cat888

รวยด้วยรหัสเลข เลขดาวประจำราศีเกิด

เลขดาวประจำวันเกิด

เลขดาวประจำราศีเกิด

ราศีเมษ

แสดงถึงพลังงานทางจิตใจ เพื่อการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์เนรมิต การริเริ่มของใหม่ธาตุไฟมีดาว 3 (ดาวอังคารเป็นสัญลักษณ์)

ราศีพฤษภ

แสดงถึงหลักฐานความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ ทั้งทางด้านการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆธาตุดินมีดาว 6 (ดาวศุกร์เป็นสัญลักษณ์)

ราศีเมถุน

แสดงถึงความประสานกลมกลืน หรือการเผชิญต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตประจำวัน ความช่วยเหลือ การเข้าพบปะธาตุลมมีดาว 4 (ดาวพุธเป็นสัญลักษณ์)

ราศีกรกฎ

แสดงถึงอารมณ์ ความยินดี ความสมปรารถนา ความรัก ความคิดเห็นธาตุน้ำมีดาว 2 (ดาวจันทร์เป็นสัญลักษณ์)

ราศีสิงห์

แสดงถึงความเมตตากรุณาที่แผ่กระจายไป ความมีวิริยะ ความน่าเชื่อถือ ความมีเอกภาพทางธาตุไฟมีดาว 1 (ดาวอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์)

ราศีกันย์

แสดงถึงประสิทธิภาพอันเยี่ยมยอด ในความสวยงาม ความประณีตอย่างละเอียดในทางปฏิบัติงาน หรือรวมถึงการบริหารบุคคลอื่นๆธาตุดินมีดาว 4 (ดาวพุธเป็นสัญลักษณ์)

ราศีตุล

แสดงถึงความสามารถในการปรับปรุงตัวเองและปรับปรุงคนอื่น เพื่อให้เกิดความกลมเกลียว ทำให้เกิดความปรองดองในหมู่คณะธาตุลมมีดาว 6 (ดาวศุกร์เป็นสัญลักษณ์)

ราศีพิจิก

แสดงถึงจินตนาการ ความรู้สึกทางอารมณ์ความรู้สึกในด้านอารมณ์ใหม่ๆธาตุน้ำมีดาว 3 (ดาวอังคารเป็นสัญลักษณ์)

ราศีธนู

แสดงถึงปณิธาน การรู้แจ้งในสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี ความเข้าถึงญาณวิเศษ การเข้าถึงปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่งธาตุไฟมีดาว 5 (ดาวพฤหัสเป็นสัญลักษณ์)

ราศีมังกร

แสดงถึงความรู้สึกผิดชอบอย่างสมบูรณ์ความอดทน ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การบริหารที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพธาตุดินมีดาว 7 (ดาวเสาร์เป็นสัญลักษณ์)

ราศีกุมภ์

แสดงถึงความเข้าใจในปัญหาทุกๆด้าน สอดประสานเพื่อความกลมกลืนของสังคมธาตุลมมีดาว 8 (ดาวราหูเป็นสัญลักษณ์)

ราศีมีน

แสดงถึงความรู้สึกเคลิ้มฝัน ความเข้าถึงสิ่งเร้นลับธาตุน้ำมีดาว 5 (ดาวพฤหัสเป็นสัญลักษณ์)

อิทธิพลจากดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์

ดาวแต่ละดวงต่างมีอิทธิพลในความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในหลายแง่มุม ทั้งบวกและลบ และเมื่อดวงดาวแต่ละดวงนั้นได้ถูกเชื่อมโยงไปถึงกันต่างก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป

อิทธิพลของดาวหนึ่งดวง ย่อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพียงแต่ดาวดวงนั้น ถูกไปอยู่กับดาวกลุ่มไหน กับดาวที่ส่งเสริมหรือไม่ ดังนั้นเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักอิทธิพลของดวงดาวในแต่ละดวงก่อนว่ามีอิทธิพลไปในรูปแบบไหน อย่างไร ตามหลักแห่งโหราศาสตร์มอญ

ดาวอาทิตย์ เลข 1

คือ เป็นดาวที่สงผลพลังงานอำนาจ มั่นคงทางยศศักดิ์ หลักฐาน 

เมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 1 คือ ความมั่นคงทางด้านการเงิน แบบแข็งแกร่ง

ดาวจันทร์ เลข 2

คือ เป็นดาวที่สงผลพลังงานอำนาจทางด้านการปฏิคม การมีเสน่ห์ น่าติดต่อ น่าสนทนาเมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 2 คือ เกิดพลังดูดทางด้านการเงินมีค่อนข้างมาก

ดาวอังคาร เลข 3

คือ เป็นดาวที่สงผลพลังงานอำนาจทางด้านการลุย บู๊ ใจถึง ใจใหญ่เมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 3 คือ การเวียนเข้าออกของเงินมีเป็นจำนวนมาก

ดาวพุธ เลข 4

คือ เป็นดาวที่ส่งผลพลังงานอำนาจทางด้านการเจรจา สื่อสารเมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 4 คือ มีพลังงานดูดเงินมากกว่าการใช้เงิน

