก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ขาดทุนทรัพย์ และขี้เกียจ

๔. เล็บอ่อนนิ่ม นิสัยขลาดเขลา ค่อนแคะ ขี้เกียจ ทำกิจการใดๆไม่จริงจัง

๙. เล็บทู่หยาบ สติปัญญาต่ำ ทำงานหยาบพอเลี้ยงตัวได้ ลงทุนค้าขายจะไม่สำเร็จ

๑๐. เล็บแข็ง นิสัยดื้อรั้น กล้าหาญ แต่เจ้าอารมณ์ ใจร้อน

ไฝและปาน

ความหมายของไฝและปาน

ไฝและปาน แต่ละแห่งบนร่างกายไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีความหมายแตกต่างกันไปอย่างมีนัย โหราจารย์ท่านได้สังเกต และศึกษาค้นคว้าจนแตกฉานในนรลักษณ์ศาสตร์แขนงนี้ ถือเป็นองค์ความรู้ในวิชาการอ่านคนจากไฝและปาน

ในทางพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ธาตุขันธ์ของมนุษย์จะสมบูรณ์แค่ไหนขึ้นอยู่กับผลกรรมจากอดีตชาติเป็นตัวกำหนดตามกฎแห่งกรรม ส่วนจิตใจจะมีสัญญาเก่าหรือบุพกรรมติดตัวมาด้วย ซึ่งจะกำหนดพฤติกรรมด้านอารมณ์ ทัศนคติ ความคิด และความเชื่อจนปรากฏเป็นรูปร่าง นั่นก็คือ ไฝและปาน

ในทางโหราศาสตร์ ไฝและปาน บ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอ สุขภาพ ความรัก อาชีพ การเงิน วาสนา อำนาจ สังคม และความเชื่อต่าง ๆ ส่วนความหมายของไฝและปานนั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และสี

ตำแหน่งที่ให้คุณและโทษ

ตำแหน่งที่ให้คุณ ต้องอยู่ในที่ลับ เช่น นม ใต้ร่มผ้า รักแร้ และในบริเวณที่ลับตาทั้งหมด

ตำแหน่งที่ให้โทษ ต้องอยู่ในที่แจ้ง เช่น ใบหน้า แขน ขา และในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของไฝปานใช่ว่าจะให้คุณหรือโทษไปเสียหมด เพราะยังขึ้นอยู่กับว่าเป็นไฝหรือปานด้วย ในทางโหราศาสตร์เชื่อกันว่าไฝให้คุณมากกว่าโทษ และปานให้โทษมากกว่าคุณ

พลูหลวง ผู้เขียนตำรานรลักษณ์ศาสตร์ ศาสตร์แห่งการทำนายลักษณะบุคคล ได้กล่าวถึงความหมายดีร้ายตามตำแหน่งของไฝไว้ดังนี้

ตำแหน่งไฝที่ให้โทษแก่สตรี

ขมับ จะนอกใจสามี

หว่างคิ้ว อาภัพที่อยู่อาศัย ไร้ที่พึ่ง และไม่มีบุตร

ดั้งจมูก โกรธง่าย

ริมฝีปาก ปากจัด เป็นนักเลงหญิง

หัวตาล่าง ไร้ลาภ

ลูกกระเดือก ใจคออำมหิต

คอข้างซ้าย อาภัพอับโชค

ข้อเท้า ใจคอดุร้าย แต่จะมีฐานะร่ำรวย

เหนือคิ้ว จะนอกใจสามี

ก้านคอ จะได้ประกอบอาชีพที่เหน็ดเหนื่อย

ตำแหน่งไฝที่ให้โทษแก่ชาย

ใต้คิ้ว ผู้คนรังเกียจ

ดั้งจมูก จะสร้างปัญหาให้ตัวเองทุกข์ร้อนอยู่บ่อย ๆ

แก้ม โมโหร้าย นิสัยอันธพาล สันดานโจร

ลูกกระเดือก มีโชคลาภ แต่ผู้คนมักอิจฉา

ตำแหน่งไฝที่ให้คุณแก่ชายและหญิง

ข้อมือ ฉลาดในการทำงาน

บั้นเอว จะมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย

สะโพก อุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้ และจะได้บุตรดี

เข่า จะรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และได้คู่ครองดีมีฐานะ

