cat888

พยากรณ์ปีนักษัตร(ปีกุน)

พยากรณ์ปีนักษัตร(ปีกุน)

สิทธิการิยะ ชายหญิงใดเกิดปีนักษัตรกุน สัญลักษณ์หมู ชาติภูมิเป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ มิ่งขวัญสถิตอยู่ต้นบัวหลวงและต้นบัวบก ผู้เกิดปีนักษัตรนี้ควรปลูกบัวหลวง หรือบัวบก ไว้ในบริเวณบ้าน นำดอกบัวไปบูชาพระในวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด จะเสริมสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุขนักแล

ลักษณะทั่วไปของผู้เกิดปีกุน

ร่างกายกำยำล่ำสัน มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น จิตใจเข้มแข็ง มารยาทเรียบร้อย อ่อนโยน และรักสงบ ไม่ชอบปะทะกับใคร นอกจากถูกบีบคั้นมากๆ นิ่งขรึม สีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์ พูดน้อย หูเบา ทำงานเฉื่อยซา แต่รู้รักษาผลประโยชน์ตน มีข้อดีที่ไม่คิดเล็กคิดน้อย รู้จักประนีประนอม เรื่องใหญ่จึงกลายเป็นเรื่องเล็ก และทำเรื่องเล็กให้หายไป

หากเป็นหญิงจะมีรูปร่างดี อ่อนโยน รักศักดิ์ศรี และรักเดียวใจเดียว มีอารมณ์สุนทรีย์กับกามารมณ์ แต่ไม่คิดนอกใจสามี ชอบท่องเที่ยวไปตามแหล่งวัฒนธรรมเก่า ๆ ชื่นชอบศิลปะและอาหารเลิศรส มีสติปัญญาปานกลาง ดูเฉื่อยชาแต่ไมโง่ แก้ปัญหาอุปสรรคพอได้ ไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งที่ปรารถนาได้ด้วยความพยายามของตน ชื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เสียสละได้ถ้าจำเป็น ช่วยเหลือผู้ที่ควรช่วยเหลือ แต่คนที่คนมองว่าน่ารังเกียจจะไม่ช่วยเลย แต่จะไม่ซ้ำเติม

สิริ กำหนดนิสัย อารมณ์ และความคิด

สิริตกที่เท้าซ้ายของพรหมส่งผลต่อชาวหมูหญิงชาย ดังนี้

พระพฤหัสบดี เป็นปาก มีน้ำใจ อัธยาศัยนิ่มนวล พูดจามีเหตุผลน่าเชื่อถือ หากเป็นพระจะได้เป็นพระนักเทศน์ที่มีโวหารน่าเคารพนับถือ หากเป็นครูอาจารย์จะช่วยอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย

พระเสาร์ เป็นใจ อารมณ์ร้อน ขี้โมโหโทโส โกรธง่ายหายเร็ว ไม่คิดอาฆาตพยาบาทใคร เรื่องผ่านมาแล้วก็ให้แล้วกันไป นิสัยกล้าหาญ เข้มแข็งและมีความอดทนสูง ชอบอาสาเจ้านาย

พระอังคาร เป็นที่นั่ง มีพรสวรรค์ด้านอักษรศาสตร์ ทำงานละเอียดรอบคอบ หากได้เป็นนักเขียน หรือบรรณาธิการจะเจริญก้าวหน้ามาก มีจริตส่อไปในทางกามารมณ์ เป็นชายมักผิดลูกเมียเขา เป็นหญิงมักมีปานในที่ลับ มีเสน่ห์ ดึงดูดใจบุรุษเพศ

พระศุกร์ และพระอาทิตย์ เป็นมือ อารมณ์ร้อน ใจเร็วด่วนได้ มีความสามารถหลายด้าน แต่ขาดความประณีต มีความอดทนสูง ร่างกายบีกบึนไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ทำงานหยาบได้ อาสาเจ้านายหรือประจบเอาใจเจ้านายได้เก่ง

พระจันทร์ และพระพุธ เป็นเท้า อารมณ์ฉุนเฉียว ท่าทางว่องไวแต่ทำงานเชื่องช้า สนใจแต่เรื่องราคะ มีรสนิยมสูงในการคบหาผู้คน หยิ่งในศักดิ์ศรีรักพวกพ้อง แบ่งพรรคแบ่งพวก

ตกฟาก หรือเวลาเกิด ผู้เกิดปีกุนกลางวันจะสุขสบาย ฐานะดี มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมาก หากเกิดกลางคืนจะสุขกายแต่ไม่สบายใจ มีเรื่องให้ครุ่นคิดมาก

ลักษณะคนเกิดปีกุนชาย - หญิง

คนเกิดปีกุน ชาย มีสัมมาคารวะและวาทศิลป์ดี รู้วิธีเข้าหาผู้ใหญ่จึงได้รับการส่งเสริมดี ตนเองก็สนองคุณเจ้านายตามโอกาส แต่กับญาติพี่น้องกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญ มองกามารมณ์เป็นเรื่องธรรมดาของโลก จึงมักมีปัญหาเรื่องชู้สาวบ่อยครั้ง แต่ไม่เคยเข็ดหลาบกลับเห็นว่าตนนั้นเชี่ยวชาญและแก้ปัญหาได้ทุกครั้ง

