cat888

ทำนายดวงเนื้อคู่ 2564 คู่เดือนมิตร-ศัตรู (แม่นมาก)

Prediction of soulmate

คู่เดือน มิตร - ศัตรู

สิทธิการิยะ พระโหราจารย์ได้ผูกทอกลุ่มดาวในจักรราศีเข้ากับดวงชะตาของผู้เกิดภายใต้รัศมีดาวดวงดังกล่าว โดยกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มจะมีแรงดึงดูดและแรงผลักกัน มีความหมายถึงมิตร และศัตรู ส่งผลให้ 

"ดวง" ของเจ้าชะตาเป็นไปตามแรงฤทธิ์ของดาวดวงนั้น

เดือนที่เป็นมิตรกัน

กุมภาพันธ์ กับ เมษายน

พฤษภาคม กับ พฤศจิกายน

มีนาคม กับ กรกฎาคม

กันยายน กับ ตุลาคม

ธันวาคม กับ มกราคม

มิถุนายน กับ สิงหาคม

เดือนที่เป็นศัตรูกัน

เมษายน กับ ตุลาคม

ธันวาคม กับ พฤษภาคม

มิถุนายน กับ มกราคม

กุมภาพันธ์ กับ กรกฎาคม

มีนาคม กับ กันยายน

สิงหาคม กับ พฤศจิกายน

วิธีดูสมพงศ์ในดวงชะตา

สิทธิการิยะ จิตใจคนยากจะหยั่งรู้ แต่หากใครใคร่รู้ถึงสมพงศ์ระหว่างมิตรสหาย และการครองเรือนของหญิงชาย พระโหราจารย์ท่านให้พินิจดูดวงสมพงศ์ชะตาดังนี้

วันคู่มิตรกัน อยู่ในเกณฑ์ดี มีความสุข ความเจริญนักแล

อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู (พฤหัสบดี)

จันทร์ โฉมตรู คู่พุธนงเยาว์

ศุกร์ ปากหวาน อังคารรับเอา

ราหู กับเสาร์ เป็นมิตรกัน

วันเป็นศัตรูกัน อยู่ในเกณฑ์บาปเคราะห์ จะเบียดเบียนกัน

อาทิตย์ ผิดกับ อังคาร

จันทร์ กับครู (พฤหัสบดี) เป็นอริกัน

พุธ อันธพาล วิวาทราหู (พุธกลางคืน)

ศุกร์ กับเสาร์ เป็นเสี้ยนศัตรู

ราศีคู่มิตร (เริ่มจากราศีเมษ - ราศีมีน)

ราศีเมษ ราศีธนู ราศีตุล เป็นมิตรกัน

ราศีพฤษภ ราศีตุล ราศีสิงห์ เป็นมิตรกัน

ราศีมิถุน ราศีมีน ราศีสิงห์ เป็นมิตรกัน

ราศีกรกฎ ราศีพิจิก ราศีกันย์ เป็นมิตรกัน

ราศีสิงห์ ราศีมิถุน ราศีตุล เป็นมิตรกัน

ราศีกันย์ ราศีมังกร ราศีพิจิก เป็นมิตรกัน

ราศีตุล ราศีเมษ ราศีกุมภ์ เป็นมิตรกัน

ราศีพิจิก ราศีพฤษภ ราศีมีน เป็นมิตรกัน

ราศีธนู ราศีเมษ ราศีกุมภ์ เป็นมิตรกัน

ราศีมังกร ราศีพฤษภ ราศีกันย์ เป็นมิตรกัน

ราศีกุมภ์ ราศีสิงห์ ราศีธนู เป็นมิตรกัน

ราศีมีน ราศีพฤษภ ราศีมังกร เป็นมิตรกัน

ย่อมส่งเสริมกันให้เจริญแล

ราศีคู่ศัตรู (เริ่มจากราศีเมษ - ราศีมีน)

ราศีเมษ ราศีมีน เป็นศัตรูกัน

ราศีพฤษภ ราศีธนู เป็นศัตรูกัน

ราศีมิถุน ราศีกันย์ เป็นศัตรูกัน

ราศีกรกฎ ราศีเมษ เป็นศัตรูกัน

ราศีสิงห์ ราศีพิจิก เป็นศัตรูกัน

ราศีกันย์ ราศีกุมภ์ เป็นศัตรูกัน

ราศีตุล ราศีกันย์ เป็นศัตรูกัน

ราศีพิจิก ราศีเมษ เป็นศัตรูกัน

ราศีธนู ราศีพฤษภ เป็นศัตรูกัน

ราศีมังกร ราศีธนู เป็นศัตรูกัน

ราศีกุมภ์ ราศีพฤษภ เป็นศัตรูกัน

ราศีมีน ราศีธนู เป็นศัตรูกัน

ราศีคู่ศัตรูมีมากกว่าหนึ่งราศี ที่ยกมานี้คือศัตรูของแต่ละราศีเรียงตามลำดับจักรราศี

สมพงศ์มหาสมบัติ

สิทธิการิยะ ชายหญิงก่อนจะแต่งงานกันควรตรวจดวงชะตาดูก่อนว่าดวงส่งเสริมกันหรือไม่ โดยโหราจารย์ท่านให้ศึกษาตำราสมพงศ์ของแต่ละปีนักษัตร ดังนี้

ความหมายของตำแหน่งที่ตก

สมบัติคนโหด คู่กันแล้วจะพบแต่ความเหนื่อยยากกว่าจะได้ทรัพย์ (ไม่ดี)

สมบัติพ่อค้าเป็ด คู่กันแล้วต้องใช้ความอดทนจึงจะได้ทรัพย์เรื่อย ๆ (ดีปานกลาง)

สมบัติเศรษฐี คู่กันแล้วรุ่งเรือง ฐานะมั่นคง และจะได้รับมรดกตกทอด (ดีมาก)

สมบัติพ่อค้าถ่าน คู่กันแล้วต้องมานะอดทน อดออม จึงจะมีกินมีใช้ (ดีปานกลาง)

สมบัติเรือจ้าง คู่กันแล้วต้องขยันอดออมมาก ๆ จึงจะไปด้วยกันรอด (ดีปานกลาง)

สมบัติพ่อค้าปลา คู่กันแล้วจะอึดอัดใจเพราะภรรยาจะข่มสามี (ดีปานกลาง)