คิ้ว ได้คู่ครองดี

คาง กิริยามารยาทเรียบร้อย

ไฝและปานพยากรณ์

สิทธิการิยะ ไฝและปานพยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชานรลักษณ์ศาสตร์ นักโหราศาสตร์เชื่อกันว่า ไฝและปาน คือเข็มหมุดแห่งกรรมที่ประทับอยู่บนเรือนร่าง บอกได้ถึงผลดีและร้าย ดังนี้

ไฝ มีสีดำและแดง ให้คุณมากกว่าให้โทษ

ปาน มีสีและขนาดแตกต่างกัน ให้โทษมากกว่าให้คุณขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

ไฝพยากรณ์

๑. ไฝริมชายผม เป็นคนเจ้าระเบียบ เอาใจใส่ตัวเองดี สมถะ ไม่ชอบเข้าสังคม

๒. ไฝขอบผมบริเวณหน้าผาก สีขาวหม่น หรือแดง เป็นคนวาสนาดี มีทรัพย์ และบริวารมาก

๓. ไฝขมับขวา กำพร้า หรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หากไฝแดงปนดำ เมื่อน้อยเลี้ยงยาก แต่เมื่อโตขึ้นเป็นคนดีมีผู้อุปถัมภ์ และมีมิตรสหายมาก

๔. ไฝขมับซ้าย เมื่อน้อยไม่เคยลำบาก เลี้ยงดูดีมาก เติบโตขึ้นจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

๕. ไฝที่หน้าผากระหว่างคิ้ว เอาแต่ใจตัวเอง ฉลาดทันคน ตั้งตัวได้ด้วยตนเอง แต่มีศัตรูมาก

๖. ไฝบริเวณต้นคอ ละเอียดอ่อน อ่อนโยน มีระเบียบวินัย ขี้อาย ไม่ชอบเปิดเผยตัวเอง

๗. ไฝที่คิ้วขวา เป็นคนมีเสน่ห์ รักสวยรักงาม เปิดเผย ตรงไปตรงมา เจรจามีศิลปะ

ไฝอยู่หัวคิ้ว กามคุณรุนแรง

ไฝอยู่หางคิ้ว นิสัยเหนียมอาย เก็บความรู้สึกได้ดี

๘. ไฝที่คิ้วซ้าย เป็นคนเจ้าอารมณ์ สีหน้าเจ้าทุกข์ มีเรื่องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้ง

ไฝอยู่หัวคิ้ว มีหัวคิดทางการค้าและมีชั้นเชิงทางธุรกิจ รู้ทันคน

ไฝอยู่หางคิ้ว มีวาสนาจะร่ำรวย ใจกว้าง ใช้เงินเก่ง ชอบคบหาอันธพาล และทำสิ่งผิดกฎหมาย

๙. ไฝที่ก้านคอด้านหลัง มั่งมีเงินทองและมีลูกน้องมาก แต่ชะตาอาภัพ มีโรคภัยเบียดเบียน

๑๐. ไฝที่ขมับขวา มีความคิดสร้างสรรค์ ทำกิจการใดก็ก้าวหน้า แต่สุขภาพไม่แข็งแรง

๑๑. ไฝที่ขมับซ้าย เป็นที่ปรึกษาที่ดี แต่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ ทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำ

๑๒. ไฝที่เปลือกตาขวา เป็นคนเจ้าเสน่ห์ มีกามารมณ์รุนแรง รู้จักโอนอ่อนผ่อนตามเพศตรงข้าม

เป็นชาย ไม่ค่อยสมหวังในความรัก การครองเรือนก็ไม่ค่อยราบรื่น

เป็นหญิง มักทำผิดประเวณี ลุ่มหลงกามคุณ แต่เงินไม่ขาดมือ

๑๓. ไฝที่เปลือกตาซ้าย การเงินดี การงานถูกโฉลกกับเพศตรงข้าม ปากว่ามือถึง โกรธง่ายหายเร็ว

เป็นชาย ไม่เลือกว่าลูกใคร เมียใคร พอใจสมสู่

เป็นหญิง มักเป็นหม้าย ไม่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม และไม่มีพลังดึงดูดทางเพศ

๑๔. ไฝที่หางตาขวา บริเวณร่องน้ำ ชอบเสี่ยงกับความรัก มีคู่ไม่เป็นตัวเป็นตน ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ

ผู้ชาย จะมีแม่หม้ายให้การอุปการะช่วยเหลือ

ผู้หญิง เมื่อน้อยจะสุขสบายใจ แต่จะลำบากในวัยชรา ไร้ญาติขาดมิตร

๑๕. ไฝที่สะบักหลัง ทั้งขวาและช้าย มีเสน่ห์ ชอบทคลองหาความจริง มีคนอุปการะทุกแห่ง

ไฝอยู่สะบักขวา มักมีเหตุเคราะห์ร้ายไม่คาดฝัน

ไฝอยู่สะบักซ้าย เมื่อเลยวัยกลางคนไปแล้วจึงจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