คนเกิดปีกุน หญิง ก่อนแต่งงาน มีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวพันด้วยมากมายหลายคน เพราะเป็นคนมีเสน่ห์ มักมีไฝหรือปานอยู่ในที่ลับ เมื่อตัดสินใจเลือกชายใดเป็นคู่ชีวิตแล้วจะซื่อสัตย์และภักดีตลอดไป แต่ชีวิตคู่กลับอาภัพ จำต้องหวานอมขมกลืนอยู่กับคนที่ตนเลือกต่อไป มีฝีมือด้านการเย็บปักถักร้อย มีเสน่ห์ปลายจวัก ทำอาหารอร่อย ทำงานเก่งเป็นที่พอใจแก่เจ้านาย ได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือจนกลายเป็นคนสำคัญที่องค์กรจะขาดไม่ได้

ทำนายชะตาชีวิตตามวันเกิดปีกุน

คนเกิดปีกุน วันอาทิตย์

ตกโฉลก "หมูพระยาเลี้ยง" ชอบให้คนอื่นยกยอปอปั้น หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี ขอบคิดเล็กคิดน้อย ใครมีบุญคุณด้วยจะไม่ลืม และพยาบาทผู้ที่ดนไม่พอใจ

ด้านสังคม มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น พึ่งพาตนเองเป็นหลัก ไม่เอ่ยปากขอความเมตตาจากผู้ใหญ่

ด้านการงาน วัยเด็กลำบาก สุขภาพไม่แข็งแรง เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นคนมีความมุมานะพยายามสูง ไม่ล้มเลิกกลางคัน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีพอสมควร

ด้านการเงิน ทำคุณคนไม่ขึ้น ก่อนจะช่วยเหลือใครจะใคร่ควรพิจารณาก่อนทุกครั้ง ทรัพย์ที่ให้ยืมไปมักไม่ได้คืน หาเงินเก่ง ตั้งตัวได้ไวเพราะความพยายามและอดทน เกณฑ์ชะตาโดยรวมของชาวกุน วันอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"

คนเกิดปีกุน วันจันทร์

ตกโฉลก "หมูคนเลี้ยง" พลัดพรากจากที่อยู่อาศัยตั้งแต่ยังเด็ก สุขภาพไม่แข็งแรง มีความพยายามและความอดทนสูง ค่อนข้างเจ้าอารมณ์ โกรธง่ายหายเร็ว

ด้านสังคม น้ำใจกว้างขวาง ชอบช่วยเหลือผู้คนเท่าที่ตนทำได้ มักโดนเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้ง แต่ตนไม่ใส่ใจ พึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าผู้อื่น

ด้านการงาน อาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้เงินมา แต่คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อตลอดชีวิต ไม่ฝืดเคืองเรื่องการเงิน หากได้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกจะก้าวหน้ามาก จะได้เปิดกิจการเป็นของตนเอง

ด้านการเงิน รู้คุณค่าของเงิน ใช้เงินอย่างคุ้มค่า ปกติไม่ชอบถือเงินแต่จะให้ผู้อื่นดูแลจัดการแทน เกณฑ์ชะตาโดยรวมของชาวกุน วันจันทร์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์"ปานกลาง"

คนเกิดปีกุน วันอังคาร

ตกโฉลก "หมูเศรษฐีเลี้ยง" ใจร้อน อยากได้อะไรแล้วต้องได้ ไม่ชอบเอาใจใคร ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง ยืนหยัดต่อสู้จนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม ผู้อื่นจึงให้ความยำเกรงมาก

ด้านสังคม ยอมอ่อนข้อให้มิตรสหาย เพื่อเอาใจและแก้ปัญหาให้จบสิ้นไป ยืดได้หดได้ ไม่อายใคร ข่มใจได้ดี บริวารให้ความเคารพนับถือมาก

ด้านการงาน มีความรู้ ความสามารถสูง ชอบขันอาสานาย ลงมือทำการใดจะทำเต็มที่ มีความรับผิดชอบสูง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดี รับราชการจะก้าวหน้ามาก

ด้านการเงิน ไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงิน มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างสุขสบายตั้งแต่เกิด ญาติผู้ใหญ่ให้ความรักใคร่เอ็นดู สนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์เป็นอย่างดี เกณฑ์ชะตาโดยรวมของชาวกุน วันอังคาร จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"

คนเกิดปีกุน วันพุธ

ตกโฉลก "หมูพิการ" วัยเด็กค่อนข้างลำบาก แต่ตนไม่ทุกข์ร้อน เมื่อโตขึ้นทำงานจริงจัง เสน่ห์แรง มีเพื่อนฝูงมาก

ด้านสังคม รู้จักประมาณตน ช่วยเหลือผู้ที่พอช่วยได้ไม่ยึดถือเป็นบุญคุณ มีเพื่อนช่วยเหลือดี

ด้านการงาน มีอุปสรรคกับการงาน แต่เมื่องานเสร็จแล้วเจ้านายกลับหาเหตุไล่ออก เพราะตนไม่มีดวงทำงานร่วมกับผู้อื่น หากทำธุรกิจส่วนตัวจะก้าวหน้าไปได้ไกล แต่มีอุปสรรคพอสมควร