สมบัติพ่อค้ายา คู่กันแล้วประกอบอาชีพค้าขายจึงจะร่ำรวย (ดีปานกลาง)

สมบัตินายประตู คู่กันแล้วหากมีผู้รับราชการ ครอบครัวจะเจริญก้าวหน้าดี (ดีปานกลาง)

สมบัติหัวหมื่น คู่กันแล้วหากมีผู้รับราชการ จะได้เป็นหัวหน้าหน่วยงาน (ดีปานกลาง)

สมบัติพระยา คู่กันแล้วจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชู ชีวิตมั่นคง (ดีมาก)

สมบัติเทวดา คู่กันแล้วประกอบอาชีพอะไรก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง (ดีมาก)

สมบัติตลาด คู่กันแล้วจะมีผู้อุปถัมภ์บ้าง มีความสบายพอสมควร (ดีปานกลาง)

สมบัติเจ้าสำเภา คู่กันแล้วต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น จึงจะเจริญก้าวหน้า (ดีปานกลาง)

สมบัติขุนคลัง คู่กันแล้วฐานะจะมั่นคง ร่ำรวย และได้รับมรดก(ดีมาก)

สมบัติลูกขุน คู่กันแล้วฐานะจะร่ำรวยพอสมควร สุขสบายมากกว่าทุกข์ (ดีมาก)

สมบัติพระอินทร์ คู่กันแล้วจะประกอบอาชีพอะไรก็รุ่งเรือง และมีบริวารมาก (ดีมาก)

สมบัติพ่อค้าทอง คู่กันแล้วจะประกอบอาชีพอะไรก็ร่ำรวย มีมิตรสหายมาก (ดีมาก)

สมบัติช่างทอง คู่กันแล้วจะประกอบอาชีพอะไรก็ร่ำรวย มีรายได้หลายทาง (ดีมาก)

สมบัติคนเลี้ยงม้า คู่กันแล้วจะทำมาหากินด้วยความยากลำบาก การเงินขาดแคลน (ไม่ดี)

สมบัติเข็ญใจ คู่กันแล้วจะอยู่กันด้วยความเหนื่อยยาก เก็บเงินไม่อยู่ (ไม่ดี)

สมบัติพ่อค้า คู่กันแล้วจะพบทั้งความสุขและทุกข์คละเคล้ากันไป (ดีปานกลาง)

สมบัติแม่ค้า คู่กันแล้วจะมีปากเสียงกัน แต่ฐานะการเงินดี (ดีปานกลาง)

สมบัติลูกค้า คู่กันแล้วจะพากันลำบาก ได้เงินมาแล้วไม่พอใช้ ใช้เงินเกินตัว (ไม่ดี)

สมบัติราชกุมาร คู่กันแล้วจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ยามลำบาก (ดีปานกลาง)

สมบัติช่างเรือนหลวง คู่กันแล้วถ้ามีผู้รับราชการ จะมีทรัพย์ และมีชื่อเสียงมาก (ดีมาก)

สมบัติพ่อค้าเรือ คู่กันแล้วจะมีฐานะมั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเศรษฐี(ดีมาก)

สมบัติเจ้าเรือ คู่กันแล้วระยะแรกรักใคร่กันดี แต่จะเบื่อหน่ายกันในขั้นปลาย (ไม่ดี)

สมบัตินายเมือง คู่กันแล้วจะมีชื่อเสียง มีฐานะปานกลาง(ดีปานกลาง)

สมบัติอสูร คู่กันแล้วจะมีฐานะดีปานกลาง แต่ครอบครัวหาความสุขไม่ได้ (ไม่ดี)

สมบัติมนตรี คู่กันแล้วถ้ามีผู้รับราชการจะเจริญก้าวหน้าดีมาก (ดีมาก)

สมบัติพระไพรศรพณ์ คู่กันแล้วจะพากันลุ่มหลง งมงาย ครอบครัวหาแก่นสารไม่ได้ (ไม่ดี)

สมบัติพรานเนื้อ คู่กันแล้วจะพบกับความสุข ความทุกข์สลับกันไป (ดีปานกลาง)

สมบัติเลี้ยงช้าง คู่กันแล้วจะทำมาหากินกันด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อย (ไม่ดี)

สมบัติค้าวัว คู่กันแล้วจะลำบาก ต้องย้ายถิ่นฐานจึงจะตั้งตัวได้ (ไม่ดี)

สมบัติเลี้ยงวัว คู่กันแล้วทำมาหากินลำบาก ถ้าไม่ขยันก็ยิ่งลำบาก ไร้ที่พึ่งพิง (ไม่ดี)

สมบัติหัวเมือง คู่กันแล้วช่วงแรกจะลำบาก แต่ต่อไปจะมีชื่อเสียง เงินทอง (ดี)

สมบัติยักษ์ คู่กันแล้วจะอยู่กินกันฉันเพื่อน มีความสุขปานกลาง (ดีปานกลาง)

สมบัติหัวพัน คู่กันแล้วความคิดเห็นไม่ตรงกัน ต่างคนต่างอยู่ฐานะไม่ดี (ไม่ดี)

สมบัติราชครู คู่กันแล้วจะมีชื่อเสียงพอสมควร และมีฐานะพอกินพอใช้ (ดีปานกลาง)

สมบัติขุนช้าง คู่กันแล้วจะมีทรัพย์สินมาก แต่จะมีเรื่องให้ทุกข์ใจเสมอ (ดีปานกลาง)

สมบัตินักเรียน คู่กันแล้วช่วงแรกจะลำบาก แต่พอเข้าวัยกลางคนแล้วจะสุขสบาย (ดี)

สมบัติหัวสิบ คู่กันแล้วช่วงแรก ๆ รักใคร่กันดี แต่นานไปจะเบื่อหน่ายกัน (ดีปานกลาง)

สมบัติอุปราช คู่กันแล้วจะมีฐานะพอกินพอใช้ (ดีปานกลาง)

สมบัติช่างเรือ คู่กันแล้วจะรักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้ ชีวิตครอบครัวลุ่ม ๆ ดอน ๆ (ไม่ดี)

สมบัติทำนา คู่กันแล้วจะขยันทำมาหากินด้วยกันทั้งคู่ ต่อไปจะร่ำรวย (ดีมาก)

สมบัติหมอช้าง คู่กันแล้วจะมีคนหนึ่งทำตัวเป็นนายทำให้ครอบครัวตกต่ำ (ดีปานกลาง)