ดาวพฤหัส เลข 5

คือ เป็นดาวที่ส่งผลพลังงานอำนาจทางด้านการคิด ความจำ การสอนเมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 5 คือ มีพลังงานที่รอบคอบ คิดมากก่อนที่จะใช้การเงิน

ดาวศุกร์ เลข 6

คือ เป็นดาวที่ส่งผลพลังงานอำนาจทางด้านการวางแผน การเป็นที่ปรึกษา เฮฮามีความสุขเมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 6 คือ วางแผนทางด้านการเงินเก่ง

ดาวเสาร์ เลข 7

คือ เป็นดาวที่สงผลพลังงานอำนาจทางด้านอดทน ขันติสูง ออกแนวบื้อๆ ชื่อๆ เหมือนฉลาด ใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสียเมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 7 คือ ใจใหญ่ทางด้านการเงิน

ดาวราหู เลข 8

คือ เป็นดาวที่ส่งผลพลังงานอำนาจทางด้านโซคลาภ มัวเมา เฮฮา บ้าเกินเหตุเมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 8 คือ หาเงินง่ายหมุนเงินคล่อง

ดาวเกตุ เลข 9

คือ เป็นดาวที่ส่งผลพลังงานอำนาจทางด้านความสุข ความหรูหรา ชอบวัดวาอารามเมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 9 คือ ชอบเก็บเงินมาก มีความสุขเมื่อเห็นตัวเลขในบัญชีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้จ่ายเงิน

ดาวมฤตยู เลข 0

คือ เป็นดาวที่ส่งผลพลังงานอำนาจทางด้านการเริ่มต้น ทางด้านการปฏิวัติสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเมื่อนำเอาไปเทียบกับทางด้านการเงินเลข 0 คือ เก็บเงินไม่เก่ง แต่หาเงินเก่งด้วยวิธีการแปลกใหม่เสมอ

หมายเหตุ

บางคนอาจจะเกิดคำถามว่า เราสามารถหยิบดาวแต่ละดวงที่มีความหมายดีๆ นำเอามาใช้เองเลยได้หรือไม่ เมื่อเห็นความหมายทางด้านการเงินแล้วว่ามีความหมายดี... ตอบเลยครับว่า ไม่ได้ เพราะอาจจะไปขัดกับดาวประจำตัวของคุณเองตามราศีที่คุณเกิด

เลขศาสตร์ไคโร

เลขศาสตร์ใคโรเป็นการเก็บสถิติวิเคราะห์ทางตัวเลขของใคโร ความเชื่อทางด้านตัวเลขของทางตะวันตก ซึ่งมีรากฐานเกี่ยวกับโหราศาสตร์ และเป็นความเชื่อที่มีมาช้านานเชื่อมโยงกัน มาหลายร้อยปี ซึ่งจะนำเอามาให้ได้ศึกษาในอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลข ว่าความเชื่อในลักษณะนี้หาใช่เพียงแค่คนทางตะวันออกเท่านั้นที่เชื่อถืออยู่

ไคโร เป็นนามแฝงของท่าน Count Louis Hamon เกิด ค.ศ. 1866 ที่เกาะอังกฤษ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ ด้านหัตถศาสตร์ผู้สนับสนุนท่านไคโรส่วนมากเป็นคนสำคัญ รัฐบุรุษ ดารา กษัตริย์ เช่น พระเจ้าซาร์องค์สุดท้ายแห่งรัสเชีย พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 เจ้าฟ้าหญิงแห่งสเปน

ท่านไคโรเล่าถึงอาจารย์ของท่านในอินเดียที่สอนท่านมา ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่จะได้เรียนวิชานี้คือคนในตระกูลเท่านั้น ท่านได้ถูกเลือกให้ได้เรียนรู้ ทำให้ท่านเริ่มค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นตำราออกมา เพื่อให้ความรู้ความหมายของเลขศาสตร์ยังคงอยู่และมีคนนำความรู้ในด้านนี้ไปใช้กันอย่างกว้างขวางจนถึงในปัจจุบันนี้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่า ตำราเลขศาสตร์ต้นกำเนิดนั้นมาจากใคร คัดลอกสืบต่อกันมา และอ้างว่าเป็นความรู้ของตนเองเลยก็มี

เลข 0 ถึง 9 เป็นเลขพื้นฐาน เป็นเลขเดี่ยว ไม่ว่าจะบวกกันอย่างไร เมื่อต้องการให้เหลือเลขเพียงตัวเดียว ก็ไม่มีทางหนีพ้น 0 ถึง 9 แต่เลข 0 มักจะไม่กล่าวถึง เพราะ 0 ไม่มีค่าอะไร บวกกับเลขใดแล้วก็ได้เท่ากับเลขที่บวกเลขเดี่ยวนี้ จะแสดงถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น เห็นเป็นรูปธรรมแสดงออกให้คนอื่นเห็นถึงตัวตนทางกาย

เลข 1 แทนอิทธิพลดวงอาทิตย์

เลข 1 เป็นจุดตั้งต้นของเลขอื่นๆ เป็นรากฐานของเลขทุกตัว

การริเริ่ม การประดิษฐ์ของใหม่ ความเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร การยึดมั่นทางความคิด ดื้อรั้น มักใหญ่ใฝ่สูง ทะเยอทะยานในชีวิต ไม่ชอบการบังคับ ไม่ชอบการยับยั้งห้ามปราม ทำอะไรมักต้องพยายามดิ้นรนให้ก้าวหน้าในงานที่ทำ ต้องการเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้าในแผนกนั้น ชอบเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องการให้ใครๆ เคารพยำเกรง