ด้านการเงิน ประหยัดจนเข้าขั้นตระหนี่ถี่เหนียว ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่า แต่เมื่อถึงบทใจใหญ่ก็ใช้จ่ายไม่อั้นเช่นกัน การเงินจึงขึ้นๆลงๆ เอาแน่นอนไม่ได้ เกณฑ์ชะตาโดยรวมของชาวกุน วันพุธ จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ปานกลาง"

คนเกิดปีกุน วันพฤหัสบดี

ตกโฉลก "หมูราชครู" เกิดที่นี่จะไปได้ดีที่อื่น ตลอดชีวิตมีแต่การเดินทาง เพราะดวงชะตากำหนดให้เป็นเช่นนั้น เจ้าตัวเองก็มีความสุขดีกับการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ

ด้านสังคม ทำอะไรทำจริง พูดจาจริงจังน่าเชื่อถือ แต่เมื่ออยู่ในหมู่คณะจะทำตัวสบาย มีอารมณ์ขัน ยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น จึงได้รับเกียรติคืนจากผู้อื่นเช่นกัน

ด้านการงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ที่การเดินทาง ยิ่งโยกย้ายบ่อย ก็ยิ่งก้าวหน้ามาก หากเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินจะร่ำรวยมาก

ด้านการเงิน ไม่ใช่คนประหยัด แต่ไม่ถึงกับฟุ่มเฟือย หาเงินง่าย ใช้เงินคล่อง มีความสุขกับชีวิตดี เกณฑ์ชะตาโดยรวมของชาวกุน วันพฤหัสบดี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ดี"

คนเกิดปีกุน วันศุกร์

ตกโฉลก "หมูป่าขาหัก" เจ้าชะตามักมีคดีความเพราะคำพูดบ่อย แต่สติปัญญาดี และมีศีลธรรม จึงเอาตัวรอดมาได้

ด้านสังคม พูดน้อย ไม่ชอบแสดงออก มักปล่อยโอกาสดี ๆ หลุดมือไปบ่อยครั้ง โชคดีที่ยังมีเพื่อนคอยช่วยเหลือชีวิตจึงไม่ตัน แต่หากกล้าได้กล้าเสียมากกว่านี้จะรุ่งมาก

ด้านการงาน วัยเด็กค่อนข้างลำบาก ต้องอาศัยใบบุญผู้อื่นจึงเติบโตมาได้ เป็นคนกล้าหาญ บากบั่นทำงานหนัก เอาใจใส่การงานดีและมีความรับผิดชอบ แต่หากไม่ใช่งานในหน้าที่จะไม่สนใจเลย

ด้านการเงิน เก็บเงินไว้ใช้ในยามยากลำบาก ทดแทนคุณพ่อแม่อย่างดี แม้จะลำบากแต่ไม่ยอมให้พ่อแม่ลำบาก เพราะตนเคยลำบากมาก่อนจึงรู้คุณค่าของเงิน เกณฑ์ชะตาโดยรวมของชาวกุน วันศุกร์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ป่านกลาง"

คนเกิดปีกุน วันเสาร์

ตกโฉลก "หมูสาธารณะ" มีบุญวาสนาดี ใจใหญ่ใจถึง กล้าได้กล้าเสีย รักใครรักจริง แต่ผู้อื่นมักหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เพราะความใจใหญ่ของตนนั่นเอง ผู้ใหญ่พอใจให้การอุปถัมภ์ค้ำชูดี

ด้านสังคม มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ชอบเล่นการพนันขันต่อ อยากเป็นเจ้าพ่อ เจ้าแม่ จึงเลี้ยงดูบริวารไว้หลายคน แต่บริวารมักนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ตนเป็นประจำ

ด้านการงาน ถึงจะไม่ใช่คนขยัน แต่ก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เร็วเพราะเป็นคนโปรดของเจ้านาย ชีวิตครอบครัวค่อนข้างย่ำแย่ ชอบวางตนข่มเหงคู่ครองจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำ

ด้านการเงิน ใช้เงินมือเติบและหวังผลกำไรสูง หากผิดพลาดกลับไม่คิดเสียดาย จะมองหาวิธีทำเงินใหม่ๆ อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องออกแรง ชอบใช้เงินต่อเงินเกณฑ์ชะตาโดยรวมของชาวกุน วันเสาร์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"

ทำนายชะตาชีวิตของผู้เกิดปีกุน (แบ่งกลุ่มรายเดือน)

ผู้เกิดปีกุนที่มีชะตาชีวิตใกล้เคียงกัน จัดแบ่งเป็นกลุ่มรายเดือนได้ดังนี้

ผู้เกิดปีกุน เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 

ตกหมูเทวดาเลี้ยง ทำนายว่า ผู้นั้นชีวิตมีแต่ความร่มเย็น เกิดมาบนกองเงินกองทอง แม้เกิดในสกุลที่ยากจนเข็ญใจ บุญเก่าก็จะนำพาให้มีฐานะร่ำรวย รับราชการจะก้าวหน้ารวดเร็ว ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขาย ก็เจริญรุ่งเรืองดีมีผลกำไรมาก