๑๖. ไฝใต้ขอบตาขวา มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม เก็บความรู้สึกได้ดี แต่มักขี้บ่น

๑๗. ไฝขอบตาซ้าย อารมณ์ดี เปิดเผยตรงไปตรงมา มีศัตรูมาก ชอบทำงานปิดทองหลังพระ

๑๘. ไฝที่ตั้งจมูก มีสติปัญญารอบตัว ประกอบการงานใดก็ก้าวหน้า มีคุณค่าด้วยคุณธรรม

ไฝแดง จะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดัง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

๑๙. ไฝที่ปลายจมูก สินทรัพย์อุตมสมบูรณ์ ประกอบกิจการใดๆก้าวหน้า และมีคู่ครองที่ซื่อสัตย์

๒๐. ไฝข้างจมูกขวา วาสนาดี มีความพากเพียร มองโลกในแง่ดี และมีสติปัญญาหลักแหลม

ผู้หญิง เป็นคนเจ้าน้ำตา

ไฝอยู่ไม่สูง มีเสน่ห์ชวนมอง

ไฝอยู่สูง ห่างจมูกมาทางโหนกแก้มขวา จะให้โทษมากกว่าคุณ

๒๑. ไฝข้างจมูกซ้าย รักสงบ มีศีลธรรม ไม่ชอบการเอาเปรียบ และจะได้รับมรดกตกทอด

ไฝอยู่ห่างจากจมูก จะให้โทษมากกว่าคุณ

๒๒. ไฝที่แก้มขวา มีเสน่ห์ต่อผู้คน เจ้าชู้มากคู่หลายใจ

เป็นชาย ฐานะยากจน แต่จะมีเมียหลายคน เหน็ดเหนื่อยกับการหาเลี้ยงครอบครัว

เป็นหญิง มักอาภัพคู่ ถึงจะมีแต่ก็จะอยู่กันไม่รอด โชคดีที่ฐานะร่ำรวย

๒๓. ไฝบริเวณแก้มซ้าย มีอำนาจวาสนา ชะตาชีวิตรุ่งเรืองกว่าใครในตระกูล มีเพื่อนต่างชาติมาก

ไฝสีแดง นิสัยเจ้าชู้ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และมีสติปัญญาหลักแหลม

๒๔. ไฝที่โหนกแก้มขวา นิสัยเห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนร่ำรวย ไม่ใส่ใจในศีลธรรม

๒๕. ไฝที่โหนกแก้มซ้ายใจกว้าง ชอบทำบุญทำทาน โอบอ้อมอารี จะมีคนอุปถัมภ์ให้ก้าวหน้า

๒๖. ไฝที่หูขวา มีหัวคิดก้าวหน้า หูตากว้างไกล รู้ทันโลก

๒๗. ไฝข้างหูซ้าย (ด้านหน้า) หัวคิดก้าวหน้า หูตากว้างขวาง และมีชั้นเชิงทางการค้าขาย

๒๘. ไฝข้างหูขวา (ด้านหลัง) ฉลาดหลักแหลม เชื่อมั่นในตนเอง แต่เย่อหยิ่งจึงมีศัตรูมาก

๒๙. ไฝข้างหูซ้าย (ด้านหลัง) มุ่งมั่นกับการทำธุรกิจจนไม่สนใจสังคม ฐานะขึ้นๆ ลงๆ หลายครั้ง

๓๐. ไฝริมฝีปากบน (ทั้งขวาและซ้าย) มีวาสนาสูง คู่ครองเป็นคนมีฐานะพึ่งพาได้ เจ้าตัวคารมดี

เป็นชาย เจ้าชู้ รักเรื่อยเปื่อย ไม่จริงใจกับใคร มีรสนิยมสูงเกินฐานะ

เป็นหญิง เจ้าชู้รอบทิศ ช่างพูดช่างเจรจา อารมณ์ร้อน เอาแต่ใจตัวเอง

๓๑. ไฝริมฝีปากล่าง (ทั้งซ้ายและขวา)

เป็นชาย เจ้าอารมณ์ ฉุนเฉียว โมโหร้ายไร้เหตุผล และโง่เขลา

เป็นหญิง ไม่รักนวลสงวนตัว ใจง่าย

๓๒. ไฝริมคางขวา คารมคมคาย มักได้เป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานต่างๆ มีเกียรติยศชื่อเสียงมาก