ใครเป็นคนหมายเลข 1

คนที่เกิดวันที่ 1 หรือคนที่เกิดวันที่รวมกันแล้วได้ 1 วันที่ 10, 19, 28 คนที่เกิดราศีเมษ คนที่เกิดราศีสิงห์

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 1

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช : 1 กรกฎาคม

พระเจ้าชาร์ลที่ 1 แห่งอังกฤษ : 28 มิถุนายน

ออร์วิล ไร้ท์ ผู้ประดิษฐ์เครื่องบิน : 19 สิงหาคม

กัปตันคุก ผู้ค้นพบออสเตรเลีย : 28 ตุลาคม

เกอเต้ กวีชาวเยอรมัน : 28 สิงหาคม

เลข 2 แทนอิทธิพลดวงจันทร์

เลข 2 มักเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ช่างคิด ช่างฝัน ช่างจินตนาการ ชอบประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆ แต่ไม่ใคร่ชอบลงมือทำ

มักแสดงออกทางสมองทางใจ ไม่ค่อยแสดงออกทางกายทางวัตถุ มีความคิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ร่างกายค่อนข้างอ่อนแอ ขี้หงุดหงิด มักทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ ไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง หดหู่ เจ้าทุกข์ คิดมาก จนกลายเป็นคนที่ปล่อยทุกอย่างไปเรื่อยๆ

ใครเป็นคนหมายเลข 2

คนที่เกิดวันที่ 2 หรือคนที่เกิดวันที่รวมกันแล้วได้ 2 วันที่ 11, 20, 29 คนที่เกิดราศีกรกฎ

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 2

พระนางมารี อังตัวเน็ต : 2 พฤศจิกายน

พระเจ้านโปเลียนที่ 3 : 20 เมษายน

พระเจ้าชาร์ลที่ 3 แห่งอังกฤษ : 29 พฤษภาคม

ประธานาธิบดีปวงการ ฝรั่งเศส : 20 สิงหาคม

รัชกาลที่ 5 : 20 กันยายน

มหาตมะคานธี : 2 ตุลาคม

ฮิตเลอร์ : 20 เมษายน

มุสโสสินี : 20 กรกฎาคม

จอมพลถนอม กิตติขจร : 11 สิงหาคม

เลข 3 แทนอิทธิพลดาวพฤหัส

เลข 3 เป็นมิตรกับเลข 6, 9 เลขที่หารด้วย 3 ลงตัว

เลข 3 มีบางส่วนคล้ายเลข 1 ข้อที่ว่ามักใหญ่ใฝ่สูง ทะเยอทะยาน หวังความก้าวหน้า ไม่ต้องการอยู่ใต้อาณัติเป็นลูกน้องใครนาน ต้องการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น มีระเบียบวินัย ตัวเองก็เชื่อฟังตามคำสั่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อฟังในคำสั่งของตน จะพาตัวเองขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงสุดในงาน ในสถานที่แห่งนั้น เหมาะที่จะดำรงตำแหน่งแม่ทัพ นายกอง ข้าราชการ มีตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้าง เขาจะปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นด้วยความเอาใจใส่รักความอิสระ ทะนงตัว ไม่ชอบการอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัดรัดตัว มักใช้อำนาจเกินความพอดีชอบให้คนอื่นทำตามคำสั่ง แม้จะไม่ชอบที่จะทะเลาะวิวาทกับใคร แต่จะมีคนเกลียดชังเป็นศัตรู ไม่ชอบหน้า

ใครเป็นคนหมายเลข 3

คนที่เกิดวันที่ 3 หรือคนที่เกิดวันที่รวมกันแล้วได้ 3 วันที่ 12, 21, 30 คนที่เกิดราศีมีน ราศีธนู

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 3

พระเจ้ายอชที่ 5 แห่งอังกฤษ : 3 มิถุนายน

พระเจ้าเฟรเดอริคมหาราช : 21 พฤศจิกายน

ประธานาธิบดีอับบราแฮม ลินคอร์น : 12 กุมภาพันธ์

นายกรัฐมนตรีอังกฤษดิสเรลี : 21 ธันวาคม

แรมเซย์ แม็กโดนัลด์ อังกฤษ : 12 สิงหาคม

พระนางเจ้าเอลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งอังกฤษ : 21 เมษายน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ : 12 สิงหาคม

ซุนยัตเซ็น : 12 พฤศจิกายน

สตาลิน : 21 ธันวาคม

เลข 4 แทนอิทธิพล ดาวยูเรนัส

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดวงอาทิตย์ เป็นคนที่แปลกกว่าคนอื่นคือ มีความคิดทัศนคติต่างจากคนอื่น ชอบโต้เถียง ทำให้มีศัตรูมาก เป็นคนไม่ชอบระเบียบ ข้อบังคับ ชอบเปลี่ยนแปลงสังคม ถ้าอยู่ในระบบการเมืองมักเป็นฝ่ายค้านไม่ค่อยประสบความสำเร็จทางโลก ไม่ประสบความสำเร็จทางวัตถุเงินทอง ได้เงินทองข้าวของมามักจะใช้จ่ายอย่างไม่เสียดาย อารมณ์อ่อนไหว เหงาหงอยเศร้าสร้อย ท้อแท้ใจ มีเพื่อนน้อย มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อเพื่อน ชอบเข้าข้างคนที่อ่อนแอกว่า