ผู้เกิดปีกุน เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 

ตกหมูคนเลี้ยงไว้ในบ้าน ทำนายว่า ผู้นั้นเป็นคนเจ้าปัญญา แก้ปัญหาเก่ง พึ่งพาตนเองได้ดี หวังพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ รับราชการไม่ก้าวหน้าเพราะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขายมีกำไรดีปานกลาง

ผู้เกิดปีกุน เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 

ตกหมูบายศรี ทำนายว่า ผู้นั้นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และรักษาสัจจะดี มีศีลธรรมประจำใจ แต่มักยากไร้หาใครพึ่งพาไม่ค่อยได้ รับราชการพอเลี้ยงตัว ทำการเกษตร หรือค้าขาย พอมีกินไม่เดือดร้อน แต่จะสบายยามชรา มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

ผู้เกิดปีกุน เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 

ตกหมูป่าคาบแก้ว ทำนายว่า ผู้นั้นเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม มีความอารีแก่เพื่อนมนุษย์ มารยาทเรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน รับราชการจะก้าวหน้าดี มีผู้ช่วยเหลือ ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขาย มีผลกำไรมาก

ทำนายตามเดือนเกิดปีกุน (ม.ค. - ธ.ค.)

เข็มนาฬิกาแห่งจักรราศีขี้กำหนด กำเนิดเดือนใดย่อมผันแปรไปตามนั้น

คนเกิดเดือนธันวาคม เฉลียวฉลาด ทำการงานฉับไว มีผลงานปรากฎเป็นประจักษ์ ชื่อเสียงดี มีโชควาสนาดี ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายให้ทำงานใหญ่อยู่บ่อยครั้ง

คนเกิดเดือนมกราคม มีสติปัญญาไหวพริบดี เที่ยงตรง ท่วงท่าสง่าผ่าเผย จริงใจกับทุกคน สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืน ทำงานใหญ่สำเร็จจะสร้างชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูล

คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ ปณิธานแน่วแน่ มีพลังขับดันไปสู่เป้าหมายชีวิตสูง ไม่ย่อท้อแม้จะเจอปัญหาอุปสรรค มีคุณธรรมสูงส่งน่านับถือ จะประสบความสำเร็จช่วงบั้นปลายชีวิต

เดือนมีนาคม เป็นคนดีที่ร้ายกาจ เจ้าเล่ห์เพทุบายใจ กล้าบุกเบิก กิจการก้าวหน้าดี

คนเกิดเดือนเมษายน รักสบายแต่ขี้เกียจ มีความสามารถสูงและมีพรสวรรค์หลายด้าน แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ใส่ใจทุ่มเท

คนเกิดเดือนพฤษภาคม กล้าหาญมาก สติปัญญาดี แต่กลับลังเลไม่กล้าตัดสินใจ โอกาสดี ๆ จึงหลุดหายไป มีโชคลากเป็นครั้งคราว มีสุขทุกข์คละเคล้า

คนเกิดเดือนมิถุนายน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีผู้ให้ความช่วยเหลือบ่อย ชอบใช้อำนาจอิทธิพลข่มเอาสิ่งที่ตนปรารถนา ชีวิตค่อนข้างราบรื่นไม่ทุกข์ร้อน บั้นปลายชีวิตสงบสุขดี

คนเกิดเดือนกรกฎาคม มีความเป็นผู้นำ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เฉลียวฉลาด และมีความรับผิดชอบ มีชื่อเสียงขจรขจายเพราะได้รับโอกาสให้ทำงานใหญ่ แต่บางครั้งกราฟชีวิตก็ตกลงเร็วจนน่าใจหาย

คนเกิดเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่มีรูปร่างอ้วน ทำงานจริงจัง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ในวัยกลางคนจะสร้างฐานะตนได้มั่นคง มีชื่อเสียง และร่ำรวย

คนเกิดเดือนกันยายน แม้จะเกิดมาในตระกูลยากจน แต่ด้วยความมุมานะพยายาม ชื่อตรง เที่ยงธรรม ประกอบกับมีวาสนาดี จะประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยในวัยกลางคน ค่อนข้างอนุรักษนิยม

คนเกิดเดือนตุลาคม หน้าตาดี รูปร่างสง่างาม ทุ่นล่ำสัน และฐานะร่ำรวย เรียกว่ามีพร้อมทุกอย่าง ค่อนข้างถือตัว ดื้อรั้น และมีคุณธรรมสูง

คนเกิดเดือนพฤศจิกายน รูปร่างค่อนข้างอ้วน เคลื่อนไหวอืดอาดยืดยาด ชอบอาหารอร่อยๆ มีความสุขกับการกิน แต่มักมีโรคภัยตามมาเบียดเบียน

ลักษณะผู้เกิดตามวันและเดือนของปีกุน (อีกตำรา)

ผู้เกิดวันเสาร์ อาทิตย์ หรือเดือนเมษายน ตุลาคม 

ตกยักษ์ผู้หญิงขี่หมู ทำนายว่า ผู้นั้นใจเย็น บางครั้งก็เย็นเสียจนเฉื่อยชา รับราชการไม่ก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขาย พอหาเลี้ยงตัวได้ มีทรัพย์สินเงินทองมักจะเก็บไว้ไม่อยู่