๓๓. ไฝริมคางซ้าย มีความสามารถและความอดทนสูง แต่เอาดีไม่ได้สักอย่าง พูดจาเหลาะแหละ

๓๔. ไฝที่ไหล่ขวา มีความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี แต่พอถึงคราวตนกลับช่วยตัวเองไม่ได้

๓๕. ไฝที่ไหล่ซ้าย สติปัญญาดี แต่ขาดความเชื่อมั่น ทำงานเป็นหมู่คณะไม่ได้ ทำงานตัวเองพอได้

๓๖. ไฝใต้คาง เจ้าเล่ห์เพทบาย หากบวชเป็นสมณชีพราหมณ์จะได้รับความเคารพ

เป็นชาย มักได้ทำงานหยาบ จะเหน็ดเหนื่อยกับการงานมาก

เป็นหญิง เป็นแม่ศรีเรือน มีฝีมือในการบ้านการเรือน รักสงบ พูดน้อยแต่มีน้ำหนัก

๓๗. ไฝที่คอหอย อุดมด้วยทรัพย์สินเงินทอง สุขุม เยือกเย็น มีพรสวรรค์ด้านศิลปะ และคุณธรรม

๓๘. ไผ่ที่ไหปลาร้าขวา อาภัพคู่ครอง ทำมาหากินลำบาก แต่มีความอดทนดี จะสบายเมื่อแก่ชรา

๓๙. ไฝ่ที่ไหปลาร้าช้าย ใฝ่หาแต่กามารมณ์ หูเบาเชื่อคนง่าย มีความสามารถด้านงานเขียน

๔๐. ฝกลางสันหลัง ความอดทนต่ำ ชอบอยู่คนเดียว วัยเด็กลำบาก จะสบายเมื่อแก่ชรา

๔๑. ไฝที่รักแร้ มักติดอยู่กับตราบาปในอดีตที่ยังค้างคาใจ และหูเบา เชื่อคนง่าย

เป็นชาย เฉลียวฉลาดในเรื่องทางเพศรส นิสัยขี้หึงเหมือนผู้หญิง

เป็นหญิง ไม่สู้ฉลาดนัก มากคู่หลายผัว จมอยู่กับความทุกข์จนอยากฆ่าตัวตาย

๔๒. ไฝที่หัวไหล่ขวา มีความคิดสร้างสรรค์ รับราชการจะก้าวหน้ารวดเร็ว แต่อาภัพคู่ครอง

๔๓. ไฝที่หัวไหล่ซ้าย มีหัวคิดดีแต่ทำเองไม่สำเร็จ ให้คนอื่นทำจึงจะสำเร็จ ฉลาดรู้วิธีใช้คน

๔๔. ไฝที่ราวนมขวา บุคลิกภาพขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง พึ่งพาตัวเองไม่ได้ ต้องมีพี่เลี้ยง

๔๕. ไฝเหนือราวนมซ้าย จิตใจมั่นคง สุขุม กิจการงานก้าวหน้าดี มักได้เดินทางไกลไปต่างแดน

๔๖. ไฝใต้ราวนมขวา ลุ่มหลงในความรักและกามารมณ์ ไม่สนใจว่าลูกใคร หรือของใคร

๔๗. ไฝใต้ราวนมซ้าย มีคู่ครองที่ซื่อสัตย์ การงานก้าวหน้าดี ฐานะมั่งคั่ง และมีบริวารมาก

๔๘. ไฝกลางราวนม เยาว์วัยลำบาก วัยหนุ่มสาวจะมีชีวิตที่มั่นคง วัยชราจะพรั่งพร้อมทุกอย่าง

๔๙. ไฝที่กลางสันหลัง ทำกิจการงานใด ๆ มักล้มเหลว อาภัพคู่ครอง และสุขภาพไม่แข็งแรง

๕๐. ไฝกลางหลังซีกขวา ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะก้าวหน้ามาก แต่สุขภาพไม่แข็งแรง

๕๑. ไฝกลางหลังซีกซ้าย มีสติปัญญาดี สร้างฐานะได้มั่นคงอย่างไม่ลำบากยากเย็น

๕๒. ไฝที่หน้าท้องส่วนบน ส่วนมากเป็นคนอ้วน ชอบดื่ม ชอบกิน มีโรคภัยเบียดเบียนมาก

๕๓. ไฝบริเวณท้องน้อย มีศิลปะในเชิงกามารมณ์ เอาใจเก่งโดยเฉพาะเรื่องกามกิจ

เป็นชาย จะหากินคล่องในทางอบายมุข

เป็นหญิง ใฝ่ใจคบชายชู้จะได้ดีในวัยกลางคน และสบายในวัยชรา

๕๔. ไฝ่ที่ชายโครงขวา มีศิลปะในการเจรจา เป็นนายหน้า หรือนักประชาสัมพันธ์ จะก้าวหน้า