ใครเป็นคนหมายเลข 4

คนที่เกิดวันที่ 4, 13, 22, 31คนที่เกิดราศีกรกฎ ราศีสิงห์

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 4

ประธานาธิบดียอชวอชิงตัน : 22 กุมภาพันธ์

ลอร์ด ไบรอน กวีเอกอังกฤษ : 22 มกราคม

ฟาราเดย์ นักวิทยาศาสตร์ : 22 ตุลาคม

ลอร์ด เบเด็น เพาเอ็ล ลูกสาว : 22 กุมภาพันธ์

วากเนอร์ นักดนตรี : 22 พฤษภาคม

เซอร์ ไอแซ็ก ปิดแมน : 4 มกราคม

เจียงไคเซ็ก : 31 ตุลาคม

นายพลฟรังโก : 4 ธันวาคม

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา : 13 กรกฎาคม

เลข 5 แทนอิทธิพลดาวพุธ

เลข 5 คบค้าหาเพื่อนง่าย เข้าได้กับคนทุกหมายเลข

ตื่นเต้นตกใจง่าย ทำอะไรว่องไว คิดอะไรรวดเร็ว ตัดสินใจเร็ว ไม่ชอบทำอะไรเชื่องช้า ชอบหาเงินให้ง่ายๆ เร็วๆ คิดอะไรใหม่ๆ ทำของใหม่ ชอบเก็งกำไร ชอบการพนันขันต่อ ชอบการเสี่ยงโชค

ถ้ามีอุปสรรคขัดขวาง พบความล้มเหลว จะลืมเร็ว เสียใจไม่นาน ระวังการเป็นโรคประสาท การใช้ความคิดเร็วคิดมาก ขี้หงุดหงิด ไม่ค่อยอดทนอะไรมาก พบเหตุการณ์ที่ไม่พอใจ ก็จะบ่งบอกถึงความไม่ถูกอารมณ์ แสดงออกอย่างไม่พอใจทันที

ใครเป็นคนหมายเลข 5

คนที่เกิดวันที่ 5, 14 , 23คนที่เกิดราศีเมถุน ราศีกันย์

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 5

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 : 23 สิงหาคม

เชกสเปียร์ : 23 เมษายน

ฟาเร็นไฮท์ นักวิทยาศาสตร์ : 14 พฤษภาคม

คาร์ล มากส์ : 5 พฤษภาคม

นโปเลียน : 14 กุมภาพันธ์

พระนางใยเซฟิน นโปเลียน : 23 มีถุนายน

รัชกาลที่ 9 : 5 ธันวาคม

เลข 6 แทนอิทธิพลดาวศุกร์

เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนรักคนพอใจ มีคนรักชอบมาก แม้แต่ลูกน้อง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็รักชอบพอ

เป็นคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้ว ก็จะมุ่งมั่นไม่ยอมลดละรามือ ถ้ารักใครก็อุทิศตนจนถึงขนาดยอมเป็นทาส

รักสิ่งสวยงาม ชอบศิลปะ ชอบงานสร้างสรรค์ งานดนตรี งานวิจิตรศิลป์ ศิลปิน ชอบต้อนรับเลี้ยงดูเพื่อนให้มีความสุข ถ้าเป็นคนมีทรัพย์ชอบอุปการะอุ้มชูดูแล ไม่ชอบการโต้แย้ง แต่ถ้าโกรธแล้วไม่ใคร่ยอมแพ้ ยอมสู้ตายเพื่ออุดมการณ์เพื่อคนรักได้

ใครเป็นคนหมายเลข 6

คนที่เกิดในวันที่ 6, 15, 24 คนที่เกิดราศีพฤษภ ราศีตุล

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 6

พระนางวิกตอเรีย อังกฤษ : 24 พฤษภาคม

พระเจ้านโปเลียน โบนาปาต : 15 สิงหาคม

โอลิเวอร์ ครอมเวล : 24 เมษายน

โยน ออฟ อ๊าค : 6 กรกฎาคม

ไมเคิล แองจิโล : 6 มีนาคม

เซอร์วิลเลียม เฮอร์เซล ค้นพบยูเรนัส : 15 พฤศจิกายน

ศาสตราจารย์แม็กส์ มิลเลอร์ ปราชญ์ : 6 ธันวาคม

เลข 7 แทนอิทธิพลดาวเนปจูน

เป็นคนอิสระ เป็นคนที่ไม่ตามแบบใคร ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ชอบการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน ชอบการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ชอบทะเล ทำการค้าทางเรือทางทะเล

เป็นนักเขียน เป็นกวี เป็นจิตรกร มีจินตนาการ แฝงปรัชญาอุดมการณ์สูง ไม่ติดในวัตถุ ประสบความสำเร็จจากความคิดริเริ่มแปลกๆ มีวิธีดำเนินงานที่แหวกแนว ความเห็นดีๆ มักไม่ดำเนินการทำไปตามแผนหรือวิธีการของตนเท่านั้น 