ผู้เกิดวันจันทร์ หรือเดือนพฤษภาคม พฤศจิกายน 

ตกพระยาขึ้นคานหาม ทำนายว่า ผู้นั้นมีบุญวาสนาดี มีคนนับหน้าถือตามาก รับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขายธุรกิจส่วนตัวจะมีผลกำไรมาก

ผู้เกิดวันอังคาร หรือเดือนมิถุนายน ธันวาคม 

ตกพระยานั่งแท่น ทำนายว่า ผู้นั้นเป็นคนใจบุญวาสนาดี ซื่อสัตย์สุจริต ทำการงานทำจริงจัง มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างแดน เจรจาพาที่มีเสน่ห์ รับราชการจะก้าวหน้ามีตำแหน่งสูง หากทำเรือกสวนไร่นาได้พอประมาณ แต่หากทำธุรกิจส่วนตัวจะรุ่งเรื่องมาก

ผู้เกิดวันพุธ หรือเดือนกรกฎาคม มกราคม 

ตกเทวดาขี่ช้าง ทำนายว่า ผู้นั้นเกิดที่นี่มักได้ดีที่อื่น พอใจขันอาสานาย มีดวงเดินทางไปต่างประเทศบ่อย รับราชการจะก้าวหน้า มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี มีเกียรติยศชื่อเสียง ทำมาค้าขายไม่สู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาได้พอปานกลาง

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี หรือเดือนสิงหาคม กุมภาพันธ์ 

ตกพระยานั่งแท่น ทำนายว่า ผู้นั้นมีอำนาจวาสนามากคนหนึ่ง รับราชการจะก้าวหน้าดี มียศสูง บริวารมาก ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขายจะมีกำไรดี มีทรัพย์มาก แต่มักอาภัพคู่ครอง

ผู้เกิดวันศุกร์ หรือเดือนกันยายน มีนาคม 

ตกเทวดาขี่นาคราช ทำนายว่าผู้นั้น ใจร้อนวู่วาม เอาแต่ใจตัวเอง ใจเร็วด่วนได้ รับราชการจะได้ดี มีตำแหน่งสูง และบริวารมาก แต่บางช่วงของชีวิตจะทะเลาะกับเจ้านายรุนแรง ทำการเกษตรได้ผลดี ทำธุรกิจการค้ามักขาดทุน

นักษัตรกับลักษณะนิสัย

ชินแสจีนโบราณ กล่าวว่า สัตว์นักษัตรกับลักษณะนิสัยเจ้าชะตามีความเกี่ยวพันกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น พฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ เข้ากันได้และไม่ได้กับปีนักษัตรอื่นๆ จนกลายเป็นมิตรและศัตรูกันตามปีนักษัตร ดังนี้

ลักษณะนิสัยมิตรของคนเกิดปีกุน

"ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง เฉลียวฉลาด ตัดสินใจเฉียบคม มีอารมณ์มั่นคง สุขุมรอบคอบแต่ไหวตัวเร็ว มองโลกในแง่ดี และช่างเอาอกเอาใจ" ผู้ใดมีลักษณะนิสัยเช่นนี้จะดึงดูดให้ชาวกุนอยากเข้าใกล้ ช่วยเสริมในส่วนที่ขาดหายไปของชีวิต และช่วยควบคุมพลังงานด้านลบของชาวกุน มีสุขมากกว่าทุกข์แล

ลักษณะนิสัยศัตรูของคนเกิดปีกุน

"เป็นคนเคร่งขรึม เจ้าระเบียบ จริงจังกับงาน เจ้าเล่ห์เพทุบาย โหดร้ายอำมหิต กลิ้งกลอก พูดจาหวานหยดย้อย สวยนอกแต่กลวงใน" ผู้ใดมีลักษณะนิสัยเช่นนี้ทำให้ชาวกุนรู้สึกอึดอัดใจเมื่ออยู่ใกล้ ไม่เชิงรังเกียจ แต่การคบหากันไปก็พลอยแต่จะขัดแย้งกินแหนงแคลงใจกัน ชาวกุนอยากถอยห่าง อยู่ใกล้แล้วมีทุกข์มากกว่าสุขแล

สมพงศ์ของคนเกิดปีกุน

ชายหญิงปีกุนเมื่ออยากรู้ว่าคนรักที่กำลังคบหา จะร่วมลงนาวาชีวิตไปด้วยกันได้หรือไม่ประการใด ให้ดูตารางดวงสมพงศ์กับปีนักษัตรอื่น ๆ ดังนี้

ตาราง ดวงสมพงศ์ของคนเกิดปีกุน (ชาย)

