cat888

ตำราปลูกเรือนใหม่ ตำรา นรลักษณ์ศาสตร์ และ ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ (ฉบับดั้งเดิม)

treatisehoro

ตำราปลูกเรือนใหม่

สิทธิการิยะ โบราณว่า "ปลูกเรือนผิดคิดจนเสาเรือนพัง" ธรรมเนียมไทยโบราณจึงถือเรื่องฤกษ์ยามการสร้างบ้านแปงเรือนมาก หากปลูกไม่ถูกโฉลกกับเจ้าบ้านแล้วความทุกข์ร้อนย่อมมาเยือนตน โหราจารย์ท่านจึงแต่งตำราการปลูกเรือนอย่างไทยขึ้นมาให้ศึกษากันสืบไป ดังนี้

ฤกษ์ยามปลูกเรือนตามวัน

วันอาทิตย์ เป็นอุบาทว์ ห้ามปลูกเรือน ความจัญไรจะบังเกิด

วันจันทร์ ปลูกได้ จะมีโชคลาภ อาศัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดี

วันอังคาร ห้ามปลูก จะเกิดอัคคีภัย และจะเกิดเหตุให้ทุกข์ระทมใจตามเบียดเบียน

วันพุธ ปลูกได้ จะเจริญก้าวหน้า

วันพฤหัสบดี ปลูกได้ ความมั่งคั่งจะบังเกิดในเร็ววัน

วันศุกร์ ห้ามปลูก มีเหตุให้ทุกข์สุขคลุกเคล้ากันไป

วันเสาร์ ห้ามปลูก มีอันตรายถึงขั้นเลือดตกยางออก พบแต่ความยากเข็ญ

ฤกษ์ยามปลูกเรือนตามเดือน

เดือน ๑ ควรปลูก ทำมาค้าขายดีมีกำไร ฐานะจะมั่งคั่งร่ำรวย

เดือน ๒ ควรปลูก จะคลาดแคล้วปลอดภัยจากภยันตรายทั้งมวล

เดือน ๓ ห้ามปลูก พี่น้องจะกลายเป็นศัตรู

เดือน ๔ ควรปลูก สุขกาย สบายใจ ร่างกายแข็งแรง

เดือน ๕ ห้ามปลูก จะเกิดเหตุทุกข์ร้อนทั้งกายใจ โรคภัยถามหา

เดือน ๖ ควรปลูก ทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาเทมา

เดือน ๗ ห้ามปลูก เก็บเงินเก็บทองไว้ไม่อยู่ โจรผู้ร้ายจะงัดแงะ หรืออาจเกิดไฟไหม้

เดือน ๘ ห้ามปลูก จะเก็บเงินทอง ที่ดิน สินทรัพย์ไว้ไม่อยู่

เดือน ๙ ควรปลูก จะมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย สินทรัพย์เพิ่มพูน และอายุยืนยาว

เดือน ๑๐ ห้ามปลูก จะเกิดคดีความให้ได้รับโทษทัณฑ์และเจ็บไข้ได้ป่วย

เดือน ๑๑ ห้ามปลูก จะถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์

เดือน ๑๒ ควรปลูก จะมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย กิจการก้าวหน้า บริวารมากมี

การยกเสาเอก

ปีที่ปลูกเรือน พิธียกเสาเอก

ชวด ใช้ไม้ราชพฤกษ์ปักที่เสามุมแรกก่อน แล้วจึงยกเสา

ฉลู นำผ้าขาวและต้นกล้วยพันปลายเสา ใช้ไม้มะตูมปักเสา ๓ กิ่ง แล้วจึงยกเสา

ขาล ใช้ข้าว ๓ กระทงน้ำสะอาด ๓ ขัน รดต้นเสา แล้วจึงยกเสา

เถาะ ใช้ใบตะเคียน ใบเฉียง ใบพร้าหอม และกล้วย ๑ ต้น ห่อปลายเสาแล้วยกเสา

มะโรง ใช้ใบมะกรูดและกำยาน พันปลายเสา แล้วจึงยกเสา

มะเส็ง ใช้ใบทอง ๒ กิ่ง ผูกปลายเสา ข้าว ๓ กระทง จุดธูปเทียนบูชาแล้วจึงยกเสา

มะเมีย ใช้ใบขี้เหล็กกวาดปลายเสาลงมาถึงต้นเสา ๓ ครั้ง รดน้ำปลายเสา ยามเช้าตรู่จึงยกเสา

มะแม ใช้ใบเงิน ๓ ใบ ใบหมากผู้ ๓ ใบ ใบหมากเมีย ๓ ใบ 

หวีกล้วย อ้อย ใส่ลงในหลุม แล้วจึงยกเสา

วอก หรือ ระกา ใช้เทียน ๓ เล่ม ผูกข้างเสา แล้วจึงยกเสา

จอ หรือ กุน นำข้าวตอกและใบบัวบกมารองก้นเสา แล้วจึงยกเสา

วิธียกเสาเอก

เดือน ยกไปทิศ ผลลัพธ์

๔, ๕ และ ๖ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เกิดสวัสดี มีโชคลาภ

๗, ๘ และ ๙ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่เย็นเป็นสุข

๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเจริญรุ่งเรือง

๑, ๒ และ ๓ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะอยู่ดีกินดี

ลักษณะที่ดินที่ไม่ควรปลูกเรือน

๑. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เข้าลักษณะโลงผี จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยควรแยกที่ดินผืนนั้นออกเป็นไร่สวนส่วนหนึ่ง แล้วจึงปลูกเรือนจะเป็นมงคล

๒. ที่ดินรูปธงสามเหลี่ยม ควรแยกออกเป็นไร่สวนส่วนหนึ่ง แล้วจึงปลูกเรือนจะเป็นมงคล

๓. อย่าปลูกบ้านคร่อมตอไม้ใหญ่ ควรขุดออกให้หมดเสียก่อน ไม่เช่นนั้นจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ

๔. อย่าปลูกเรือนอกแตก (บ้านแฝดแต่หลังคาไม่เชื่อมต่อกัน) คนใจะทะเลาะวิวาทกัน

การฝังสิริเอามงคล

การฝังสิริ หมายถึง การฝังวัตถุบางอย่างไว้ในบริเวณบ้านรอบทั้ง ๘ ทิศ หลังจากสร้างเสร็จแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าเรือน เรียกว่า ฝังมงคล ๘ ทิศ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ให้ฝังตะกั่ว

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ให้ฝังแก้วมณี

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ฝังทองแดง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ให้ฝังเงิน

ทิศตะวันออก ให้ฝังทองคำ

ทิศใต้ ให้ฝังเหล็ก

ทิศตะวันตก ให้ฝังหอก ดาบ

ทิศเหนือ ให้ฝังมุกดา

หมายเหตุ

๑. การทำพิธีฝังสิริ จะต้องทำพิธิโดยผู้รู้ขั้นตอนจริงเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบพิธียกศาลพระภูมิเจ้าที่ และในขณะทำพิธีฝังสิริจะมีการสวดคาถาชุมนุมเทวดาไปด้วย

๒. การฝังสิริ เป็นการนำเอาวัตถุบางชิ้นส่วนมาฝังเท่านั้น

พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

สิทธิการิยะ พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพกราบไหว้ ถือเป็นเทพารักษ์ผู้รักษาคุ้มครองพื้นที่ในบ้านและสถานที่ต่าง ๆ การจะลงหลักปักฐานสร้างอาคารลงพื้นดินควรจะทำพิธีสักการบูชาขออนุญาตท่านเสียก่อน จึงจะได้รับความสบายใจ และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบกันเรื่อยมา

พระภูมิเจ้าที่คือใคร

พระภูมิ คือ เทพารักษ์ที่สถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในธรรมชาติ

เจ้าที่ คือ วิญญาณของบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้เคยบุกเบิกที่ดินที่ล่วงลับไปแล้ว แต่บางกลุ่มเชื่อว่า เจ้าที่ คือคนรับใช้ของพระภูมิ

เคหสถานหลายแห่งนิยมสร้างศาลพระภูมิสองหลังติดกัน หลังหนึ่งใหญ่ หลังหนึ่งเล็ก ซึ่งก็คือ ศาลพระภูมิกับศาลเจ้าที่ตามลำดับนั่นเอง

สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ

บริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิต้องสะอาด ไม่ขึ้นแฉะ ไม่อยู่ใกล้ห้องครัว และที่สำคัญจะให้เงาของศาลพระภูมิทอดทับเรืนบ้านไม่ได้เป็นอันขาด ตำแหน่งที่ตั้งจึงต้องอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น จะตั้งไว้ในทิศอื่นนอกจากนี้ไม่ได้เลย

การหันหน้าศาลให้เกิดสิริมงคล

ทิศเหนือ สำหรับบ้านของผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือคหบดี

ทิศใต้ สำหรับบ้านของพ่อค้าวาณิช

ทิศตะวันออก สำหรับพระภูมิในวัดวาอาราม

ทิศตะวันตก สำหรับพื้นที่หรือบ้านของชาวไร่ ชาวนา

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับร้านค้าต่างๆ

การเตรียมตั้งศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิที่เหมาะสม ๑ ศาล (ความสูงระดับสายตา หรือเลยตาขึ้นไปเล็กน้อย)

เจว็ด ๑ องค์ (เจว็ด คือ รูปเทวา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงิน)

แจกันสำหรับปักดอกไม้ ๑ คู่

เชิงเทียน ๑ คู่

กระถางธูป ๑ คู่

ผ้าเหลืองผูกเจว็ด ๑ ผืน

ผ้าห้อยหน้าศาล ๑ ผืน

ตุ๊กตาชาย - หญิง อย่างละ ๑ คู่

ตุ๊กตาช้าง ม้า อย่างละ ๑ คู่

เครื่องประดับต่าง ๆ จัดวางให้สวยงาม

ม่านประดับประตูหน้าต่างศาลพระภูมิให้ใช้สีชมพู หรือสีตามวันเกิดเจ้าของบ้าน

เวลาประกอบพิธียกศาลพระภูมิ

เดือน ๑, ๕ และ ๙ ห้ามยกศาลพระภูมิในวันพฤหัสบดี และวันเสาร์

เดือน ๔, ๘ และ ๑๒ ห้ามยกศาลพระภูมิในวันจันทร์

เดือน ๓, ๗ และ ๑๑ ห้ามยกศาลพระภูมิในวันอังคาร

เดือน ๒, ๖ และ ๑๐ ห้ามยกศาลพระภูมิในวันพุธ หรือศุกร์

นอกจากวันดังกล่าวแล้ว ยังต้องอยู่ในดิถี ๒, ๔, ๖, ๙ และ ๑๑ ค่ำ (ข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้)

วันมงคลสำหรับตั้งศาลพระภูมิ

วันจันทร์ ตั้งศาลพระภูมิบ่าวสาว

วันศุกร์ ตั้งศาลพระภูมินา

วันเสาร์ ตั้งศาลพระภูมิทวาร

วันอาทิตย์ และวันอังคาร ตั้งศาลพระภูมิคูคอหอรบและค่ายประตู

วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งศาลพระภูมิบ้าน

วันประกอบพิธียกศาลพระภูมิ

ให้เตรียมการดังนี้

๑. เครื่องกระยาบวช ประกอบด้วย หัวหมู บายศรีปากชาม มะพร้าวอ่อน ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง และกล้วย สิ่งอื่นใดนอกจากนี้แล้วแต่โหราจารย์ผู้ประกอบพิธีนั้นเป็นผู้กำหนดให้

๒. ผ้าคู่ไว้สำหรับให้ผู้ประกอบพิธี  ๑ คู่

๓. จัดโต๊ะ สำหรับวางเครื่องสังเวย ๑ โต๊ะ

๔. เก้าอี้ตั้งหน้าโต๊ะให้พระภูมินั่ง  ๑ ตัว

๕. ร่มกระดาษสำหรับกางบังพระอาทิตย์ ๑ คัน (อย่าให้แสงพระอาทิตย์ถูกเก้าอี้)

๖. พานสำหรับวางเจว็ด  ๑ พาน

นอกจากนี้แล้ว โหราจารย์ผู้ประกอบพิธีจะเป็นผู้ให้เราจัดเตรียมเพิ่มเติม

การประกอบพิธียกศาลพระภูมิ

เมื่อถึงฤกษ์ประกอบพิธี ให้วางโต๊ะห่างจากหน้าศาลพระภูมิพอสมควร ปูโต๊ะด้วยผ้าทอสวยงาม นำเครื่องสังเวยมาตั้งจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้นวางเจว็ดกับเงินบูซาลงในพานแล้วนำขึ้นวางบนโต๊ะ ต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบพิธี

การบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่

๑. เมื่อตั้งศาลพระภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิถือเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาให้สะอาด และควรทำพิธีสักการะบูชาตามวันเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อยก็ควรมีดอกไม้ ธูปเทียน หรือพวงมาลัยมาถวายทุกค่ำคืน พร้อมกล่าวคำบูชานี้ "อิมินา สักกาเรนะ ชะยะมังคะละ ภุมมัสสะ อภิปูชะยามิ"

๒. เมื่อครบเดือน ปี ควรทำพิธีเช่นสรวงตามกำลังความสามารถของตน

๓. การถวายเครื่องบูชา ให้นำไปวางไว้ปลายเท้าของพระภูมิ ซึ่งในแต่ละวันพระภูมิเจ้าที่จะหันปลายเท้าไปตามทิศทางต่าง ๆ ดังนี้

วันอาทิตย์ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันตก

วันจันทร์ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

วันอังคาร นอนหันศีรษะไปทางทิศใต้ ปลายเท้าอยู่ทิศเหนือ

วันพุธ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันออก

วันศุกร์ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้

วันเสาร์ นอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ปลายเท้าอยู่ทิศใต้

หลังจากวางเครื่องบูชาไว้ตามทิศปลายเท้าของพระภูมิแล้ว ให้อัญเชิญคนใช้ทั้ง ๓ ของพระภูมิ คือ นายจัน นายจันทิศ และนายอาจเสน มารับเครื่องบูชาไปถวายพระภูมิต่อไป

พระภูมิเจ้าที่

มีทั้งหมด ๙ องค์ ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

๑. พระชัยมงคล พระภูมิรักษาบ้านเรือน

๒. พระนครราช พระภูมิรักษาหอรบ ประตู และบันได

๓. พระคนธรรพ์ พระภูมิรักษาหอบ่าวสาว

๔. พระเทเพน พระภูมิรักษาคอกสัตว์ต่าง ๆ

๕. พระชัยสพ พระภูมิรักษายุ้งข้าว

๖. พระธรรมโหรา พระภูมิรักษาไร่นา

๗. พระธรรมมิกราช พระภูมิรักษาพืชพรรณธัญญาหารต่าง ๆ

๘. พระเทวะเถระวัยทัต พระภูมิรักษาวัดวาอาราม ปูชนียสถาน

๙. พระทาษธารา พระภูมิรักษาห้วย หนอง คลอง บึง และลำธาร

ข้าทาสรับใช้พระภูมิเจ้าที่ มี ๓ คน ดังนี้

๑. นายจัน หรือจ่าสพ เป็นหัวหน้าคนใช้

๒. นายจันทิศ หรือจันทรทิศ

๓. นายจันที หรือจันทรที อาจเสม

การบูชาประจำเดือน

ควรบูชาก่อนเที่ยงวัน โดยมีเครื่องบูชาในแต่ละเดือน ดังนี้

เดือน ๕, ๖ ปูด้วยผ้าแดง บูชาด้วยเนื้อพล่า ปลายำ เหล้าขาว ๗ แก้ว เทียน ๙ เล่ม

เดือน ๗, ๘ ปูด้วยผ้าขาว บูชาด้วยเนื้อดิบ

เดือน ๙, ๑ ปูด้วยผ้าเหลือง บูชาด้วยเนื้อพล่า ปลายำ

เดือน ๑๑, ๑๒ ปูด้วยผ้าดำ บูชาด้วยผลหมากรากไม้

เดือน ๑, ๒ บูชาด้วยเนื้อพล่า ปลายำ

เดือน ๓, ๔ บูชาด้วยเนื้อพล่า ปลายำ

การถวายเครื่องบูชาให้นำไปวางปลายเท้าของพระภูมิ ซึ่งในแต่ละเดือน พระภูมิเจ้าที่จะหันปลายเท้าไปตามทิศทางต่าง ๆ ดังนี้

เดือน ๑ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้

เดือน ๒ เสด็จลุกขึ้นนั่งพับพะแนงเชิง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หันหลังไปทิศตะวันออก

เดือน ๓ ปักศีรษะลงใต้ดิน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหลังไปทางทิศตะวันตก

เดือน ๔ เสด็จลุกขึ้นดำเนินฉวัดเฉวียนเหนือแผ่นดิน หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

เดือน ๕ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันตก

เดือน ๖ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลายเท้าอตะวันตกเฉียงเหนือ

เดือน ๗ นอนหันศีรษะไปทางทิศใต้ ปลายเท้าอยู่ทิศเหนือ

เดือน ๘  นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือน ๙ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันออก

เดือน ๑๐ นอนหันศีษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือน ๑๑ นอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ปลายเท้าอยู่ทิศใต้

เดือน ๑๒ นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปลายเท้าอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้

คำกล่าวบูชาเครื่องเช่นสังเวย (สำหรับเจ้าบ้าน)

"เสสังมัง คะมัง ยาจามิ"

ข้อควรรู้ เมื่อตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่แล้ว ต้องออกชื่อนามพระภูมิให้ถูกต้อง เช่น ตั้งศาลพระภูมิที่บ้านต้องออกชื่อ "พระชัยมงคล" ถ้าตั้งศาลพระภูมิรักษาคอกวัว - ควาย ให้ออกชื่อ "พระเทเพน" เป็นต้น และเมื่อจะถวายเครื่องสักการบูชาต้องออกชื่อคนรับใช้คนใดคนหนึ่งของพระภูมิให้รับเอาเครื่องสักการบูชาไปถวายแทนเรา

หมายเหตุ ในตำราพรหมชาติ ฉบับสมบูรณ์ ได้กล่าวถึง "ลักษณะพระภูมินอน" ไว้ ในที่นี้หมายถึง การหันปลายเท้าไปตามทิศทางต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้บทนี้

คำถวายข้าวพระภูมิประจำวัน

ภุมมัสมิง มิสาภาเค สันติเทวา มะหิทธิกา เตปีอัมเห อนุรักขันตุ อะโร คะเยนะ สุเขนะ จะสูปพยัญชะนะ สัมปันนัง สาลีนัง โภชนัง อุทะกัง วรัญจะ ปะริภุญ ชันตุ เทวะตา ชะยะมังคะลานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

ตำรา นรลักษณ์ศาสตร์

(พระมหามณเฑียร แปลทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ ๑)

สิทธิการิยะ ตำรานรลักษณ์ศาสตร์นี้ พระมหามณเฑียรได้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนของหมอดูชาวจีนท่านหนึ่งที่เคยทำนายรัชกาลที่ ๑ และพระสหายคือ พระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ว่าจะได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อรัชกาลที่ ๑ ได้ขึ้นครองราชย์แล้วทรงเลือกคนเข้ารับราชการได้ทรงถือเอาตำราเล่มนี้เป็นคู่มือในการคัดเลือกคนเข้ารับราชการ ดังนี้

หน้าผาก

หน้าผากกว้างสูง ไรผมเสมอกัน จะได้เป็นพระยามหาอำมาตย์

หน้าผากกว้าง ไรผมเป็นง่าม ดูพองาม ปัญญาดี มีความคิด สุขุมรอบคอบ

ผู้ชาย หน้าผากกว้าง ไรผมสูง จะได้เป็นพ่อค้าวาณิช ร่ำรวยเงินทอง มีบริวารมาก

ผู้ชาย หน้าผากกว้าง ไรผมเหนือคิ้วทั้งสองเป็นง่าม ปัญญาดี จะได้เป็นครูบาอาจารย์ ฐานะปานกลาง

ผู้ชาย หน้าผากแคบ หัวคิ้วกับไรผมเกือบชิดกัน ปัญญาทึบ เห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบคน รู้หลบหลีก

หน้าผากแคบ ใบหน้าแหลม แก้มยุ้ย คางสองชั้น เจ้าชู้ หัวคิดดี พูดดีแต่ทำไม่เป็น มีอำนาจและทรัพย์

หน้าผากกว้าง หัวล้าน ปากฉลาม ใบหน้าสี่เหลี่ยม ปัญญาดี จะได้เป็นหัวหน้าคน หรือเป็นนักบวช

สตรี หน้าผากกว้าง คางเหลี่ยม แก้มทั้งสองอิ่มเอิบ จะได้เป็นคุณนาย มีทรัพย์สมบัติ และบริวารมาก

สตรี หน้าผากกว้างกว่าฝ่ามือ เส้นผมบาง ใจคอดุร้าย เป็นโรคจิตเภท

ผู้ชาย หน้าผากกว้าง คางแหลม ริมฝีปากเล็ก อาภัพหาความสุขทางเพศไม่ได้

ผู้ชาย หน้าผากยื่น คิ้วโก่ง ตาลึก ขมับตอบ อาภัพหาความสุขไม่ได้ มีเงินทองมากก็เดือดร้อน

ผู้ชาย หน้าผากใหญ่ แต่แคบแหลม มีเรื่องให้ทุกข์ร้อนบ่อยครั้ง

ผู้ชาย หน้าผากแคบ แก้มยุ้ย คางแบน ไร้อำนาจวาสนา สติปัญญาน้อย เป็นนายคนไม่ได้

ผู้ชาย หน้าผากบวม จมูกแบน จะยากจนเข็ญใจ

หน้าผากมีรอยย่น ริ้วรอยหลายเส้นขวางไปตามคิ้ว คนเจ้าทุกข์ มีทรัพย์ก็ทุกข์ คิดแต่จะฆ่าตัวตาย

ใบหน้าเล็ก หน้าผากแคบ ตัวอ้วนเตี้ย อาภัพญาติ สติปัญญาน้อย ยากจนเข็ญใจ

ใบหน้าเอิบอิ่ม หน้าผากกว้าง แก้มพอง เจ้าปัญญา มีทรัพย์และบริวารมาก แต่ไม่มีความสุข

หน้าผากบวมผิดปกติ มีเนื้อมาก แต่ตัวผอม สามวันดี สี่วันไข้ ถึงมีสมบัติมากก็ทุกข์ร้อนประจำ

ผู้ชาย หัวล้านเป็นวงกลม มีหย่อมผมอยู่ประปราย ตำแหน่งสูง มีแต่พระเดช ไม่มีพระคุณ ระแวงศัตรู

ผู้ชาย หัวล้านและกระหม่อมเตียนโล่ง ปากกับใจไม่ตรงกัน เลี้ยงตัวไม่รอด ได้ดีเพราะผู้อื่น

ผู้ชาย หัวล้านเฉพาะด้านหน้า มีผมดำด้านหลัง เป็นคนไร้หัวคิด แต่จะได้ดีเพราะมีผู้อุปถัมภ์

ใบหน้า

ผู้มีลักยิ้มทั้งสองข้าง มีเสน่ห์ สติปัญญาดี แต่พึ่งพาตัวเองไม่ค่อยได้

ผู้มีใบหน้าซีดเซียว แก้มตอบเห็นกระดูก มีเรื่องทุกข์ร้อนบ่อย หาความสุขไม่ได้

ผู้มีใบหน้าอิ่มเอิบ รูปไข่ หน้าผากกว้างเสมอกัน มีอำนาจวาสนาจะได้เป็นใหญ่ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

ใบหน้าบิดเบี้ยว แก้มตอบ โหนกแก้มทั้งสองข้างโปน มีโรคเบียดเบียนเสมอ มีเงินทองมากก็ทุกข์

บุรุษหน้าบาง คางยื่น กระดูกแก้มโหนกเหี่ยวแห้ง สติปัญญาน้อย ยากจนเข็ญใจ

บุรุษใบหน้าเสมอกัน กว้างพอสมควร มีบุญวาสนา จะได้เป็นเจ้าคนนายคน

สตรีใบหน้าอวบอิ่ม คิ้วดกดำโค้งยาวเป็นคันศร มีวาสนาได้เป็นภรรยาผู้มีอำนาจ และมีฐานะร่ำรวย

สตรีใบหน้าอวบอิ่ม หน้าผากและแก้มนูนสมบูรณ์ วาสนาดี มีทรัพย์สินศฤงคาร ผู้คนรักใคร่เอ็นดู

สตรีใบหน้าคล้ายหมู หน้าผากใส คิ้วบาง ปากยื่น มีฐานะร่ำรวย ชอบกิน เอาแต่ใจตัวเอง พูดพล่อย

สตรีใบหน้ารูปไข่ แก้มตอบ คิ้วสั้น คางยาวหรือสั้น มีจริตมารยาสาไถ ชอบโกหก ทำแต่เรื่องเสื่อมเสีย