ถ้าร่ำรวยมักจะแบ่งปันเงินเพื่อการกุศล มีความเชื่อในเรื่องศาสนาของตนเอง ชอบเรื่องลึกลับอัศจรรย์ผิดธรรมดา ประเภทไสยศาสตร์ทิพย์ ตาทิพย์ ชอบฝันแปลกๆประเภทไปเมืองมหัศจรรย์ เมืองสวรรค์ชั้นฟ้า

ใครเป็นคนหมายเลข 7

คนที่เกิดวันที่ 7, 16, 25 คนที่เกิดราศีกรกฎ

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 7

พระนางเจ้าอลิซาเบ็ธที่ 1 : 7 กันยายน

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 : 16 กันยายน

แอนดรู คาเนกิ มหาเศรษฐีใจบุญ : 25 พฤศจิกายน

ชาลส์ ดิกเก็นส์ : 7 กุมภาพันธ์

กฟใ เซอร์ ไอแซ็ก นิวตัน : 25 ธันวาคม

จอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัชต์ : 16 มิถุนายน

นายพจน์ สารสิน : 25 มีนาคม

เลข 8 แทนอิทธิพลดาวเสาร์

เป็นบุคคลที่มีคนเข้าใจเขาผิดมากๆ ชอบปลีกตัวอยู่ลำพัง ไม่ชอบสุงสิงคบค้าสมาคมกับใคร ๆ เป็นคนที่มีความรู้สึกรุนแรงในเรื่องจริงจังของชีวิต เช่นเรื่องศาสนา การเมือง ไม่คล้อยตามใจใคร พยายามโต้เถียงหักล้างความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย

ดูภายนอกว่าเป็นคนเงียบขรึมสมถะ มีความสงสารเห็นใจคนยากจนลำบาก พยายามซ่อนเร้นความรู้สึกรุนแรง ชะตากรรมมักจะประสบความเศร้าโศก ความสูญเสีย ความอัปยศอย่างใหญ่หลวง จึงเป็นคนที่มีชีวิตที่น่าเห็นใจ ถ้าไม่ประสบความสำเร็จใหญ่ก็ล้มเหลว มีความมักใหญ่ใฝ่สูง มักชอบทำงานราชการงาน การเมืองใหญ่โต ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวให้กับการงาน แปลกแยกจากเพื่อนฝูง บางคราวรู้สึกว้าเหว่หัวใจ และเสียใจที่คนเขาเข้าใจตัวผิด ความดีที่ทำไว้มักส่งผลตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ถึงจะมีผู้เห็นความดีจะได้รับความยกย่องเทิดทูนสูง

ใครเป็นคนหมายเลข 8

คนที่เกิดวันที่ 8, 17, 26 คนที่เกิดราศีมังกร ราศีธนู

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 8

พระนางมารีสก๊อต : 8 ธันวาคม

ยอชเบอร์นาด ซอ : 26 กรกฎาคม

นายพลแมคอาเธอร์ : 26 มกราคม

ประธานาธิบดีทรูแมน : 8 พฤษภาคม

สุนทรภู่ : 26 มิถุนายน

ครูชอฟ : 17 เมษายน

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช : 26 พฤษภาคม

จูลส์ เวิน : 8 กุมภาพันธ์

สมเด็จพุฒาจารย์ โต : 17 เมษายน

เลข 9  แทนอิทธิพลดาวอังคาร

เป็นนักต่อสู้ ในชีวิตเบื้องต้นมักจะลำบาก เมื่อโตขึ้นก็จะเรียนรู้การสร้างตนเอง มีความมานะพยายาม ความอดทนบากบั่น ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้

มีอารมณ์หุนหันพลันแล่น รักความเป็นอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ชอบเป็นนายตัวเองมีความกล้า เป็นผู้นำในกิจการต่างๆ เป็นทหารที่เก่ง ไม่ชอบการตำหนิ เพราะคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก ไม่ชอบให้ใครมาแทรกแซงกับงานที่เขาทำอยู่ ชอบเป็นหัวหน้าให้ใครมายกย่องนับถือถ้าต้องทำงานอะไรต้องมีอำนาจอย่างเต็มที่ถึงจะทำ ถ้าไม่มีอำนาจเต็มที่มักจะไม่ต้องการทำ

ถ้าพอใจสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต จะทุ่มเททุกอย่าง กำลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ หลงใหลแบบไม่ลืมหูลืมตา ชอบดื้อรั้นทั้งคำพูดและการกระทำ ทำให้มีศัตรูเกิดขึ้นบ่อยและมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มักประสบอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ระเบิด รุนแรงในชีวิตหลายครั้ง 

ใครเป็นคนหมายเลข 9 

คนที่เกิดวันที่ 9, 18 , 27  คนที่เกิดราศีเมษ ราศีพิจิก 

บุคคลสำคัญที่เป็นคนหมายเลข 9

พระเจ้าไกเซอร์ : 27 มกราคม

เค็บเปลอร์ นักดาราศาสตร์ : 27 ธันวาคม

พระเจ้าซาร์ รัสเซีย : 18 พฤษภาคม

ประธานาธิบดียุลิซิส กร้านท์ : 27 เมษายน

ส่วนเลขสองหลักนั้นจะบ่งบอกถึงส่วนที่ซ่อนเร้นในส่วนจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่อยู่หลังฉาก บอกชะตาในอนาคตได้ ดังนี้