ปีเกิด(ชาย) สมพงศ์(หญิง) ตกเกณฑ์ ผลลัพธ์

กุน ชวด สมบัติหัวเมือง มีกินมีใช้

กุน ฉลู สมบัติคนเลี้ยงม้า พอมีกิน

กุน ขาล สมบัติเทวดา การงานเจริญ

กุน เถาะ สมบัตินักเลง ไม่แน่นอน

กุน มะโรง สมบัติเทพารักษ์ มีกิน มีงาน

กุน มะเส็ง สมบัติชาวนา ไม่แน่นอน

กุน มะเมีย สมบัติขุนนาง มีกินมีใช้

กุน มะแม สมบัติช่าง พอมีกินมีใช้

กุน วอก สมบัติขุนนาง มีกินมีใช้

กุน ระกา สมบัติเศรษฐี มั่งมีเงินทอง

กุน จอ สมบัติพ่อค้า พอกินพอใช้

กุน กุน สมบัติพ่อค้าผ้า พอกินพอใช้

ตาราง ดวงสมพงศ์ของคนเกิดปีกุน (หญิง)

ปีเกิด(หญิง) สมพงศ์(ชาย) ตกเกณฑ์ ผลลัพธ์

กุน ชวด สมบัติเทวดา การงานก้าวหน้าดี

กุน ฉลู สมบัติพ่อค้าม้า พอมีพอกิน

กุน ขาล สมบัติเทวดา การงานก้าวหน้า

กุน เถาะ สมบัติลูกค้า พอมีพอกิน

กุน มะโรง สมบัติเทพารักษ์ การงานไปได้ดี

กุน มะเส็ง สมบัติเศรษฐี มั่งมีเงินทอง

กุน มะเมีย สมบัติราชครู มีกินมีใช้

กุน มะแม สมบัติขุนช้าง เหลือกินเหลือใช้

กุน วอก สมบัติพระอาทิตย์ การงานรุ่งเรือง

กุน ระกา สมบัตินักเลง ไม่แน่นอน

กุน จอ สมบัติเศรษฐี มั่งมีเงินทอง

กุน กุน สมบัติพ่อค้าผ้า มีกินมีใช้

คู่นักษัตร

คู่ที่เหมาะสม มะแม มะโรง เถาะ ชวด กุน

คู่ที่พอใช้ จอ วอก ขาล มะเมีย

คู่ที่พอเข้ากันได้ ระกา ฉลู

คู่ที่ไม่ถูกโฉลก มะเส็ง

นักษัตรมิตร - ศัตรู ของคนเกิดปีกุน

ปีนักษัตรมิตรและศัตรูของผู้เกิดปีกุน มีดังนี้

มิตรของผู้เกิดปีกุน  คือ  ขาล มะเมีย ชวด วอก และระกา

ศัตรูของผู้เกิดปีกุน  คือ  มะเส็ง

ทำนายแต่ละช่วงอายุของคนเกิดปีกุน

ผู้เกิดปีกุนมีชะตาชีวิตรุ่งเรือง สมหวัง และผิดหวัง ตามจังหวะลีลาชีวิตในแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

ผู้เกิดวันอาทิตย์

อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี โยกย้ายที่อยู่อาศัยไปตามผู้ใหญ่ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

อายุ ๒๑ - ๒๕ ปี พบเจอคนรัก และได้ลาภลอยอย่างไม่คาดฝัน การเงินดีมาก

อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้ได้งานดีทำ และจะได้ลาภลอยบ่อยครั้ง

อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี ธุรกิจการงานชะลอตัวลง แต่ยังพอไปได้เรื่อย ๆ ระวังโจรผู้ร้ายงัดแงะที่อยู่อาศัย

อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี มีปัญหาสุขภาพ ทรัพย์สินสูญหาย และยังมีคดีความเล็กน้อยให้เดือดร้อนใจ

อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี การงานกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง สุขภาพไม่ค่อยดี แต่การเงินยังพอมีใช้จ่าย

อายุ ๔๖ - ๕๐ ปี การงานให้ผลตอบแทนดี การเงินคล่องตัว

อายุ ๕๑ - ๕๕ ปี การงานชะลอตัวลงมาก และยังมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเบียดเบียน

อายุ ๕๖ ปี จนถึงสิ้นอายุขัย ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีพอสมควร

ผู้เกิดวันจันทร์

อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทเพราะอารมณ์ จะเสียทรัพย์เพราะคดีความ

อายุ ๒๑ - ๒๕ ปี พบเจอคนรัก แต่สุขภาพไม่ค่อยดีมีเคราะห์หนัก ระวังอุบัติเหตุ

อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี คนผิวเนื้อดำแดงจะสร้างปัญหาให้เสียหายถึงขั้นมีคดีความตามกฎหมาย

อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง

อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี ช่วงขาขึ้นของธุรกิจการงาน การเงิน แต่ให้ระวังอัคคีภัยจะเผาผลาญวอดวาย

อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี ธุรกิจการงานยังเติบโตต่อเนื่อง แต่สุขภาพร่างกายเริ่มย่ำแย่ ควรดูแลให้ดี

อายุ ๔๖ -๕๐ ปี มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรังรักษาให้หายขาดยาก ต้องหมั่นออกกำลังกาย

อายุ ๕๑ - ๕๕ ปี ได้ลงทุนขยับขยายธุรกิจการงาน มีฐานะมั่นคง

อายุ ๕๖ ปี จนถึงสิ้นอายุขัย มีความสุขสบายดีตามวัยอาวุโส

ผู้เกิดวันอังคาร

อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี การเรียนมีปัญหาจากความประพฤติของตน ผู้ใหญ่จ้องจับผิด