๕๕. มีไฝที่ชายโครงซ้าย มีความสามารถด้านภาษา ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติจะก้าวหน้ามาก

๕๖. ไฝที่หลังเอว เก็บความลับได้ดี มีความเป็นส่วนตัวสูง ลีลาทางเพศนิ่มนวล

๕๗. ไฝด้านหน้าเอว รักใครรักจริง พูดจริงทำจริง ชอบรื่นรมย์กับโลกีย์

๕๘. ไฝที่กันกบ มีอารมณ์ทางเพศตลอดเวลา ไม่รู้จักอิ่มในกามคุณ

เป็นชาย เป็นนักพนันขันต่อ เจ้าชู้มากคู่หลายเมีย

เป็นหญิง อนุรักษนิยม ชื่นชมของเก่าโบราณ

๕๙. ไฝที่เนินสวรรค์หญิง หรือโคนของลับ (ชาย) มีความอ่อนโยน ละมุนละไมทางเพศ

๖๐. ไฝที่ข้อศอกขวา ชอบขันอาสาเจ้านาย แต่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าและมักอาภัพคู่ครอง

๖๑. ไฝ่ที่ข้อศอกซ้าย ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เฉื่อยชา ถนัดเป็นผู้ตามมากกว่า

เป็นชาย กิริยานุ่มนิ่ม ชอบตามใจภรรยาจนถึงขั้นเกรงใจ

เป็นหญิง หึงหวง มีจริตคิดอิจฉาริษยามาก

๖๒. ไฝที่ข้อมือขวา มีวาทศิลป์ดี ชอบเป็นนักประพันธ์ นักเขียน นักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

๖๓. ไฝที่ข้อมือซ้าย มีวินัยตรงต่อเวลามาก พูดจาโน้มน้าวผู้อื่นได้เก่ง

๖๔. ไฝที่ตะโพกขวา ไม่ใคร่จะสนใจสังคม ชอบอยู่คนเดียว และไม่สนใจกามารณ์

๖๕. ไฝที่ตะโพกซ้าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้เร็ว แต่ช่างเลือกคู่ครอง และเชื่อคนยาก

ไฝต่ำลงไปทางก้นย้อย (ขวาหรือซ้าย) ภายนอกดูสงบเสงี่ยมเจียมตัว แต่แท้จริงไวไฟมาก

๖๖. ไฝที่แคมขวา (หญิง) มีเสน่ห์ ร้อนแรงด้วยไฟกามารมณ์ เจ้าชู้ มีลีลาผูกมัดใจเพศตรงข้าม

๖๗. ไฝที่แคมซ้าย (หญิง) นิสัยจู้จี้ ขี้บ่น พูดจายั่วยวนราคะ ชายใดได้เป็นคู่จะเกรงใจเธอมาก

๖๘. ไฝตรงที่ลับ หรือปลายเนินสวรรค์ติดริมแคม จะช่ำชองทางเพศมาก เจ้าชู้หลายคู่นอน

เป็นชาย ชอบคบหากับแม่หม้าย

เป็นหญิง จะได้เป็นเมียน้อย เมียเก็บ

๖๙. ไฝที่ท้องแขนขวา มีอำนาจวาสนา สุภาพอ่อนโยน มีคุณธรรม จะได้คู่ครองที่ซื่อสัตย์

๗๐.ไฝที่ท้องแขนซ้าย ขยันหมั่นเพียร ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และจะได้รับมรดกตกทอด

๗๑. ไฝที่หลังมือขวา มีความสามารถสร้างฐานะได้รวดเร็ว

๗๒. ไฝ่ที่หลังมือซ้าย มีชะตาต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก

๗๓. ไฝที่กลางฝ่ามือ (ข้ายหรือขวา) สติปัญญาดี ชื่อเสียงโด่งดัง ฐานะมั่งคั่ง และมีบริวารมาก

๗๔. ไฝบริเวณขาอ่อน (ด้านหน้า หรือด้านหลัง) เก็บความลับไว้ไม่อยู่ พูดจาตรงไปตรงมา รักอิสระ เข้าได้กับทุกคน เกิดที่นี่มักไปโตที่อื่น ชอบท่องเที่ยว ไม่มีทิศทางที่แน่นอน