10 เลขแห่งเกียรติยศและศรัทธา ความเชื่อมั่นในตนเอง การก้าวหน้าแห่งชีวิตและการตกต่ำของชีวิต

การจะดีหรือเลวของชีวิต ขึ้นอยู่กับตนเองเท่านั้น การวางแผนงานจะสำเร็จลงด้วยดี

11 เป็นเลขที่มีอันตรายแฝงอยู่ อาจถูกหักหลังจากคนรอบข้าง ต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่ใหญ่และหนัก

12 เป็นความเดือดร้อนใจ ความวิตกกังวล การตกเป็นเครื่องมือของคนอื่น หลงในอุบายถูกหลอกให้หลงเชื่อ การตกเป็นของบูชายัญ

13 การกบฏ การทำลายล้าง การใช้อำนาจผิดทางอำนาจนั้นจะย้อนมาทำลายล้างตนเอง ระวังการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่มีการคาดการณ์อะไรเลย การโยกย้ายแบบฟ้าผ่า 

14 ดีในด้านการเงิน การเก็งกำไร การเปลี่ยนแปลงในด้านธุรกิจ มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจทางการเงิน โชคดีก็ร่ำรวยได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิต แต่ถ้าเชื่อคนอื่นมากอาจกลายเป็นติดลบทางธุรกิจ การเคลื่อนไหว ขบวนการ การก่อม็อบ ภัยธรรมชาติ

15 ความลี้ลับแห่งมายา ต้องใช้กลวิธีมากมายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ การใช้คำพูด การใช้ความสามารถทางการแสดง ศิลปะ ดนตรี เป็นความโชคดีในการหาเงินจากผู้อื่น

16 ระวังการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในอนาคต ความล้มเหลวของแผนการที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้

17 จะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต พบกับความสุข ความรัก การมีชื่อเสียงเลื่องลือไปนาน

18 วัตถุนิยมกำลังทำลายจิตวิญญาณของความเป็นคน อาจมีการทะเลาะเบาะแว้ง การทำสงคราม การกบฎ การหักหลัง การปฏิวัติ แม้แต่ในครอบครัวก็ต้องระวัง ภัยธรรมชาติ การระเบิด

19 โชคดีมาก มีความสุข เกียรติยศ ความสำเร็จของแผนการทั้งปวงในอนาคต

20 มีแผนการใหม่ ความปรารถนา จุดมุ่งหมายใหม่ๆ ที่ต้องลงมือปฏิบัติ อาจมีความล่าช้า แต่ทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยคุณธรรมความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ

21 ความสำเร็จ เกียรติยศ ความรุ่งโรจน์ในชีวิต การได้รับชัยชนะหลังจากที่ต้องต่อสู้มาอย่างยาวนาน จะมีโชคในอนาคต

22 ให้ระวังการล่อลวงการหลงผิดต่างๆ การวินิจฉัยผิดพลาดเพราะเชื่อในบุคคลอื่น โดยไม่มีการพินิจพิจารณาถึงความเป็นไปได้

23 ความสำเร็จ จากการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ จะได้รับความคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพล แผนการที่วางไว้ในอนาคตสำเร็จลงอย่างแน่นอน

24 โชคดี ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับมิตรภาพดีๆ จากผู้ที่มีฐานะหรือยศศักดิ์ที่สูงกว่า ได้รับผลประโยชน์จากเพศตรงข้ามหรือจากความรัก

25 ความเข้มแข็งในชีวิตที่ได้จากประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนและสิ่งต่างๆ รอบตัว ต้องยากลำบากก่อนถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต

26 ระวังภัยที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่น ความพินาศจากการเก็งกำไรผิด ระวังการเป็นหุ้นส่วน ระวังคำแนะนำที่ผิดที่ไม่ดี ระมัดระวังวิถีทางเดินไปในอนาคต

27 ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้ดำเนินการทำไว้มานาน อาจได้ตำแหน่ง ได้รับผลตอบแทน

การทำงานมาอย่างคุ้มค่า

28 จะได้โอกาสหรือช่องทางแห่งความสำเร็จเห็นอย่างซัดเจน แต่จะต้องสะดุดกับเรื่องคดีความการล้มเหลวทางธุรกิจ แต่สามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ ระวังภัยจากการไว้ใจ ยิ่งไว้ใจใครมากเท่าไหร่เมื่อนั้นความหายนะจะมาเยือน 

29 ความไม่แน่นอนต่างๆ ความยากลำบาก ความทุกข์ เพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้ เพศตรงข้ามที่เข้ามา เพื่อการหลอกลวง การถูกล่อลวงจากผู้อื่น

30 การใช้ความคิดด้วยความสุขุม หนักหน่วง รอบคอบ เป็นเรื่องจากการใช้จิต ใช้ความคิด ต้องวางด้านวัตถุลงก่อน เป็นการใช้ทัศนคติ เพื่อความเป็นไปในอนาคต ต้องทำเองเท่านั้น ไม่ใช่การโดนบังคับ