อายุ ๒๑ - ๒๕ ปี พบรักและสานสัมพันธ์ต่อเนื่อง การงานยังต้องใช้ความพยายามอยู่มาก

อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี มีเรื่องทะเลาะวิวาท เลือดตกยางออกเป็นคดีความ แต่จะหาข้อยุติได้

อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี ได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี ระวังโจรผู้ร้ายงัดแงะที่อยู่อาศัย จะเสียทรัพย์มาก

อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี มีเหตุให้เดินทางไกลบ่อยครั้ง ระวังคนรู้จักกันดีมาล่อลวงให้เสียทรัพย์

อายุ ๔๖ - ๕๐ ปี สุขภาพไม่ดีถึงขั้นได้พบแพทย์ และยังต้องดูแลรักษาอาการต่อเนื่อง

อายุ ๕๑ - ๕๕ ปี สุขภาพยังเป็นปัญหาเรื้อรัง เจ็บป่วยเป็น ๆ หาย ๆ จากโรคระบบทางเดินหายใจ

อายุ ๕๖ ปี จนถึงสิ้นอายุขัย ธุรกิจการงานมั่นคง มีความสุขตามอัตภาพ

ผู้เกิดวันพุธ

อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ระหองระแหงกับผู้ใหญ่ มักถูกตำหนิบ่อยครั้ง คนผิวขาวจะให้ความช่วยเหลือ

อายุ ๒๑ - ๒๕ ปี ระมัดระวังอัคคีภัย ลูกหลานในบ้านจะสร้างปัญหาให้เดือดร้อน

อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี การงานคลี่คลายข้อขัดแย้งไปใด้ ผู้ใหญ่ให้ความพอใจชื่นชมมาก

อายุ ๓ด - ๓๕ ปี การงานราบรื่น ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย แต่สุขภาพอ่อนแอลง

อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี ชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้น ทั้งการงาน การเงินและความรัก

อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี บริวารและลูกหลานจะสร้างปัญหาให้เดือดร้อน สูญเสียทรัพย์สินได้ง่าย

อายุ ๔๖ - ๕๐ ปี มีเกณฑ์โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานสุขภาพไม่แข็งแรงจนต้องถึงมือหมอ

อายุ ๕๑ ปี จนถึงสิ้นอายุขัย มีชีวิตสะดวกสบายดีกับการเดินทางท่องเที่ยว

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี

อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี เกิดอุบัติเหตุดกจากที่สูง และจะได้เดินทางไกล โยกย้ายถิ่นฐาน

อายุ ๒๑ - ๒๕ ปี ได้คบหาดูใจกับคนรัก จะได้ลาภจากคนใกล้ชิด

อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดี แต่เกิดปัญหากับคนใกล้ตัว

อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี ช่วงระยะนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีช่องทางทำเงินได้หลายทาง

อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี การสัญญาลงนามควรระวัง จะมีคดีความตามมาให้หนักใจอย่างมาก

อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี ปัญหาสุขภาพรุมเร้า เพราะธุรกิจการงานซบเซาลงมาก

อายุ ๔๖ - ๕๐ ปี ช่วงขาขึ้นของการงาน และการเงิน แต่สุขภาพร่างกายไม่ดีต้องถึงมือหมอ

อายุ ๕๑ - ๕๕ ปี ปัญหาสุขภาพร่างกายยังรุมเร้าให้หนักใจเหนื่อยกายพอสมควร

อายุ ๕๖ ปี จนถึงสิ้นอายุขัย มีความสุขสบายดีตามอัตภาพ ถึงจะรำคาญกับอาการเจ็บป่วยก็ตาม

ผู้เกิดวันศุกร์

อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง ปัญหาและอุปสรรคมีอยู่รอบด้าน

อายุ ๒๑ - ๒๕ ปี พบเจอคนรักถูกใจ แต่จะมีพร้อมกันทีเดียวหลายคน ระวังปัญหาที่จะตามมา

อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี ผู้ใหญ่เพ่งเล็งจับผิด จะมีเรื่องให้เดือดร้อนใจเพราะการงาน

อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกัน สาเหตุมาจากบริวารในบ้าน

อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี การเงิน และธุรกิจการงานกลับมารุ่งเรือง เริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวได้

อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี ช่วงขาขึ้นของการงาน บริวารให้การช่วยเหลือดี แต่สุขภาพย่ำแย่

อายุ ๔๖ - ๕๐ ปี การงานชะลอตัว สุขภาพย่ำแย่กว่าเดิม แต่ไม่กระทบกับครอบครัวมาก

อายุ ๕๑ ปี จนถึงสิ้นอายุขัย มีความสุขสมหวัง การงานมั่นคงดี สุขภาพยังต้องดูแลใกล้ชิด

ผู้เกิดวันเสาร์

อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี มีปัญหารุมเร้าหลายทาง ต้องออกเดินทางไกลโยกย้ายถิ่นฐาน