สตรีใบหน้ากลมแป้น แก้มเป็นพวง คิ้วใหญ่ยาว เจ้าปัญญา มีความเป็นผู้นำ แต่รักอิสระ

สตรีใบหน้าใหญ่ จมูกหัก คิ้วบาง ตาตี่ ปากกว้าง ใจแคบ ตระหนี่ หลุกหลิก มีเล่ห์เหลี่ยมมาก

หญิงใดใบหน้ารูปไข่ หน้าผากกลมนูน คิ้วเรียวเล็ก พูดจาอ่อนหวาน มีเสน่ห์มาก มีผู้คอยให้การอุปถัมภ์

สตรีใบหน้ายาวรี คิ้วเล็กสั้น ตาเล็ก จมูกยาวเรียว เอาแต่ใจตัวเอง ขี้งอน ชอบให้ผู้อื่นมาคอยงอนง้อ

สตรีใบหน้าเหลี่ยม หน้าผากสูง แก้มผ่อง คิ้วดกโค้ง มีอำนาจวาสนาเป็นที่ยำเกรง ทำมาหากินเก่ง

สตรีใบหน้าแบนสั้น หน้าผากเล็ก คิ้วบาง จมูกเล็ก ทะเยอทะยานใจเย็น มีเหตุผล พูดจาหาสาระไม่ได้

จมูก

จมูกสูง ยาว และตรง เกิดในตระกูลใดก็จะได้เป็นขุนนาง มีทรัพย์มาก

จมูกสีเหลือง หรือแดง วาสนาดี หาเงินทองง่าย สุขกายสบายใจ

จมูกดำ หน้าขาว เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่

จมูกโด่ง ปลายงุ้ม เป็นคนเห็นแก่ตัว

จมูกโตและรูจมูกไม่เท่ากัน ใจง่าย สับปลับ ได้หน้าลืมหลัง ลืมบุญคุณคน

หน้าผาก จมูก แก้ม และคางมีเนื้อเต็มเอิบอิ่ม เมื่อน้อยไร้ทรัพย์ แต่พออายุ ๓๐ ปีจะร่ำรวย

เหง้าจมูกและระหว่างคิ้วมีกระดูกเสมอกันไม่เว้ามาก จะได้เป็นเจ้านายคนตั้งแต่อายุยังน้อย

จมูกเล็กแหลมยาว ยากจนเข็ญใจ เก็บทรัพย์ไม่อยู่

จมูกโต หนา และแข็ง มีทรัพย์และบริวารมาก

จมูกเขิน (ปลายจมูกเชิดสูงขึ้นกว่าสันจมูก) อาภัพคู่ครอง

จมูกแบนเสมอใบหน้า ตาเล็กข้างใหญ่ข้าง ยากจนเข็ญใจ ไร้ญาติขาดมิตร และจะอายุสั้น

ดั้งจมูกต่ำ จมูกคดบิดเบี้ยว อายุสั้น อาภัพมิตรสหาย มักจะฆ่าตัวตาย

จมูกยาวเกือบถึงหน้าผาก เป็นเนินพอเหมาะ มีบุญวาสนา จะได้เป็นเจ้าคนนายคน

จมูกเล็กผิดปกติ หน้าไหว้หลังหลอก ทำคุณใครไม่ขึ้น

สันจมูกเป็นร่อง รูจมูกใหญ่ผิดปกติ ใจคอโหดร้าย เอาแต่ใจตนเอง นิสัยเกเร อันธพาล

เหง้าจมูกตรง ดั้งจมูกหัก รักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้ เกิดในสกุลใดก็จะยากจน

จมูกต่ำ แบน ปลายจมูกแหลม และรูจมูกบาง ตระหนี่มัธยัสถ์ ไม่เอาญาติพี่น้อง

รูจมูกหนา ปลายจมูกสูง (จมูกสิงห์) มีอำนาจวาสนามาก

จมูกสูง แก้มตอบ หน้าผากแคบ คางสั้น เก็บทรัพย์ไม่อยู่ แม้อยู่ในตระกูลร่ำรวยก็จะยากจน

จมูกโด่ง สันจมูกเสมอกัน รูจมูกพอเหมาะ เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจวาสนา ชีวิตสุขสบาย

ร่องจมูกลงมาถึงริมฝีปาก แก้มทั้งสองอิ่มเสมอกัน คนใจบุญ อายุยืน สุขภาพแข็งแรง

ร่องจมูกลงมาถึงริมฝีปาก ที่คางมีร่อง ถ้าร่องตรง พูดจาดี ถ้าร่องคด มักพูดเท็จ

เหง้าจมูกหัก ปลายจมูกโด่ง ใจคอเหลาะแหละเอาแน่นอนไม่ได้

ร่องจมูกแคบ แต่กลางกว้าง มีลูกหลานมากแต่พึ่งไม่ได้ จะลำบากกับลูกหลาน

ร่องจมูกคด และสั้น มีโรคภัยเบียดเบียนให้เสียทรัพย์เสมอและอายุสั้น

ร่องจมูกเหมือนไม้ไผ่ผ่าสองชีก มีอำนาจวาสนาสูง ชื่อเสียงปรากฎไปทั่วสารทิศ

ร่องจมูกแตกสองข้าง มีเส้นขึ้นมามากผิดปกติ ยากจนเข็ญใจ อาภัพญาติมิตร

ริมฝีปาก

ริมฝีปากดำเสมอ มักเป็นคนขี้โรคตลอดชีวิต

ริมฝีปากปิดไม่มิด มองเห็นฟัน สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

ริมฝีปากเหมือนถ้ำ คำพูดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ และรักษาคำพูดเสมอ

ริมฝีปากแดงและบาง เอาอะไรแน่นอนด้วยไม่ได้ ชอบพูดโกหกจนเป็นนิสัย

ริมฝีปากบนยาวหนา ฐานะร่ำรวย และมีอายุยืน

ริมฝีปากต่ำ ยาว และหนา เห็นแก่กิน

ริมฝีปากแหลม ยากจนเข็ญใจ

ริมฝีปากต่ำ ปลิ้นออกมา เลี้ยงตัวเองไม่ได้ ต้องอาศัยคู่ครองเลี้ยง

ริมฝีปากแดง มีลักยิ้ม มีเสน่ห์ เป็นชายมักเจ้าชู้ เป็นหญิงจะได้เป็นคุณนาย

ริมฝีปากแดงโดยธรรมชาติ มีทรัพย์สมบัติมาก บริวารจงรักภักดี มีเสน่ห์

ริมฝีปากช้ำ ดำเขียว เป็นคนขี้โรค และจะอายุสั้น

ริมฝีปากแดงอ่อน มีคู่ครองเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงศ์ตระกูล

ริมฝีปากยาว ฟันสั้น อายุยืน

ริมฝีปากแตก ขอบดำตลอด ยากจนเข็ญใจ และมักมากในกามารมณ์

ริมฝีปากยื่น คางบุ๋ม มีเสน่ห์ รักในงานศิลปะต่าง ๆ

ริมฝีปากแดง ตรง เส้นแสกมาก ไม่บางไม่หนา มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นคู่สามีภรรยาตลอดชีวิต

ริมฝีปากบนยาวกว่าข้างล่าง ดีต่อหน้า ลับหลังนินทา

ริมฝีปากบนมีไฝ เป็นเจ้าใหญ่นายโต มีชื่อเสียง เจ้าชู้หลายผัว - เมีย

ริมฝีปากแต่ละข้างงุ้มขึ้น คล้ายกระจับ ใจรวนเร ชอบการพนันขันต่อ ไร้คนจริงใจด้วย

ริมฝีปากกับจมูกเป็นร่อง มีวิชาความรู้ ทำให้ผู้อื่นได้ แต่เอาตัวไม่ค่อยรอด

ริมฝีปากงามดี เจรจาชื่อตรง ใช้วิชาความรู้หาเลี้ยงตน

ริมฝีปากบนยาวและหนา อายุยืน

ริมฝีปากล่างยาว และหนา เห็นแก่กิน ไม่มีความเอื้ออารีให้ใคร

ริมฝีปากทั้งสองบางและแบน พูดมาก ชอบโกหก ต่อหน้าอย่าง ลับหลังนินทา

ริมฝีปากกว้าง คางใหญ่ ไหล่กรอม มีเสน่ห์ พูดอะไรใครก็เชื่อ หาความสุขทางเพศไม่ได้

ริมฝีปากแดงระเรื่ออยู่เสมอ มีเสน่ห์ มีทรัพย์สมบัติมาก ไม่อดอยาก

ริมฝีปากสีชมพู จะได้คู่ครองถูกใจ ครองคู่กันไปตลอดชีวิต

ริมฝีปากแตกและดำ มีโรคประจำตัวตลอดชีวิต

ริมฝีปากกว้างไม่หุ้มฟัน มีเหตุให้เศร้าใจอยู่บ่อยครั้ง

ริมฝีปากเบี้ยวไม่ตรงกัน พูดจาบิดเบือนความจริง มีอาการโรคประสาท

ริมฝีปากเป็นแสก หรือเส้นมาก จะมีลูกไม่รักดี คู่ครองมักตายก่อน

ริมฝีปากไม่มีแสกเส้นเลย มีลูกยาก เจ้าราคะ มากชู้หลายคู่นอน

ปาก

ปากไม่ตรงกัน สันดานเป็นโจร พูดจาสามหาว

ปลายริมฝีปากแหลมยื่นออกมา รูปปากเล็ก อาภัพคู่ครอง

ปากสี่เหลี่ยมรี ขอบริมฝีปากเรียบ มีทรัพย์และบริวารมาก จะได้เป็นเจ้าคนนายคน

ปากกว้าง ลิ้นโต พูดไม่ชัด จะได้เป็นครูบาอาจารย์ แต่อาภัพคู่ครอง

ปากกว้าง คางแหลม เวลายิ้มคางยื่น มีชื่อเสียงดี มีเสน่ห์ กามารมณ์จัดหนัก

ปากกว้าง ริมฝีปากคลุมฟัน ริมฝีปากล่างยาวลง เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่

ปากกว้าง ไหล่กว้าง คางแบน เป็นชายอาภัพคู่ เป็นหญิงร่านราคะ

มีปากไม่กว้าง ไม่ใหญ่ พูดจริงทำจริง ตกอยู่ในภาวะคับขันก็เอาตัวรอดได้

มีร่องจมูกบนริมฝีปากแบนมาก จะตายด้วยอาวุธ หรือไม่ก็สัตว์ร้าย

ฟัน

ฟันเป็นเหลี่ยม ยาวโต เรียบเสมอกัน ชิดกันดี โรคภัยไข้เจ็บมีน้อย อายุยืน

ฟันแหลมยาว ห่าง สั้น และคดบิดเบี้ยว เป็นโรคโลหิตจาง จะอายุสั้น

ฟันตรง รากฟันแน่น ไม่เบี้ยว น้ำใจซื่อตรง เจรจาน่านับถือ มีจรรยาบรรณ ใจบุญ

ฟันห่าง แตก สั้น แหลม และมีสีเหลือง พูดจากลับกลอก เชื่อไม่ค่อยได้

ฟันบนชิดกันดี ไม่นูนดันเหงือกออกมา พูดจาน่านับถือ แต่ขี้ขลาด เชื่อโชคลางไสยศาสตร์

ฟันโตห่าง หรือฟันเล็กแหลม สั้นหรือกลม ฟันคราด ยากจนเข็ญใจ จะตายด้วยอุบัติเหตุ

มีเขี้ยวแหลมด้านบนทั้งสองข้าง มีเล่ห์เพทุบายเอาตัวรอดได้ดี มีปัญญาเลี้ยงตัวได้

ฟันแห้ง สีเทา ห่าง ยากจนเข็ญใจ จิตใจโลเล ชอบเที่ยวเตร่ ขอทานกิน

ฟันห่างขาวเหลือง แถมโยกเย้ไปมา อาภัพลูกและญาติมิตร

ฟันขาว สะอาด บริสุทธิ์ ซื่อตรง เก่งในการร่ำเรียนวิชาการ

ฟันแทรกออกมาตรงเขี้ยวข้างเดียว เป็นชาย ลูกไม่เลี้ยงดูตน เป็นหญิงได้คู่ครองไม่ดี

ใบหู

หูกลมพอดีรับกับใบหน้า ร่ำรวยเงินทอง

หูแหลมทั้งข้างบนและล่าง ใบหูเรียว ใจคอโหดร้าย

หูคล้ายหูหนู ใบหูเรียวสูไปข้างหน้า ใจคอโหดร้าย

หูยาว ใบกว้าง ต่างหูยาน จะได้เป็นสมณชีพราหมณ์ หรือครูบาอาจารย์

หูเล็ก ไม่รับกับใบหน้า เนื้อแข็งกระด้าง ยากจนเข็ญใจ

หูอ่อนนิ่ม ใบหูใหญ่ ขาว มีคนให้ความเคารพนับถือมาก

หูอยู่ระดับคิ้ว หรือตา เป็นลูกผู้ดี แต่ตนไร้ชื่อเสียง

หูอยู่ระดับต่ำกว่าคิ้วหรือตา หูหย่อนยาน มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นเจ้าคนนายคน