สมบัติขุนคลัง คู่กันแล้วจะได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย (ดีมาก)

สมบัติมัชฌิมา คู่กันแล้วรักใคร่กันดี จะได้อยู่กันจนแก่เฒ่า และมีบริวารมาก (ดีมาก)

สมบัติค้าม้า คู่กันแล้วรักใคร่กันดี ลูกหลานพึ่งพาอาศัยได้มีชื่อเสียงมาก (ดีมาก)

ผู้เกิดปีชวด

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติคนโหด

ฉลู สมบัติพ่อค้าเป็ด

ขาล สมบัติพ่อค้าถ่าน

เถาะ สมบัติเศรษฐี

มะโรง สมบัติเรือจ้าง

มะเส็ง สมบัติพ่อค้าปลา

มะเมีย สมบัติเศรษฐี

มะแม สมบัติพ่อค้ายา

วอก สมบัตินายทวาร

ระกา สมบัติหัวหมื่น

จอ สมบัติพระยา

กุน สมบัติเทวดา

ผู้เกิดปีฉลู

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติตลาด

ฉลู สมบัติเจ้าสำเภา

ขาล สมบัติเศรษฐี

เถาะ สมบัติขุนคลัง

มะโรง สมบัติลูกขุน

มะเส็ง สมบัตินายเมือง

มะเมีย สมบัติเศรษฐี

มะแม สมบัติคนโหด

วอก สมบัติเรือจ้าง

ระกา สมบัติพระอินทร์

จอ สมบัติพระอินทร์

กุน สมบัติคนเลี้ยงม้า

ผู้เกิดปีขาล

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติพ่อค้าปลา

ฉลู สมบัติเศรษฐี

ขาล สมบัติเข็ญใจ

เถาะ สมบัติพ่อค้า

มะโรง สมบัติเจ้าสำเภา

มะเส็ง สมบัติขุนคลัง

มะเมีย สมบัติพ่อค้า

มะแม สมบัติเทวดา

วอก สมบัติพ่อค้าทอง

ระกา สมบัติเทวดา

จอ สมบัติพ่อค้า

กุน สมบัติเทวดา

ผู้เกิดปีเถาะ

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติเศรษฐี

ฉลู สมบัติแม่ค้า

ขาล สมบัติพ่อค้า

เถาะ สมบัติแม่ค้า

มะโรง สมบัติขุนคลัง

มะเส็ง สมบัติเทวดา

มะเมีย สมบัติเศรษฐี

มะแม สมบัติคนโหด

วอก สมบัติเจ้าพระยา

ระกา สมบัติราชกุมาร

จอ สมบัติช่างเรือนหลวง

กุน สมบัติลูกค้า

ผู้เกิดปีมะโรง

แต่งงานกับตกฐานะ

ชวด สมบัติค้าเรือ

ฉลู สมบัติขุนคลัง

ขาล สมบัติเจ้าสำเภา

เถาะ สมบัติขุนคลัง

มะโรง สมบัติเทวดา

มะเส็ง สมบัติอสูร

มะเมีย สมบัติเทวดา

มะแม สมบัติมนตรี

วอก สมบัติยักษ์

ระกา สมบัติพระอินทร์

จอ สมบัติคนโหด

กุน สมบัติพระไพศรพณ์

ผู้เกิดปีมะเส็ง

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติค้าปลา

ฉลู สมบัติพระอินทร์

ขาล สมบัติขุนคลัง

เถาะ สมบัติพรานเนื้อ

มะโรง สมบัติมนตรี

มะเส็ง สมบัติคนเลี้ยงช้าง

มะเมีย สมบัติคนเลี้ยงม้า

มะแม สมบัติขุนคลัง

วอก สมบัติพระยา

ระกา สมบัติเทวดา

จอ สมบัติพระอินทร์

กุน สมบัติเศรษฐี

ผู้เกิดปีมะเมีย

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติค้าปลา

ฉลู สมบัติเศรษฐี

ขาล สมบัติเทวดา

เถาะ สมบัติค้าวัว

มะโรง สมบัติหัวเมือง

มะเส็ง สมบัติขุนคลัง

มะเมีย สมบัติเข็ญใจ

มะแม สมบัติลูกค้า

วอก สมบัติหัวหมื่น

ระกา สมบัติพระยา

จอ สมบัติคนโหด

กุน สมบัติราชครู

ผู้เกิดปีมะแม

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติค้าปลา

ฉลู สมบัติเศรษฐี

ขาล สมบัติช่างทอง

เถาะ สมบัติคนโหด

มะโรง สมบัติเจ้าสำเภา

มะเส็ง สมบัติขุนช้าง

มะเมีย สมบัติเจ้าเรือ

มะแม สมบัติเข็ญใจ

วอก สมบัติเศรษฐี

ระกา สมบัติขุนคลัง

จอ สมบัติเลี้ยงวัว

กุน สมบัติขุนช้าง

ผู้เกิดปีวอก

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัตินายประตู

ฉลู สมบัติเรือจ้าง

ขาล สมบัติค้าทอง

เถาะ สมบัติพระยา

มะโรง สมบัติยักษ์

มะเส็ง สมบัติเทวดา

มะเมีย สมบัตินักเรียน

มะแม สมบัติเทวดา

วอก สมบัติหัวสิบ

ระกา สมบัติเศรษฐี

จอ สมบัติหมอช้าง

กุน สมบัติพระอินทร์

ผู้เกิดปีระกา

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติค้าวัว

ฉลู สมบัติหัวพัน

ขาล สมบัติลูกขุน

เถาะ สมบัติเศรษฐี

มะโรง สมบัติขุนคลัง

มะเส็ง สมบัติเศรษฐี

มะเมีย สมบัติขุนช้าง

