cat888

ตำรา ดูลักษณะชาย - หญิง

treatise-male-female

สิทธิการิยะ พระโหราจารย์ได้จำแนกลักษณะชายหญิงที่บ่งบอกได้ถึง สติปัญญา อุปนิสัย ฐานะทางสังคม และสุขภาพได้ รวมถึงคำทำนายอื่นๆ ที่ลักษณะทางกายภาพสามารถบ่งบอกถึงคำทำนายได้ ดังนี้

ลักษณะศีรษะ

สตรีศีรษะโต มีปัญญา และมีทรัพย์มาก

สตรีศีรษะเล็ก ค่อนข้างยากจน และมีปัญญาน้อย

สตรีศีรษะยาวโต มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทรัพย์สินมาก

สตรีศีรษะสั้น มีปฏิภาณไหวพริบดี จะได้รับการศึกษาสูง

สตรีศีรษะเล็กยาว เป็นคนเฉื่อยชา ฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ

สตรีศีรษะกลม ปัญญาดี มีการศึกษาสูง การงานเจริญก้าวหน้า

สตรีศีรษะแบน ชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ แต่มีปฏิภาณไหวพริบดี

สตรีศีรษะลีบ เก็บเงินไม่อยู่ รักษาทรัพย์สินไม่ได้

สตรีศีรษะสี่เหลี่ยม มีสติปัญญาดี มีคนนับหน้าถือตามาก

สตรีศีรษะสามเหลี่ยม เป็นผู้รักษาสัจจะ ขยันขันแข็ง เจริญก้าวหน้ารวดเร็ว

สตรีศีรษะเหมือนลูกมะตูม ค่อนข้างยากจนข้นแค้น

บุรุษศีรษะใหญ่ เฉลียวฉลาด มีความสามารถ เชื่อมั่นในตนเองสูง

บุรุษศีรษะเล็ก ขาดความมั่นใจ คล้อยตามผู้อื่นง่าย ขี้วิตกกังวล

บุรุษศีรษะแหลมเล็ก ไร้ความสัตย์ซื่อ หัวดื้อ คิดเล็กคิดน้อย อาภัพขัดสน

บุรุษศีรษะสูงต่ำไม่เสมอกัน ฉลาดแกมโกง ขี้อิจฉา มักใหญ่ใฝ่สูง

บุรุษศีรษะโหนกไปข้างหน้า เอาแต่ใจตัวเอง เจ้าอารมณ์ เห็นแก่ตัว

ลักษณะผม

สตรีเส้นผมดำสนิท อ่อน เกิดขุมละเส้นขนาดเท่ากัน การงานก้าวหน้ารวดเร็ว ปัญญาเฉียบแหลม

สตรีปลายเส้นผมหยาบ ชอบทะเลาะวิวาท เจ้าอารมณ์

สตรีและบุรุษผู้มีท้ายทอยเป็นรูปหางเต่า ใจร้อน อวดรู้ หัวดื้อ ถือตัว เอาแต่ใจตัวเอง

สตรีและบุรุษผู้มีผมดำหยิกตามธรรมชาติ อารมณ์ร้อน วู่วาม หากหน้าก้อคอสั้น มักเอาเปรียบและใส่ร้ายผู้อื่น ไม่ควรคบอย่างยิ่ง

สตรีเส้นผมหยาบ ตรง แข็ง ชื่นชอบในกามารมณ์ ฐานะยากจน

สตรีเส้นผมแห้ง หน้าแห้ง อายุสั้น มีโรคประจำตัวเบียดเบียน

บุรุษผมดกหยาบ ฉลาดแกมโกง มุทะลุดุดัน เอาแต่ใจตัวเอง

บุรุษผู้มีไรริมผม มีสติปัญญาดี อายุยืน แต่หากไรผมสูงจะอายุสั้น

บุรุษผู้มีท้ายทอยกว้างไม่แหลมไม่ยาว เมตตาอารี มั่งมีทรัพย์สิน มีอำนาจวาสนา อายุยืน

บุรุษผู้มีท้ายทอยสูงและเว้า เจ้าอารมณ์ จิตใจอ่อนแอ ลำบากมากกว่าสบาย

ลักษณะใบหน้า

บุรุษใบหน้าสั้นเหลี่ยม คิ้วดกสั้น หน้าผากแคบ แก้มตอบ จมูกสั้นปีกบาน ริมฝีปากหยักนักเลง อัธยาศัยดีกับคนรู้ใจ แต่ปากร้าย

บุรุษใบหน้ายาว หน้าผากแคบ จมูกยาวปลายแหลม ริมฝีปากได้รูป ฟันซี่ใหญ่และห่าง คางแหลม คิ้วสั้นร้อยเล่ห์พันลิ้น เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน หากรูปร่างผอมเพรียว ตาเข มักสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

บุรุษใบหน้าเหลี่ยมยาว คิ้วยาว จมูกโด่งเป็นสัน แก้มพอง ริมฝีปากหนาเท่ากันทั้งบนล่างเจ้าชู้ ประจบสอพลอ ไม่จริงใจ ชอบเอาเปรียบ และให้ร้ายผู้อื่น

บุรุษใบหน้าเหลี่ยม กระดูกแก้มสูง คิ้วดก ตาพอง จมูกยาวไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครเอาเปรียบ สมถะ ทำอะไรทำจริง

บุรุษใบหน้าเหลี่ยม กระดูกแก้มสูง คิ้วดก ตาเล็ก จมูกยาวปลายแหลม ริมฝีปากเสมอกัน ฟันซี่เล็ก รู้มากจนอวดรู้ เจ้าชู้เป็นนิสัย ขาดเขลา เอาเปรียบ ไม่จริงใจกับใครง่าย ๆ บุคลิกคล่องแคล่วว่องไว

สตรีใบหน้าสี่เหลี่ยม โหนกแก้มสูง สีหน้าไม่ซีด มีฐานะตำแหน่งทางสังคมสูง ผู้คนยำเกรง

สตรีใบหน้ากลมมน คิ้วโค้ง ริมฝีปากเล็ก จะได้สามีมีอำนาจวาสนา มียศถาบรรดาศักดิ์สูง

สตรีใบหน้าใหญ่ หน้าผากแคบ เจ้าทุกข์ ถึงมีทรัพย์ก็รักษาไม่ได้

สตรีใบหน้าบวม หรือแบน มีทรัพย์สินมาก แต่เลี้ยงบุตรยาก

สตรีใบหน้าสั้น ขากรรไกรใหญ่ ขี้อิจฉาริษยา มักเอาเปรียบผู้อื่น

สตรีใบหน้าก้อ ผมหยิก ตาถลน ริมฝีปากเบ้ มักหักหลังผู้อื่น และเอาเปรียบ คบไม่ได้

สตรีใบหน้าเล็ก แคบ ตัวอ้วน มีทรัพย์สินมาก สมถะ ชอบอยู่สันโดษ

สตรีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมแต่เล็ก ถือตัว เจ้ายศเจ้าอย่าง เกียจคร้าน

สตรีใบหน้ามีจุดรอยริ้วด่างดำ จิตใจมักใฝ่ต่ำ มักถูกใส่ความ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

สตรีใบหน้ามีลักยิ้ม เจ้าชู้เป็นนิสัย

สตรีใบหน้าหักงอ เป็นคนเจ้าทุกข์ ถึงจะได้ดีก็จะตกต่ำลง

ลักษณะหน้าผาก

(ลักษณะหน้าผากกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีหน้าผากกว้าง สูง มีไรผมเสมอกัน มีบุญวาสนา จักได้เป็นท้าวพระยาหรือพ่อค้าร่ำรวย

ผู้มีหน้าผากกว้าง ไรผมงาม สติปัญญาดี เฉลียวฉลาด และรอบคอบ

ผู้มีหน้าผากกว้างรับกับใบหน้า เฉลียวฉลาด มีเสน่ห์ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน

ผู้มีหน้าผากกว้าง คิ้วสวย สติปัญญาดี มีจิตวิทยา จักได้เป็นครูบาอาจารย์

ผู้มีหน้าผากกว้าง คางแหลม ริมฝีปากเล็ก มั่งมีเงินทอง แต่อาภัพคู่ครอง

ผู้มีหน้าผากกว้าง แก้มเอิบอิ่ม มีฐานะดี สมบูรณ์พูนสุข แต่มักมีเรื่องทุกข์ใจ

ผู้มีหน้าผากเล็ก หัวล้าน ผมตรง กระหม่อมเตียนโล่ง   ปากกับใจไม่ตรงกัน เฉลียวฉลาด แต่หากินลำบาก

ผู้มีหน้าผากแคบ คิดอ่านช้า จิตใจคับแคบ ไร้ความเมตตา

ผู้มีหน้าผากแคบ หน้าแหลม แก้มยุ้ย คางสองชั้น ดีแต่พูด ไม่รับผิดชอบ มักมากในกามารมณ์ ฐานะดี

ผู้มีหน้าผากแคบ คางแบน แก้มยุ้ย ชีวิตอาภัพ สติปัญญาน้อย หากินลำบาก

ผู้มีหน้าผากยื่น คิ้วโก่ง ตาลึก ขมับตอบ มีเงินมากแต่ชีวิตวุ่นวาย สบายกายแต่ทุกข์ใจ

ผู้มีหน้าผากโหนก มีสติปัญญาดี แต่หัวรั้นไม่ฟังใคร ชอบให้คนประจบ

ผู้มีหน้าผากบวม จมูกแบน ชีวิตอาภัพ หากินลำบาก ไม่ค่อยกระตือรือร้น

ผู้มีหน้าผากบวมมีเนื้อมาก ตัวผอม ขี้โรค จิตใจอ่อนแอ

ผู้มีหน้าผากมีรอยย่น มีเส้นริ้วขวางไปตามคิ้ว เป็นคนเจ้าทุกข์ จนก็ทุกข์ รวยก็ทุกข์

ผู้มีหน้าผากเท่ากับสัดส่วนอื่นๆ ของใบหน้า บุญวาสนาดี จักได้เป็นเจ้าคนนายคน

ผู้มีหน้าผากใหญ่ กว้าง สูง มีวาสนาดี ชีวิตมักสุขสบายตั้งแต่เด็ก

ลักษณะคิ้ว

(ลักษณะคิ้วกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

สตรีคิ้วไม่ต่อกัน ไม่หนามาก ไม่ยาวนัก โก่งพอดี ชีวิตค่อนข้างราบรื่น จะมีความสุขมากกว่าทุกข์

บุรุษผู้มีขนคิ้วดก หัวล้าน สติปัญญาดี ทำมาหากินคล่อง แต่อาภัพคู่ครอง

ผู้มีคิ้วสูงจรดขอบผมบนหน้าผาก หัวดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

ผู้มีคิ้วสูงถึงหน้าผาก มีอำนาจวาสนา ร่ำรวย ยศถาบรรดาศักดิ์สูง

ผู้มีกระดูกคิ้วสูงเป็นสัน ตาลึก จิตใจอำมหิต ไร้ญาติขาดมิตร เห็นแก่ตัว

ผู้มีคิ้วสูงกว่าหู มีวาสนาดี จิตใจดี แต่อาภัพคู่ครอง

ผู้มีคิ้วยาวสูง หว่างคิ้วสั้น นับเส้นได้ เป็นนักปราชญ์ ฉลาดเฉลียว รักการเรียนรู้

ผู้มีขนคิ้วดกดำ ผมดำ มีความสุขกาย แต่ไม่สบายใจ มักมีเรื่องกลุ้มใจ

ผู้มีคิ้วเล็ก ขนคิ้วเล็กยาว อาภัพญาติพี่น้อง ต้องพึ่งพาตนเอง หากินลำบาก

ผู้มีหัวคิ้วเสมอกัน ชีวิตอาภัพ โดยมากเป็นกำพร้า

ผู้มีคิ้วสั้นไม่ปิดตา ต้องพึ่งพาตัวเอง ไร้ญาติขาดมิตร ทำมาหากินลำบาก

ผู้มีคิ้วตั้งมากกว่าราบ จิตใจอำมหิต พึ่งพาไม่ได้ ไร้ความปรานี

ผู้มีคิ้วสั้นไม่คร่อมตา ฐานะยากจน ทำมาหากินลำบาก

ผู้มีคิ้วสั้น ขนคิ้วเส้นใหญ่ ชอบผจญภัย ชอบความเสี่ยงทุกชนิด ใจนักเลง

ผู้มีคิ้วสั้นกว่าตา มักอาภัพ ยากจนเข็ญใจ

ผู้มีขนคิ้วย้อนมาทางหัวคิ้ว เห็นแก่ตัว ไม่จงรักภักดีกับใคร ไร้ความซื่อสัตย์

ผู้มีขนคิ้วต่อกันทั้งสองข้าง ไร้ญาติขาดมิตร ทำงานหนัก ยากจน

ผู้คิ้วต่ำแยงตา ซื่อสัตย์ดี แต่เช่อซ่า ไม่ทันคน ความสามารถต่ำ

ผู้มีคิ้วยาวกว่าตา มีอำนาจวาสนา เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่น