หูสองข้างอยู่ระดับเดียวกัน หูตรง ช่องหูกว้าง ลึก จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และอายุยืน

หูสองข้างขนาดไม่เท่ากัน ความรู้มากแต่หวงความรู้ เก็บตัวไม่สมาคมกับใคร

หูแข็งกระด้าง เอาแต่ใจตัวเอง แม้ได้เป็นนายคน ก็มีแต่คนรังเกียจ

ใบหูอ่อนนิ่ม ขาวสะอาด ไร้ฝ้าไฝ ถือมติส่วนรวม ได้เป็นนายคน และเป็นที่เคารพ

บ่าและไหล่

ไหล่ทั้งสองกว้าง คอตรง ศีรษะเชิด มีเสน่ห์ ผู้คนยำเกรง จะได้เป็นเจ้าคนนายคน

ไหล่กว้างเชิดขึ้น บริเวณไหปลาร้ายุบลง ขี้โรค เข้าสังคมไม่เป็น มีอาชีพกรรมกร

ไหล่งุ้ม โหนกคอสูง เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง

ไหล่สู่ดูคล้ายคนหนาว คนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ วัยชราต้องหาเลี้ยงตัวเอง

ไหล่บางเป็นเส้นคล้ายแผงคอม้า คนจับจด ได้หน้าลืมหลัง ไม่รักษาสัตย์ มักทุจริต

ไหล่เอนไปข้างหลัง หน้าอกนูนไปข้างหน้า มีทรัพย์มาก ใจกว้าง รักสนุกเจ้าสำราญ

ไหล่งุ้มไปข้างหลัง หลังโก่ง ยากจนเข็ญใจ ฝ่าฝืนกฎหมาย พูดจาไม่น่าเชื่อถือ

อกผายไหล่ผึ่ง สม่ำเสมอกันดี ทำงานดีมีฝีมือ เป็นที่รักของคนทั่วไป

ไหล่หุบไปข้างหน้า เวลาเดินหลังโก่ง คอตั้ง คนขี้โรค จะตายด้วยโรคร้าย

ไหล่ทั้งสองข้างกว้างหนา และเสมอกัน รักหน้าที่ การงาน จะได้เป็นใหญ่กว่าใครในตระกูล

ไหล่ซ้ายสูงกว่าไหล่ขวา พูดจาเหลาะแหละ ไม่จริงจัง แต่ค้าขายดี

ไหล่ขวาสูงกว่าไหล่ซ้าย รักษาทรัพย์ไม่อยู่ อยู่ในตระกูลร่ำรวยก็จะยากจน

อกตั้ง หลังแอ่น ไหล่แบะ เวลาเดินหน้าท้องไปก่อน เห็นแก่ได้ โทสะแรง จะตายด้วยอาวุธ

สะโพกผาย ไหล่ชิด เวลาเดินไหล่บิดไปมา เจ้าอารมณ์ เจ้าชู้หลายคู่นอน ผัวเขาเมียใครไม่เลือก

อกผาย ไหล่ตรงเสมอกัน เวลาเดินศีรษะตั้งตรง มีเสน่ห์ ใครเห็นใครรัก ชอบทักทายผู้คน

ไหล่ซ้ายทรุดต่ำกว่าไหล่ขวา ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่พอปากท้อง ไร้ญาติขาดมิตร

ไหล่ขวาทรุดต่ำกว่าไหล่ซ้าย ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบทำงาน มีทรัพย์มาก แต่ทุกข์ใจ

เวลาเดินไหล่ห่อ หลังค่อม ทำงานเก่ง ชอบอาสานาย แต่มีคนนับถือน้อย

ไหล่เชิดสูงคล้ายไหล่ห่อ ต้นคอสั้น ยากจนแต่อวดรวย หาคนพึ่งพาอาศัยไม่ค่อยได้

สะโพกผาย ไหล่ตรง คอระหง หน้าตั้ง ยิ้มแย้มเสมอ สตรีมีเสน่ห์ เข้าสังคมเก่ง แต่เจ้าอารมณ์

หน้าอก

อกมีขนดำ มีทรัพย์มาก แต่ทุกข์ใจ

อกไม่เท่ากัน ใหญ่ข้างเล็กข้าง ราคะจริตมาก ชอบเล่นชู้ อยากฆ่าตัวตาย

อกหยาบ เจ้าอารมณ์ โมโหร้าย ไร้ที่อยู่อาศัย

อกแฟบ อกบาง หัวนมดำ ใจน้อย เจ้าอารมณ์ มองโลกในแง่ร้าย กามารมณ์จัด

อกกว้าง ไหล่ผายเสมอกัน อกหนา อกยาว มีปัญญามาก จิตใจกล้าหาญ

อกบาง อกแคบ อกแหลม ผิวหน้าอกดำ เหลาะแหละ เจรจาไม่เอาความ โง่เขลา เอาแต่ใจตัว

อกกว้าง นมเต่งตึง มีขนาดเท่ากัน มีเสน่ห์ เข้าสังคมเก่ง เจ้าชู้คู่มาก  จะได้เป็นใหญ่

อกกว้าง อกหนาเรียบเสมอดังกระดาน มีทรัพย์มาก หรือแม้จะยากจนก็มีความสุข

อกบางแคบ หรือหน้าอกนูน หาเช้ากินต่ำ โรคภัยไข้เจ็บมาก

อกแคบ อกยาว หัวอกฟก สติไม่ดี จิตใจไม่ปกติ อายุสั้น

อกเหมือนอกไก่ หลังแอ่นเหมือนเป็ด โง่เขลา เจ้าชู้หลายคู่นอน กามารมณ์แรง

อกสั้น ไหล่ห่อ พูดจาแหบแห้ง เจ้าอารมณ์ มีอำนาจระยะสั้น ไร้คนเกรงขาม ขี้โรค

อกสั้นกว่าหน้า ยากจนเข็ญใจ หากินไม่พอเลี้ยงตัว

อกต่ำ อกเป็นร่อง ทำงานเก่ง แต่ส่วนมากเป็นกรรมกร

อกตั้ง นมพุ่งตรงเสมอกัน ผู้ชาย ชอบเป็นชู้กับเมียท่าน เป็นหญิง เล่นชู้กับไพร่

ไฝ

ไฝใต้ตา ไม่ว่าซ้ายหรือขวา เจ้าน้ำตา ดีใจก็ร้องไห้ เสียใจก็ร้องไห้ มารยาสาไถย

ไฝมุมริมฝีปากบน พูดจาตรงไปตรงมา เสน่ห์แรง รักษาคำพูด

ไฝริมฝีปากล่าง พูดมากแต่ไร้สาระ ไม่รักษาคำพูด ชอบนินทาคนอื่น

ไฝที่คาง ใจเย็น รักสนุกเฮฮา จริตราคะรุนแรง

ไฝกลางหลัง มีคุณธรรม มีชาติสกุล จะสบายยามแก่เฒ่า

ไฝที่ไหล่ ไม่ว่าซ้ายหรือขวา ทำงานหนัก มีเงินมาก แต่สุขภาพไม่ดี

ไฝที่หน้าอก เก็บความลับไม่ได้ มีเงินมากแต่ก็ทุกข์กาย

ไฝที่หน้าท้อง เห็นแก่ได้ เห็นแก่กิน ไม่ชอบคบหากับเพศเดียวกัน

ไฝที่โคนขา ไม่ว่าซ้ายหรือขวา มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม เกิดที่นี่แต่ไปได้ดีที่อื่น

ไฝที่ริมของลับ เป็นชายจะแพ้เมีย เป็นหญิงมักแพ้ผัว คบชู้เป็นนิสัย

ไฝที่สะโพก ไม่ว่าซ้ายหรือขวา ผู้หญิงจะได้เป็นคุณนาย ผู้ชายจะเป็นกรรมกร

ไฝที่แก้ม ไม่ว่าข้ายหรือขวา ผู้หญิงจะเป็นเมียน้อย ผู้ชายเป็นนักพนันชั้นเซียน

ไฝระหว่างคิ้ว เจ้าชู้ มากคู่นอน แต่หาที่พักพิงไม่ได้

ไฝปลายคิ้ว ไม่ว่าซ้ายหรือขวา เจ้าทุกข์ คิดเล็ก คิดน้อย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้

ไฝที่หัวคิ้ว มีเสน่ห์ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ ชอบเป็นที่ปรึกษา

ท่วงท่าการเดิน

เวลาเดินมือซ้ายขวาแกว่งสลับกันพองาม ใจนักเลง ทำอะไรดีหลายอย่าง แต่จะเสียรู้คนอื่น

เวลาเดิน ใบหน้าอิ่มเอิบ ยิ้มแย้มแต่พองาม มีเสน่ห์ จิตใจร่าเริงเบิกบาน ปราศจากเรื่องกังวลใจ

เดินก้าวขาจ้ำเอาๆ เป็นนิสัย เจ้าอารมณ์ คิดเร็ว ทำเร็ว แต่งานไม่ค่อยเรียบร้อย

เดินเอื่อยเฉื่อย ไม่รีบร้อน ไปไหนเชื่องช้า ใจเย็น ใจกล้า รักเพื่อนร่วมงาน ชอบใช้ความคิด

เดินไม่ตรงทาง ซ้ายที ขวาที เอาแต่ใจตัวเอง ช่างสงสัย ใจนักเลง คนเจ้าสำราญ

เวลาเดินไม่แกว่งแขน คิดมาก จิตใจไม่ปกติ ระบบประสาท ผิดปกติ

เดินก้มหน้า ใจร้อน มองคนอื่นเป็นศัตรู ทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่าง

เวลาเดินชูศีรษะตรง ใบหน้ายิ้มแย้ม คนมีอำนาจ เป็นที่เคารพนับถือ

เวลาเดินมักเหลียวซ้ายแลขวาเสมอ วิตกจริต ระแวงสงสัยว่าตัวเองจะทำอะไรผิดปกติ

คอ

อ้วนท้วน แต่คอสั้น มีโรคภัยเบียดเบียนเรื้อรัง

อ้วนเล็กน้อย คอตรงระหงไม่เอนเอียง มีเสน่ห์ ยิ้มง่าย มีชื่อเสียงในวงสังคม

อ้วนและคอยาว หรือผอมแต่คอสั้น เหนียมอาย เข้าสังคมไม่เก่ง ยากจนเข็ญใจ อายุสั้น

คอยาวดั่งคอเป็ด หรือคอสั้นเล็ก ไม่สมตัว ยากจนเข็ญใจ หาที่พึ่งยามแก่ชราไม่ได้

คอสั้น หรือคอยาว แต่หันซ้ายแลขวาไม่คล่อง สติปัญญาทราม จะอายุสั้น

คอสั้นเป็นสี่เหลี่ยมตั้งตรง มีวาสนามาก จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง

หลังคอแบน ลูกกระเดือกโปน จะได้เป็นนักพูด นักการทูต

หลังคอเป็นบั้ง มีเนื้อมาก มีทรัพย์มาก จะอายุยืน

คอไม่ตั้งตรง มีปานดำหลังคอ หรือตกกระขาว จิตใจไม่ซื่อตรง เอาแต่ใจตัวเอง มีทิฐิมานะมาก

คอระหง ตั้งตรงไม่เอนเอียง ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีทรัพย์สินมาก

คอเหมือนงู จิตใจโหด พูดอย่างทำอย่าง

คองาม ใบหน้างาม จะได้เป็นข้าราชการชั้นสูง มีสมบัติมาก

คอเอียงซ้ายหรือขวา ตาขวาง ยากจนเข็ญใจ ต้องขอทานกิน

คอสั้นติดไหล่ หรือคอยาวเกือบคืบ เดินศีรษะเอียง เจ้าปัญญา หัวริเริ่มดี แต่มีฐานะยากจน