มะแม สมบัติค้าปลา

วอก สมบัติเศรษฐี

ระกา สมบัติเข็ญใจ

จอสมบัติพระอินทร์

กุนสมบัติคนโหด

ผู้เกิดปีจอ

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติหัวหมื่น

ฉลู สมบัติพระอินทร์

ขาล สมบัตินายประตู

เถาะ สมบัติช่างเรือ

มะโรง สมบัติคนโหด

มะเส็ง สมบัติอุปราช

มะเมีย สมบัติขุนคลัง

มะแม สมบัติค้าวัว

วอก สมบัติหมอช้าง

ระกา สมบัติพระยา

จอ สมบัติคนโหด

กุน สมบัติเศรษฐี

ผู้เกิดปีกุน

แต่งงานกับ ตกฐานะ

ชวด สมบัติหัวเมือง

ฉลู สมบัติคนเลี้ยงม้า

ขาล สมบัติเทวดา

เถาะ สมบัติคนโหด

มะโรง สมบัติไพศรพณ์

มะเส็ง สมบัติทำนา

มะเมีย สมบัติขุนนาง

มะแม สมบัติพระยา

วอก สมบัติขุนนาง

ระกา สมบัติเศรษฐี

จอ สมบัติมัชฌิมา

กุน สมบัติค้าม้า

สมพงศ์ธาตุ

สิทธิการิยะ พระโหราจารย์ผู้แตกฉานวิชาโหรได้ล่วงรู้ถึงธาตุของแต่ละปีนักษัตร จึงแจ้งไว้เป็นตำราสมพงศ์ธาตุว่า ปีนักษัตรใดมีธาตุเป็นมิตรหรือศัตรูกัน เพื่อประโยชน์ต่อการทำนายดวงสมพงศ์เนื้อคู่ต่อไป ดังนี้

ธาตุประจำปีเกิด

ปีชวด ธาตุน้ำ

ปีกุน ธาตุน้ำ

ปีฉลู ธาตุดิน

ปีจอ ธาตุดิน

ปีขาล ธาตุไม้

ปีเถาะ ธาตุไม้

ปีมะโรง ธาตุทอง

ปีมะแม ธาตุทอง

ปีมะเส็ง ธาตุไฟ

ปีมะเมีย ธาตุไฟ

ปีวอก ธาตุเหล็ก

ปีระกา ธาตุเหล็ก

ธาตุมิตร - ศัตรู

ธาตุน้ำ กับ ธาตุไฟ ศัตรูกัน

ธาตุไม้ กับ ธาตุไฟ ศัตรูกัน

ธาตุไฟ กับ ธาตุเหล็ก ศัตรูกัน

ธาตุลม กับ ธาตุดิน ศัตรูกัน

ธาตุเหล็ก กับ ธาตุเหล็ก ศัตรูกัน

ธาตุไฟ กับ ธาตุไฟ ศัตรูกัน

ธาตุไฟ กับ ธาตุลม มิตรกัน

ธาตุไม้ กับ ธาตุน้ำ มิตรกัน

ธาตุไม้ กับ ธาตุเหล็ก มิตรกัน

ธาตุน้ำ กับ ธาตุเหล็ก มิตรกัน

ธาตุดิน กับ ธาตุน้ำ มิตรกัน

ธาตุดิน กับ ธาตุดิน มิตรกัน

ธรรมชาติของธาตุ กับ สมพงศ์ธาตุ

ธาตุน้ำ ดับธาตุไฟ มักทะเลาะวิวาทกัน

ธาตุไฟ เผาธาตุเหล็ก มักทะเลาะวิวาทกัน

ธาตุเหล็ก ตีกับธาตุเหล็ก มักทะเลาะวิวาทกัน

ธาตุไฟ ไม่เข้ากับธาตุไฟ มักทะเลาะวิวาทกัน

ธาตุไฟ เผาธาตุไม้ มักทะเลาะวิวาทกัน

ธาตุไม้ เข้ากับธาตุเหล็ก ทะเลาะกันบ้าง แต่รักกันดี

ธาตุไม้ เข้ากับธาตุไม้ ครองเรือนด้วยกันมีความสุขดีตามอัตภาพ

ธาตุน้ำ เข้ากับธาตุน้ำ ครองเรือนด้วยกันมีความสุขดีตามอัตภาพ

ธาตุน้ำ เข้ากับธาตุไม้ ครองเรือนด้วยกันมีความสุขดีตามอัตภาพ

ธาตุไฟ เข้ากับธาตุลม ครองเรือนด้วยกันมีความสุขดีตามอัตภาพ

ธาตุทอง เข้ากับทุกธาตุ ครองเรือนด้วยกันมีความสุขดีตามอัตภาพ

ธาตุทอง ไม่เข้ากับธาตุทอง ต่างคนต่างไม่ยอมกัน มีทิฐิมานะเข้าหากัน

ธาตุดิน เข้ากับทุกธาตุ ยกเว้นธาตุลม ครองเรือนด้วยกันมีความสุขดีตามอัตภาพ

ตำราดูช้างผัวเมีย

สิทธิการิยะ ชายหญิงใดมีวาสนาได้แต่งงานกันก็เพราะทำบุญร่วมชาติกันมาแต่ปางก่อน แต่จะครองเรือนกันได้มีความสุขหรือไม่ ฐานะความเป็นอยู่จะเป็นอย่างไร ให้ดูตำราช้างผัวเมีย ดังนี้ให้นำ วัน เดือนเกิด ทั้งสองคนมาบวกกัน เอา ๓ คูณ ๗ หาร ได้เศษเท่าไรให้ดูผลการทำนายตามเศษนั้น

คำทำนาย

เศษ ๑ ตกหัวช้าง จะครองรักกันจนแก่เฒ่า มีฐานะร่ำรวย และแคล้วคลาดปลอดภัย

เศษ ๒ ตกล่างหัวช้าง มีกิจการใหญ่โต รุ่งเรือง ฐานะร่ำรวยและมีบริวารมาก

เศษ ๓ ตกก้นช้าง ขยันทำมาหากินกันดี แต่เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่ ฐานะค่อนข้างยากจน

เศษ ๔ ตกท้องช้าง มีกิจการใหญ่โต รุ่งเรือง ฐานะร่ำรวยและมีบริวารมาก

เศษ ๕ ตกหูช้าง มีคนคอยยุให้รำตำให้รั่ว แต่ยังรักใคร่กลมเกลียวกันดี

เศษ ๖ ตกปากช้าง มีฐานะร่ำรวยมาก แต่จะมีทิฐิต่อกัน ไม่ยอมกัน ทะเลาะกันบ่อย

เศษ ๗ ตกปลายหางช้าง มีเรื่องเสื่อมเสียในครอบครัว เมื่อมีลูกด้วยกันฐานะจึงจะดีขึ้น

อีกวิธีหนึ่ง ให้นำปีเกิดของคู่รักชายหญิงมาบวกกัน เอา ๓ คูณ ๗ หารแล้วดูผลการทำนายจากเศษ ดังนี้