31 เป็นคนเก็บตัว ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่มีพรรคพวก ไม่มีโชคทางด้านวัตถุ

32 มักเกี่ยวพันกับคนอื่น ต่างชาติต่างภาษา

33 โชคดี ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับมิตรภาพดีๆ จากผู้ที่มีฐานะหรือยศศักดิ์ที่สูงกว่า ได้รับผลประโยชน์จากเพศตรงข้ามหรือจากความรัก

34 ความเข้มแข็งในชีวิตที่ได้จากประสบการณ์ จากการเรียนรู้จากคนและสิ่งต่างๆ รอบตัว ต้องยากลำบากก่อนถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต

35 ระวังภัยที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่น ความพินาศจากการเก็งกำไรผิด ระวังการเป็นหุ้นส่วน

ระวังคำแนะนำที่ผิดที่ไม่ดี ระมัดระวังวิถีทางเดินไปในอนาคต

36 ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้ดำเนินการทำไว้มานาน อาจได้ตำแหน่ง ได้รับผลตอบแทนการทำงานมาอย่างคุ้มค่า

37 จะโชคดีในเรื่องความรัก มิตรภาพ ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม การเข้าหุ้นส่วน

38 ความไม่แน่นอนต่างๆ ความยากลำบาก ความทุกข์ เพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้ เพศตรงข้ามที่เข้ามาเพื่อการหลอกลวง การถูกล่อลวงจากผู้อื่น

39 การใช้ความคิดด้วยความสุขุม หนักหน่วง รอบคอบ เป็นเรื่องจากการใช้จิต ใช้ความคิด ต้องวางด้านวัตถุลงก่อน เป็นการใช้ทัศนคติ เพื่อความเป็นไปในอนาคต ต้องทำเองเท่านั้น ไม่ใช่การโดนบังคับ

40 เป็นคนเก็บตัว ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่มีพรรคพวก ไม่มีโชคทางด้านวัตถุ

41 มักเกี่ยวพันกับคนอื่น ต่างชาติต่างภาษา

42 โชคดี ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับมิตรภาพดีๆ จากผู้ที่มีฐานะหรือยศศักดิ์ที่สูงกว่า ได้รับผล

ประโยชน์จากเพศตรงข้ามหรือจากความรัก

43 การปฏิวัติ การกบฎ การคิดต่าง การสู้รบ ความล้มเหลว

44 ระวังภัยที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่น ความพินาศจากการเก็งกำไรผิด ระวังการเป็นหุ้นสวน

ระวังคำแนะนำที่ผิดที่ไม่ดี ระมัดระวังวิถีทางเดินไปในอนาคต

45 ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้ดำเนินการทำไว้มานาน อาจได้ตำแหน่ง ได้รับผลตอบแทน

การทำงานมาอย่างคุ้มค่า

46 จะโชคดีในเรื่องความรัก มิตรภาพ ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม การเข้าหุ้นส่วน

47 ความไม่แน่นอนต่างๆ ความยากลำบาก ความทุกข์ เพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้ เพศตรงข้ามที่เข้ามา

เพื่อการหลอกลวง การถูกล่อลวงจากผู้อื่น

48 การใช้ความคิดอย่างสุขุม หนักหน่วง รอบคอบ เป็นเรื่องจากการใช้จิต ใช้ความคิด ต้องวางด้านวัตถุลงก่อน เป็นการใช้ทัศนคติ เพื่อความเป็นไปในอนาคต ต้องทำเองเท่านั้น ไม่ใช่การโดนบังคับ

49 เป็นคนเก็บตัว ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่มีพรรคพวก ไม่มีโชคทางด้านวัตถุ

50 มักเกี่ยวพันกับคนอื่น ต่างชาติต่างภาษา

51 การทำให้สำเร็จลุล่วง ความเป็นผู้นำ นักรบ ระวังการมีศัตรู การลอบฆาตกรรม

52 การปฏิวัติ การกบฎ การคิดต่าง การสู้รบ ความล้มเหลว

หมายเหตุ...

ตัวเลข แม้เลขกลับกันก็ใช้ความหมายเดียวกัน อาทิ 29 และ 92 หรือ 38 และ 83 ดังนั้น ในตัวอย่างข้างต้นจึงเขียนมาเพียงแค่ 52 หมายเลขเท่านั้น

วิธีการถอดรหัสสำหรับตัวคุณ

ตัวเลขบัตรเอทีเอ็มนั้น ใช้ทั้งหมด 4 ตัว ดังนั้น หากใช้ตามสูตรของโหราศาสตร์ จึงจำเป็นต้องนำเอาดาวแต่ละดวงนั้นมารวมกันและผสานกันเพื่อให้ได้เลข4ตัว ซึ่งมีวิธีการดังนี้

ให้นำเอาวันเดือนปี พ.ศ. เกิด มาบวกกัน ดังเช่นตัวอย่าง

นาย ก. เกิดวันที่ 4 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ที่เกิด คือ 2525