ท้อง

ท้องแบน มีร่องคล้ายก้นหอยเป็นวงกลม จิตใจซื่อสัตย์ มีวาสนาดี จะได้เป็นที่พึ่งของคนอื่น

ท้องใหญ่ พุงพลุ้ยเกินหน้าอก มีทรัพย์มาก แต่ตระหนี่ถี่เหนี่ยวไร้บริวาร

ขนหน้าท้องมากถึงเบื้องล่าง มีขนหน้าท้องสวยงาม เห็นแก่กิน ชอบเอาเปรียบผู้อื่น มีเพื่อนน้อย 

มีน้ำใจเอื้ออาทร ใจเย็นรักมิตรสหาย

ท้องกิ่วเล็กน้อย หนังบาง ยากจนเข็ญใจ หาเลี้ยงชีพลำบาก

ท้องกิ่ว หน้าอกเป็นร่องลึก สติปัญญาเขลา ทำมาหากินลำบาก

ท้องโต สะโพกเล็ก เป็นคนอาภัพ ฐานะยากจน ไร้เสน่ห์

ท้องเล็ก เอวกิ่ว สะโพกผายออกข้าง มีเสน่ห์ มารยาสาไถย หมกมุ่นในกามารมณ์

ท้องกลม - ยาว หน้าท้องกลมเสมอกัน มีสติปัญญาคิดอ่านลึกซึ้งเกินใคร เหนือคนทั้งปวง

ผิวท้องขาวปนแดงระเรื่อ เนื้อนิ่ม สะดือลึก ฉลาดหลักแหลม รู้จักเอาตัวรอด มีทรัพย์มาก

สะดือ

สะดือมีไฝดำเห็นได้ชัด มีทรัพย์สมบัติ และบริวารมาก

สะดือเล็ก ปลายสะดือคว่ำลง อาภัพคู่ครอง จะยากจนเข็ญใจ

สะดือโปนโผล่ออกมา เห็นแก่กิน มีโรคระบบทางเดินอาหารเบียดเบียน

สะดือตื้นและคว่ำลง โฉดเขลาเบาปัญญา เกียจคร้าน รักษามรดกไม่ได้

สะดือกว้างลึก จิตใจกล้าหาญ มีวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโต

สะดือตื้น และแคบ ปัญญาทึบ จะตกทุกข์ได้ยากอยู่ร่ำไป

สะดืออยู่ต่ำ หรือสูงกว่าสะเอว เจ้าโทสะ ถือตัว ทำการใดครึ่งๆกลางๆ จึงไม่สำเร็จ

สะดือโตและกว้างมาก มีราคะจริตมาก เสน่ห์แรง ชอบเข้าสังคม

สะดือเล็ก ปลายบิดซ้ายขวา หรือสะดือจุ่น เก่งแต่พูด หูเบาเชื่อคนง่าย

เอว

เอวตรงและแข็ง มีวาสนาสูง

เอวเป็นเหลี่ยม พุงยื่น มีน้ำใจโอบอ้อมอารี

เอวงอคดซ้าย หรือคดขวา เป็นโรคไต ฐานะยากจนเข็ญใจ

เอวเล็กคอดกิ่ว อกโต สะโพกผาย เจ้าชู้มากคู่ มารยาสาไถย

เอวกับท้องเสมอกัน เห็นแก่กิน เอาแต่ได้ มีเพื่อนฝูงน้อย

เอวเล็ก อกนูน สะโพกผาย มีเสน่ห์ มากชู้ ทรัพย์มากแต่ไร้ความสุขทางเพศ

เอวมีเนื้อมาก แต่เหี่ยวแห้ง ราคะแรง รักสนุกทางกามารมณ์ ไม่เสียดายเนื้อตัว

เอวใหญ่ สะโพกลีบเล็ก วัยเด็กสบายดี เติบโตกลับตกทุกข์ได้ยาก ไร้ที่พึ่งพิง

เอว อก สะโพก มีขนาดเท่ากัน อาภัพเข็ญใจ หาคู่ครองยาก ทำมาหากินลำบาก

เอวเล็ก สะโพกใหญ่ วัยเด็กยากจน เติบใหญ่กลับมั่งมี เข้าสังคมเก่ง

สะโพก

ร่างใหญ่ อกโต สะโพกลีบ ไร้เสน่ห์ มีปมด้อยในรูปร่างของตน

สะโพกผาย ท้องแบน มีทรัพย์สมบัติ และบริวารมาก

สตรี สะโพกผาย เอวเล็ก ไหล่กว้าง คางแหลม มีรสนิยมทางศิลปะ เหลี่ยมจัด เห็นแก่ตัว มีศัตรูมาก

สะโพกโต อกลีบ ขาเรียว มีหัวทางการพนัน เล่ห์เหลี่ยมจัด เห็นแก่ตัว

สะโพกแหลม เนื้อกันย้อย เวลาเดินสะบัดไปมา เป็นหญิงมีเสน่ห์ แต่ไร้ความสุขทางเพศ ชายอาภัพ

ผู้ชาย สะโพกใหญ่ ยากจนเข็ญใจ ทำมาหากินลำบาก

ตัวผอม สะโพกใหญ่ เกียจคร้านการงาน

สะโพกเล็กลีบหาเนื้อมิได้เลย พูดจาโกหกพกลม ราคะจัด หูเบา เอาตัวไม่รอด

ตัวอ้วน สะโพกเล็ก เย่อหยิ่ง พูดจาโอหัง อวดรวย เจ้าเล่ห์เพทุบาย

คิ้ว

คิ้วยาวกว่าตา ถึงเกิดมายากจนก็จะได้เป็นใหญ่ มีสมบัติมาก

คิ้วสั้นไม่คร่อมตา ยากจนเข็ญใจ อาภัพไร้โชควาสนา

ขนคิ้วต่ำดำ น้ำใจซื่อตรง โง่เขลา คิดไม่ทันคนอื่น และหูเบา

หัวคิ้วต่อกันทั้งสองข้าง อาภัพญาติพี่น้อง

ขนคิ้วย้อนปลายมาทางหัวคิ้ว ใจร้าย อกตัญญู

คิ้วสูงจรดขอบชายผม เอาแต่ใจตัวเอง ดื้อรั้น ตัดสินใจผิดพลาดบ่อย

กระดูกคิ้วโปนเป็นโหนก ตาลึก ดุร้าย ยากจน ไร้ญาติขาดมิตร เห็นแก่ตัว

คิ้วเสมอกันทั้งสองข้าง ขนคิ้วเล็ก ยาว กำพร้าพ่อแม่ มีญาติพี่น้องน้อย ทำมาหากินลำบาก

คิ้วสั้น ไม่ปิดตา ไร้ที่พึ่งอาศัย เพื่อนน้อย ไร้ญาติขาดมิตร

คิ้วยาวสูง นับขนคิ้วได้ หว่างคิ้วกว้าง เฉลียวฉลาด แต่ไร้ทรัพย์

คิ้วสั้นตรง ไม่โค้งคร่อมตา มีหัวขี้โกง นิสัยอันธพาล หากินทางทุจริต มีศัตรูมาก

ปลายคิ้วจรดขมับ ชอบอาสานาย มีทรัพย์พอประมาณ มีชื่อเสียงดี

ขนคิ้วดก ผมบาง ล้านเถิก สติปัญญาดี มีความสามารถ แต่อาภัพคู่ครอง

ขนคิ้วดกดำ ผมดก มีความทุกข์มากกว่าสุข

คิ้วสูงกว่าหู ใจบุญ มีวาสนาได้เป็นใหญ่ บั้นปลายจะไร้ที่อยู่

คิ้วต่ำกว่าตา ปัญญาทราม จะยากจนเข็ญใจ

คิ้วทั้งคู่ดกดำและแข็งมาก เก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไรก็หมด

หว่างคิ้วมีรอยย่นเห็นได้ชัด มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา มีสติปัญญา เลี้ยงตัวได้

นม

นมสั้น มีแต่หัวนม มีขนน้อย หรือไม่มีเลย คู่ครองอายุน้อยกว่าตน มากชู้ โง่เขลา ขี้โรค ลูกดื้อ

นมสั้น เนื้ออกหยาบ หัวนมโต ไม่รู้จักคุณคน เกเร เพื่อนน้อย ไม่รับฟังเหตุผลคนอื่น

สตรี นมเต่งตึงอยู่เสมอ มีเสน่ห์มาก มีคู่ครองร่ำรวย มักมากในกามารมณ์

สตรี นมเล็ก หัวนมซีดขาว ปลายไม่ตั้งตรง ยากจนเข็ญใจ ไร้ที่พึ่ง อายุสั้น

สตรี หัวนมวงกว้างไม่ดำจัด ใจบุญ กล้าหาญ สุขุมรอบคอบ เป็นแม่ศรีเรือน

สตรี หัวนมงอคดและยาว ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน อาภัพลูกและสามี

สตรี หัวนมตั้งชัน ปลายเสมอกัน บุตรเลี้ยงง่ายและพึ่งพาอาศัยได้

สตรี หัวนมมีไฝ หรือปาน สามีรักและหลงใหล แต่ตนกลับคิดนอกใจ

หัวนมโตเป็นเหลี่ยม ลูกมีสติปัญญาดี วาสนาสูง จะได้พึ่งบารมีลูก

หัวนมวงแคบ ปลายแหลม โง่เขลา คิดอะไรเอาแต่ได้แค่ระยะสั้น

หัวนมโต ปลายดำสนิท เฉลียวฉลาด จะมีลูกยาก

หัวนมเล็ก สุขภาพไม่แข็งแรง ขี้โรค เลี้ยงลูกยาก

หัวนมขาวเหลือง แห้งเหี่ยว บุตรเลี้ยงยาก ทำมาหากินไม่พอเลี้ยงท้องตน

หัวนมแดงเรื่อ หัวนมโต ลูกปัญญาดี มีวาสนา โตขึ้นจะมั่งมีทรัพย์สิน

ฐานนมใหญ่ ปลายอวบ หัวนมแหลม เป็นหญิงราคะแรง เป็นชายไม่รู้จักอิ่มในกาม

ฐานนมใหญ่ ปลายหัวนมบอด ร้อยลิ้น มารยาสาไถย มากชู้หลายคู่ครอง

ชาย อกใหญ่ ฐานนมกว้าง รักเพศเดียวกัน

ชาย อกกว้าง นมราบเรียบ หัวนมดำ มีขนเล็กน้อย สติปัญญาดี รู้เท่าทันคน ได้คู่ครองมีทรัพย์มาก

ชาย อกกว้าง ไม่มีฐานนม มักใหญ่ใฝ่สูง ทุจริตผิดประเวณี ชอบเอาเปรียบผู้อื่น

นมยาวยาน เจ้าอารมณ์ โมโหร้าย มีความรู้สึกทางเพศจัด

ฐานนมใหญ่ แต่อกเล็ก ชอบเป็นเมียน้อย และมักคิดฆ่าตัวตาย

สตรี หัวนมนิ่ม สีน้ำตาลแก่ ฐานนมเล็ก ชอบศึกษาหาความรู้ แต่จะอาภัพคู่ครอง

ฐานนมแบน เกือบจะราบกับหน้าอก มีเสน่ห์ ปฏิภาณไหวพริบดี โกรธง่ายแต่หายเร็ว

สตรี ฐานนมกว้าง โตมาก และหย่อนยานไม่เท่ากัน      อาภัพคู่ครอง ต้องหาเลี้ยงตัวเอง พึ่งพาใครไม่ได้

สตรี นมใหญ่ หัวนมตั้งตรง ปลายหัวนมสีน้ำตาล เป็นยอดหญิง เสน่ห์แรง จะมีสามีมากกว่า ๑ คน

ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ (ฉบับดั้งเดิม)

(พระมหามณเฑียร คัดจากคัมภีร์สมุดข่อยโบราณฉบับดั้งเดิม)

สิทธิการิยะ พระมหามณเฑียร ได้แปลตำรานรลักษณ์ศาสตร์ฉบับภาษาจีนดั้งเดิมเป็นภาษาไทย เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นตำราทำนายโหงวเฮ้งที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำมาก และถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

“ ลักษณะบอกชะตา กายาบอกชีวิต ชะตาฟ้าลิขิต ไม่ผิดคำทำนาย ”