เศษ ๑ มีความสุขดี

เศษ ๒ หญิงตายก่อน

เศษ ๓ ชายตายก่อน

เศษ ๔ - ๗ - ๐ ร้ายนัก

เศษ ๕ - ๖ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ และจะมีบุตรสืบเชื้อสาย

วิธีนับ วัน เดือน ปี

วันอาทิตย์ นับเป็น ๑ ถึง วันเสาร์ เป็น ๗

เดือนธันวาคม นับเป็น ๑ ถึง พฤศจิกายน เป็น ๑๒

ปีชวด นับเป็น ๑ ถึง ปีกุน เป็น ๑๒

สมพงศ์นาคคู่

สิทธิการิยะ โหราจารย์ท่านได้ให้ถือเอาพญานาคเป็นสัญลักษณ์พันเกี่ยวกัน ใช้ดูดวงสมพงศ์ของสามีภรรยาว่าจะเจริญก้าวหน้าดีหรือไม่อย่างไร

จากภาพ พญานาคแต่ละตัวจะมีจุดปีเกิดของชายหญิงกำหนดไว้บนหัว ลำตัว และหาง อย่างละ ๒ จุด สองตัวรวมกันมี ๑๒ จุด หรือ ๑๒ ปีนักษัตร มีเส้นวาสนาลากจากจุดปีเกิดลงมาใต้ท้องพญานาค ซึ่งเป็นฐานสมบัติ เพื่อบอกให้รู้ว่าตกสมบัติใด ซึ่งมีเงิน ทอง กรวด และทราย

วิธีการดู

ผู้ชายให้นับจุดหัวพญานาคตัวแรกเป็นปีชวด เรื่อยไปทางหางของพญานาคจนถึงปีเกิดของตน จากนั้นลากลงมาตามเส้นวาสนาเพื่อดูโภคทรัพย์

ผู้หญิงให้นับจุดหางพญานาคตัวที่สองเป็นปีชวด เรื่อยไปทางหัวของพญานาคจนถึงปีเกิดของตน จากนั้นลากลงมาตามเส้นวาสนาเพื่อดูโภคทรัพย์

ตัวอย่างเช่น ผู้ชายเกิดปีมะโรง ไล่จุดปีเกิดมาตกลำตัวนาคตัวแรก ผู้หญิงเกิดปีมะเส็ง ไล่จุดปีเกิดมาตกลำตัวนาคตัวที่สอง สรุปคือ ตกกลางลำตัวนาค เหมือนกันแต่ต่างตัวกัน จากนั้นให้ดูคำทำนาย

คำทำนาย

ตกหัวนาคตัวเดียวกัน ทำนายว่า เป็นคู่แท้ จะอยู่ดีมีสุข ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร

ตกหางนาคตัวเดียวกัน ทำนายว่า อยู่กินกันตามอัตภาพ สุขทุกข์ไม่ทอดทิ้งกัน

ตกลำตัวนาคตัวเดียวกัน ทำนายว่า อยู่ด้วยกันแล้วเจริญขึ้น มั่งคั่งร่ำรวย และร่มเย็นเป็นสุข

ตกหางนาคเหมือนกันแต่คนละตัว ทำนายว่า รักกันเหมือนไฟไหม้ฟาง ทะเลาะกัน แล้วหย่าร้าง

ตกลำตัวนาคเหมือนกันแต่คนละตัว ทำนายว่า เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ยอมกัน ไม่ทันไรก็จากกัน

ตกหัวนาคแต่คนละตัว ทำนายว่า เป็นคู่บุญ มีบุญได้อยู่ด้วยกันแต่จะมีเหตุให้หย่าร้าง หรือต้องเป็นหม้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามอำนาจบุญที่หมดไป

คนหนึ่งตกหัวนาค อีกคนตกหางนาค แต่เป็นนาคตัวเดียวกัน ทำนายว่า อยู่ด้วยกันฉันเพื่อน

ตกลำตัวนาคจุดเดียวกัน ทำนายว่า คู่ทุกข์คู่ยากลำบากมากกว่าสุข แต่รักใคร่สมานสามัคคีกันดี

ตกหัว ตกหาง หรือกลางลำตัว ร่วมจุดเดียวกันแห่งใดแห่งหนึ่งดังกล่าว ทำนายว่า เป็นคู่กรรม อยู่ด้วยกันไม่มีความสุข มีแต่ทุกข์ แต่ไม่ทอดทิ้งกัน ต้องอยู่รับกรรมกันจนตายจากกันไป

ชายตกหัว หญิงตกหางหรือลำตัว บนนาคเดียวกัน ทำนายว่า อยู่ด้วยกันมีความสุขดี

ชายตกหาง หญิงตกหัว บนตัวนาคเดียวกัน ทำนายว่า อยู่ด้วยกันมีความสุขดี

ชายและหญิงตกหัวเหมือนกันแต่นาคคนละตัว ทำนายว่า ถือทิฐิมานะไม่ยอมกัน จะจากลากันในที่สุด

หลังจากไล่เรียงจุดปีเกิดบนตัวนาคแล้วให้ลากโยงมาตามเส้นวาสนาเพื่อดูว่าตกสมบัติใด ดังนี้

ตกเงิน ทำนายว่า ดี

ตกทอง ทำนายว่า ดีมาก

ตกกรวด ทำนายว่า จะยากจน

ตกทราย ทำนายว่า จะเข็ญใจ

วิธีดูอนาคตการครองเรือน โดยใช้สมพงศ์นาคคู่เป็นเครื่องมือพยากรณ์ (อีกวิธี)

ให้ทั้งชายและหญิงนับจุดปีเกิดบนตัวนาคเหมือนเดิม แล้วดูว่าเหลืออีกกี่จุดจึงจะหมดหัวหรือหางนาค ให้นำจำนวนจุดที่เหลือของทั้งชายและหญิงมารวมกัน คูณด้วย ๓ หารด้วย ๗ แล้วดูคำทำนายต่อไปนี้

เศษ ๑ จะมีฐานะมั่งคั่ง ร่ำรวย มีความสุขดีนักแล

เศษ ๒ สามีจะตายก่อน

เศษ ๓ ภรรยาจะตายก่อน

เศษ ๔ ธาตุไม่เข้ากันมักเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทั้งคู่

