cat888

วันหยุดปี 2564 
วันพระ วันหยุด 2564 
วันหยุดราชการ 2564 
ปฏิทินวันหยุดประจำปีออนไลน์

วันหยุดราชการ2564 มีวันอะไรบ้าง

วันหยุดราชการ 2564 มีวันอะไรบ้าง


วันหยุดราชการ 2564 วันหยุด เดือนมกราคม
มี 1 วันได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม
วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ วันหยุดปี 2564
มี 2 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์, วันตรุษจีน วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์
วันหยุดราชการ 2564 เดือนมีนาคม 2564
ไม่มี วันหยุด ราชการ/ วันหยุด นักขัตฤกษ์ วันหยุดปี 2564
วันหยุดราชการ 2564 วันหยุด เดือนเมษายน 2564
มี 4 วัน ได้แก่ วันพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ อังคารที่ 6 เมษายน, วันสงกรานต์ อังคารที่ 13 เมษายน, พุธที่ 14 เมษายน และพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน
วันหยุดราชการ 2564 วันหยุด 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 วันหยุดปี 2564
มี 4 วัน ได้แก่ วันแรงงาน เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม, วันฉัตรมงคล อังคารที่ 4 พฤษภาคม, วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม, วันวิสาขบูชา พุธที่ 26 พฤษภาคม
วันหยุดราชการ 2564 เดือนมิถุนายน 2564
มี 1 วัน ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน
วันหยุดราชการ 2564  วันหยุด 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 วันหยุดปี 2564
มี 3 วัน ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม, วันเข้าพรรษา อาทิตย์ 25 กรกฎาคม, วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุธที่ 28 กรกฎาคม
วันหยุดราชการ 2564 เดือนสิงหาคม 2564
มี 1 วัน ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม
วันหยุดราชการ 2564 วันหยุด 2564 เดือนกันยายน 2564 วันหยุดปี 2564
ไม่มีวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดราชการ 2564 วันหยุดเดือนตุลาคม 2564 
มี 3 วัน ได้แก่ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุธที่ 13 ตุลาคม, วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช เสาร์ที่ 23 ตุลาคม, จันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุด ชดเชยวันปิยมหาราช
วันหยุดราชการ 2564 วันหยุด เดือนพฤศจิกายน 2564 วันหยุดปี 2564
ไม่มี วันหยุดราชการ/  นักขัตฤกษ์
วันหยุดราชการ 2564 เดือนธันวาคม 2564 
มี 4 วัน ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้าย วันพระ บรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ), วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุด ชดเชยวันคล้าย วันพระ บรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( วันหยุด ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ), วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ, ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
ตาม วันหยุด ข้างต้นนี้ที่ได้กล่าวมาก เดือนที่ไม่มี วันหยุด เลย มีทั้งหมด 3 เดือน ได้แก่ เดือนมีนาคม, เดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ส่วนเดือนที่มี วันหยุด นั้น มีทั้งหมด 9 เดือนด้วยกัน ได้แก่ เดือนมกราคม, เดือนกุมภาพันธ์, เดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม, เดือนมิถุนายน, เดือนกรกฎาคม, เดือนสิงหาคม, เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม
ปฏิทินวันพระ 2564
ปฏิทินวันพระ 2564

ปฏิทินวันพระ 2564

วันพระ 2564 หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" (การฟังธรรม) หมายถึง วันที่พุทธศาสนิกชนประชุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ ซึ่งนั้นก็คือวันถือศีลฟังธรรมนั่นเอง วันพระ 2564 นั้นจะมีเดือนละ 4 วัน แต่อาจจะมี 5 วันในบางเดือน โดยจะเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)
ในปี 2564 นั้นมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้งในปีนี้ จึงทำให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างเช่น วันวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา จึงทำให้วันเหล่านี้เลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ส่วนวันอาสาฬหบูชา จะตรงกับเดือน 8 หลัง

ปฏิทิน วันพระ 2564 เดือนมกราคม วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
ปฏิทิน วันพระ 2564 กุมภาพันธ์  วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันนี้วันอะไร วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด (วันมาฆาบูชา) 

ปฏิทิน วันพระ 2564 มีนาคม วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันนี้วันอะไร วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู

ปฏิทิน วันพระ 2564 เมษายน วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันพระเดือนนี้ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
ปฏิทินวันพระ 2564
ปฏิทินวันพระ 2564
ปฏิทิน วันพระ 2564 พฤษภาคม วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันนี้วันอะไร วันนี้วันพระ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู (วันฉัตรมงคล)
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
วันพระเดือนนี้ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู (วันวิสาขบูชา)

ปฏิทิน วันพระ 2564 มิถุนายน วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันนี้วันอะไร วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
(วันเฉลิมฯ พระราชินี,วันอัฏฐมีบูชา)
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
วันพระเดือนนี้ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ 2564 กรกฎาคม วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
(วันอาสาฬหบูชา)
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
(วันเข้าพรรษา)

ปฏิทินวันพระ 2564 สิงหาคม วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
วันพระเดือนนี้ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
ปฏิทินวันพระ กันยายน 2564 วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันนี้วันอะไร วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2564 วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันนี้วันอะไร วันนี้วันพระ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู
วันพระเดือนนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู
(วันออกพรรษา)
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2564 วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
วันพระเดือนนี้ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
(วันลอยกระทง)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม วันพระ เดือนนี้ ได้แก่
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
วันพระเดือนนี้ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ 2564
วันพระสำคัญ 2564