บุรุษผู้มีคิ้วห่างกันมาก นักเลง ใจกว้าง หุนหันพลันแล่น เก็บความลับไม่อยู่

ผู้มีคิ้วชิดกัน ขี้ใจน้อย วู่วาม เจ้าอารมณ์ และไร้เหตุผล

ผู้มีปลายคิ้วจรดขมับ ทำงานมีศิลปะ มีทรัพย์พอเลี้ยงตัว มีชื่อเสียงดี

ผู้มีขนคิ้วยาวถึงจอนผม มีอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน

ลักษณะดวงตา

(ลักษณะดวงตากล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

สตรีผู้มีนัยน์ตาปะหลับปะเหลือก กลิ้งกลอกเสมอ เป็นคนทุศีล ชอบเล่นชู้

บุรุษผู้มีดวงตาดุคล้ายตาเสือ มีอำนาจวาสนา หัวรุนแรง เชื่อมั่นในตัวเอง ชอบดูถูกผู้อื่น

บุรุษดวงตาพองโต ตาดำสีเหลืองจางๆออกสีน้ำตาล เล่ห์เหลี่ยมจัด ไร้ความซื่อสัตย์ คิดแต่เรื่องชั่วร้าย มักอิจฉาริษยาผู้อื่น

บุรุษดวงตาเจ้าชู้ ตาหวานเป็นประกาย ไม่จริงใจกับใคร มักมีเรื่องชู้สาวให้เสื่อมเสีย

ผู้มีดวงตาเบิกกว้าง ประกายวาวดังตาสิงโต มีอำนาจวาสนา ยศถาบรรดาศักดิ์สูง มีบริวาร

ผู้มีตาขาวมากกว่าตาดำ มีเส้นแดงคล้ายตาอักเสบ โบราณว่าเป็นกาลกิณี แม้เกิดในฐานะมั่งมีก็จะเผาผลาญทรัพย์สินจนหมดสิ้น หากินลำบาก

ผู้มีดวงตาพอง ถุงใต้ตายานเป็นกระพุ้ง มีทรัพย์สมบัติมาก

ผู้ที่ตาโปน เจ้าอารมณ์ โมโหร้าย มุทะลุดุดัน เอาแต่ใจตัวเอง

ผู้มีตาดำใหญ่กว่าตาขาว หรือตาขาวใหญ่กว่าตาดำ โบราณว่าคบไม่ได้

ผู้มีดวงตากว้าง หนังตาพองยาวสุดลูกตา ได้รับความนับหน้าถือตามาก ผู้คนยกย่อง

ผู้มีดวงตาสีน้ำตาล แววกระด้างคล้ายโกรธ เป็นคนหนักเอาเบาสู้ มีน้ำอดน้ำทน อารมณ์แปรปรวน เวลาโกรธมักลงไม้ลงมือรุนแรง

ผู้มีดวงตาดำสนิท มีน้ำหล่อเลี้ยงเป็นประกายวาว สติปัญญาดี เฉลียวฉลาด ชื่อสัตย์และจิตใจดี

ผู้มีดวงตาเล็กกลม ขอบตาประดุจตาไก่ หูเบา เชื่อคนง่าย

ผู้มีดวงตากลิ้งกลอก ชำเลืองขม้อยชม้าย ชอบเข้าสังคม เจ้าชู้ เจ้าอารมณ์ จิตใจรวนเร

ผู้มีดวงตานิ่ง ชำเลืองมองผู้อื่นนาน สุขุม รอบคอบ เจ้าความคิด รักคนยาก แต่หากได้รักใครแล้วรักจริง

ผู้มีดวงตาหวานปานดวงตายิ้ม อารมณ์อ่อนไหว เจ้าชู้กรุ้มกริ่ม เอาแต่ใจตัวเอง

ผู้ที่ดวงตาเหม่อลอย ดวงตาไร้แววไร้ความรู้สึก ขี้สงสาร หูเบา ช่วยเหลือผู้คนจนตัวเองเดือดร้อน ชอบวาดวิมานในอากาศ

ผู้มีดวงตาหรี่ปรือ ชอบมองด้วยหางตา ขี้สงสัย หวาดระแวง มีลับลมคมใน ไม่จริงใจกับใคร คิดถึงแต่ผลประโยชน์

ผู้มีดวงตาเรียว ขอบตาแหลมประดุจอสรพิษ จิตใจอำมหิต ชอบลักเล็กขโมยน้อย

ผู้มีตาโศก รักสนุกไปวันๆ ไม่สนใจสร้างฐานะ อยู่ได้เพราะมีผู้อุปถัมภ์ ไม่ชอบมีปากเสียงกับใคร

ลักษณะจมูก

(ลักษณะจมูกกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

สตรีจมูกใส ริมฝีปากแดง หว่างคิ้วกว้าง จะได้แต่งงานช้า หากได้แต่งงานเร็วก็มักเลิกรากัน

ผู้มีจมูกสูง ยาวตรง มีเนื้อมาก ฐานะร่ำรวย หน้าที่การงานดี

ผู้มีจมูกคด ต่ำ แหลม และบาง ประหยัดมัธยัสถ์ เห็นแก่ตัว ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ผู้มีจมูกต่ำ จมูกคด เอาเปรียบผู้อื่น มิตรน้อย และอายุสั้น

ผู้มีจมูกหัก หรือปลายคดลงล่างมาก ฟุ่มเฟือย ไม่รู้คุณค่าของเงิน

ผู้มีจมูกโด่ง ปลายงุ้ม เป็นคนเห็นแก่ตัว

ผู้มีสันจมูกยาวถึงหน้าผาก ไม่หัก ไม่คด มีวาสนาดี จักได้เป็นหัวหน้าคน มีลูกน้องมาก

ผู้มีเหง้าจมูกหัก ปลายจมูกโด่ง นิสัยเหลาะแหละ เอาแน่นอนด้วยไม่ได้

ผู้มีจมูกแหลม ความคิดอ่านช้า เรียนรู้ช้า ต้องพึ่งพาผู้อื่น

ผู้มีจมูกกว้าง สูงเสมอหน้าผาก แก้มริมจมูกเป็นพวง มีสติปัญญาดี จิตใจเยือกเย็น ชื่นชอบงานศิลปะ

ผู้มีจมูกเหมือนสิงโต เจ้าปัญญา หาทรัพย์เก่ง

ผู้มีจมูกโต จมูกหนา สันจมูกแข็ง ฉลาดหลักแหลม อายุยืน บั้นปลายชีวิตดี

ผู้ที่จมูกมีเนื้อมาก แก้มทั้งสองบริบูรณ์เสมอกัน จิตใจหนักแน่น ฐานะมั่งคั่งร่ำรวย

ผู้มีจมูกสีเหลือง หรือแดง ทำมาหากินเก่ง ค้าขายจะร่ำรวย

ผู้มีจมูกตรง แต่ดั้งจมูกหัก รักษาทรัพย์ไม่อยู่ อาภัพญาติพี่น้อง

ลักษณะปาก

(ลักษณะปากกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

สตรีริมฝีปากไม่นูนเสมอกัน ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท

ผู้มีริมฝีปากตรงเสมอ ไม่สูง หรือเชิดขึ้น คำพูดหนักแน่นมั่นคง ซื่อสัตย์

ผู้มีปากคดไม่ได้รูป ปากกับใจไม่ตรงกัน เพ้อเจ้อ ไร้สาระมักโกหก

ผู้มีปากแหลม ปากเบี้ยว (ปากไม่สมส่วน) คำพูดเชื่อถือไม่ได้ จิตใจคับแคบ ชะตาอาภัพ

ผู้มีปากกว้าง คางแหลม เวลายิ้มคางยื่น มีเสน่ห์ มีชื่อเสียง แต่มักมากในกามารมณ์

ผู้มีปากกว้าง ลิ้นโต พูดลิ้นคับปากฟังไม่ชัด มักได้เป็นครูบาอาจารย์ แต่อาภัพคู่ครอง

ผู้มีปากกว้าง คางแบน ไหล่กว้าง หากเป็นหญิงมักมากกามคุณ เป็นชายมักอาภัพ

ผู้มีปากกว้าง ลิ้นโตแต่ไม่คับปาก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้คน มีทรัพย์มากจิตใจดี

ผู้มีปากกว้าง ลิ้นบาง มีพรสวรรค์ด้านงานศิลป์ ร่าเริง สนุกสนาน พูดจาดี

ผู้มีริมฝีปากต่ำและปลิ้นออกมา ชีวิตอาภัพ ไร้ฝีมือ ต้องพึ่งพาผู้อื่น

ผู้มีปากยื่นเหมือนคนกำลังเป่าลม เจ้าอารมณ์ โกรธง่ายหายเร็ว เอาแต่ใจตัวเอง

ผู้มีปากรูปสี่เหลี่ยม นิสัยดี พูดจาหนักแน่น มีทรัพย์สินมาก

ผู้มีปากรูปลี่เหลี่ยมรี ขอบริมฝีปากเรียบ มีเสน่ห์น่ารักใคร่ ผู้คนชอบมาสนทนาด้วย

ผู้มีปากกว้างกำมือยัดใส่ปากได้ มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ทรัพย์มาก ผู้คนนับถือยำเกรง

ผู้มีปากเหมือนอ่าง เยือกเย็น ปล่อยวางได้เร็ว ชอบคบค้าสมาคม

ผู้มีปากเหมือนถ้ำ พูดจริง ทำจริง รักษาคำพูด

ผู้มีริมฝีปากช้ำ ดำเขียว เป็นคนขี้โรค มักอายุสั้น

ผู้มีริมฝีปากดำ ขี้โรค อายุสั้น

ผู้มีริมฝีปากแดงเรื่อ ชมพูอมฟาด ปัญญาดี เฉลียวฉลาด เจรจาเป็นที่น่าชื่นชม

ผู้มีปากแดงอ่อน ๆ มีความสามารถสูง ค้ำจุนวงศ์ตระกูลได้ดี

ผู้มีริมฝีปากยื่น คางบุ๋ม มีเสน่ห์ มีพรสวรรค์ด้านงานศิลปะ

ผู้มีริมฝีปากหนา รูปปากคล้ายกระจับ มีวิชาความรู้ดี รักอิสระ ไม่ชอบเป็นผู้นำ

ผู้มีริมฝีปากหนา ตรงไปตรงมา ขวานผ่าชาก เกลียดคนเล่นลิ้น

ผู้ริมฝีปากแตก ขอบดำตลอด มักมากในกามารมณ์ ชีวิตตกต่ำเพราะเรื่องชู้สาว

ผู้มีริมฝีปากเปิด ริมฝีปากไม่หุ้มฟัน อาภัพการงาน ขี้โรค อายุสั้น

ผู้มีริมฝีปากยาว ฟันสั้น อายุยืน แต่มีโรคทางช่องปาก

ผู้มีริมฝีปากสวยได้รูป ริมฝีปากแดงอยู่เสมอ มีจิตใจโอบอ้อมอารี

ผู้มีริมฝีปากบนยาวกว่าล่าง นิสัยลิงหลอกเจ้า ต่อหน้าทำอย่างลับหลังทำอย่าง

ผู้มีริมฝีปากบนยาวและหนา อายุยืน

ผู้มีริมฝีปากบนล่างบาง และแบนแบะ ปากไม่ตรงกับใจ ชอบโกหก ติฉินนินทา

ผู้มีปากยื่นเหมือนหมู นักเลง ลักเล็กขโมยน้อย ยากจนเข็ญใจ

ผู้มีปากเหมือนม้า ยากจน งานหนัก ทำมาหากินลำบาก

ผู้มีริมฝีปากเหมือนแพะ ยากจนเข็ญใจ สร้างฐานะด้วยความยากลำบาก

ลักษณะฟัน

(ลักษณะฟันกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีฟันซี่ใหญ่ เหยิน ไม่เท่ากัน เหงือกดำ ชีวิตค่อนข้างอาภัพ พบความลำบากอยู่เรื่อย ๆ