เศษ ๕ หรือ เศษ ๖ คู่สมพงศ์กันโดยแท้ อยู่ด้วยกันราบรื่นดี

เศษ ๗ หรือ o ฝืนอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น มีแต่แย่ลง

สมพงศ์นาคชู้

สิทธิการิยะ ธรรมดามนุษย์ผู้ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหา ย่อมปรารถนาบริโภคกามไม่เลือกผัวเมียใคร โหราจารย์ท่านจึงแนะไว้ให้ชายหญิงที่ประสงค์จะแต่งงานกันพึงกำกับดูสมพงศ์นาคหู้ให้รอบคอบ ดังนี้

สมพงศ์นาคชู้ มีนาคอยู่ ๓ ตัว นาคตัวแรกเป็นชาย ตัวที่ ๒ เป็นหญิง และตัวที่ ๓ เป็นชู้

วิธีการดู ชายให้เริ่มนับจากจุดที่หัวนาคเป็นปีชวดไปทางหางนาคจนถึงปีเกิดตน ส่วนหญิงให้นับจุดที่หางนาคเป็นปีชวดไปทางหัวนาคจนถึงปีที่ตนเกิด จากนั้นดูเส้นโยงลงไปตามจุดว่าไปรวมกันที่ใดใต้ท้องนาค ดูคำทำนายตามนั้น

คำทำนาย

 • ชายตกหัวหรือหางนาคตัวที่ ๒ หญิงตกหัวหรือหางนาคตัวที่ ๓ ทำนายว่า จะมีฝ่ายหนึ่งมีชู้
 • ชายตกหัวนาคหรือหางนาคตัวที่ ๑ หญิงตกหัวหรือหางนาคตัวที่ ๒ ทำนายว่า มีความจริงใจ รักใคร่กันดี อยู่กันยืดยาว แต่มักเอาแต่ใจตนเอง ไม่ค่อยเกรงใจกัน
 • ฝ่ายหนึ่งตกชู้ อีกฝ่ายหนึ่งตกศูนย์อื่น ทำนายว่า อยู่ด้วยกันดีปานกลาง ฝ่ายตกชู้จะคิดนอกใจ
 • ตกเงิน (คู่ ๑) ด้วยกัน หรือตกทอง (คู่ ๒) ด้วยกัน ทำนายว่า จะมั่งมีเงินทอง อยู่ด้วยกันยืดยาว
 • ตกกรวด (คู่ ๓) หรือทราย (คู่ ๔) ด้วยกัน ทำนายว่า รักกันดี ไม่อดอยาก แต่จะสร้างฐานะลำบาก
 • ฝ่ายหนึ่งตกชู้ อีกฝ่ายหนึ่งตกเงิน (คู่ ๑) ทำนายว่า ฝ่ายที่ตกเงินจะเป็นฝ่ายหาเลี้ยงแต่ไม่เคยพอ
 • ฝ่ายหนึ่งตกชั อีกฝ่ายหนึ่งตกทอง (คู่ ๒) ทำนายว่า พอมีกินไม่ถึงกับร่ำรวย เพราะจุนเจือผู้อื่นด้วย
 • ฝ่ายหนึ่งตกชู้ อีกฝ่ายหนึ่งตกกรวด (คู่ ๓ ทำนายว่า มักทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องเงินทอง
 • ฝ่ายหนึ่งตกชู้ อีกฝ่ายหนึ่งตกทราย (คู่ ๔) ทำนายว่า หาเงินเก่งแต่จะเก็บเงินไม่อยู่
 • ฝ่ายหนึ่งตกเงิน (คู่ ๑) อีกฝ่ายหนึ่งตกทอง (คู่ ๒) ทำนายว่า อยู่กันมีความสุขดี มีเงินเหลือเก็บ
 • ตกนาคตัวแรกด้วยกัน ทำนายว่า ไม่ค่อยเกรงใจกัน
 • ฝ่ายชายตกนาคตัวแรก ฝ้ายหญิงตกนาคตัวที่ 6 ทำนายว่า จะอยู่กันไปตลอดชีวิต
 • ฝ่ายหญิงตกนาคตัวแรก ฝ่ายชายตกนาคตัวที่ ๒ ทำนายว่า สามีจะเกรงใจภรรยา
 • ตกนาคตัวที่ ๒ ด้วยกัน ทำนายว่า มีทิฐิมานะไม่ยอมกัน ทำการสำคัญใดควรปรึกษาผู้ใหญ่จึงจะดี
 • ต่างคนต่างตกนาคตัวที่ ๓ ทำนายว่า ต่างคนต่างนอกใจกัน

หมายเหตุ

คู่ ๑ = เงิน คู่ ๒ = ทอง คู่ ๓ = กรวด คู่ ๔ = ทราย นาคตัวแรก = ชาย นาคตัวที่ ๒ = หญิง นาคตัวที่ ๓ = ชู้

สมพงศ์แต่งงาน

สิทธิการิยะ พระโหราจารย์ท่านขี้แนะไว้ว่า ชายหญิงใดจะออกจากบ้านไปครองเรือน ให้นำชันษาปีเกิดมาตรวจดวงชะตาดูว่าสมพงศ์กันหรือไม่ ดังนี้

ชันษาปีเกิด

ปีนักษัตร ชันษา

ปีชวด ปีมะโรง เทวดาผู้ชาย

ปีมะเมีย ปีมะแม เทวดาผู้หญิง

ปีวอก ปีระกา ยักษ์ผู้ชาย

ปีจอ ปีขาล ยักษ์ผู้หญิง

ปีมะเส็ง ปีฉลู มนุษย์ผู้ชาย

ปีเถาะ ปีกุน มนุษย์ผู้หญิง

คำทำนาย

เทวดาผู้ชาย กับ เทวดาผู้หญิง

ชวด กับ มะเมี่ย, ชวด กับ มะแม, มะโรง กับ มะเมีย, มะโรง กับ มะแมอยู่ด้วยกันมีความสุขดี

เทวดาผู้ชาย กับ เทวดาผู้ชาย

ชวด กับ มะโรง, ชวด กับ ชวด, มะโรง กับ มะโรงรักกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง ดีปานกลาง

เทวดาผู้หญิง กับ เทวดาผู้หญิง

มะเมีย กับ มะแม รักกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง ดีปานกลาง

มนุษย์ผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้หญิง

ฉลู กับ เถาะ, ฉลู กับ กุน, เถาะ กับ มะเส็ง, มะเส็ง กับ กุน รักกันจนแก่เฒ่า และมีสมบัติมาก