เกิดวันที่ 4+3+2+5+2+5 = 21

แล้วนำเอาผลลัพธ์มาบวก คือ 21 แยกออกเป็น 2+1 ให้เลขตัวเดียว คือ 3

นี่หมายความว่า จากวันเดือนปีเกิดของ นาย ก. ที่ได้เลขประจำตัวที่เป็นของนาย ก. แล้วมาหนึ่งตัว จากนั้นเอาเลข 3 ของนาย ก. ไปรวมกับเลขชุดมงคล (ของราศีที่เกิด)

นาย ก. เป็นคนเกิดมีนาคมแต่เป็นราศีกุมภ์ มีเลขอะไรบ้าง คนในราศีกุมภ์มีเลขชุดมงคล คือ 8 4 6 เมื่อนำเลขของตัวนาย ก. เองที่คิดจากวันเดือนปีบวกกันนั้น คือ เลข 3 มารวมก็จะเป็นเลข 8 4 6 3

ดังนั้น เลขบัตรเอทีเอ็มของนาย ก. ควรจะเป็นเลขทั้ง 4 ตัวนี้ โดยสลับวางเอาเองตามใจชอบได้เลยเพราะเป็นเลขจำเพาะคุณคนเดียว แล้วถ้าคุณอยากทราบอีกว่าเลขที่คุณได้มานี่มีความหมายอย่างไร  ก็พลิกไปอ่านที่ อิทธิพลจากดวงดาว หรือเรื่องเลขศาสตร์ไคโรก็ได้

ตัวอย่างของนาย ก. นี้มีความหมายรวมกันคือ

เลข 8 คือ มีการหมุนเงินเข้าออกหมุนเวียน

เลข 4 คือ มีพลังอำนาจในการดึงดูดเงิน

เลข 6 คือ มีการวางแผนการเงินก่อนใช้เสมอ วางแผนได้ดี

เลข 3 คือ มีการหมุนเข้าออก

ความรวมคือ มีการหมุนเงินเข้าออกมากมหาศาล มีพลังดึงดูดเงินดีและมีการวางแผนก่อนใช้เงิน หรือวางแผนการหมุนเงินอย่างคล่องและละเอียดยิบ

หลายคนอาจสงสัยเลขชุดแต่ละชุดที่จัดมานี้ว่ามีที่มาอย่างไร เราใช้หลักแห่งการนับระบบตรีโกณเป็นเกณฑ์หลัก ดังนั้นตัวเลขชุดที่จัดเตรียมให้ จึงเป็นเลขมงคลกับตัวราศีอยู่แล้ว ไม่มีคำว่าขัดกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น

อาจจะเกิดคำถามอีกว่าแล้วถ้าได้เลขซ้ำกันหนึ่งตัวจะทำอย่างไร เช่น เลขชุดมงคลมี 2 3 4 แล้วเลขจากการรวมกันในวันเดือนปีเกิดเมื่อบวกกันแล้วได้เลข 4 อีก ขอแนะนำว่า ให้ใช้เป็นการซ้ำไปเลย ซึ่งจะมีการซ้ำกันในรูปแบบนี้ไม่มากเท่าไหร่ถ้าแบบตามตัวอย่างนี้ก็ให้ใช้ไปเลยที่ 2 3 4 4 สลับกันเองให้สวยงาม อาจจะวางเป็น 4 2 3 4 เป็นต้น

ต่อไปจะเป็นเลขชุดของแต่ละราศี ครบ 12 ราศีเกิด

วิธีการคำนวณวันที่จะทำการเปลี่ยนรหัส ATMเพื่อความเป็นมงคล

สมมติว่า ท่านเกิดวันที่ 30 เลขประจำตัวท่านคือ เลข 3 ถ้าจะไปเปลี่ยนรหัส ATM วันที่ 26 เมษายน ท่านต้องการทราบว่าวันที่ 26 เป็นวันดีหรือไม่ ท่านก็เอา 2+6 = 8 บวก กับ 3 ที่เป็นเลขของท่าน จะได้ = 11 ก็ไปดูความหมายของเลข 11 (ของเลขศาสตร์ไคโร)

ถ้าเป็นวันไม่ดี ก็เลื่อนไปจนเจอความหมายของวันที่ดี เลื่อนไปจนถึงวันที่ 30 = 3+0 = 3+3 ที่เป็นเลขประจำตัว = 6 เป็นเลขดี วันดี ก็เปลี่ยนในวันที่ 30

ขอให้ทุกท่านโชคดีสมปรารถนา เมื่อได้เปลี่ยนตัวเลขที่บัตร ATM ต้องตามดวงชะตาแล้ว เพราะศาสตร์เหล่านี้เป็นศาสตร์ที่มีความเชื่อกันมายาวนานตามที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะหมุนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เพราะอิทธิพลของดวงดาวในแต่ละดวงมีแรงส่งที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างมาก

เชื่อหรือไม่ว่านักธุรกิจหลายคนใช้ศาสตร์นี้ในการบริหารการเงินและความมั่นคงในชีวิตตามรูปแบบต่างๆ อย่างชนิดที่เรียกได้ว่าน่าสนใจ เพราะทำแล้วชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก เมื่อเลขกำลังของดาวสมบูรณ์ตลอดทั้งวันที่จะเปลี่ยนเป็นมงคลแล้วชีวิต ต่อไปนี้ก็จะมีแต่คำว่าได้กับได้ตลอดไป

 

hello world!