ปานพยากรณ์

๑. ปานบนใบหน้าไม่ว่าที่ใด จะได้ทำงานที่ไร้ความก้าวหน้า มักจะสร้างแต่เรื่องอัปยศอดสูให้ตน

๒. ปานบริเวณลำคอ มีสติปัญญาความสามารถดี แต่เย่อหยิ่ง ไม่ชอบสมาคมกับใคร

๓. ปานที่ต้นคอ เป็นเครื่องหมายของหมอดู หากศึกษาร่ำเรียนโหราศาสตร์จะมีชื่อเสียงมาก

๔. ปานเล็กสีเขียวที่ริมฝีปาก พูดจามีโวหารคมคาย รับราชการจะก้าวหน้า ทำการค้าจะรุ่งเรือง

๕. ปานเป็นรูปสิงโต หรือช้าง มีอำนาจวาสนา

เป็นสมณะ จะมีคนให้ความเคารพนับถือมาก 

เป็นฆราวาส มีพรสวรรค์ด้านโหราศาสตร์

๖. ปานที่นมซ้าย มีทรัพย์และบริวารมาก

เป็นชาย จะเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้อง

เป็นหญิง จะเป็นแม่ศรีเรือน

๗. ปานที่นมขวา

เป็นฆราวาส เหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงชีพ ไร้ญาติขาดมิตร และอาภัพคู่

เป็นสมณะ มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของผู้คน

๘. ปานกลางอกระหว่างนม อยู่ใต้หรือเหนือราวนม เมื่อน้อยไร้ทรัพย์ใหญ่กลับมั่งคั่ง

๙. ปานที่ใบหูขวา จะมีคนอุปการะช่วยเหลือ วิสัยทัศน์ดี หากรับราชการหรือค้าขายจะรุ่งเรือง

๑๐. ปานที่ใบหูซ้าย จะมีฐานะยากจน เก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่

๑๑. ปานที่ฝ่ามือ หรือหลังฝ่ามือขวา มีความคิดสร้างสรรค์ ขายความคิดได้ดี แต่ไร้ฝีมือ

๑๒. ปานที่ฝ่ามือ หรือหลังมือซ้าย เก็บทรัพย์ได้ดี จะสร้างฐานะได้มั่งคั่งรวดเร็วมาก

๑๓. ปานในช่องหู ไม่ว่าขวาหรือซ้าย ทำกิจการงานทั้งปวงจะก้าวหน้า มีความผาสุกในชีวิต

๑๔. ปานที่รักแร้ หรือต้นคางไม่ว่าข้างใด วัยหนุ่มสาวจะลำบาก มีครอบครัวแล้วจึงจะสบาย

๑๕. ปานที่หัวนม ไม่ว่าขวาหรือซ้าย อาภัในตำแหน่งหน้าที่การงาน วัยชราจะลำบากมาก

๑๖. ปานที่ระหว่างคิ้ว อก ไหล่ กลางหลังพอดี ชีวิตมีความทุกข์มากกว่าความสุขสบาย

๑๗. ปานที่บริเวณท้องน้อย อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ พอใจใฝ่หาแต่กามารมณ์ มีคู่ครองที่จริงใจ

๑๘. ปานที่เนินสวรรค์ หรือโคนของลับ มีเสน่ห์ เจรจาพาทีมีเหตุผล มีรสนิยมทางเพศสูง เจ้าชู้

๑๙. ปานที่ของลับ (หญิงและชาย) เจ้าชู้ แอบตีท้ายครัวผู้อื่นอยู่ร่ำไป ไม่เลือกเวลา และสถานที่

เป็นชาย จะได้แม่หม้ายเป็นภรรยา

เป็นหญิง จะได้เป็นเมียน้อย

๒๐. ปานที่สะโพก สนใจหาแต่ความสุข ไม่สนใจสร้างฐานะ แต่วาสนาดีมีเงินทองใช้จ่ายมาก

๒๑. ปานที่ตา

เป็นชาย เสเพล เฮฮา ไม่สนใจสร้างฐานะ

เป็นหญิง เป็นเครื่องหมายของหญิงกาลกิณี ทำสิ่งใดไม่เจริญเลย

๒๒. ปานที่หน้าผาก อาภัพอับโชคในการทำมาหากิน ทำเรือกสวนไร่นายังพอเลี้ยงตัวได้บ้าง

๒๓. ปานที่บริเวณขาหนีบใกล้ทวารหนัก มักมากในกามารมณ์ วัยหนุ่มสาวดี วัยชราจะลำบาก

๒๔. ปานที่สะโพก อาภัพการครองเรือน วัยหนุ่มสาวมีคู่นอนหลายคน วัยชราจึงสบาย

๒๕. ปานที่บริเวณขาอ่อน ไม่ว่าขวาหรือซ้าย มักสูญเงินไปกับการเลือกคู่ วัยกลางคนจะสบาย