มนุษย์ผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้ชาย

ฉลู กับ มะเส็ง รักกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง ดีปานกลาง

มนุษย์ผู้หญิง กับ มนุษย์ผู้หญิง

เถาะ กับ กุน เริ่มแรกรักกันดี ต่อไปมักหึงหวงกัน จนเบื่อหน่ายกันไปเอง

ยักษ์ผู้ชาย กับ ยักษ์ผู้หญิง

ขาล กับ ระกา, ขาล กับ วอก, จอ กับ ระกา, วอก กับ จอ อยู่ด้วยกันมีความสุขปานกลาง

เทวดาผู้หญิง กับ มนุษย์ผู้ชาย

ฉลู กับ มะเมีย, ฉลู กับ มะแม, มะเส็ง กับ มะเมีย, มะเส็ง กับ มะแม รักกันดี แต่จะจากกันในภายหลัง

มนุษย์ผู้ชาย กับ เทวดาผู้ชาย

ฉลู กับ มะโรง, ฉลู กับ ชวด, มะเส็ง กับ มะโรง, มะเส็ง กับ ชวด หม้อข้าวยังไม่ทันดำก็เลิกรากัน

เทวดาผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้หญิง

ชวด กับ เถาะ, มะโรง กับ เถาะ, ชวด กับ กุน, มะโรง กับ กุน สำเร็จรุ่งโรจน์ตลอดชีวิต

มนุษย์ผู้หญิง กับ เทวดาผู้หญิง

เถาะ กับ มะเมีย, กุน กับ มะเมีย, เถาะ กับ มะแม, กุน กับ มะแม ต่างฝ่ายต่างนอกใจกัน

เทวดาผู้ชาย กับ ยักษ์ผู้หญิง

ชวด กับ ขาล, มะโรง กับ ขาล, ชวด กับ จอ, มะโรง กับ จอ ทั้งรักทั้งเกลียด แต่อยู่ด้วยกันได้

ยักษ์ผู้หญิง กับ เทวดาผู้หญิง

จอ กับ มะเมีย, จอ กับ มะแม, ขาล กับ มะเมีย, ขาล กับ มะแม ทะเลาะกันเพราะหึงหวงบ่อย

ยักษ์ผู้ชาย กับ เทวดาผู้หญิง

ระกา กับ มะเมีย, วอก กับ มะเมีย, ระกา กับ มะแม, วอก กับ มะแม มีชู้ทั้งคู่ ทะเลาะกันบ่อย

ยักษ์ผู้ชาย กับ ยักษ์ผู้ชาย และ ยักษ์ผู้หญิง กับ ยักษ์ผู้หญิง

ระกา กับ วอก, ระกา กับ ระกา, วอก กับ วอก , จอ กับ ขาล, จอ กับ จอ, ขาล กับ ขาล ครองเรือนกันฉันผัวเมีย แต่คบหากันอย่างฉันเพื่อน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน การงานเจริญดีนักแล

เทวดาผู้ชาย กับ ยักษ์ผู้ชาย

ระกา กับ มะโรง, ระกา กับ ชวด, วอก กับ มะโรง, วอก กับ ชวด จะข่มเหงกัน ทะเลาะวิวาท แล้วจากลา

มนุษย์ผู้หญิง กับ ยักษ์ผู้ชาย

วอก กับ เถาะ, วอก กับ กุน, ระกา กับ เถาะ, ระกา กับ กุน ช่วงแรกชื่นสุข แต่ภายหลังขมขื่นทุกข์

ยักษ์ผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้ชาย

วอก กับ ฉลู, วอก กับ มะเส็ง, ระกา กับ ฉลู, ระกา กับ มะเส็ง ฝืนทนคบ เลิกรากันแล้วจะกลับมาคืนดี

มนุษย์ผู้ชาย กับ ยักษ์ผู้หญิง

ฉลู กับ ขาล, ฉลู กับ จอ, มะเส็ง กับ ชาล, มะเส็ง กับ จอ อยู่ด้วยกันมีความสุขปานกลาง

ยักษ์ผู้หญิง กับ มนุษย์ผู้หญิง

ขาล กับ เถาะ, ขาล กับ กุน, จอ กับ เถาะ, จอ กับ กุน

รักใคร่กันดีแต่ทัศนคตีไม่ตรงกัน จำใจจากลา

เกณฑ์วันต่าง ๆ

สิทธิการิยะ ถ้าประสงค์จะรู้ว่าวันใด ยามใด ในปีนั้นๆ เป็นวันธงชัย โลกาวินาศ อธิบดี หรืออุบาทว์ ให้คำนวณดังนี้

วันธงชัย

ถ้าจะหาวันธงชัยในปีใด ให้ตั้งปีจุลศักราชที่จะหาลง (เปลี่ยนปีพุทธศักราชเป็นจุลศักราช ใช้ ๑๑๘๑ ลบปีพุทธศักราช) เอา ๑๐ คูณ ได้เท่าใด เอา ๓ บวก ผลลัพธ์เป็นเกณฑ์ แล้วตั้งเกณฑ์ลง ๕ ฐาน ดังนี้

ฐานวัน เอา ๗ หาร เศษเป็น วันธงชัย

ฐานยาม เอา ๘ หาร เศษเป็น ยามธงชัย

ฐานฤกษ์ เอา ๒๗ หาร เศษเป็น ฤกษ์ธงชัย

ฐานราศี เอา ๑๒ หาร เศษเป็น ฤกษ์ราศี

ฐานดิถี เอา ๓๐ หาร เศษเป็น ดิถีธงชัย

ตัวอย่าง การหาวันธงชัย

ปี ๒๕๖๐ - ๑๑๘๑ = ๑๓๗๙

๑๓๗๙ x ๑๐ = ๑๓๗๙๐

๑๓๗l๙๐ + ๓ = ๑๓๗๙๓

๑๓๗๙๓ ÷ ๗ = ๑๙๗๐ เศษ ๓

วันอังคาร (๓) คือ วันธงชัย

วันอธิบดี

ถ้าจะหาวันอธิบดีในปีใด ให้ตั้งปีจุลศักราชที่จะหาลง เอา ๔๙๘ หาร เศษเท่าใดตั้งลงเป็น ๕ ฐาน ดังนี้