ผู้มีฟันแหลม บาง ห่าง พูดจาเชื่อถือไม่ได้ นิสัยกลับกลอก

ผู้ที่ฟันแหลม ห่าง คด ปลายฟันแตกระแหง คำพูดเชื่อถือไม่ได้ สับปลับ กลิ้งกลอก

ผู้มีฟันซี่เหลี่ยมใหญ่ เรียบเสมอ เยือกเย็น สุขุมรอบคอบ สุขภาพดี อายุยืน

ผู้มีฟันโต ฟันแน่นเสมอ มีความยุติธรรม สุภาพอ่อนโยน ซื่อสัตย์

ผู้มีฟันโต แหลม ห่าง คล้ายคราดพรวนดิน มักมีโรคทางช่องปาก จักตายด้วยอุบัติเหตุ

ผู้มีฟันคด ห่าง หรือฟันเก ไม่ค่อยมีเหตุผล ยากจน สร้างแต่ปัญหาให้ตน

ผู้ที่ฟันแห้ง ฟันห่าง จิตใจโลเล ฐานะยากจน ทำงานหนัก

ผู้ที่ฟันห่าง ฟันเหลือง อาภัพญาติพี่น้องและคู่ครอง

ผู้มีฟันขาวสะอาด มีวิชาความรู้ดี ซื่อสัตย์ มักได้เป็นผู้นำองค์กร

ผู้มีเขี้ยวที่มุมปาก ปลายแหลม เฉลียวฉลาด เอาตัวรอดเก่ง มีมารยาสาไถย

ผู้ที่ฟันซ้อนเพียงข้างเดียว เป็นชายมักเจ้าชู้ เห็นแก่ตัว เป็นหญิงมีเสน่ห์

ผู้มีฟันเหมือนสุนัข พูดมาก ปากเปราะ เห็นแก่กิน

ลักษณะคาง

(ลักษณะคางกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีคางกว้าง ขากรรไกรกว้าง เปิดเผย ทะเยอทะยาน มุ่งมั่น มีความอดทนสูง จิตใจเข้มแข็ง เห็นแก่ตัว

ผู้ที่คางใหญ่แต่ไม่รับกับส่วนอื่นของใบหน้า เอาแต่ใจตัวเอง ชอบเผด็จการ

ผู้ที่คางแคบ ละเอียดอ่อน ไร้ความคิดสร้างสรรค์ จิตใจโลเล ขาดความมั่นใจ

ผู้ที่คางแคบ หน้าผากกว้าง มีสติปัญญาเฉียบแหลม และมีพรสวรรค์ด้านศิลปะ

ผู้ที่คางกลมมน มีมนุษยสัมพันธ์ดี น้ำใจเอื้อเฟื้อ เก็บความรู้สึกเก่ง ครอบครัวราบรื่น ฐานะดี มีความคิดสร้างสรรค์

ผู้ที่คางสี่เหลี่ยม จิตใจหนักแน่น รู้จักประมาณตน รู้จักฉวยโอกาส สร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็ว

ผู้ที่คางยาวยื่น มีระเบียบวินัย จิตใจมั่นคง มีความสามารถสูง มีเมตตา จิตใจอ่อนโยน

ผู้ที่คางยาวแหลม ชอบออกคำสั่ง ทะเยอทะยาน เอาแต่ใจตัวเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ประกอบอาชีพได้ดี

ผู้ที่คางมีเนื้อน้อย เห็นกระดูกชัดเจน มีความอุตสาหะ ชอบออกคำสั่ง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ผู้ที่คางลาด อารมณ์ไม่คงที่ ไม่ชอบคิด ใจฝ่อง่าย ขาดความมั่นใจ แต่มีน้ำใจ กิริยานุ่มนวล

ผู้ที่คางแหลมเล็กน้อย ทะเยอทะยาน แต่ไม่กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี

ผู้ที่คางเล็กเข้ากับส่วนอื่นของใบหน้า จิตใจเข้มแข็ง ไม่ยึดถือเงินทอง มีคุณธรรม มีเหตุผล

ผู้ที่คางเล็กมาก มีโลกส่วนตัวสูง ชอบจินตนาการ เพ้อฝัน ไม่มองโลกตามความเป็นจริง

ผู้ที่คางบุ๋ม เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีเสน่ห์ แต่ขาดความมั่นใจ

ผู้ที่มีคางอวบอูม มีความมั่นใจในตัวเองสูง ใฝ่หาแต่กามราคะ

ผู้ที่มีคางสองชั้น เกียจคร้าน ไม่กระตือรือร้น ไม่ใส่ใจภาระหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ วัตถุนิยม โชคดีมีคนอุปถัมภ์

ผู้ที่คางผอมตอบ เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบ่อย พึ่งพาคนในครอบครัวไม่ได้ ต้องเลี้ยงดูตัวเอง

ลักษณะใบหู

(ลักษณะใบหูกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีใบหูทั้งคู่เนื้อมาก งาม อ่อนนิ่มตรงเสมอกัน มีทรัพย์พอใช้ มีความสุขมากกว่าทุกข์

ผู้มีใบหูทั้งสองข้างยาวไม่เท่ากัน ค่อนข้างอาภัพ จะพบความยากลำบากบ่อยครั้ง

ผู้มีใบหูสองข้างเสมอกัน รับกับใบหน้า มีความรู้ ความสามารถสูง สร้างฐานะได้มั่งคั่ง

ผู้มีใบหูเสมอระดับคิ้ว หรือตา วาสนาดี มีชื่อเสียงโด่งดัง

ผู้มีใบหูต่ำกว่าระดับคิ้ว หรือตา มีอำนาจวาสนาสูง จะได้ปกครองผู้คน

ผู้มีใบหูแดง ช่องหูลึกกว้าง ปัญญาดี มีวาสนา ชื่อเสียงโด่งดัง อายุยืน

ผู้มีใบหูแหลมเล็กบอบบาง ไร้ที่พึ่งพิง งานหนัก อายุสั้น

ผู้มีใบหูแหลมทั้งบนและล่าง ริษยาแรง เจ้าอารมณ์ ฐานะยากจน

ผู้มีใบหูสองช้างใหญ่ เล็ก ไม่เท่ากัน มีสติปัญญาดี แต่ถือตัว มักอมภูมิและชอบเก็บตัว

ผู้มีใบหูสูงกว่าคิ้ว มีอำนาจวาสนา อายุยืน

ผู้มีใบหูยาว ใบหูกว้าง ได้รับความเคารพนับถือมาก มีฝีมือ ชื่อเสียงดี

ผู้มีใบหูหนาใหญ่ยาน ร่องหูหนา มีอำนาจวาสนา ยิ่งร่องเว้ามากยิ่งก้าวหน้ามาก

ผู้มีใบหูกลม มีขนในรูหู มั่งคั่งร่ำรวย มากมีหมู่ญาติ และอายุยืน

ผู้มีใบหูเหมือนหูหนู ยากจนเข็ญใจ มีเรื่องหนักใจเป็นประจำ อายุสั้น

ผู้มีใบหูแข็งกระด้าง หัวดื้อไม่ฟังใคร เอาแต่ใจตัวเอง ทะนงตน

ผู้มีใบหูอ่อนนิ่มและขาวสะอาด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่รักใคร่ของผู้คน

ลักษณะรอยยิ้ม

(ลักษณะรอยยิ้มกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีรอยยิ้มเม้มปาก ไม่เห็นฟัน ระมัดระวังตัวสูง ชอบอยู่คนเดียว มีความเป็นตัวเองสูง สนิทสนมด้วยยาก รักสันโดษ รักธรรมชาติ

ผู้มีรอยยิ้มกว้างเปิดเผย เห็นฟันชัดเจน มีความกระตือรือร้น ทำงานกลุ่มได้ดี เข้ากับคนง่าย ชอบแสดงออก ชอบแต่งตัว ไม่เสียดายเงิน

ผู้ยิ้มเร็ว ยิ้มแล้วหุบยิ้ม กระฉับกระเฉง ใจร้อน ชอบความชัดเจน ไม่ชอบความคลุมเครือ ตื่นเต้นง่ายกับสิ่งแปลกใหม่

ผู้หญิงมีรอยยิ้มยั่วยวน รักสวยรักงาม เสริมสวยเก่ง ชอบเรื่องรักใคร่ เพ้อฝัน

ผู้มีรอยยิ้มเยือกเย็น แสดงออกผ่านสีหน้า แววตา บุคลิกน่าเชื่อถือ แต่ขาดความมั่นใจไร้เล่ห์เหลี่ยม มีความประนีประนอมสูง

ผู้มีรอยยิ้มตาหยี เวลายิ้มตามักหรี่ลง มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ได้เก่ง

ผู้มีรอยยิ้มมุมปาก ยิ้มเพียงแค่กระตุกมุมปาก มีความคิดลึกซึ้ง ซับซ้อน คมคายมีจิตวิทยา พูดจาปลุกเร้าผู้คนได้เก่ง อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ลักษณะคอ

(ลักษณะคอกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้ที่คอเหมือนหอยสังข์ มีทรัพย์มาก จะมีความสุขมากกว่าทุกข์

ผู้ที่คอสั้น ชีวิตอาภัพ แม้จะยศถาสูงก็จะพบแต่เรื่องทุกข์ใจ

ผู้ที่คอยาวมาก จะทำลายตระกูลของตนให้ตกต่ำ

ผู้ที่คอยาวแต่ลำตัวผอมระหง ยากจนข้นแค้น ทำมาหากินลำบาก อายุสั้น

ผู้ที่คอยาวดังคอห่าน หรือคอสั้น ไม่สมตัว ชีวิตอาภัพ จิตใจใฝ่ต่ำ

ผู้ที่คอยาวเหมือนคอเป็ด คอตกเล็กสั้น ต้องพึ่งพาตนเอง ยากจน หากินลำบาก

ผู้ที่คอยาว อ้วนท้วน หรือผอมแต่คอสั้น ขี้อาย ชอบเก็บตัว ยากจน และอายุสั้น

ผู้ที่คอตรง สง่าดั่งคอเสือ นิสัยเที่ยงตรง ทะนงในศักดิ์ศรี มั่งมีทรัพย์สิน

ผู้ที่คอเล็กและยาวมาก อาภัพ ยากจนข้นแค้น ขาดคนคอยดูแล

ผู้ที่ท้ายทอยมีผมดก และมีเนื้อมาก สุขุมรอบคอบ เยือกเย็น ฐานะมั่งคั่ง

ผู้ที่คอสั้นเป็นเหลี่ยม อารมณ์เยือกเย็น ฐานะร่ำรวย และอายุยืน

ผู้ที่คอสั้น หรือยาว คอแข็งเหลียวซ้ายขวาลำบาก สติปัญญาน้อย มักอายุสั้น

ผู้ที่คอสั้น อ้วนท้วน สุขภาพไม่แข็งแรง โรคภัยรุมเร้า

ผู้ที่คอสวย ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ เป็นคนมีเสน่ห์ มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่เจ้าชู้