๒๖. ปานที่ข้อพับแขน หรือขา พูดจามักอวดอ้างถึงผู้ใหญ่ มีรสนิยมทางเพศสูง ไม่เก็บความรู้สึก

สีมงคล

สิทธิการิยะ พลานุภาพของเฉดสีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้คนมาทุกยุคสมัย เสริมให้รูปร่างมีสง่ราศี มีอำนาจ อ่อนโยน หรือเข้มแข็งได้ก็เพราะสี และยังส่งผลถึงผู้เกิดวันต่าง ๆ ได้ในหลายด้านดังนี้

ตำนานแห่งสี

ชาวไทยได้รับคติความเชื่อเรื่องพลานุภาพของสีมาจากฮินดูที่เชื่อกันว่า ในแต่ละวันจะมีเทวดาประจำวันเรียกว่า เทวดานพเคราะห์ โดยเทวดาแต่ละองค์มีแสงรัศมีแตกต่างกันไปตามตำนานการกำเนิดของเทวดาแต่ละองค์ และสีของรัศมีเทวดาเหล่านี้เองที่กลายมาเป็นสีประจำวัน

วันอาทิตย์ พระอิศวรร่ายพระเวทเสกราชสีห์ ๖ ตัว ให้ละเอียดลงห่อด้วยผ้าแดง ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพย์เทพยาทินกรมีกาย "สีแดง"

วันจันทร์ พระอิศวรร่ายพระเวทเสกนางฟ้า ๑๕ องค์ ให้ละเอียดเป็นผุยผง แล้วห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระจันทร์เทพบุตร มีกาย "สีเหลืองนวล"

วันอังคาร พระอิศวรทรงร่ายพระเวทเสกมหิงสา ๘ ตัว ให้ละเอียดลง ห่อด้วยผ้าสีแดงหลัวของแก้วเพทาย ประพรมด้วยน้ำอมฤต เกิดเป็นองค์พระอังคารเทพเรืองฤทธิ์ขึ้น มีกายสีแก้วเพทาย หรือ "สีชมพู"

วันพุธ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ร่ายเวทเสกพญาคชสาร ๑๗ ตัว ให้ละเอียดลง แล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ ประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็นองค์พระพุธเทพเทวา มีกายสีแก้วมรกต หรือ "สีเขียว"

วันพฤหัสบดี พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ร่ายพระเวทเสกฤษี ๑๙ ตน ให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีแสด ประพรมน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายาสีแก้วไพฑูรย์ หรือ "สีส้ม"

วันศุกร์ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ร่ายพระเวทเสกคาวี (โค) ๒๑ ตัวให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีเงิน ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระศุกร์เทวา มีกายสีประภัสสร หรือ "สีฟ้า"

วันเสาร์ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ร่ายพระเวทเสกพยัคฆ์ ๑o ตัวให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีดำ ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระเสาร์เทวราช มีกาย "สีม่วง"

วันพุธ (กลางคืน) พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ทรงร่ายพระเวทเสกผีโขมด ๑๒ ตน ให้ละเอียด ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระอสุรินทรเรืองฤทธิ์มีกาย “สีดำ”

สีมงคลประจำวันเกิด

ชาวฮินดูมีความเชื่อกันว่าธาตุขันธ์ของผู้เกิดวันต่าง ๆ พระอิศวรเป็นผู้ประทานให้ โดยมีเทวดาประจำวันเกิดเป็นผู้ดูแลปกูปักรักษา และสีรัศมีของเทวดาเหล่านี้เองที่เป็นมงคลของผู้เกิดวันต่าง ๆ ดังนี้