ฐานวัน เอา ๗ หาร เศษเป็น วันอธิบดี

ฐานยาม เอา ๘ หาร เศษเป็น ยามอธิบดี

ฐานฤกษ์ เอา ๒๗ หาร เศษเป็น ฤกษ์อธิบดี

ฐานราศี เอา ๑๒ หาร เศษเป็น ราศีอธิบดี

ฐานดิถี เอา ๓๐ หาร เศษเป็น ดิถีอธิบดี

ตัวอย่าง การหาฤกษ์วันอธิบดี

ปี ๒๕๖๐ - ๑๑๘๑ = ๑๓๗๙

๑๓๗๙ - ๔๙๘ = ได้ ๒ เศษ ๓๘๓

๓๘๓ - ๒๗ = ได้ ๑๔ เศษ ๕

๕ คือ ฤกษ์วันอธิบดี หรือเทศาตรีฤกษ์

วันอุบาทว์

ถ้าจะหาวันอุบาทว์ในปีใด ให้ตั้งจุลศักราชของปีที่จะหาลง เอา ๑๐ คูณ ได้เท่าใดเอา ๒ บวก ผลลัพธ์เป็นเกณฑ์ แล้วตั้งเกณฑ์ลงเป็น ๕ ฐาน ดังนี้

ฐานวัน เอา ๗ หาร เศษเป็นวันอุบาทว์

ฐานยาม เอา ๘ หาร เศษเป็นยามอุบาทว์

ฐานฤกษ์ เอา ๒๗ หาร เศษเป็นฤกษ์อุบาทว์

ฐานราศี เอา ๑๒ หาร เศษเป็นราศีอุบาทว์

ฐานดิถี เอา ๓๐ หาร เศษเป็นดิถีอุบาทว์

วันโลกาวินาศ

ถ้าจะหาวันโลกาวินาศในปีใด ให้ตั้งจุลศักราชของปีที่จะหาลงเอา ๑๑๒๐ บวก ผลลัพธ์ได้เท่าใดตั้งลงเป็น ๕ ฐาน ดังนี้

ฐานวัน เอา ๗ หาร เศษเป็นวันโลกาวินาศ

ฐานยาม เอา ๘ หาร เศษเป็นยามโลกาวินาศ

ฐานฤกษ์ เอา ๒๗ หาร เศษเป็นฤกษ์โลกาวินาศ

ฐานราศี เอา ๑๒ หาร เศษเป็นราศีโลกาวินาศ

ฐานดิถี เอา ๓๐ หาร เศษเป็นดิถีโลกาวินาศ

หมายเหตุ ถ้าหารลงตัว เศษเป็น 0 ให้ยึดตัวหารเป็นหลัก เช่น ใช้ ๗ เป็นตัวหาร ก็ให้ถือว่าได้เศษเป็น ๗ ยกเว้นฐานราศี ถ้าได้เศษ 0 ก็ให้คงเป็น 0 เพราะในทางโหราศาสตร์ไทยราศีที่ ๑๒ ตรงกับราศีที่ 0 พอดี คือ ราศีเมษ (โหราศาสตร์ไทยนับเดือนเมษายนเป็นเดือนครบรอบปี)

เมื่อคำนวณหาได้ครบแล้วให้นำผลลัพธ์มาเติมลงในตารางดังนี้ (ตัวอย่างของปี ๒๕๖๐)

ตาราง กาลโยค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ

วัน

ยาม

ฤกษ์ ๒๓ ๒๒ ๑๕

ราศี ๑๑

ดิถี ๒๓ ๒๓ ๒๒

ตารางนี้เรียกว่า ตารางกาลโยค ใช้ลงเกณฑ์วันต่าง ๆ

วิธีอ่าน

วันธงชัย เป็น ๓ หมายถึง วันอังคาร

วันโลกาวินาศ เป็น ๗ หมายถึง วันเสาร์ เป็นต้น

ฤกษ์นั้น มีทั้งหมด ๙ ฤกษ์ คือ ทลิทโท มทัทธโน โจโร ภูมิปาโล เทศาตรี  เทวี  เพชฌฆาต ราชา และสมโณ การนับให้เริ่มนับทลิทโทเป็น ๑ นับมหัทธโน เป็น ๒ นับไปจนถึงสมโณ เป็น ๙ จากนั้นวนกลับมานับทลิทโท เป็น ๑๐ นับทั้งหมด ๓ รอบ รวมเป็น ๒๗

อธิบดีฤกษ์ เป็น ๕ หมายถึง เทศาตรีฤกษ์

อุบาทว์ฤกษ์ เป็น ๒๒ หมายถึง ภูมิปาโล ฤกษ์ เป็นต้น

ยามนั้น ๑ ยาม มีค่าเท่ากับ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เริ่มนับตั้งแต่รุ่งเช้า (๐๖.๐๐ น.) ไปจนถึงย่ำค่ำ (๑๘.๐๐น.) แล้วนับหนึ่งใหม่ตอนย่ำค่ำไปจนถึงรุ่งเช้า จะได้ภาคละ ๘ ยามพอดี

ยามธงชัย เป็น ๑ หมายถึง ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

ยามอุบาทว์ เป็น ๘ หมายถึง ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. เป็นต้น

ราศี ทางโหราศาสตร์ไทยถือราศี ๐ คือราศีเมษ ให้นับแต่ราศีเมษไปทีละ ๑ จนถึง ๑๑ คือราศีมีน

ราศีธงชัย เป็น ๕ หมายถึง ราศีกันย์

ราศีอุบาทว์ เป็น ๔ หมายถึง ราศีสิงห์  เป็นต้น

ส่วนดิถีนั้น ให้นับ ขึ้น ๑ ค่ำ เป็นดิถีที่ ๑ ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ นับเป็นดิถีที่ ๑๕ จากนั้นนับแรม ๑ ค่ำ ต่อ เป็นดิถีที่ ๑๖ จนถึง แรม ๑๕ ค่ำ ก็เป็นดิถีที่ ๓๐

ดิถีธงชัย เป็น ๒๓ หมายถึง วันแรม ๘ ค่ำ

ดิถีโลกาวินาศ เป็น ๙ หมายถึง วันขึ้น ๙ ค่ำ   เป็นต้น

แต่โดยมากแล้วเราพิจารณาเพียงวันเท่านั้น เพราะถ้าพิจารณาจุดอื่น ๆด้วย คงจะยุ่งยากมากขึ้น

hello world!