ใบหน้า

บ่งบอกถึงชีวิตโดยรวม

ลักษณะ คำทำนาย

ใบหน้าใหญ่ แต่หน้าผากน้อย มีเหตุให้ทุกข์ร้อนอยู่บ่อยครั้ง

ใบหน้าบางจนเห็นกระดูกชัดเจน สติปัญญาต่ำ ฐานะยากจน

ใบหน้าซีด ซูบตอบ จะอาภัพญาติพี่น้อง เลี้ยงลูกยาก

ใบหน้ามีจุดด่างดำ แดง หน้าเป็นฝ้า เจ้าอารมณ์ ใจร้อน ไม่ฟังความใคร

ใบหน้าบาง สีคล้ำเขียว หรือดำ ใจคอโหดร้าย นิสัยอันธพาล ไร้ความเมตตา

ใบหน้าบวม แต่ร่างกายซูบผอม กำลังเจ็บป่วย

ใบหน้าเข้ารูปเสมอกันดี จะมียศถาบรรดาศักดิ์สูง และฐานะร่ำรวย

หน้าผาก

หน้าผาก บ่งบอกถึงสติปัญญา

ลักษณะ คำทำนาย

หน้าผากใหญ่ และร่างกายอ้วนพี มีความสุขสบายกับชีวิตมาก

หน้าผากมีริ้วรอยตัดขวาง จะตายโหง

หน้าผากบางมีแต่หนังหุ้ม อาจเสียชีวิตในวัย ๓๐ ปี

หน้าผากบวม จมูกแบน มีฐานะยากจนเข็ญใจ เก็บทรัพย์ไม่อยู่

หู 

บ่งบอกถึงวาสนา

ลักษณะ คำทำนาย

หูทั้งสองเสมอกัน รับกับใบหน้า หูแดง กว้างลึก มีฐานะทางการเงินดี ตำแหน่งงานสูง และอายุยืน

หูแหลม ขนาดเล็ก หนังบาง สีดำหรือแดง จะอายุสั้น

หูขาวกว่าใบหน้า มีอำนาจวาสนาดี จะได้เป็นใหญ่เป็นโต

ใบหูหนา ใหญ่ ยาน ยาวถึงบ่า มีวาสนาได้เป็นผู้นำระดับสูงของประเทศ

หูสูงกว่าคิ้ว จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง

หูเล็ก ความคิด ความอ่านช้า ไร้วิสัยทัศน์

ช่องหูบางเล็ก ฐานะยากจน และจะอายุสั้น

ช่องหูกว้าง จะมีช่องทางทำเงินมาก และอายุยืน

หูขาวมันวาว เฉลียวฉลาด มีปัญญามาก คิดอ่านลึกซึ้ง

หูกลม มีวาสนาร่ำรวย และอายุยืน

หูแหลมทั้งบนและล่าง ใจคอโหดเหี้ยม ผิดมนุษย์มนา

ใบหูเหมือนหนู มีฐานะยากจน และจะอายุสั้น

หูดำ แห้ง ชีวิตไม่พ้นปีนี้

คิ้ว 

บ่งบอกถึงการเข้าสังคม

ลักษณะ คำทำนาย

คิ้วสูงถึงหน้าผาก จะได้เป็นผู้นำระดับสูงในองค์กรต่างๆ

ขนคิ้วเล็ก แต่ยาว มีพี่น้อง ๔ - ๕ คน

คิ้วยาวไม่เสมอกัน มารดาจะตายก่อน

ขนคิ้วยาวถึงขอบเส้นผม จะได้เป็นใหญ่เป็นโต

คิ้วสั้น ขนคิ้วไม่ปิดตา อาภัพญาติมิตร อยู่ลำพังผู้เดียว

คิ้วดกหนา มีความทุกข์มากกว่าความสุข

กระดูกคิ้วเป็นสันนูนสูง เป็นโจรผู้ร้ายในกมลสันดาน

ขนคิ้วเรียบเสมอ ย้อนกลับมาทางหัวคิ้ว เป็นคนอกตัญญู ไม่รู้คุณคน

ขนคิ้วทั้งสองข้างต่อกัน อาภัพญาติพี่น้อง

ขนคิ้วทิ่มแทงตา ซื่อตรงจนเกินไปจนทึ่ม

คิ้วสั้นกว่าดวงตา ลำบากยากเข็ญ ฐานะยากจน

คิ้วยาวกว่าดวงตา มีทรัพย์สินมาก บุตรจะได้เป็นนายคน

คิ้วสั้น ขนคิ้วเส้นใหญ่ จะเสียชีวิตจากอาวุธ

คิ้วยาว สูง ช่องห่างระหว่างคิ้วกว้าง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาก

ดวงตา

ดวงตา บ่งบอกถึงหัวใจ

ลักษณะ คำทำนาย

ดวงตาขาวบริสุทธิ์ เนื้อนัยน์ตาดำดั่งนิล ฐานะร่ำรวย พึ่งพาบุตรได้ บุตรจะได้เป็นนายคน

มีตาขาวมากกว่าตาดำ สีหม่นหมอง มีเคราะห์กรรม ลูก เมีย จะตายจากกัน

ดวงตาสว่าง ไม่มีหมองมัว มีทรัพย์สินมาก อายุยืน

ดวงตาหมองคล้ำ ไม่บริสุทธิ์ มองเห็นไม่ค่อยชัดเจน ยากจนเข็ญใจ หากินลำบาก และจะอายุสั้น

ตาขาว หรือตาดำ มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากัน ยากจนเข็ญใจ หากินลำบาก และจะอายุสั้น

ดวงตาใส่งามบริสุทธิ์ คล้ายตาช้าง มองเห็นชัดเจน จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่ำรวยสมบัติ

ตากลม หรือเรียวแหลม มีสีแดงเจือเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นโจรผู้ร้าย และจะตายด้วยอาวุธ

ตาดั่งงู และมีลูกตาดั่งตาไก่ เป็นโจรผู้ร้าย เจ้าชู้ และจะตายด้วยอาวุธ

ดวงตาโตสีเหลือง หรือมีตาสามเหลี่ยม ใจคอโหดร้าย ชั่วช้าสามานย์

ดวงตาดำดั่งน้ำรัก (ยางไม้สีดำ) มีสติปัญญามาก ความคิดอ่านลึกซึ้ง

หนังตากว้าง ซื่อสัตย์ มีสติปัญญาดี

ดวงตาพองออกมา จะตายด้วยอาวุธ หรือสัตว์ร้าย

ดวงตาเล็ก หรือเบ้าตาสั้น โฉดเขลา ปัญญาน้อย

ขอบตาดังตาไก่ หรือมีดวงตาดังนกพิราบ ชอบเที่ยวเตร่หาความสำราญ

หว่างคิ้ว

หว่างคิ้ว บ่งบอกถึงอารมณ์

ลักษณะ คำทำนาย

หว่างคิ้วแสก มีปาน หรือไฝอยู่บริเวณนั้น มีทรัพย์เข้ามามากแต่เก็บไม่อยู่ อาภัพคู่ครอง

หว่างคิ้วมีสัณฐานกลมและเต็ม จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวดเร็ว

มีขนแซมขึ้นที่หว่างคิ้ว เข้าออกคุกอยู่บ่อย

หว่างคิ้วกว้าง ดวงหน้าผึ่งผาย มีอำนาจมาก มักได้เป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่

หว่างคิ้วต่ำ คิ้วทั้งสองชิดกัน และคิ้วสั้น มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อย ๆ

หว่างคิ้วกว้าง คิ้วยาว จะได้เป็นใหญ่เป็นโต

จมูก

จมูก บ่งบอกถึงฐานะ

ลักษณะ คำทำนาย

จมูกโตเสมอถึงแสกหน้า เต็มบริบูรณ์ เข้ากับใบหน้า จะได้ผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ มีฐานะร่ำรวย

จมูกสูง ยาว ตรง มีเนื้อหนา ดั่งฐานสมบัติ เก็บทรัพย์ได้ดี

ช่องจมูกหนา เก็บทรัพย์ได้ดี เงินทองพอกพูน

จมูกตกต่ำ จมูกแหลม จมูกบาง ตระหนี่ถี่เหนี่ยว มัธยัสถ์มาก

จมูกตรง หัวตาต่ำ เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่ มีเท่าไรก็หมด

จมูกโด่งยาวถึงหน้าผาก จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

จมูกต่ำ จมูกคด อายุสั้น

จมูกยาวเสมอถึงหน้าผาก แต่มีเนื้อน้อย ยากจนเข็ญใจ ไร้ญาติ และจะอายุสั้น

จมูกเชิดขึ้นเห็นภายในช่องจมูก อาภัพคู่ครอง

จมูกและแก้มทั้ง ๒ ข้าง บริบูรณ์ด้วยเนื้อหนัง อายุน้อยไร้ทรัพย์ หลังวัย ๓๐ จะสมบูรณ์ด้วยสมบัติ

จมูกโด่งเนื้อมาก เนื้อแก้มริมจมูกผ่องใส ซื่อสัตย์ ดูแลทรัพย์สินในบ้านได้ดี

จมูกโต หนา และแข็ง ฐานะร่ำรวย สมบัติมากมี

ถ้าจมูกแตก มีแผล เก็บเงินไม่อยู่ ลูกดื้อ เลี้ยงยาก

จมูกแหลม ผู้นั้นปัญญาน้อย จะเข็ญใจ

จมูกไม่รับกับแก้ม หน้าผาก และคาง พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้ เก็บเงินและสินทรัพย์ไม่อยู่

จมูกและหว่างคิ้วมีกระดูกเสมอกัน รับราชการจะก้าวหน้าเร็ว

จมูกเหมือนสิงโต มีปัญญามาก มีความสุขมากกว่าทุกข์

จมูกเสมอหว่างคิ้ว และเต็มบริบูรณ์ ได้ภรรยาถูกใจ ตนจะมีฐานะการงานมั่นคง

จมูกกลม เนื้อแก้มทั้งสองบริบูรณ์เสมอกัน มีทรัพย์สมบัติมาก

ถ้าจมูกดำ หรือคล้ำหมอง มีทรัพย์เท่าไรก็รักษาไว้ไม่อยู่

ร่องจมูก

ร่องจมูก บ่งบอกถึงฐานทรัพย์

ลักษณะ คำทำนาย

ร่องจมูกบนและล่างแคบ กลางกว้าง มีลูกหลานขี้โรค

ร่องจมูกเล็กถึงขื่อจมูก อาภัพลูกหลาน ต้องอยู่ลำพัง

ร่องจมูกเหมือนไม้ไม่ผ่าซีก วาสนาดี ฐานะร่ำรวย การงานก้าวหน้า

ร่องจมูกบนลึก และกว้าง จะมีลูกหลานมาก นิสัยดี

ร่องจมูกคดและสั้น ยากจนเข็ญใจ และอายุสั้น

ร่องจมูกเป็นแสกถึงชื่อจมูก ลูกมักเสียคน เลี้ยงยาก

ร่องจมูกล่างลึกและกว้าง จะมีลูกหลานจำนวนมาก

ร่องจมูกบนแคบ ล่างกว้าง จะมีลูกหลานไม่กี่คน

ร่องจมูกเล็กและแคบ ยากจนเข็ญใจ หาเลี้ยงตัวและครอบครัวลำบาก

ปาก 

ปาก ทวารแห่งทรัพย์สินเงินทอง

ลักษณะ คำทำนาย

ถ้าริมปากหนา จะได้เป็นนายทหาร

ปากเหมือนม้า จะยากจนเข็ญใจ หาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบาก

ปากไม่ตรง พูดมาก แต่ชอบโกหก เชื่อไม่ได้

ถ้าริมฝีปากแดงเหมือนชาด ปัญญาฉลาดหลักแหลม เจ้าความคิด

ปากแหลม ปากเล็ก ปากบาง ปากเบี้ยว ปากแป้น ผู้ใดมีลักษณะปากทั้ง ๕ นี้ จะเข็ญใจและอายุสั้น

ปากลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยม จะได้เป็นเศรษฐี

ปากแดงหนวดขาว จะมีความสุขในวัยชรา

ปากกว้าง ลิ้นโต มีทรัพย์สมบัติมาก

ปากกว้าง กำมือใส่เข้าอมได้ จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ปากเหมือนปากอ่าง เป็นคนใจดี