อายุ ๒๑ - ๒๕ ปี ได้ทรัพย์สมบัติมีค่าจากญาติผู้ใหญ่ การงานยังคงไปได้เรื่อย ๆ

อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี พบเจอคนรักที่ตนพอใจมาก แต่จะมีศัตรูปองร้าย ให้ระวังตัว

อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี มีปัญหาสุขภาพร่างกาย เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง

อายุ ๓๖ -๔๐ ปี ช่วงขาขึ้นของการงาน ได้เลื่อนยศและตำแหน่ง การเงินมั่งคั่งขึ้นมาก

อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี การเงินและธุรกิจการงานยังรุ่งต่อเนื่อง แต่สุขภาพกายเริ่มย่ำแย่

อายุ ๔๖ - ๕๐ ปี ธุรกิจการงานชะลอตัวลง แต่ยังพอไปได้เรื่อย ๆ ร่างกายยังต้องการแพทย์

อายุ ๕๑ - ๕๕ ปี โรคประจำตัวยังมีอาการกำเริบขึ้นบ่อยครั้งแต่ยังพอรักษาได้

อายุ ๕๖ ปี จนถึงสิ้นอายุขัย มีความสุขสมหวังตามอัตภาพของคนวัยชรา

ลักษณะและอุปนิสัย ของผู้เกิดปีกุนตามกรุ๊ปเลือด

ลักษณะนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ และอารมณ์ ของผู้เกิดปีกุน ดูได้จากกรุ๊ปเลือด ดังนี้

อุปนิสัยของคนปีกุน กรุ๊ปเลือด A

ไม่ค่อยเฉลียวฉลาด ทำงานตรงไปตรงมาไม่รู้จักพลิกแพลง ชื่อตรงจนทึ่ม พูดน้อย แต่มีเพื่อนมาก จริงใจ ไร้เล่ห์เพทุบาย ไม่กะล่อนตอแหล ทำงานประณีตที่ต้องใช้ความอดทนสูงได้ดี แต่มักมองข้ามส่วนสำคัญไป มีความนอบน้อมถ่อมตนดี ผู้ใหญ่ยังให้อภัยเพราะเห็นเป็นคนขยันและมีความรับผิดชอบดีจิตใจดีงาม หลงเชื่อคนง่าย มักถูกหลอกลวง กลั่นแกล้งให้ดูเป็นตัวตลก แต่มีเพื่อนคอยให้กำลังใจ มักประสบความสำเร็จในขั้นปลายชีวิต

อุปนิสัยของคนปีกุน กรุ๊ปเลือด B

มีความกระตือรือร้นดี รักความก้าวหน้า ลุยไปข้างหน้าโดยไม่มีแผน แต่ไม่กลัวอุปสรรคใด ๆ ด้วยเหตุนี้ การงานจึงมักเสียหายอยู่เป็นประจำ เป็นคนร่าเริง และกล้าหาญ เปี่ยมด้วยพลังชีวิต ถนัดทำงานหยาบ และลงมือทำโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง เอาแต่ตันรัง พูดจาโผงผาง ไม่รู้จักสังเกตความรู้สึกของผู้อื่น มีข้อดีที่เปิดใจรับฟังผู้อื่น ตีสนิทเก่ง ไม่ผูกใจเจ็บใคร นอบน้อมถ่อมตน ไม่เย่อหยิ่ง หากรู้จักการวางแผน สุขุมรอบคอบกว่านี้ปัญหาจะลดลงและจะก้าวหน้า

อุปนิสัยของคนปีกุน กรุ๊ปเลือด AB

อ่อนนอกแต่แข็งใน จิตใจอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตง่าย ๆ ไม่ชอบประจบประแจง และไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร มีมาตรฐานการเลือกคบคน เพื่อนน้อยแต่คุณภาพสูง เปิดเผย จริงใจ พึ่งพาอาศัยได้ และให้การช่วยเหลือกันและกันดี ทำงานละเอียด รอบคอบ ไม่สุกเอาเผากิน และมีความรับผิดชอบดี ไม่ทิ้งงานกลางคัน ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ มักได้รับโอกาสได้ทำหน้าที่สำคัญจากหัวหน้างานบ่อย ๆ รู้จักพลิกแพลง จึงกุมโอกาสดี ๆ นี้ไว้ได้บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จมาก

อุปนิสัยของคนปีกุน กรุ๊ปเลือด O

สุขภาพแข็งแรง ชอบทำงานท้าทาย งานนั้นจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ไม่หวั่น และไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใคร และยังชอบทำงานคนเดียว นิสัยค่อนข้างนุ่มบ่าม กล้าบุกกล้าชน มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ สนใจเป้าหมายมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย ไม่ใส่ใจปัญหาเล็กน้อย มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จท่าเดียว มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง ไม่ผูกใจเจ็บกับใคร เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปสนใจอยู่กับปัจจุบัน มีความคิดเรียบง่าย ไม่ระแวงใคร ถึงจะรู้ตัวว่าถูกหลอก แต่ไม่ผูกใจเจ็บ จะหลีกลี้หนีหน้าไปเท่านั้น มีความเป็นผู้นำสูง หากวางแผนการรอบคอบ รู้หนัก รู้เบา จะก้าวหน้ายิ่งกว่านี้มาก

hello world!