ผู้ที่คอเหมือนลำคองู ชอบเอาเปรียบ จิตใจอำมหิต หยาบช้า

ผู้ที่คอเล็กและหนังคอบาง ชีวิตอาภัพ ชีวิตความเป็นอยู่อัตคัด

ลักษณะบ่าและไหล่

(ลักษณะบ่ากล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีบ่าราบเสมอกันและหนา จิตใจเข้มแข็ง หนักเอาเบาสู้ รู้วิธีหาความสุข

ผู้มีบ่าซ้ายสูงกว่าบ่าขวา ขยันทำมาหากิน มีทรัพย์มาก ค้าขายร่ำรวย

ผู้ที่บ่าขวาสูงกว่าบ่าซ้าย ใจกว้าง ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่เห็นคุณค่าของเงิน

ผู้ที่ใหล่ทั้งสองกว้าง ใบหน้าเหลี่ยม มีพรสวรรค์ทำงานได้หลากหลาย มีความอดทนสูง

ผู้ที่บ่ากว้างและแหลม ฐานะปานกลาง แต่ไม่ทุกข์ร้อนมาก

ผู้ที่ไหล่ลู่ขึ้นคล้ายคนหนาว ชีวิตแร้นแค้น ทำมาหากินฝืดเคือง

ผู้ที่ไหล่งุ้ม โหนกคอสูง เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตัวเอง

ผู้ที่ไหล่บางเหมือนสันแผงคอม้า คนจับจด ไม่รักษาคำพูด ได้หน้าลืมหลัง

ผู้ที่บ่าและไหล่กว้างเสมอกัน มีอำนาจวาสนาดี สร้างธานะได้เร็ว

ผู้ที่ไหล่ทั้งสองบาง เฉื่อยซา หวังพึ่งพาแต่ผู้อื่น ไม่สนใจความก้าวหน้า

ผู้ที่ไหล่เชิดสูง ต้นคอสั้น เดินคล้ายคนห่อไหล่ บ้ายอ ชอบเลี้ยงเพื่อนฝูง แต่พึ่งพาเพื่อนไม่ได้

ผู้ที่ไหล่ซ้ายหลุบต่ำกว่าไหล่ขวา อาภัพไร้ญาติขาดมิตร ทำมาหากินลำบาก

ผู้ที่ไหล่ขวาหลุบต่ำกว่าไหล่ซ้าย เป็นคนขยัน ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชีวิตสุขสบายดี

ผู้ที่ไหล่งุ้ม หลังโก่ง นิสัยดังโจร ฉวยโอกาส ชอบเอาเปรียบ โกหกพกลม

ผู้ที่ไหล่เอนไปข้างหลัง หน้าอกนูนไปข้างหน้า จิตใจกว้างขวาง มีทรัพย์มาก เจ้าสำราญ

ผู้ที่ไหล่หุบ หลังโก่ง คอตั้ง เป็นคนมีโรคภัยรุมเร้าอยู่เป็นประจำ

ผู้ที่หลังแอ่น ไหล่แบะ เวลาเดินเอาท้องไปก่อน ชอบวางอำนาจ เจ้าโทสะ มักตายด้วยอาวุธ

ผู้ที่เดินไหล่ห่อ หลังค่อม เอาการเอางาน มีความอดทนสูง ชอบอาสา

ผู้ที่ไหล่เชิด สะโพกผาย เวลาเดินส่ายไปมา เจ้าอารมณ์ มักมากในกามารมณ์ ชอบเล่นชู้

ผู้ที่อกผายไหล่ผึ่ง ขยันขันแข็ง ลงมือทำสิ่งใดมักสำเร็จ

ผู้ที่เดินไหล่ผายตรงเสมอกัน ศีรษะตรง มีเสน่ห์ อัธยาศัยดี ผู้คนให้ความนับถือ

ผู้ที่ไหล่ตรง สะโพกผาย ใบหน้ายิ้มแย้ม เป็นหญิงมักเด่นในวงสังคม เป็นชายมักอาภัพ

ผู้ที่ไหล่กว้าง เชิด คอหลุบลง ขี้โรค ชอบเก็บตัว ชีวิตค่อนข้างลำบาก

ลักษณะหน้าอก

(ลักษณะหน้าอกกล่าวไว้เฉพาะสตรีเท่านั้น)

สตรีอกห่างกัน เต้าไม่ชิด ใส่ใจผู้อื่น สามีถนอมรักใคร่ บุตรเชื่อฟังดี

สตรีอกมีไฝ หรือปาน วาสนาดี มั่งมีศรีสุข คู่ครองเอาใจเก่ง

สตรีอกกลม เสน่ห์แรง มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน พูดน้อย แต่เอาใจเก่ง

สตรียอดอกเนวงกว้าง สติปัญญาดี ชอบคิดวางแผน บั้นปลายชีวิตสบาย

สตรีที่มียอดอกเล็ก แต่ทรวงอกเอิบอิ่มชิดกัน วาสนาดี มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์

สตรีอกเล็กกลม ดั่งมะตูม คิดเล็กคิดน้อย ขี้กังวล จริงจังกับชีวิตมีโรคภัยไข้เจ็บบ่อยครั้ง

สตรียอดอกเล็ก ร่องระหว่างอกห่าง ใฝ่สูง ทะเยอทะยาน ขยัน บั้นปลายชีวิตสบาย

ลักษณะนม

(ลักษณะนมกล่าวไว้เฉพาะสตรีเท่านั้น)

สตรีนมใหญ่ วงนมแดง หรือดำ นมตรง ฐานะดี มีวาสนา เฉลียวฉลาด มีมิตรมาก

สตรีนมใหญ่เป็นเหลี่ยม ลูกมีสติปัญญาดี พึ่งพาลูกได้

สตรีนมเล็ก วงนมขาว นมไม่ตรง ไร้ญาติพึ่งพิง ความเป็นอยู่อัตคัด

สตรีมีฐานนมกว้าง นมหย่อนยานไม่เท่ากัน อาภัพคู่ครองและญาติมิตร ต้องหาเลี้ยงตัวเอง

สตรีฐานนมแบนเกือบราบกับหน้าอก โกรธง่ายหายเร็ว ไหวพริบดี มีเสน่ห์

สตรีฐานนมอวบอั๋น เต่งตึง มีเสน่ห์ กามคุณสูง ได้สามีดีมีฐานะร่ำรวย

สตรีฐานนมใหญ่ ปลายหัวนมบอด มารยาสาไถย เจ้าชู้ มากคู่ หลายผัว

สตรีฐานนมใหญ่ แต่อกเล็กแคบ ชื่นชอบเพศเดียวกัน และมักตกเป็นเมียน้อย

สตรีฐานนมเล็ก หัวนมสีน้ำตาลแก่ ชอบศึกษาหาความรู้ อาภัพคู่ครอง

สตรีฐานนมใหญ่ หัวนมตั้ง ปลายสีน้ำตาลอ่อน มีเสน่ห์ กามารมณ์จัดจ้าน มีสามีมากกว่าหนึ่ง

สตรีหัวนมโตและดำ มีปัญญามาก เอาตัวรอดเก่ง มักมีลูกมาก

สตรีหัวนมเล็ก สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย

สตรีหัวนมคดงอ อาภัพลูก ห่างไกลลูกหลาน เลี้ยงลูกลำบาก

สตรีหัวนมคดงอ นมยาวไม่เท่ากัน อาภัพคู่ครอง มักผิดหวังกับความรัก

สตรีหัวนมใหญ่ นมตั้งชัน เลี้ยงลูกง่าย

สตรีหัวนมขาว หรือเหลือง เลี้ยงลูกยาก

สตรีหัวนมแดงเหมือนสีอิฐ ลูกหลานจะมีอำนาจวาสนา

สตรีหัวนมโตและมีขน หูเบา เชื่อคนง่าย มักถูกหลอก ขาดความมั่นใจ

สตรีหัวนมมีไฝ ลูกจะมีอำนาจวาสนา พึ่งพาได้ มีเสน่ห์น่าคบหา

สตรีหัวนมใหญ่ ปลายอวบ ห้วนมแหลม มักมากในกามารมณ์ สามีรักและหลงมาก

สตรีนมสั้น หัวนมต่ำ อันธพาลหญิง หัวดื้อ ไม่ฟังใคร มักเนรคุณ

ลักษณะท้อง

(ลักษณะท้องกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีท้องกลมยาว ความคิดอ่านกว้างขวาง จิตใจซื่อตรง

ผู้มีท้องแบน มีขนวนเป็นวงกลม จิตใจเอื้ออาทร เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้

ผู้มีท้องเป็นเหลี่ยม สะดือลึก ความมานะอดทนสูง ความรู้ดี มีทรัพย์ปานกลาง

ผู้มีท้องแห้งเพรียวแหลม มีความเป็นอยู่ทุกข์ยาก ทำมาหากินลำบาก

ผู้มีท้องกิ่ว หน้าอกเป็นร่องลึก ค่อนข้างอาภัพ ทำมาหากินลำบาก

ผู้ที่ท้องมีเส้นเป็นวงหอย มีอำนาจวาสนา ฐานะมั่นคง สุขสบายดี มีคุณธรรม

ผู้มีท้องใหญ่ไร้ขน ฐานะดี พอมีพอกิน

ผู้มีท้องใหญ่ยื่น พุงพลุ้ยเกินหน้าอก ประหยัดอดออมมาก มีทรัพย์ แต่ไร้บริวาร

ผู้มีท้องเบื้องล่างใหญ่ เบื้องบนน้อย อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์

ผู้มีท้องโต สะโพกเล็ก พึ่งพาลูกหลานไม่ได้ มีแต่คนสร้างปัญหาให้

ผู้มีท้องเล็ก สะโพกโต อาภัพ ยากจนเข็ญใจ

ผู้มีท้องเล็ก เอวกิ่ว สะโพกผาย มักมากในกามารมณ์ มีเสน่ห์มาก

ผู้มีผิวหน้าท้องนิ่ม สะดือลึก อ่านคนเป็น เอาตัวรอดเก่ง มีทรัพย์มาก

ผู้มีผิวหน้าท้องบาง ท้องกิ่วเล็ก ยากจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ หากินลำบาก

ผู้มีผิวท้องขาวและแดงเรื่อ มีญาติมาก ทำมาหากินคล่อง และมีเสน่ห์

ผู้มีผิวหน้าท้องหยาบ ร่ำรวย แต่เห็นแก่ตัว

ผู้มีขนหน้าท้องมากลามไปถึงเบื้องล่าง เห็นแก่กิน ชอบเอาเปรียบผู้อื่น มีมิตรน้อย

ผู้มีขนหน้าท้องพอประมาณ ดูสวยงาม จิตใจเยือกเย็น มีมิตรมาก

ลักษณะเอว

(ลักษณะเอวกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้ที่เอวตรงเป็นเหลี่ยม ขั้นเอวแข็ง มีอำนาจวาสนาดี

ผู้ที่เอวกับท้องเสมอกัน คบหาด้วยยาก มิตรสหายน้อย กินเก่ง

ผู้ที่เอวคดงอไปด้านข้ายหรือขวา อาภัพยากจนเข็ญใจ มีโรคเกี่ยวกับตับ ไต

ผู้ที่เอว อก สะโพก มีขนาดเท่ากัน ยากจนเข็ญใจ ทำมาหากินลำบาก อาภัพคู่ครอง

ผู้ที่เอวเป็นเหลี่ยม ท้องยื่น จิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรม

ผู้ที่หลังและเอวสมบูรณ์ สง่าสมส่วน มีอำนาจวาสนา ฐานะความเป็นอยู่ดี อายุยืน

ผู้ที่บั้นเอวต่ำ เอวแบนเล็กน้อย เป็นคนอารมณ์ร้อน มุทะลุ ใฝ่ต่ำ

ผู้ที่เอวเล็กและคอด เอาแต่ใจตัวเอง ขี้ใจน้อย เจ้าอารมณ์

ผู้ที่ขั้นเอวเล็ก สะโพกใหญ่ เมื่อน้อยไร้ทรัพย์ เติบใหญ่กลับมั่งคั่ง

ผู้ที่บั้นเอวเล็ก สะโพกผาย อกนูน มีเสน่ห์ เจ้าชู้ มักมากในกามารมณ์ มีทรัพย์มาก

ผู้ที่บั้นเอวเล็ก คอดกิ่ว สะโพกผายอกโต มักมากในกามารมณ์ จริตมายาหาแต่เรื่องชู้สาว

ผู้ที่ขั้นเอวเล็ก เหี่ยวแห้ง มีความต้องการทางเพศสูง ไม่หวงเนื้อหวงตัว

ลักษณะสะโพก

(ลักษณะสะโพกกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้ที่สะโพกใหญ่ อาภัพ ยากจนเข็ญใจ ทำงานหนัก

ผู้ที่สะโพกใหญ่ มีเสน่ห์ ชอบกามารมณ์ เจ้าชู้

ผู้ที่สะโพกกลม มีเรื่องขัดใจกับผู้อื่นง่าย ลูกๆมักไม่ลงรอยกัน

ผู้ที่สะโพกแห้ง เนื้อน้อย คนกินผัว กินเมีย ชีวิตเดินทางบ่อย

ผู้ที่สะโพกลีบเล็ก มีเนื้อน้อย ฐานะยากจน เก็บทรัพย์ไม่อยู่ เดินทางบ่อย เจ้าชู้

ผู้ที่สะโพกโต ท้องโต ขยันหมั่นเพียร ทำมาหากินเก่ง หาความสุขได้ง่าย

ผู้มีรูปร่างอ้วนแต่เอวเล็ก เย่อหยิ่ง อวดมั่งอวดมี แต่ยากจน เล่ห์เหลี่ยมมาก

ผู้ที่ผอมแต่สะโพกใหญ่ เกียจคร้าน ไม่สนใจการงาน ฐานะยากจน

ผู้ที่สะโพกผาย ท้องแบนโต มีอำนาจวาสนาดี มั่งมีทรัพย์สิน

ผู้ที่สะโพกผาย เอวเล็ก ไหล่กว้าง คางแหลม มีพรสวรรค์ด้านศิลปะ พูดน้อย เก็บความรู้สึกเก่ง

ผู้มีสะโพกใหญ่ อกลีบ ขาเรียว มีเล่ห์เหลี่ยม เจรจาโอหัง ชอบเล่นการพนัน ร่ำรวย

ผู้มีสะโพกเล็ก วัยเยาว์ทุกข์ยาก วัยชรากลับสุขสบาย

ผู้ที่สะโพกแหลม เนื้อก้นย้อย เวลาเดินสะบัดไปมา มีเสน่ห์ แต่ชีวิตครอบครัวล้มเหลว

ผู้ที่รูปร่างใหญ่ สะโพกลีบ อกโต มีปมด้อย ไร้เสน่ห์ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

ลักษณะแขน

(ลักษณะแขนกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้ที่มีลำตัวสูง แต่แขนสั้น ฉลาด วางตัวสำรวม แล้งน้ำใจ รักคนยาก แต่รักจริง

ผู้ที่ลำตัวสูง แขนยาวสมตัว เข้ากับคนง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบช่วยเหลือคน

ผู้ที่เรียวแขนไม่กลม อาภัพคู่ หงุดหงิดง่าย ญาติพี่น้องเบียดเบียน ถึงมีทรัพย์มากก็จะหมดไป มีศัตรูมาก

ผู้ที่มีแขนเล็กปานกลาง ไหล่กว้าง ไหล่แอ่น มีความอดทนสูง จริงจังกับชีวิต มีอนาคตที่ดี

ผู้ที่มีโคนแขนเล็ก ไหล่แคบ ห่อรวบมาข้างหน้า เจ็บป่วยบ่อย สติปัญญาน้อย ขาดความรอบคอบ เกียจคร้าน มักทุกข์กับคู่ครองคนรัก

ผู้ที่มีช่วงแขนยาวไม่ถึงส่วนบนของสะโพก สติปัญญาน้อย ไม่รอบคอบ ชีวิตลุ่มๆดอนๆ ขลุกขลัก ยากจน ผิดหวังกับความรัก

ผู้ที่มีช่วงแขนยาวเลยสะโพก มีวิชาความรู้ดี มีชื่อเสียงเกียรติยศ คิดก่อนลงมือทำ พิถีพิถันการเลือกคู่ครอง

ผู้ที่มีแขนเล็ก เส้นเอ็นมาก ผิวหยาบกระด้าง เกียจคร้าน หยิบหย่ง ใฝ่สูง ไม่มองฐานะตน ฝืดเคืองทรัพย์สิน ความรักไม่ราบรื่น สามีไม่สนใจ

ผู้ที่แขนใหญ่ กล้ามเนื้อแน่น มีเส้นเอ็นมาก ทำงานหนัก มีมานะอดทน หาทรัพย์ได้ด้วยตนเอง คบหาผู้ชายด้วยเหตุผล

ผู้ที่มีแขนอวบ เรียวงาม ผิวเนื้ออิ่มนิ่มนวล มั่งมีทรัพย์สิน เจ้ายศเจ้าอย่างใจเย็น สุขุม รอบคอบ มีเหตุมีผล ชอบคบหาผู้ชายที่สมฐานะตน

ลักษณะนิ้วมือ

(ลักษณะนิ้วมือกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีนิ้วมืออ้วนเหมือนหน่อไม้ ผิวพรรณผุดผ่อง จะได้สามีมียศถาบรรดาศักดิ์สูง

ผู้มีนิ้วยาวกว่าฝ่ามือ ข้อนิ้วแต่ละข้อไม่เท่ากัน รักสวยรักงาม ชอบเข้าสังคม สติปัญญาดี เย่อหยิ่ง พูดจาไพเราะ กามราคะจัด

ผู้มีโคนข้อนิ้วใหญ่ เหยียดยาวไม่ชิดกัน ปลายเรียว เก็บตัว รักอาชีพอิสระ เคร่งครัดกฎระเบียบ ยิ้มยาก พูดจาหยาบคายแต่มีเหตุผล ไม่ตรงต่อเวลา

ผู้มีนิ้วมือสั้น ข้อมือป้อมทู่ ฝ่ามือหยาบ เล็บแบน ปัญญาทึบ ชอบใช้กำลัง มักง่าย ไม่ชอบเป็นผู้นำ ชอบอาสาคนอื่น กามารมณ์จัด ไม่มีเป้าหมายชีวิต

ผู้มีนิ้วมือเรียว สั้นยาวลดหลั่นกันพอดี ซื่อสัตย์สุจริต มีหัวทางศิลปะ แต่ขี้เกียจ เอาแต่ใจตัวเอง ไม่รอบคอบ ขี้สงสัย อาภัพคู่ครอง

ผู้มีนิ้วนางยาวใกห้เคียงกับนิ้วกลาง จักได้เป็นผู้นำคนสำคัญของประเทศ

ผู้มีนิ้วก้อยสั้นกว่าข้อนิ้วนาง อาภัพ ต้องหาเลี้ยงผู้อื่น มีปัญหาให้แก้ไม่จบสิ้น

ผู้หญิงมีนิ้วมือเป็นเหลี่ยม ห่างกัน นิ้วแม่มือใหญ่ ใจกล้า ปราดเปรียว ไม่ถือตัว ใช้ชีวิตเรียบง่าย

ผู้หญิงมีข้อนิ้วยาวทุกข้อ มีเนื้อนูนตรงโคนนิ้วกลาง     มีหน้ามีตา ทรัพย์สินมาก มีชื่อเสียงโด่งดัง ใจกว้าง

ผู้หญิงที่นิ้วมือแบน ฝ่ามือแข็ง มีเนื้อนูนบนฝ่ามือ ปัญญาดี ขยัน สุขุมลุ่มลึก ชอบงานช่าง งานฝีมือ

ลักษณะหลังมือ

(ลักษณะหลังมือกล่าวโดยรวมไม่จำแนกสตรี หรือบุรุษ)

ผู้มีหลังมือใหญ่เต็มไปด้วยเส้นเอ็น ฐานะยากจน ความอดทนสูง ขยันหมั่นเพียร จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายหลัง

ผู้มีหลังมืออูมเหมือนหลังเต่า วาสนาดี มั่งมีทรัพย์สิน มัธยัสถ์ รู้การรู้งาน

ผู้มีหลังมีอยาวเรียวเหมือนรูปใบพายเรือ มีมานะอดทน ทำงานใช้แรงกาย ใจคอกว้างขวาง เหนื่อยตอนต้น แต่จะสุขสบายภายหลัง

ผู้มีหลังมือมีลักษณะเป็นรูปดอกบัวตูม เป็นกุลสตรี สติปัญญาดี มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา รักความยุติธรรม เป็นที่รักใคร่ของผู้คน

ผู้มีหลังมือเป็นเหลี่ยม เจ้าความคิด ชอบคนที่มีมันสมอง มักได้ทำงานที่ใช้หัวคิด เจรจาไพเราะ

ผู้มีเนื้อหลังมืออ่อนนิ่ม พิถีพิถันการแต่งกาย ชอบงานรื่นเริง จิตใจรวนเร ทะเยอทะยาน ทำงานไม่เป็นระเบียบ กามารมณ์จัด

ผู้มีหลังมือแข็ง หยาบกระด้าง ขรุขระ ทำงานหนัก ไม่ชอบศึกษาเล่าเรียน กล้าได้กล้าเสีย ไม่รอบคอบ ไร้สัจจะ ตระหนี่ถี่เหนียว เป็นนักดื่ม

ผู้ที่มีเส้นเอ็นปูดขึ้นหลังมือมาก จริงจัง ชอบคิด มีเหตุผล มุ่งสู่ความสำเร็จ

ผู้มีหลังมือเรียบ รักงานศิลป์ ชอบเข้าสังคม อารมณ์อ่อนไหว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รักสวยรักงาม

ลักษณะรูปร่าง

(ลักษณะรูปร่างกล่าวไว้เฉพาะสตรีเท่านั้น)

ผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมสูง หุ่นนางแบบ อ่อนไหวง่าย จับความรู้สึกคนได้เร็วมีหัวคิด จิตใจดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วม สูง และเจ้าเนื้อ ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องการความมั่นคงในชีวิต รักครอบครัว ไม่ชอบอยู่นิ่ง

ผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงใหญ่ บึกบึนคล้ายนักยกน้ำหนัก มีความกระตือรือร้น เชื่อมั่นใจในตัวเอง หาความสุขได้ง่ายจากทุกสิ่งรอบตัว 

มีความรื่นรมย์อยู่เป็นนิจ

ผู้หญิงที่มีรูปร่างเตี้ยผอม บอบบาง มีความอดทนสูง จริงจัง หวังผลสำเร็จ ไม่เลิกล้มเสียกลางคัน ชอบทำงานหนัก

ผู้หญิงที่มีรูปร่างเตี้ย ท้วม ไม่ถึงกับผอมบาง รักสนุกสนาน ไม่ชอบเคร่งเครียด ชอบพักผ่อน รักสงบ รักธรรมชาติ และมีมิตรไมตรีให้กับทุกคน

ผู้หญิงที่มีรูปร่างเตี้ยหนา มีกล้าม รักการผจญภัย ชอบแข่งขันกีฬาอันตราย เด็ดเดี่ยว มุทะลุ แต่อ่อนไหวง่าย ต้องการความเข้าใจ