ริมฝีปากทั้งสองต่ำ ดีต่อหน้า ลับหลังนินทา

ปากเหมือนหนู ชอบเหยียบเรือสองแคม คบไม่ได้

ปากเหมือนกระบือ มีสติปัญญามาก ฉลาดหลักแหลม

ปากเปิด ริมฝีปากไม่หุ้มฟัน อายุสั้น

ปากกว้างลิ้นบาง ชอบร้องรำทำเพลง รักสนุก

ริมฝีปาก

ริมฝีปาก บ่งบอกถึงสุขภาพ

ลักษณะ คำทำนาย

ริมฝีปากบนยาวและหนา อายุยืน

ริมฝีปากเหมือนแพะ ยากจนเข็ญใจ จะได้ขอทานกิน

ริมฝีปากต่ำและปลิ้นออกมา อาภัพญาติพี่น้อง ไร้คู่ครอง

ริมฝีปากต่ำยาวและหนา ชอบกินจุบกินจิบ

ริมฝีปากเหมือนปากนก นิสัยอันธพาล หาแต่เรื่องวิวาท

ริมฝีปากทั้งสองบาง โกหกปลิ้นปล้อน กะล่อน ตอแหล

ริมฝีปากทั้งสองงามพอดี น้ำใจซื่อตรง ชอบศึกษาหาความรู้

ริมฝีปากแหลม ยากจนเข็ญใจ หากินลำบาก

ริมฝีปากเกลี้ยง ไร้เส้น อาภัพลูก มีลูกยาก

ริมฝีปากเหมือนถ้ำ มีวาทศิลป์ดี

ริมฝีปากแดง และบาง พูดจากลับกลอก เอาแน่นอนไม่ได้

ริมฝีปากแดงมาก จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มีทรัพย์มาก

ริมฝีปากเขียว จะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย และอายุสั้น

ริมฝีปากแดงอ่อน จะได้ภรรยางาม หากเป็นหญิงจะเป็นแม่ศรีเรือน

ริมฝีปากแตก ริมปากดำ ยากจนเข็ญใจ

ริมฝีปากยาว ฟันสั้น อายุยืน

ริมฝีปากดำ เจ็บป่วยบ่อย

ริมฝีปากแดงงาม มีทรัพย์สมบัติมาก

ริมฝีปากปิดลงไม่ตรง พูดจากลับกลอก โกหกเป็นนิสัย

ร่องฝึปากเบื้องบน (ตรงขื่อจมูกลงมา)

ร่องฝีปาก บ่งบอกถึงการทำงาน

ลักษณะ คำทำนาย

ร่องฝีปากลึกและยาว จะมีทรัพย์มาก อายุยืน

ร่องฝีปากตรง มีศิลปะในการเจรจา น้ำใจซื่อสัตย์

ร่องฝีปากคด โกหก พกลมเป็นนิสัย

ร่องฝีปากตื้น เรียบเสมอริมฝีปาก อายุสั้น

ฟัน

ฟัน บ่งบอกถึงการคบค้าสมาคม

ลักษณะ คำทำนาย

ฟันโต ฟันตรง ฟันเสมอ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ฟันยาวเป็นเหลี่ยม ฟันโตเรียบ และฟันแน่นชิดกัน อายุยืน

ฟันขาว ฟันแดง ฟันดำ ไม่มีกลิ่นปาก ฐานะร่ำรวย อายุยืน

ฟันห่าง ฟันแตก ฟันสั้น ฟันแหลมและฟันเหลือง พูดจากลับกลอก โกหกพกลม

ฟันแหลม ฟันบาง ฟันห่าง ฟันสั้น และฟันคด อายุสั้น

ฟันเหลือง ฟันขาวแห้ง ฟันไม่ตรง ยากจน จิตใจโลเล ชอบเที่ยวเตร่หาความสำราญ

ฟันโตห่าง ฟันเล็กแหลม ฟันสั้นบาง ฟันผุ ฟันคราด ยากจนเข็ญใจ จะตายด้วยอาวุธ

ฟันไม่ตรง คนไร้หลักแหล่ง ไม่รู้คุณคน นิสัยอันธพาล

ฟันขาวชิดกัน น้ำใจซื่อตรง ศึกษาวิชาการก้าวหน้าดี

ฟันเหลืองเหมือนใบไม้แห้ง ฐานะยากจน ไร้ที่อยู่อาศัยมั่นคง

ฟันแวววาวมีสีเหลือง สมบัติพัสถานมาก ร่ำรวยสมบัติ

ฟันห่าง ฟันแห้ง ฟันเหลือง สติปัญญาทึบ เล่าเรียนไม่สำเร็จ

ฟันมี ๒๘ ซึ่ ทรัพย์สมบัติมาก แต่จะอายุสั้น

ฟันมี ๒๔ ซึ่ ทำมาหากินลำบาก ไม่มีใครเชื่อน้ำคำ

ฟันมี ๓๔ ชี่ ขาวเกลี้ยงงาม จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อายุยืน

ฟันมี ๓๐ ซึ่ มัธยัสถ์ อดออม มีเครื่องใช้ไม้สอยมาก

ฟันมี ๓๘ ซี่ (ปกติมี ๓๒) จะมีอำนาจมาก มียศถาบรรดาศักดิ์สูง ร่ำรวยมาก

ลิ้น

ลิ้น เปรียบดังเครื่องคุ้มครองกายา

ลักษณะ คำทำนาย

ลิ้นแดง ลิ้นเล็ก และลิ้นยาว มีปัญญาชาญฉลาด จิตใจกล้าหาญ

ลิ้นแดงใส สายเส้นลิ้นงาม จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ลิ้นคม สัณฐานดังคมกระบี่ ทรัพย์สมบัติมาก จะได้เป็นใหญ่เป็นโต

ลิ้นยาวถึงจมูก จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ร่ำรวยสมบัติพัสถาน

ลิ้น แคบและยาว พูดจากลับกลอก หากินกับอบายมุข

ลิ้นสั้น พูดจาห้วนตรง ขาดไหวพริบ

ลิ้นบาง พูดจาไร้สาระ

ลิ้นแหลม ลิ้นเล็ก เห็นแก่กิน กินได้ทุกอย่างไม่เลือก

ลิ้นขาว หรือดำ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

ลิ้นมีแผลดำ ยากจนเข็ญใจ

ลิ้นแดงเหมือนโลหิต จะมีฐานะร่ำรวยมาก

ลิ้นมีสีเหมือนขี้เถ้า จะตายโหง

ลิ้นสีชมพูดั่งดอกบัว มีสมบัติมาก น้ำใจซื่อตรง

ลิ้นมีไฝดำ จะตายด้วยอาวุธ

ชอบแลบลิ้นเหมือนลิ้นงู ใจชั่วช้าสามานย์

ชอบเลียริมฝีปากเป็นนิจ ชอบเที่ยวเตร่ ไม่สนใจการงาน

ลิ้นเล็ก ลิ้นสั้น ยากจนเข็ญใจ

ลิ้นโต ปากเล็ก พูดจาสิ่งใด ไม่ใคร่มีคนเชื่อถือ

ลิ้นเล็ก ปากโต เป็นคนช่างเจรจา พูดเร็ว

ลิ้นแสกเส้นออกมาถึงปลายได้สามแสก อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารเต็มบ้าน

ลิ้นแดงดั่งแต้มด้วยชาด มีสมบัติพัสถานมาก วาสนาดีมีตำแหน่งใหญ่โต

ลิ้นเป็นเหลี่ยม ลิ้นแดงงาม ลิ้นแหลมเหมือนกระบี่ มีทรัพย์สมบัติมาก วาสนาดีมีตำแหน่งใหญ่โต

กระดูกหน้า (กระดูกใต้กระบอกตา)

กระดูกหน้า บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

ลักษณะ คำทำนาย

กระดูกหน้าต่ำและแหลม ทำมาหากินลำบากยากเข็ญ

กระดูกหน้าสูง จมูกมีเนื้อ แก้มพวง ทรัพย์สมบัติบริบูรณ์

กระดูกหน้าสูง สองแก้มต่ำ เนื้อแห้ง ไม่มีเนื้อ โง่เขลา อาภัพญาติและคู่ครอง วัยชราจะเข็ญใจ

กระดูกหน้าสูง และหน้าแห้ง มีแต่หนังหาเนื้อมิได้ เก็บทรัพย์ไม่อยู่ ทำมาหากินเหนื่อยยาก

กระดูกหน้าสูง ตาโต คิ้วต่ำ หน้ายาว ทำการใดมักไม่สำเร็จ จะเลิกเสียก่อน

กระดูกหน้าสูง จมูกต่ำ ทำการงานรวดเร็ว แต่ไม่ประณีต

กระดูกหน้างามรับกับจมูก จิตใจดี มีเมตตา

กระดูกหน้าสูง จมูกสูงมีเนื้อ แก้มทั้งสองพวงผ่องใส วัยชราจะสบาย พร้อมพรั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์

กระดูกหน้าสูง หนวดบาง วัยชราจะลำบากยากเข็ญ ต้องอยู่ลำพังผู้เดียว

กระดูกหน้าอมเขียว จะวิวาทกับญาติพี่น้อง

กระดูกหน้าสูงขึ้น หว่างคิ้วเต็มสองตาดำบริสุทธิ์ จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มีอำนาจมาก

สตรี กระดูกหน้าทั้งสองงาม มีเนื้อบริบูรณ์ จะได้สามีดี มีอำนาจ

สตรี กระดูกหน้าต่ำแหลม จะมีสามีมากกว่า ๑ คน

ร่องน้ำตา

ร่องน้ำตา บ่งบอกถึงต่อมระดับความรู้สึก

ลักษณะ คำทำนาย

ถ้าร่องน้ำตาทั้งสองเกลี้ยงสะอาด อำนาจวาสนาดี

ร่องน้ำตาทั้งสองยาวลงมาถึงคาง อายุยืน

ร่องน้ำตาเป็นร่องขาว จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ร่องน้ำตาแตกคล้ายบาดแผล หากินฝืดเคือง กว่าจะได้สิ่งใดมามักเหนื่อยยาก

ร่องน้ำตาบวม ยากจนเข็ญใจ

ร่องน้ำตาทั้งสองสีเขียวใบมะม่วงอ่อน ผู้ใหญ่ให้การอุปการะดี

ร่องน้ำตาสีเขียว หรือดำ จะเจ็บไข้ได้ป่วย

เคราผม

เคราผม บ่งบอกถึงรสนิยมทางศิลปะ ดนตรี อารมณ์สุนทรีย์

ลักษณะ คำทำนาย

เคราผมเหลือง เคราผมห่าง เคราผมงอ ฐานะยากจน ทำมาหากินลำบาก

เคราผมหนา เงางาม มีสติปัญญาดี

เคราผมงาม ขนคิ้วงาม มีสติปัญญาดี

เคราผมสั้น ขนคิ้วงาม ยากจนเข็ญใจ วัยชราจะอยู่ผู้เดียว ไร้ที่พึ่งพิง

เคราผมหนา หนวดน้อย ฐานะร่ำรวยตลอดอายุขัย

เคราผมน้อย หนวดมาก นิสัยโลเล ตัดสินใจไม่เด็ดขาด

แก้มทั้งสองไม่มีเครา จะมีเหตุให้โศกเศร้าอยู่บ่อย ๆ

เคราผมและผมงาม มีวาสนา บริบูรณ์ด้วยข้าวของเครื่องใช้

เคราผมทั้งสองข้างงอ เดินทางบ่อย ไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัว

เส้นผม

เส้นผม บ่งบอกถึงสมาธิ

ลักษณะ คำทำนาย

ผมเส้นใหญ่ดำงาม และยาว จะได้เป็นข้าราชการระดับสูง

ผมมากและอ้วนพี ทำธุรกิจส่วนตัวจะรุ่งเรือง

ผมน้อย ร่างกายผอม ทำการงานขยันขันแข็ง

เส้นผมโต แข็งกระด้าง เจ้าอารมณ์ ใจแข็ง อาภัพคู่ครอง

ผมหนามาก มีกลิ่นเหม็น จะยากจน เข็ญใจ

ผมจากกระหม่อมถึงท้ายกำต้นสูงและกระด้าง จิตใจหยาบกระด้าง

ผมและเคราผมเส้นโต ทำมาหากินลำบาก เก็บทรัพย์ไม่อยู่

ผมและเคราผมแห้งกร้าน จะพบแต่ความทุกข์ตราบสิ้นอายุขัย

ผมสั้น เส้นเล็กงาม วาสนาดี

วัยเด็กมีผมสีแดงอิฐ พี่น้องจะตายก่อน

ผมงาม หนวดงาม วาสนาดี อายุยืน

ก่อนวัย ๒๐ ปี มีหนวดและผมขาว วาสนาไม่ดี อายุสั้น

ผมหงอกขาว หน้าเด็ก มีเทวดารักษา

ผมแห้ง หน้าแห้ง จะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ และจะป่วยตาย