ตาราง สีมงคลประจำวันเกิด

วันเกิด

บริวาร

อายุ

เดช

ศรี

มูละ

อุตสาหะ

มนตรี

กาลกิณี

อาทิตย์

สีแดง

สีทอง

สีขาว

สีเหลือง

สีชมพู

สีเขียว

สีดำ

สีม่วง

สีส้ม

สีแสด

สีเทา

สีเงิน

สีฟ้า

สีน้ำเงิน

จันทร์

สีขาว

สีเหลือง

สีชมพู

สีเขียว

สีดำ

สีม่วง

สีส้ม

สีแสด

สีเทา

สีเงิน

สีฟ้า

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีทอง

อังคาร

สีชมพู

สีเขียว

สีดำ

สีม่วง

สีส้ม

สีแสด

สีเทา

สีเงิน

สีฟ้า

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีทอง

สีขาว

สีเหลือง

พุธ

สีเขียว

สีดำ

สีม่วง

สีส้ม

สีแสด

สีเทา

สีเงิน

สีฟ้า

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีทอง

สีขาว

สีเหลือง

สีชมพู

พฤหัสบดี

สีส้ม

สีแสด

สีเทา

สีเงิน

สีฟ้า

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีทอง

สีขาว

สีเหลือง

สีชมพู

สีเขียว

สีดำ

สีม่วง

ศุกร์

สีฟ้า สีน้ำเงิน

สีแดง

สีทอง

สีขาว

สีเหลือง

สีชมพู

สีเขียว

สีดำ

สีม่วง

สีส้ม

สีแสด

สีเทา

สีเงิน

เสาร์

สีดำ

สีม่วง

สีส้ม

สีแสด

สีเทา

สีเงิน

สีฟ้า

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีทอง

สีขาว

สีเหลือง

สีชมพู

สีเขียว

อำนาจแห่งสี

จากตารางสีมงคลประจำวันเกิด สามารถจำแนกอิทธิพลของสีได้ดังนี้

บริวาร มีผลต่อบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง เพื่อนและมิตรสหาย และผู้ใต้บังคับบัญชา

อายุ มีผลต่อสุขภาพ ร่างกาย อายุ จิตใจ และวิถีแห่งการดำเนินชีวิต

เดช มีผลต่อบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจวาสนา ความเคารพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน ความรักการควบคุมบังคับบัญชา และความกล้าหาญ

ศรี มีผลต่อเงินทอง ของใช้ เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ และเสน่หารักใคร่เมตตา

มูละ มีผลต่อทรัพย์สินเงินทอง มรดก ญาติพี่น้อง ธุรกิจการค้าและผลกำไร

อุตสาหะ มีผลต่อการงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจ

มนตรี มีผลต่อการอุปถัมภ์ค้ำชู การส่งเสริมจากครูอาจารย์ เจ้านายและผู้อื่น

กาลกิณี มีอิทธิพลด้านลบดังนี้ โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคความยุ่งยาก ความเสียหาย และความเหน็ดเหนื่อย "ไม่ควรใช้สีนี้"

สีแต่งกายประจำวัน

สิทธิการิยะ สื่ คืออำนาจของอาภรณ์ช่วยเสริมให้ผู้สวมใส่มีสง่าราศี แต่จะเปล่งประกายเพียงใดขึ้นอยู่กับสีกับวันเกิดผู้สวมใส่ด้วย ตังที่โหราจารย์ท่านได้ศึกษาถึงพลานุภาพของสีไว้ดังนี้

ตาราง สีเครื่องแต่งกายเสริมดวงประจำวันเกิด

วันเกิด เดช ศรี มนตรี กาลกิณี

อาทิตย์ สีชมพู สีเขียว สีดำ สีเทา สีน้ำตาล สีฟ้า สีน้ำเงิน

จันทร์ สีเขียว สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน สีแดง

อังคาร สีดำ สีม่วง สีส้ม สีแสด สีแดง สีขาว สีเหลือง

พุธ สีส้ม สีแสด สีดำ สีน้ำตาล สีขาว สีเหลือง สีชมพู

พฤหัสบดี สีฟ้า สีน้ำเงิน สีแดง สีเขียว สีดำ สีม่วง

ศุกร์ สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีส้ม สีแสด สีเทา สีน้ำตาล

เสาร์ สีดำ สีเงิน สีฟ้า สีน้ำเงิน สีชมพู สีเขียว

ความหมายของ เดช ศรี มนตรี และกาลกิณี ดูได้ในบทสีมงคล หรือพิจารณาง่าย ๆ ตามสมัยนิยมดังนี้

เดช เสริมอำนาจบารมี และการเงิน

ศรี เสริมสง่าราศี ชื่อเสียง และความรักใคร่เมตตา

มนตรี เสริมหน้าที่การงาน และสุขภาพ

กาลกิณี ความอัปมงคลทุกอย่าง