ลักษณะเสียงสตรี

(ลักษณะเสียงกล่าวไว้เฉพาะสตรีเท่านั้น)

ผู้หญิงที่มีเสียงกังวานชวนฟัง ไม่ดังแต่ได้ยินชัดเจน มีความจริงใจ เมตตาอารี มีคุณธรรม

ผู้หญิงที่มีเสียงทุ้มกังวานที่ปลายเสียง มีอำนาจวาสนา จิตใจเข้มแข็ง ชอบวางอำนาจ

ผู้หญิงที่มีเสียงนิ่มนวล จิตใจดีมีเมตตา ใจอ่อน มักถูกเอาเปรียบ

ผู้หญิงที่มีเสียงแหบเครือ น้ำเสียงอ้อมแอ้มไม่ชัดเจน สู้ชีวิตด้วยตนเอง มิตรน้อย มีจิตริษยาและคับแคบ

ผู้หญิงที่น้ำเสียงเดี๋ยวต่ำ เดี๋ยวสูง ตะเบ็ง ลิ้นรัว เห็นแก่ตัว ขี้คุย การศึกษาต่ำ มักง่าย ชอบใส่ร้าย

ผู้หญิงที่มีเสียงแหลม พูดเร็วจนลิ้นพันกัน ไร้ความจริงใจ รักสนุก รักอิสระ ชอบเข้าสังคม

ผู้หญิงที่มีเสียงแหลมกังวานคล้ายระฆัง เป็นแม่ศรีเรือน มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนให้ก้าวหน้า

ลักษณะการเดิน

สตรีเดินโคลงศีรษะ แกว่งมือ ตัวเบา เท้าหนัก มีนิสัยต่ำช้า นักเลงหญิง

สตรีเดินทอดน่อง โยกตัวไปมา อาภัพอดสู ทำงานหนัก

สตรีเดินโยกย้ายส่ายสะโพก มักมากในกามคุณ เก็บทรัพย์ไม่อยู่ สามีจะมีชู้

สตรีเดินส่ายตัวไปมา วาสนาน้อย อายุสั้น จิตใจรวนเร

สตรีเดินเหยาะเหมือนม้า มักเหน็ดเหนื่อยกับงาน พบแต่ความยุ่งยากใจ

สตรีเดินเขไปเซมาไม่ตรงทาง ชีวิตอาภัพ คำพูดเหลาะแหละ ไม่น่าเชื่อถือ

สตรีเดินโน้มตัวไปก่อนก้าวเท้า เข้ากับคนอื่นยาก ชอบเอารัดเอาเปรียบ

สตรีเดินเป็นจังหวะ ไม่ช้าไป หรือเร็วไป มีความจริงใจ มีชาติตระกูลดี มีทรัพย์มาก

สตรีเดินส่ายศีรษะไปมา มักมีชู้ และบังคับให้สามีอยู่ใต้อำนาจ

สตรีเดินแช่มช้อย แลไปข้างหน้า เดินไม่ช้าไม่เร็ว เป็นกุลสตรี มีมารยาท จิตใจเยือกเย็น มีความสำเร็จ

สตรีย่างกรายพลางแลมองด้วยหางตา เจ้าชู้ ชอบกามคุณ รักง่ายหน่ายเร็ว

บุรุษเดินเร็ว ใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว ทำงานสะเพร่า

บุรุษเดินช้าและก้มหน้า ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง อมทุกข์ ก้าวหน้าช้า

บุรุษเดินศีรษะตรง ใบหน้ายิ้มละไม ดวงตาแจ่มใส จักเป็นผู้มีอำนาจ ผู้คนให้ความเคารพนับถือ

บุรุษเดินคอตั้ง ใบหน้าบึ้งตึง เจ้ายศเจ้าอย่าง ละโมบ เห็นแก่ตัว

บุรุษเดินใบหน้าเอิบอิ่ม ยิ้มจริงใจ มีเสน่ห์ ปราศจากโรคภัย ผู้คนรักใคร่

บุรุษเดินก้มหน้า ศีรษะโค้งลงเล็กน้อย มองโลกในแง่ร้าย มีฝีไม้ลายมือดี แต่ไม่ค่อยรุ่ง

บุรุษเดินยี่นอก แกว่งแขนเป็นธรรมชาติ มีจังหวะ เป็นผู้นำ องอาจ กล้าหาญ จิตใจเข้มแข็ง

บุรุษเดินไม่แกว่งแขนเลย คิดมาก วิตกจริต ระบบประสาทสั่งการช้า

บุรุษเดินแกว่งแขนไม่เป็นจังหวะ เอาแน่นอนด้วยไม่ได้ รวนเร ชอบโกหก

บุรุษเดินตรงไม่แลซ้าย แลขวา เป็นนักเลง เอาแต่ใจตัวเอง รักสนุก ขี้สงสัย

บุรุษเดินเอาแต่แลซ้าย แลขวา ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน ขี้ระแวง สงสัย

หมายเหตุ ข้อใดไม่ระบุว่าเป็นชายหรือเป็นหญิง หมายถึง ลักษณะโดยรวมของชายและหญิง

ลักษณะพิเศษ ๘· ประการของมหาบุรุษ

สิทธิการิยะ ในสมัยพุทธกาล อัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์ได้ทำนาย ลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะไว้ว่า "ผู้บริบูรณ์ด้วยลักษณะของมหาบุรุษเช่นนี้ จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน"

ด้วยลักษณะแห่งมหาบุรุษ ๘- ประการ หรืออนุพยัญชนะ (ลักษณะปลีกย่อยของมหาบุรุษ) ดังต่อไปนี้ ถือเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของมหาศาสดาเอกของโลกผู้ปราศจากกิเลสเท่านั้น

ลักษณะแห่งมหาบุรุษ ๘๐ ประการ

๑. มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทอันเหลืองงาม

๒. นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาทเรียวออกไป โดยลำดับแต่ต้นจนปลาย

๓. นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาท กลมดุจนายช่างกลึงเป็นอันดี

๔. พระนขา (เล็บมือ เล็บเท้า) ทั้ง ๒๐ มีสีอันแดง

๕. พระนขาทั้ง ๒๐ นั้นงอนงามช้อนขึ้นเบื้องบนมิได้ค้อมลงเบื้องต่ำ ดุจเล็บแห่งสามัญชนทั้งปวง

๖. พระนขานั้นมีพรรณอันเกลี้ยงกลมสนิทมิได้เป็นริ้วรอย

๗. ข้อพระหัตถ์และข้อพระบาทซ่อนอยู่ในพระมังสะ มิได้สูงขึ้นปรากฎออกมาภายนอก

๘. พระบาททั้งสองเสมอกัน มิได้ย่อมใหญ่กว่ากัน

๙. พระดำเนินงามดุจอาการเดินแห่งกุญชรชาติ (ช้าง)

๑๐. พระดำเนินงามดุจสีหราช

๑๑. พระดำเนินงามดุจดำเนินแห่งหงส์

๑๒. พระดำเนินงามดุจอุสุภราช (พญาวัว) ดำเนิน

๑๓. ขณะเมื่อยืนจะย่างดำเนินนั้น ยกพระบาทเบื้องขวาย่างไปก่อนเสมอ

๑๔. พระชานุมณฑล (สะบ้าเข่า) เกลี้ยงกลมงามบริบูรณ์ ไม่เห็นกระดูกล้ำออกมาเลย

๑๕. มีบุรุษพยัญชนะบริบูรณ์ ไม่มีกิริยามารยาทคล้ายสตรีเลย

๑๖. พระนาภี (สะดือ) มิได้บกพร่อง กลมงามมิได้วิกลในที่ใดที่หนึ่ง

๑๗. พระอุทร (ท้อง) มีสัณฐานอันลึก

๑๘. พระอุทรมีรอยเวียนเป็นทักขิณาวัฏ (หน้าท้องมีรอยวนขวาขยายออก

๑๙. ลำพระเพลา (ขา) ทั้งสองกลมงามดุจลำสุวรรณกัทลี (ลำต้นกล้วย)

๒๐. ลำพระกรทั้งสองงามดุจงวงแห่งเอราวัณเทพยหัตถี (ช้าง ๓ เศียรพาหนะของพระอินทร์)

๒๑. พระอังคาพยพ (องคาพยพ) ใหญ่น้อยทั้งปวงงามพร้อมทุกสิ่งหาที่ตำหนิมิได้

๒๒. พระมังสะ (เนื้อ) ที่ควรหนาก็หนา ที่ควรบางก็บางตามที่ทั่วทั้งสรีระ

๒๓. พระมังสะมิได้หดหู่ในที่ใดที่หนึ่ง

๒๔. พระสรีระกายทั้งปวงปราศจากต่อม และไฝปาน มูลแมลงวันมิได้มีในที่ใดที่หนึ่ง

๒๕. พระกายงามบริสุทธิ์พร้อมสมกันโดยตามลำดับ ทั้งเบื้องบนแลเบื้องล่าง

๒๖. พระกายงามบริสุทธิ์พร้อมสิ้นปราศจากมลทินทั้งปวง

๒๗. ทรงมีพระกำลังมากดุจกำลังช้างสาร

๒๘. มีพระนาสิกอันสูง

๒๙. สัณฐานนาสิกงามแฉล้ม

๓๐. มีพระโอษฐ์เบื้องบนเบื้องต่ำมิได้เข้าออกกว่ากัน เสมอเป็นอันดี มีพรรณแดงงามดุจสีผลตำลึงสุก

๓๑. พระทนต์บริสุทธิ์ปราศจากมูลมลทิน

๓๒. พระทนต์ขาวดุจดังสีสังข์

๓๓. พระทนต์เกลี้ยงสนิทมิได้เป็นริ้วรอย

๓๔. พระอินทรีย์ (ร่างกายและจิตใจ) ทั้ง ๕ มีจักขุนทรีย์งามบริสุทธิ์ทั้งสิ้น

๓๕. พระเขี้ยวทั้ง ๔ กลมบริบูรณ์

๓๖. ดวงพระพักตร์มีสัณฐานยาวสวย

๓๗. พระปราง (แก้ม) ทั้งสองดูเปล่งงามเสมอกัน

๓๘. ลายพระหัตถ์มีรอยอันลึก

๓๙. ลายพระหัตถ์มีรอยอันยาว

๔๐. ลายพระหัตถ์มีรอยอันตรง ไม่ได้ค้อมคด

๔๑. ลายพระหัตถ์มีรอยอันแดงรุ่งเรือง

๔๒. รัศมีพระกายโอภาสเป็นปริมณฑลโดยรอบ

๔๓. กระพุ้งพระปรางทั้งสองเคร่งครัดบริบูรณ์

๔๔. กระบอกพระเนตรกว้างและยาวงามพอสมกัน

๔๕. ดวงพระเนตรกอปรด้วยประสาททั้ง ๕ มีขาวเป็นอาทิผ่องใสบริสุทธิ์ทั้งสิ้น

๔๖. ปลายเส้นพระโลมาทั้งหลายมิได้งอมิได้คด

๔๗. พระชิวหามีสัณฐานอันงาม

๔๘. พระชิวหาอ่อนไม่กระด้าง มีพรรณอันแดงเข้ม

๔๙. พระกรรณ (หู) ทั้งสองมีสัณฐานอันยาวดุจกลีบปทุมชาติ

๕o. ช่องพระกรรณมีสัณฐานอันกลมงาม

๕๑. ระเบียบพระเส้นทั้งปวงนั้นสละสลวยไม่หดหู่ในที่อันใดอันหนึ่ง

๕๒. แถวพระเส้นทั้งหลายช่อนอยู่ในพระมังสะทั้งสิ้น ไม่เป็นคลื่นฟูขึ้นเหมือนสามัญชนทั้งปวง