ผมสีอิฐ จะป่วยบ่อย และจะตายด้วยอาวุธ หรือสัตว์ร้าย

เส้นผมงาม จะมีสุขมากกว่าทุกข์

ผมยาวบาง อาภัพลูกเมียและญาติ ต้องอยู่ลำพังผู้เดียว

ผมยุ่งหยิก จิตใจทราม

ผมบริเวณหน้าผากยุ่งเป็นขยุ้ม กำพร้าบิดามารดา

หนวด

หนวด บ่งบอกถึงครอบครัว

ลักษณะ คำทำนาย

หนวดสั้น และแข็ง อายุสั้น

หนวดและเคราผมหนาติดกันจากแก้มถึงคาง หากมีบุตร บุตรจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก

หนวดใต้จมูก ที่คาง และเคราผมไม่ติดกัน ซื่อตรง เคารพบิดามารดา และมีปัญญามาก

หนวดยาว งอ เส้นอ่อน มีสติปัญญาดี

หนวดแดง ขนคิ้วเป็นสันดั่งคมกระบี่ จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวงการของตน

หนวดขึ้นที่คอ จะฉิบหาย จะตายโหง

หนวดบนริมฝีปากไม่มี ผมหนัก ผมหนา ไม่ควรคบหา ไร้ความจริงใจ

หนวดงอ ขนคิ้วงอ ยากจน เข็ญใจ ทำมาหากินยากลำบาก

หนวดยาว จมูกงาม เครางาม อายุยืน

ไม่มีหนวดเครา เสียงไม่ดี อาภัพลูก มีลูกยาก

หนวดยาว เส้นอ่อน หน้าผอม หน้าเล็ก จะได้เป็นข้าราชการระดับสูง

หนวดงามดี หน้าแบน เป็นคนจิตใจโลเล

หนวดงาม คิ้วงาม จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

หนวดแข็งดังคมกระบี่ จะได้เป็นนายทหารระดับสูง

ริมปากต่ำมีหนวด ริมฝีปากบนไม่มีหนวด ยากจนเข็ญใจ อาภัพพี่ ชอบเที่ยวเตร่หาความสุข

หนวดเส้นเล็ก เป็นฝอยลมปลิว วัยชราจะลำบาก

หนวดริมปากงอนขึ้น หนวดริมปากล่างรุงรัง เก็บทรัพย์ไม่อยู่

หนวดริมปากเบื้องล่างงอกขึ้นก่อนหนวดบน ยากจนเข็ญใจ

ลำคอ

ลำคอ บ่งบอกถึงเรือนแห่งชีวิต (อ่อนน้อมหรือแข็งกระด้าง)

ลักษณะ คำทำนาย

คอสั้นเป็นเหลี่ยม มั่งมีทรัพย์สิน อายุยืน

คอเล็กและยาว ยากจนเข็ญใจ

คอแข็ง เหลียวซ้ายขวาลำบาก อายุสั้น

คอมีหนวดคลุม จะตายโหง

ท้ายคอมีเนื้อมาก ฐานะดี มีทรัพย์มาก และอายุยืน

คอไม่ตรง ยากจนเข็ญใจ

มีจุดดำ ขาว เป็นกระตามคอ น้ำใจซื่อตรง มีทรัพย์มาก

คอเหมือนงู ใจคอโหดเหี้ยม

คองาม ใบหน้างาม จะได้เป็นข้าราชการระดับสูง

คอเล็ก หนังคอบาง เข็ญใจมาก อาจได้ขอทานกิน

คอไม่สมตัว ยากจนมาก และอายุสั้น

คอโต คอยาวดังคอห่าน คอสั้น คอเล็ก ไม่สมตัว หัวแข็งไม่ยอมปรับตัว ทำการใดก็ไม่ก้าวหน้า

บ่าและไหล่

บ่าและไหล่ บ่งบอกถึงเกียรติยศ ชื่อเสียง และความก้าวหน้า

ลักษณะ คำทำนาย

บ่าซ้ายสูงกว่าบ่าขวา ทำการค้าได้กำไรดี

บ่าขวาสูงกว่าบ่าซ้าย เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่

บ่าทั้งสองกว้าง หน้าเป็นเหลี่ยม ทำการสิ่งใดก็สำเร็จ

บ่ากว้างและแหลม เมื่อแก่ชราจะลำบากมาก

ไหล่ห่อลู่ลงคล้ายคนหนาว อาภัพที่อยู่อาศัย

หลัง

หลัง บ่งบอกถึงญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด

ลักษณะ คำทำนาย

หลังราบ ยาว กว้าง แผ่นหนา มีวาสนาดี

กระดูกหลังต่ำ จิตใจโลเล และจะอายุสั้น

สตรีใดหลังกลม จะได้เป็นคุณหญิงของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

หลังเหมือนตะพาบน้ำ อกเหมือนอกเต่า ยากจนเข็ญใจ พอใจคบหาชู้

หลังราบเสมอกัน จะได้เป็นข้าราชการระดับสูง

หลังโกง หลังค่อม และอกสูง ยากจนเข็ญใจ และจะอายุสั้น

หลังหนาล่ำ บึกบึน ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยดี

กระดูกหลังต่ำ หลังเป็นร่อง ยากจนเข็ญใจ

หลังโก่ง เอวบางและแข็ง เนื้อหลังน้อย อาภัพญาติพี่น้อง

หลังหนา หลังเต็ม หลังกว้าง มีทรัพย์สมบัติมาก และมีวาสนาดี

หลังหนา อกบาง วัยชราจะเข็ญใจ ไร้ที่พึ่งพา

หน้าอก

หน้าอก บ่งบอกถึงฐานะ

ลักษณะ คำทำนาย

อกกว้าง ตัวอ้วน จะได้เป็นใหญ่เป็นโต

อกกว้าง หว่างอกหนาเสมอดังกระดาน ฐานะร่ำรวย

อกบางไม่มีเนื้อ เห็นแต่หนังหุ้มกระดูก ทำมาหากินลำบาก

อกแคบ อกยาว อกฟก ยากจนเข็ญใจ

อกเหมือนอกไก่ หลังแอ่นเหมือนหลังเป็ด สติปัญญาน้อย อายุสั้น

อกสั้นกว่าหน้า ยากจนเข็ญใจ ชะตาต้องอยู่ตามลำพัง

อกต่ำ เห็นอกร่อง ทำมาหากินลำบาก

อกมีขน มีทรัพย์มาก

อกหยาบ เจ้าอารมณ์ โมโหร้าย ไร้อัธยาศัย

อกบาง อกแหลม อกแคบ อกเล็ก ผิวเนื้ออกดำ ปากไม่ตรงกับใจ ขี้ใจน้อย หูเบา ไร้ทรัพย์ อายุสั้นอกกว้าง อกเสมอ อกหนา อกยาว กล้าหาญ ฉลาด มีวาสนา มีทรัพย์มาก

นม

นม บ่งบอกถึงคู่ครอง

ลักษณะ คำทำนาย

หัวนมโตเป็นเหลี่ยม ลูกมีปัญญาดี มีวาสนา พึ่งพาได้

หัวนมขาว หรือเหลือง ลูกดื้อ เลี้ยงยาก

หัวนมสีแดงดั่งอิฐ ลูกหลานวาสนาดี มีปัญญา

นมแห้งเหี่ยว หากินไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

หัวนมโต มีเนื้อมาก จะร่ำรวยมาก

หัวนมเล็ก อกแคบ สติปัญญาโฉดเขลา

หัวนมโต และดำ ฉลาดหลักแหลม

หัวนมเล็ก ยากจน ลูกหลานก็เลี้ยงยาก

หัวนมคดงอ เลี้ยงลูกหลานยาก

หัวนมยาว เลี้ยงลูกหลานยาก

หัวนมชัน ลูกเลี้ยงง่าย

ฐานนมกว้าง นมโต วงนมแดง นมดำ นมตรง ฐานะดีมีทรัพย์ และวาสนา ปัญญาหลักแหลม

นมเล็ก วงนมขาว นมไม่ตรง พึ่งพาผู้อื่นลำบาก ต้องพึ่งตนเอง และจะอายุสั้น

นมกว้าง ใจกว้าง ใจเย็น สุขุมรอบคอบ

หัวนมมีขน หูเบา ความคิดน้อย

หัวนมมีไฝดำ ลูกมีวาสนาได้เป็นใหญ่ จะได้พึ่งพาลูก

ท้อง

บ่งบอกถึงการกิน ความอุดมสมบูรณ์

ลักษณะ คำทำนาย

ท้องมีเส้นวงก้นหอย เทวดารักษา

ท้องใหญ่ ไร้ขน ทำธุรกิจส่วนตัวดี รับราชการไม่ดี

ท้องน้อยใหญ่ (ลงพุง) มีทรัพย์มาก

ท้องหนา ท้องแข็ง มีทรัพย์มาก

ท้องเล็ก ท้องบาง หากินยากลำบาก

ท้องบนแหลม ท้องน้อยเล็ก ท้องแห้ง ยากจนเข็ญใจ

ท้องผิวขาว ท้องแดง ท้องเป็นเหลี่ยม ชาญฉลาด ร่ำเรียนสิ่งใดก็ได้ผล

ท้องกลม และยาว ปัญญาดี ทำการใดก็สำเร็จ

สะดือ

สะดือ บ่งบอกถึงเสน่หา

ลักษณะ คำทำนาย

สะดือตื้น แคบ ปัญญาน้อย ยากจนเข็ญใจ

สะดือต่ำ มีทุกข์มาก

สะดือสูง เจ้าอารมณ์ ทำการใดไม่สู้ทำตลอด

สะดือโต และกว้าง มีน้ำใจกว้างขวาง

สะดือเล็กและแหลม ยากจนเข็ญใจ และอายุสั้น

สะดือมีไฝดำ มีทรัพย์มาก ฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานสูง

สะดือลึก สะดือเหลี่ยม สะดือตรง มีเนื้อมาก วาสนาดี จะได้เป็นใหญ่เป็นโต

หลังเต็มเสมอกัน ขั้นเอวหนาแข็ง มีเนื้อมาก หาทรัพย์ง่าย เก็บเงินอยู่ และอายุยืน

สะดือลึก จิตใจกล้าหาญ และมีวาสนาดี

สะดือจุ่น สะดือสูง อายุสั้น

สะดือลึก หนังสะดือล่างใหญ่กว่าด้านบน น้ำไม่ขัง ชาญฉลาด ร่ำเรียนสิ่งใดก็ได้ผล

เอว

เอว บ่งบอกถึงกามารมณ์

ลักษณะ คำทำนาย

บั้นเอวไม่มีให้เห็น วัยกลางคนจะลำบากมาก

บั้นเอวและหลังไม่สมส่วนกัน วัยกลางคนลำบาก ต่อเมื่อชราจึงสบาย

หลังและบั้นเอวสมส่วนกันดี วาสนาดี อายุยืน

บั้นเอวเป็นเหลี่ยม ใจกว้าง โอบอ้อมอารีย์

บั้นเอวน้อย สะโพกใหญ่ วัยกลางคนลำบาก ต่อเมื่อชราจึงสบาย

บั้นเอวใหญ่หนา สะโพกเล็ก วัยกลางคนสบาย แต่วัยชราจะลำบาก

ขั้นเอวแห้ง หาเส้นไม่พบ จะป่วยตาย

บั้นเอวตรง บั้นเอวแข็ง บั้นเอวเป็นเหลี่ยม วาสนาดี อายุยืน

บั้นเอวต่ำ เอวแบน เล็กแคบ ยากจน ฐานะต่ำต้อย อายุสั้น

สะโพก

สะโพก บ่งบอกถึงเคสสถานที่อยู่

ลักษณะ คำทำนาย

ตัวสูง ผอม สะโพกลีบ สติปัญญาน้อย ความจำสั้น การเรียนไม่ก้าวหน้า

สะโพกไม่มีเนื้อ สะโพกลีบเล็ก ลูกนิสัยดื้อด้าน เลี้ยงลำบาก

สะโพกโต ท้องโต หาทรัพย์ง่าย เก็บเงินอยู่

สตรีใดสะโพกโต เจ้าชู้ หลายคู่ หลายผัว

สะโพกแหลม จะทะเลาะกับบิดามารดาเป็นประจำ

ลำตัวยาว สะโพกลีบ เนื้อน้อย หาทรัพย์ลำบาก ยากจนเข็ญใจ

สะโพกไม่มีเนื้อ มีลูกจะเลี้ยงยาก มีเมียก็ตายก่อนตน

ผู้ชายสะโพกเล็ก ทำมาหากินลำบาก เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่