วันพระสำคัญ 2564

นอกจาก วันนี้วันอะไร วันนี้วันพระ ที่มีวันที่ในกำหนดตามปฏิทินจันทรคติแล้วเราก็จะมีวันพระ ที่สำคัญๆของศาสนาพุทธอยู่ในนั้นอีกด้วย ดังนี้
ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็น วันมาฑบูชา ซึ่งตรงกับ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 
ในเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็น วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 
ในเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็น วันอัฏฐมีบูชา ซึ่งตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 
ในเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็น วันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง 
ใันเดือนตุลาคมนั้นจะเป็น วันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษา

วันหยุดยาวติดต่อกันมีวันอะไรบ้าง

วันหยุด 2564 ยาวติดต่อกันนั้นอาจจะไม่ได้มีทุกเดือนเพราะบางเดือนก็ไม่มีวันหยุด 2564วันสำคัญในเดือนนั้นๆ หรือไม่ก็ วันหยุด 2564 ไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ จึงไม่มี วันหยุด 2564 ชดเชยให้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันมาฆบูชา หยุดติดต่อกัน 3 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564เดือน

เดือนเมษายน 2564
วันสงกรานต์ 2564 หยุดติดต่อกัน 3 วัน ได้แก่ วันอังคารที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 15เมษายน 2564 วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม 2564
วันแรงงานแห่งชาติหยุดยาว 4 วันเต็ม ได้แก่ วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ - วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

หยุดยาวติดต่อกันมีวันอะไรบ้าง
หยุดยาวติดต่อกันมีวันอะไรบ้าง
เดือนกรกฎาคม 2564
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา หยุดยาวติดกัน 3 วันรวด ได้แก่ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุด 2564 วันอาสาฬหบูชา

เดือนตุลาคม 2564
วันปิยมหาราช หยุดยาวติดกัน 3 วัน ได้แก่ วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปินมหาราช -จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุด 2564 ชดเชยวันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม 2564
วันพ่อแห่งชาติ หยุดยาวติดกัน 3 วัน ได้แก่ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันรัฐธรรมนูญ หยุดยาวติดกัน 3 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 - วันอาทิตย์ 12 ธันาวาคม 2564
วันสิ้นปี + วันขึ้นปีใหม่ หยุดยาวติดกัน 4 วัน ได้แก่ ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 - จันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุด 2564 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

คำถามที่พบบ่อย

ปฏิทิน วันหยุด 2564 มีวันอะไรบ้าง?

วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารประจำปี พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลปฏิทิน แบบครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลปฏิทิน 2564 ทั้งวันหยุดประจําปี 2564 วันหยุดราชการ วันพระและวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ประจำปี 2564 ในปฏิทินปี 2564 มาดูกันว่าวันหยุดประจําปี 2564 ในปฎิทินปี Calendar 2021 และวันสำคัญอื่น ๆ ในปฏิทิน 2564 กันได้เลย ไม่ว่าจะเป็น วันหยุดขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันแม่แห่งชาติ วันสิ้นปี ฯลฯ

ปฏิทินเกี่ยวข้องกับวันพระอย่างไร?

วันพระคือวันสำคัญ สำคัญทางพระพุทธศาสนนา เป็นวันที่เหล่าชาวพุทธถือว่าวันนี้จะเป็นวันสำคัญที่ควรถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญ ถวายภัตตาหารที่วัดกับพระสงฆ์ ถือโอกาสฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนา ก็อาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระ และวันพระเป็นวันที่ชาวพุทธถือว่าไม่ควรทำบาป ไม่ควรทำความชั่วอีกด้วย
ประเทศไทยจะใช้ปฏิทินเป็นตัวกำหนดวันพระ คือจะใช้ปฏิทินตามจันทรคติ เช่น วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ วนเช่นนี้ต่อๆกันไป ในวันขึ้น 15 ค่ำเป็นวันที่พระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้ เราจึงเห็นได้ว่า ปฏิทินมีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

ปฏิทินเกี่ยวข้องการการดูดวงอย่างไร?

ปฏิทินเป็นการนับวันที่ต่อกันไปเรื่อยๆ จะมีการนับเป็นวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ นับวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 หรือ 31 จะนับเป็นสัปดาห์ นับเป็นเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนธันวาคม นับเป็นปีพุทธศักราช ปีคริสต์ศักราช การนับวันตามปฏิทินจะมีหลายรูปแบบ ปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะนับวันแบบสากล และก็จะมีปฏิทินอีกประเภทหนึ่งที่นับตามจันทรคติ ซึ่งเป็นการนับวันแบบอดีต แบบสมยก่อนที่มีการนับวันแบบ เดือนยี่ เดือนอ้าย ปีชวด ปีฉลู เป็นต้น ในการดูดวงก็จะนับวันทางโหราศาสตร์ซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับปฏิทิน ซึ่งต้องใช้วันเดือนปีเกิดตามปฏิทิน บางครั้งวันเกิดตามโหราศาสตร์ก็นำไปใช้ในการพยากรได้ด้วย

ปฏิทินไทยตามจันทรคติต่างจากปฏิทินสากลอย่างไร?

ปฏิทินสากลเป็นปฏิทินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกใบนี้ ซึ่งทุกประเทศจะมีการนับวันแบบสากล มีการใช้ปฏิทินสากลกันอยู่แล้ว รวมถึงประเทศไทย แต่บางประเทศก็จะใช้ปฏิทินท้องถิ่นเฉพาะของตนเองร่วมกับการใช้ปฏิทินสากล เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ใช้ปฏิทินสากล ควบคู่กับปฏิทินจันทรคติ
ปฏิทินจันทรคติจะนับวันแบบข้างขึ้นข้างแรม การนับวันจะใช้ ขึ้น 1 ค่ำ ขึ้น 2 ค่ำ ฯ การนับเดือนจะใช้ เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง การนับปีก็จะใช้ ปีชวด ปีฉลู ปีมะเส็ง ปีมะเมีย ปีมะโรง ปีจอ ปีกุล เป็นต้น
hello world!