๕๓. พระเศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว

๕๔. ปริมณฑลพระนลาฏ (หน้าผาก) โดยกว้างยาวพอสมกัน

๕๕. พระนลาฎมีสัณฐานอันงาม

๕๖. พระโขนง (คิ้ว) มีสัณฐานอันงามดุจคันธนูอันโก่งไว้

๕๗. พระโลมา (ขน) ที่พระโขนงมีเส้นอันละเอียด

๕๘. เส้นพระโลมาที่พระโขนงงอกขึ้นแล้วล้มราบไปโดยลำดับ

๕๙. พระโขนงนั้นใหญ่

๖๐. พระโขนงนั้นยาวสุดหางพระเนตร

๖๑. ผิวพระมังสะละเอียดทั่วทั้งพระกาย

๖๒. พระสรีระรุ่งเรืองไปด้วยสิริ

๖๓. พระสรีระไม่มัวหมอง ผ่องใสอยู่เป็นนิตย์

๖๔. พระสรีระสดชื่นดุจดวงดอกปทุมชาติ

๖๕. พระสรีระอ่อนนุ่มสนิท ไม่กระด้างทั่วทั้งพระกาย

๖๖. กลิ่นพระกายหอมฟุ้งดุจกลิ่นสุคนธกฤษณา

๖๗. พระโลมามีเส้นเสมอกันทั้งสิ้น

๖๘. พระโลมามีเส้นละเอียดทั่วทั้งพระกาย

๖๙. ลมอัสสาสะ (หายใจเข้า) และปัสสาสะ (ลมหายใจออก) ลมหายพระทัยเข้าออกก็เดินละเอียด

๗o, พระโอษฐ์มีสัณฐานอันงามดุจแย้ม

๗๑. กลิ่นพระโอษฐ์หอมดุจกลิ่นอุบล

๗๒. พระเกสาดำเป็นแสง

๗๓. กลิ่นพระเกสาหอมฟุ้งขจรตลบ

๗๔. พระเกสาหอมดุจกลิ่นโกมลบุปผชาติ

๗๕. พระเกสามีสัณฐานเส้นกลมสลวยทุกเส้น

๗๖. พระเกสาดำสนิททั้งสิ้น

๗๗. พระเกสากอปรด้วยเส้นอันละเอียด

๗๘. เส้นพระเกสามิได้ยุ่งเหยิง

๗๙. เส้นพระเกสาเวียนเป็นทักขิณาวัฏทุก ๆ เส้น

๘๐. วิจิตรไปด้วยระเบียบพระเกตุมาลา (รัศมีซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียร

ของพระพุทธเจ้า) กล่าวคือ ถ่องแถวแห่งพระรัศมีอันโชตนาการขึ้น ณ เบื้องบน พระอุตมังคสิโรตม์ ฯ (กะโหลกศีรษะ)

ลักษณะบุรุษโทษ ๑๘ ประการ

สิทธิการิยะ คัมภีร์ไตรเพทของพราหมณ์ได้บัญญัติลักษณะบุรุษโทษ หรือ ลักษณะชั่วในร่างกายไว้ ๑๘ ประการ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ เคยปรากฏมีครบมาแล้วแก่พราหมณ์เฒ่าชูชกในเรื่องพระเวสสันดรขาดก หากบุรุษใดมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โบราณถือว่า ผู้นั้นไม่มีลักษณะแห่งมหาบุรุษ

ลักษณะบุรุษโทษ ๑๘ ประการ

๑. ข้อเท้าทั้ง ๒ ใหญ่และคด

๒. เล็บมือ และเล็บเท้า ทั้งหมดคุดหงิกงอ

๓. นมทั้งคู่หย่อนยานลงไปไม่เท่ากัน

๔. ริมฝีปากบนยาวยื่นกว่าริมฝีปากล่าง

๕. น้ำลายไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสาย

๖. มีฟันเขี้ยวงอกดุจเขี้ยวหมูป่า

๗. จมูกหักและแฟบลง

๘. ท้องป่องเป็นกระเพาะดุจหม้อน้ำ

๙. เส้นหลังไหล่คอโจ้งงอ

๑๐. กระบอกตาลึกข้างหนึ่ง

๑๑. หนวดเคราเป็นเส้นแข็งดุจเส้นลวด

๑๒. ผมสีเหลืองดังใบลานแห้ง

๑๓. ตามร่างกายมีเส้นเอ็นขึ้นทั่วไปหมดเห็นได้ชัดเจน

๑๔. มีจุดไฝ ฝ้า ปานดำด่างทั่วสรรพางค์กาย

๑๕. ลูกนัยน์ตาเหลืองเหล่ เหลืองดุจตาแมวกราว

๑๖. ร่างกายคดโค้งทั้งเอวทั้งไหล่

๑๗. เท้าโก่ง ๑ ข้าง และไม่เท่ากัน

๑๘. ตามสรรพางค์กาย มีขนขึ้นแข็งดุจแปรงขนหลังหมูป่า

ตำราบาทศาสตร์

สิทธิการิยะ วิชาดูลักษณะรอยเท้า หรือบาทศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งของสาขาวิชานรลักษณ์ศาสตร์ที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ครั้งหนึ่ง วิชานี้เคยทำนายรอยพระพุทธบาทได้อย่างแม่นยำมาแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความแม่นยำอย่างมาก ดังนี้

คำทำนายลักษณะเท้าและรอยเท้า

๑. เท้าเล็ก ชะตาชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุข

๒. เท้าใหญ่ ชะตาต้องทำงานหนัก งานหยาบ มีเหตุให้ทุกข์ร้อนเป็นประจำ

๓. เท้าสมส่วน ไม่เล็ก ไม่ใหญ่  มีอำนาจวาสนา จะได้ครองตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่าง ๆ

๔. เท้ากลมคล้ายกับบวมหากบวชเป็นสมณะ จะมีผู้ให้ความเคารพนับถือมากหากเป็นฆราวาส จะมีเกียรติยศ ชื่อเสียง

๕. ฝ่าเท้ากระโหย่ง หรืออุ้งฝ่าเท้ากระโหย่งหากบวซเป็นสมณะ จะมีผู้ให้ความเคารพนับถือมากหากเป็นฆราวาส จะมีชื่อเสียง เกียรติยศ

๖. ฝ่าเท้าตรงปลายสันหนา เวลาเดินเอาสันเท้าลงก่อนและมีเสียงดัง เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไร้เหตุผล

๗. ฝ่าเท้าหนา หยาบกร้าน เป็นคนทุกข์ยาก ต้องทำงานหนัก ชีวิตหาความสบายไม่ค่อยได้

๘. ฝ่าเท้าอ่อนนุ่ม ฝ่าเท้าไม่หนา ไม่บางเกินไป เป็นคนขี้ลืม มีทิฐิมานะ ถือตน ไม่มีเหตุผล ไร้วินัย

๙. ฝ่าเท้าตรงปลายนิ้วจิกลง นิ้วหนาบิดไปด้านข้าง เป็นคนขี้ลืม มีทิฐิมานะ ไร้ระเบียบวินัย

๑๐. ฝ่าเท้าหนา หยาบ มีรอยแตกทั่วฝาเท้า หาเลี้ยงชีพทุกข์ยาก ลำบากกาย มักย้ายถิ่นฐานบ่อย ๆ

๑๑. ฝ่าเท้าราบเรียบคล้ายตีนเป็ด พูดน้อย เก็บความรู้สึกเก่ง ถ้าทนไม่ไหวจะระบายออกรุนแรง

๑๒. ฝ่าเท้าคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส เจ้าอารมณ์ ทำงานเร็วแต่ไม่เรียบร้อย อาสาเจ้านายดี อาภัพรัก

๑๓. ฝ่าเท้าคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีบุญวาสนาสูง มีอนาคตดี จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และร่ำรวย

๑๔. ฝ่าเท้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า นิ้วเท้าบานออก มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม เจ้าชู้ มากคู่นอน

๑๕. ฝ่าเท้าคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส้นเท้าหนา ปลายนิ้วจิกลง มีกามาคุณรุนแรง เป็นชู้กับผัวเมียผู้อื่น

๑๖. ฝ่าเท้าตรง เส้นเท้ากว้างกว่าปลายนิ้ว อาภัพญาติมิตร นิสัยโลภมาก ไร้ศีลธรรม

๑๗. นิ้วเท้ายาวลดหลั่นกันเพียงเล็กน้อย มีสติปัญญาดี มักได้เป็นครูอาจารย์ หรือที่ปรึกษา

๑๘. นิ้วเท้ายาวสม่ำเสมอกัน มีบุญวาสนาสูง ฐานะมั่งคั่ง เป็นชายจะได้ภรรยาดี เป็นหญิงจะมีสามีที่มีอำนาจวาสนาสูง มีตำแหน่งใหญ่โต

๑๙. นิ้วเท้ายาว สั้น สลับกัน ทำมาหากินไม่พอเลี้ยงตัว มักได้เป็นคนรับใช้

๒๐. นิ้วเท้าหัวแม่เท้าสั้นกว่านิ้วชี้เล็กน้อย มีสติปัญญาปานกลาง รับราชการจะก้าวหน้า

๒๑. นิ้วหัวแม่เท้าตรง ปลายโต บิดออกด้านข้าง นิ้วก้อยก็เช่นกัน ทำมาหาเลี้ยงชีพลำบาก

๒๒. นิ้วเท้าตรงปลายบิดเข้าหากันจนงุ้ม มีจิตใจอกุศล หากินในทางทุจริต ผิดศีลธรรม ขี้โรค

๒๓. ฝ่าเท้านุ่มมีเส้นละเอียดชัดเจนดี สุขสบายตั้งแต่เกิด จะได้รับมรดกตกทอด และได้คู่ครองดี

๒๔. ฝ่าเท้าแดงเลือดอมฝาดตลอดเวลา เส้นฝ่าเท้าละเอียดที่กลางฝ่าเท้าเป็นนักบวช จะมีศิษยานุศิษย์มากเป็นฆราวาส จะอาภัพอับโชค

๒๕. ฝ่าเท้าเรียบเสมอกัน ไม่เว้าแหว่ง มีเส้นขอดเป็นกั้นหอย สติปัญญาดี เป็นนายคน มีบริวารมาก

๒๖. ฝ่าเท้าหยาบ เส้นฝ่าเท้าลึกตรง ไม่ขาดวิ่น มักได้เดินทางไปเรียน หรือทำงานต่างประเทศ

๒๗. ฝ่าเท้าหยาบ เส้นลึกสั้นขาดเป็นช่วง ใจร้อน ทำอะไรรวดเร็ว เอาแต่ใจตนเอง แต่รับผิดชอบดี

๒๘. ฝ่าเท้าข้างหนึ่งเล็ก ข้างหนึ่งใหญ่ เป็นคนใจนักเลง มักจะมีความเห็นไม่ลงรอยกับใคร

๒๔. ฝ่าเท้าราบ หรือเว้าเล็กน้อย มีเส้นลายคล้ายรูปสัตว์บนฝ่าเท้า มีอำนาจ และบริวารมาก

๓๐. ฝ้าเท้าคล้ายดอกบัว หรือกงจักร จะได้เป็นใหญ่เป็นโต รับราชการจะก้าวหน้า มีคนชื่นชมมาก

๓๑. ฝ่าเท้าป้อม เส้นลายตัดกันพัลวัน จิตใจแปรปรวน วิตกจริต แต่อายุยืน

๓๒. ฝ่าเท้าปลายเรียวเล็ก กลางแบน ส้นเท้าเรียวแหลม มีความสามารถหลายด้าน ราคะจัด

๓๓. ส้นเท้าทู่ พื้นหยาบ ซะตากำหนดให้ทำงานหนัก ใจคอคับแค้น มีเหตุให้ทุกข์ใจเสมอ

๓๔. นิ้วก้อยเท้าบิดออกนอก จิตใจลังเล ไม่มั่นคง ชอบเล่นชู้กับคู่ครองของผู้อื่น

๓๕. นิ้วหัวแม่เท้าเก ปลายโต บิดออกข้าง ชอบอาสาผู้อื่น แต่งานตนไม่สนใจ มักได้ทำงานหนัก

๓๖. อุ้งเท้ากระโหย่ง ส้นเท้ากับปลายสันเท้างองุ้ม ชีวิตอาภัพทั้งการงาน ที่พักอาศัย และคู่ครอง

๓๗. ฝ้าเท้ามีลายเส้นขมวดตรงกลางฝ่าเท้า หรือส้นเท้า ใจบุญ มีเสน่ห์ และมีคนคอยอุปถัมภ์

๓๘. ฝ่าเท้ามีลายเส้นคล้ายดวงดาว หรือเต่า อารมณ์ดี มีวาทศิลป์ มักได้รับการอุปถัมภ์ให้ก้าวหน้า

๓๙. เวลายืนเอียงฝ่าเท้าเว้าเข้า เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทบาย และมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม

๔๐. เวลายืนมักเอียงฝ่าเท้าขวาเข้า เป็นคนอมทุกข์ สติปัญญาทึบ

๔๑. เดินเอาส้นเท้าลงก่อน เป็นคนเจ้าอารมณ์ โกรธง่ายหายเร็ว ทำอะไรรวดเร็ว ไม่เรียบร้อย

๔๒. เดินเอาปลายเท้าลงก่อน เป็นคนใจง่าย หูเบา ถูกหลอกให้เสียทรัพย์เป็นประจำ

๔๓. เดินลงฝ่าเท้าพร้อมกัน เป็นคนใจบุญ ชอบช่วยเหลือสังคมไม่หวังผลตอบแทน มีอายุยืน

๔๔. เดินเอาฝ่าเท้าเฉออกข้างคล้ายเป็ด เป็นคนยิ้มยาก เก็บความรู้สึกเก่งแต่พยาบาทนาน

๔๕. เดินขาโก่งออก อาภัพคู่ครอง แต่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม เดินคล้ายกับลากส้นเท้า เป็นคนใจลอย ขี้เกียจ จิตใจมักง่าย ชอบให้คนเอาอกเอาใจ

๔๗. เดินฝ่าเท้าจะป่ายออกข้าง เป็นคนหัวหมอ มีเรื่องให้เดือดร้อนใจเสมอ

๔๘. เดินเอาเท้าขวาออกก่อน มีบุญมาก มีสติปัญญาดี ทำการงานใดๆก็ก้าวหน้า

๔๙. เดินเอาเท้าซ้ายออกก่อน เป็นคนช่างจับจด จ้องจับผิด ไม่สนใจการงาน แต่ชอบเอาหน้า

๕o. เท้าบาง ฝ่าเท้าราบเรียบ ฝ่าเท้ามีเส้นขมวดเป็นกันหอยจำนวนมาก มีบุญญาธิการมาก มีอำนาจวาสนามาก ชีวิตจะสุขสบายทั้งกายและใจ จะได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่น

ลักษณะฝ่ามือต่าง ๆ

สิทธิการิยะ นักหัตถศาสตร์ ได้แบ่งลักษณะฝ่ามือออกเป็น ๕ แบบ แต่ละแบบมีความหมายแตกต่างกันออกไป โดยมากจะบ่งบอกได้ถึงพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ ดังนี้

ลักษณะฝ่ามือและความหมาย

ฝ่ามือครู ฝ่ามือทรงผืนผ้า นิ้วชี้ กลาง นาง ก้อย เกือบเท่ากัน หัวแม่มือยาวถึงระดับข้อแรกของนิ้วชี้

ทำนายว่า มีจิตวิทยาสูง ความรู้ดี มีวาทศิลป์ ส่วนมากเป็นครูอาจารย์ นักปรัชญา นักพูด

ฝ่ามือพ่อครัว ฝ่ามือทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส นิ้วสั้น ปลายนิ้วเกือบจะเสมอกันทุกนิ้ว

ทำนายว่า อ้วนแต่ไร้กำลัง ตัดสินใจไม่เด็ดขาด พูดน้อยทำมาก สมถะ เจ้าสำอาง

ฝ่ามืออันธพาล ฝ่ามือทรงกรวย หรือทรงไข่ นิ้วกลางยาว นิ้วชี้และนิ้วนางสั้น นิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือยาวเกือบเท่ากัน

ทำนายว่า มีหัวคิดริเริ่มดีแต่ทำการไม่ตลอด ราคะแรง เจ้าเล่ห์เพทุบาย ชอบเอารัดเอาเปรียบ หากได้รับการศึกษาน้อยจะเป็นนักเลง อันธพาล หากินกับอบายมุข ขี้คุกขี้ตะราง

ฝ่ามือช่างศิลป์ ฝ่ามือทรงสามเหลี่ยม นิ้วทุกนิ้วยาวสั้นลดหลั่นกันพอดีขนาดของนิ้วบางเล็กน้อย

ทำนายว่า มีพรสวรรค์ด้านศิลปะ ละเอียดประณีต ปรับตัวเก่ง ท่วงท่าโดดเด่นทำอะไรก็ดัง รักสวยรักงาม พูดจาอ่อนหวาน แต่ปากกับใจไม่ตรงกันและมีกามารมณ์รุนแรง

ฝ่ามืออิสรชน ฝ่ามือทรงประสม ไม่เข้าแบบใดแบบหนึ่งใน ๔ แบบที่ผ่านมา จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ไม่เชิงแต่ค่อนไปทางแบบฝ่ามือครู

ทำนายว่า โดยมากเป็นนักพูด นักประพันธ์ และแพทย์ เพราะมีวาทศิลป์ในการพูดดี บางคนมีนิสัยรักอิสระไม่ชอบอยู่ใต้บังคับของใคร เลือกที่จะทำงานอิสระ เช่น นักเขียน นักดนตรี และช่างศิลป์ เป็นต้น ข้อดีคือ มีความสามารถหลากหลาย ทำอะไรรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือ ทำอะไรไม่จริงจัง เอาดีสักอย่างไม่ได้ มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด และที่เลวร้ายที่สุดคือ ติดสุรา ยาเสพติด

ลักษณะนิ้วมือ

สิทธิการิยะ นิ้วมือ หรือดัชนีทั้งห้า คือรยางค์ของร่างกายที่ทรงพลังมากที่สุด ในทางปฏิบัติแล้วถือได้ว่า นิ้วมือ คือขุมพลังสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ขณะเดียวกันก็ดับอนาคตได้เช่นกัน ดังนั้น นิ้วมือจึงมีความหมายมากในทางโหราศาสตร์ สามารถทำนายชะตาผู้คนจากลักษณะนิ้วมือได้ ดังนี้

คำทำนายตามลักษณะนิ้ว

๑. นิ้วมือยาวกว่าฝ่ามือ ข้อมือสั้นยาวไม่เท่ากัน เล็บเรียว ฝ่ามือและหลังมืออ่อนนิ่ม

อารมณ์ จิตใจ : มีความทะเยอทะยานสูง อารมณ์แปรปรวน

การงาน : ทำงานไร้ขั้นตอน ไม่อยู่ในกฎระเบียบขององค์กร ชอบตำหนิติเตียนผู้อื่น

สติปัญญา : ปฏิภาณไหวพริบดี

นิสัย : คารมคมคาย รักสวยรักงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่มักดูหมิ่นผู้ที่อยู่ระดับต่ำกว่าตน

สังคม : ชอบออกงานสังคม อยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

อาชีพ : แพทย์ พยาบาล วิศวกร

๒. นิ้วมือยาวเท่าฝ่ามือ ข้อกลางใหญ่ปลายเรียว เหยียดไม่ชิดกัน เล็บกลม เนื้อนิ่มพอดี

อารมณ์ จิตใจ : เคร่งขรึม ยิ้มยาก

การงาน : ชอบสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ตนไม่ค่อยทำ

สติปัญญา : ความคิดดี มีเหตุมีผล รู้หลักนักปราชญ์ มีความรู้กว้างขวาง

นิสัย : พูดจาตรงไปตรงมา ไม่เกรงใจใคร รักความยุติธรรมและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

สังคม : เป็นคนขี้อาย ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเข้าสมาคม

อาชีพ : โดยมากประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน ศิลปิน ดารานักแสดง

๓. นิ้วมือสั้น ข้อมือปลายทู่ ฝ่ามือและหลังมือหยาบกระด้าง เล็บแบน

อารมณ์ จิตใจ : กล้าได้ กล้าเสีย มักมากในกามารมณ์

การงาน : ชอบใช้กำลังมากกว่าใช้สมอง

สติปัญญา : สติปัญญาทึบ ไม่สนใจการเรียน

นิสัย : สมถะ เรียบง่าย ขาดความทะเยอทะยาน พอใจเท่าที่มี เฉื่อยชา ไม่รักษาคำพูด

สังคม : ชอบเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ

อาชีพ : โดยมากประกอบอาชีพอาสาสมัคร เช่น มูลนิธิเก็บศพ บรรเทาสาธารณภัย

๔. นิ้วมือยาวเรียวเรียบ อุ้งมือยาวเท่านิ้วมือ นิ้วมือยาวสั้นลดหลั่นกันพอดี

อารมณ์ จิตใจ : รักสันโดษ ไม่ชอบโลดโผน

การงาน : ทำงานเท่าที่ทำได้ ไม่มีความมานะพยายาม ขาดความอดทน

สติปัญญา : มีสติปัญญาปานกลาง

นิสัย : สุภาพอ่อนโยน รักสวยรักงาม มีหัวทางศิลปะแต่ไม่ชอบลงมือทำ

สังคม : รักในขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ชอบงานพิธีการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

อาชีพ : โดยมากประกอบอาชีพประชาสัมพันธ์ เช่น นักจัดรายการวิทยุ ผู้อ่านข่าว

ทำนายสัณฐานนิ้ว

นิ้วชี้ ถ้าเล็กเรียว มีข้อสม่ำเสมอกัน มีสติปัญญาดี รู้จักการวางตัว มีอำนาจวาสนา ถ้าหากนิ้วเก 

หรือคดไม่เสมอกัน นิสัยขลาดเขลา ไม่ชอบเข้าสังคม แต่มีหัวคิดทางยุทธวิธี

นิ้วกลาง ถ้าเล็กเรียวยาวกว่านิ้วอื่น ข้อนิ้วเท่ากัน เป็นคนกล้าหาญ ผู้คนยำเกรง

ถ้านิ้วเก หรือข้อนิ้วยาวสั้นไม่เท่ากัน เป็นคนขี้ขลาด

นิ้วนาง ถ้านิ้วสั้นคดงอไม่เหยียดตรง ข้อนิ้วไม่เท่ากัน ฐานะปานกลาง พอมีพอกิน

ถ้านิ้วยาวพอดี มีเกียรติยศชื่อเสียง มีโภคทรัพย์มาก

นิ้วก้อย ถ้าปลายนิ้วยาวถึงข้อ ๒ ของนิ้วนาง มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะทางวิทยาศาสตร์

ถ้านิ้วสั้นงอ หรือหงิกงอ เป็นคนรวนเร สติปัญญาทึบ มีโรคประจำตัวเบียดเบียน

นิ้วหัวแม่มือ ถ้านิ้วคอดกิ่ว ปลายโตสั้นตัด มีราคะจริตมากชอบการแสดงออก ดังนี้

ถ้านิ้วใหญ่สม่ำเสมอ สุขุมรอบคอบ รักสวยรักงาม

ถ้านิ้วเล็กปลายแหลม เป็นคนขี้ขลาด มีอำนาจจะหลงระเริง ไม่จริงใจกับใคร

ถ้านิ้วแข็ง ปลายเล็บเรียวมน สติปัญญาดี กามคุณรุนแรง มัธยัสถ์ ระเบียบจัด

ถ้านิ้วอ่อนนิ่ม เล็บสั้น คนเหลาะแหละ ชอบคบหาคนชั้นต่ำ ไร้วินัย ร่างกายอ่อนแอ